Att stå på Guds sida -Del 3

Att stå på Guds sida
med en rätt kunskap om Jesus/Gud
-Del 3

Undervisning: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2023-05-14

Jag börjar på samma sätt som jag brukar i den här serien. Paulus skriver:
Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens [apokalupsis] Ande, så att ni får en rätt kunskap [epignosis] om honom. 

Paulus bön var att den Helige Ande skulle [apokalupsis] ta bort slöjan och lysa upp förståndet (Grundtexten) så att de fick (vi får) en [epignosis] exakt och klar kunskap om Jesus /om Gud genom den Helige Ande.

Johannes skriver:
2Joh 1:7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 

Bedragarna leder människor till Antikrist. Många antikrister har framträtt och en sista Antikrist [laglöshetens människa] kommer att framträda, (1Joh 2:18, 2Tess 2). Hosea hade ett väldigt allvarligt budskap till folket:

Hos 4:6  Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn. [Barnen här, var de som följde ledarnas onda väg och vill ha det så].

Att stå på Guds sida betyder att vi håller Guds ord för sant och tror på det. Vi förblir i Ordet, i Kristi lära, det som Bibeln lär. Då är det också viktigt att vi har en rätt kunskap om Gud. I den här serien tar jag upp en del olika falska läror och riktningar som går utanför bibelordet och inte håller för biblisk prövning.

Vi har alltså Bibeln som grund och utgångspunkt.
Jag vill nämna om en syn som jag fick för många år sen, på tidigt 1990-tal (jag har nog berättat tidigare vid något tillfälle). Jag satt med Bibeln öppen framför mig i bön vid köksbordet. Plötsligt var det som om hela Bibeln ”öppnades” och förklarades för en kort stund. Summan av allt sammanfattades i att namnet JESUS KRISTUS strålade ut från hela Bibeln. Gud visade att Jesus är i centrum för allt Guds ord. Det vill säga den sanne Jesus, Bibelns Jesus och ingen annan.

Att Jesus är ovanifrån, att han är unik och han är Den Smorde [Messias på hebreiska /Kristus på grekiska] av evighet, är lika viktigt som att han blev människa och ”har kommit i köttet”. Han var ingen andevarelse som gick omkring på jorden.

Jesus var inte heller enbart människa och ”lämnade sin gudomlighet i himlen”. Den läran kallas Kenosisläran och predikas bl a av Bill Johnson i Bethel Church i Kalifornien, dit många svenskar har åkt och deltagit i bibelskolan, tyvärr. På Bethel Church blir man matad med mycket som går utanför Kristi lära. Enligt dem själva har de hämtat New age-metoder och New age-andlighet, som de säger ”är stulna från kristendomen”. Tala om att vara bedragna och att bedra andra.

2Tim 3:13 Men onda människor och bedragare (förförare) skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. 

När villolärare avslöjas brukar de slingra sig, vilket också BJ gör när han ställs mot väggen. Men det finns video som visar att han lär ut kenosis-läran. Den läran är nämligen nödvändig för mycket annat som lärs ut.

Den som delar upp Jesus och Kristus, är Bedragaren Antikrist och antikrists ande.

Jag såg en video på Internet en gång med en ganska känd predikant inom trosrörelsen – senare inom Pingst – som predikade att ”Jesus blev Kristus vid dopet i Jordan när Anden kom över honom”. Han delade alltså upp Jesus och Kristus. Jag minns att jag tänkte, att detta påminner om en new age-kristus, en falsk kristus. (Jag väljer att inte nämna namn men jag kommer att avslöja, om jag ser att han inte har gjort upp med sådant).
En känd gnostiker som urkyrkan varnade för som villolärare, har sagt: “..den gudomlige Kristus kom över människan Jesus vid dopet..”. Det kommer alltså från gnosticismen som apostlarna och senare en del av kyrkofäderna kämpade emot med full kraft. När Trosrörelsen kom till Sverige fanns det vakna kristna ledare som varnade för att detta är (ny)gnosticism.

Orsaken till att man delar upp Jesus och Kristus är för att kunna säga att Jesus var människa precis som vi och han gjorde allt som människa med Andens kraft. Därför kan vi göra samma som Jesus gjorde för vi är allt som han är. När en lära leder till att vi jämställs med Jesus på ett sådant sätt eller gör oss till gudar, då är det roten och grunden som är problemet. Vi måste förkasta alltihop!

Exempel på villfarelser:
Mandat att befalla djävulen och andefurstar ut ur städer och länder (som de påstår att de gör)
= Andlig krigföring mot “territoriella andemakter”
Överdrivna demonläror
Ordets makt
Att ta ut sitt helande
Skapande ord precis som Guds ord skapar
Att förlösa troskraften
Att kriga i anden för genombrott med krigstungor
Positiv bekännelse och förnekelse av synd (Herradömesteologi)
Mandat att befalla änglar
Du har allt här och nu, du måste bara förlösa det
JDS-läran
Vi är gudar /Vi är lika Gud,
Vi ska upprätta Guds rike synligt här och nu

Satans lögn i Eden upprepas och många trosförkunnare har svalt den: ”Ni blir som Gud”. Kenneth Copeland som är en av frontfigurerna säger: ”Du har inte en gud inom dig, du är en gud. Du har inte Jesus inom dig. Du är allt som Jesus är.”

Allt detta är inte enskilda felaktigheter. Det är konsekvenser av att rötterna och grunden är fel i hela lärosystemet. Det är långt utanför Kristi lära och har inte sina rötter i Bibeln. En sådan lära leder till att man håller upp en yta [en yttre fasad], ett sken av gudsfruktan utan kraft, medan man förnekar hur det verkligen är ställt. Uppriktighet och ärlighet inför Gud byts ut mot en falsk bekännelse, för man ska bara “tala positivt”.

Vad ska vi säga? Vänd om, sluta tro på din egen tro och börja förtrösta på Herren på riktigt. Om det krävs (om du har den här grunden): Låt Jesus börja om och lägga den rätta grunden i ditt liv!

Kenosisläran – kommer av ett grekiskt ord:
Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig själv [kenoo, kenosis] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 

Kenosis kan översättas utge sig, att tömma sig eller att avstå sitt anseende.
En bibelkommentar av en expert på grekiska ord säger: Jesus utblottade sig inte på sin gudomlighet utan på sina gudomliga rättigheter. Han dolde frivilligt sin härlighet bakom en mänsklig natur. (slut citat)

Kom ihåg att Jesu härlighet strålade fram på Förklaringsberget inför Petrus, Jakob och Johannes (Luk 9). Vi bekänner helt bibliskt att Jesus var fullt ut människa och fullt ut Gud eller sann människa och sann Gud. Det är enligt Jesu egna ord och det går som en röd tråd genom Bibeln. [Hebr 1] är en av texterna som förklarar både Jesu mänsklighet och hans gudomlighet.

Sonen av evighet, gick frivilligt in under våra villkor och begränsningar. Han var ställd under lagen och uppfyllde lagens alla krav, för att friköpa oss. Att han är Kristus [Messias] betyder att han är den Smorde av evighet. Det finns ingen annan Kristus/ ingen annan Messias, inga andra ”kristusar”.

Jesus blev inte pånyttfödd när han uppstod från de döda, som en del av Kenosisläran påstår. Han gick segrande genom döden och han har nycklarna till döden och dödsriket. Döden kunde inte behålla Jesus, för han var utan synd.

Joh 14:30  Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting. [Det kan också översättas (1917 års bibelöversättn.): I mig finnes intet som hör honom till.]

Ta in det! Djävulen hade ingen makt över Jesus. Det är bara djävulens egna tjänare som påstår att ”djävulen plågade Jesus i dödsriket och att Jesus måste få Satans natur – och sen bli pånyttfödd” = JDS-läran (Jesus Died Spiritualy). De förnekar alltså att det var på korset som Jesus fullbordade frälsningsverket. Sådant kommer från Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Todd White och många andra. (Det är på den grunden som Ulf Ekman byggde LO, när han kom från Hagins bibelskola i Tulsa).

Jesus blev frivilligt ett syndoffer för att bära bort våra synder.
Vill vi lära känna Jesus mer och mer? Det gör vi bara om vi får rätt kännedom och rätt kunskap om honom, genom Anden och Ordet.

Vad menas med att Jesus blev given all makt i himmel och på jord”? (Matt 28:18). Om han är sann Gud måste han väl redan ha all makt?
Orden handlar om Jesus som Medlaren mellan människa och Gud. Eftersom han i allt blev lik oss och så helt utgav sig själv, är han upphöjd och har rätt att döma.

Profet, Kung och Präst
Jesus är uppfyllelsen av de tre ämbetena: Profeten, Kungen (kungars Kung) och Översteprästen. Förebilderna i Tabernaklet är tydliga. Tabernaklet var Guds boning där han bodde mitt ibland sitt folk.

Vi läser om förlåten som skiljde det Heliga från det Allra heligaste inne i Tabernaklet.
2Mos 26:31  Du skall göra en förlåt [poreketh = skiljer åt] av mörkblått [den profetiska färgen: Profeten], purpurrött [den konungsliga färgen: Kungen] och karmosinrött [I 1917 års bibelövsersättning står det rosenrött för den översteprästerliga färgen: Översteprästen och syftar på blodet av offret. Den röda rosen är än idag kärlekens symbol. Rom 5:8  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.] garn och tvinnat fint lingarn. Den skall göras i konstvävnad med keruber på. 

Det här var inte bara ett konstnärligt arbete. Det finns symbolik i varje detalj och det påminner om Edens lustgård [paradiset]. Keruber med det ljungande svärdet [Ordet/Guds ord] vaktade ingången, när Adam och Eva måste drivas ut därifrån p g a syndafallet.

1Mos 3:24  Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. 
Gud skyddade människan från att leva i synd för evigt, utan möjlighet till frälsning. Här hade Gud mött människan och det var som ”det Allra heligaste”, som nu var stängt. Förlåten (förhänget) är förebild på Jesu kropp, ”hans kött”.

Hebr 10:19  Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20  på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21  Vi har en stor präst över Guds hus. [Därför rämnade förlåten i templet uppifrån och ända ned när Jesus gav upp andan på korset = vägen är öppen]

Förlåten hängde på 4 stolpar av acasieträ överdragna med guld.
Numret 4 står för alla väderstreck. Alla som vill får komma in genom Jesu blod.
Fotstyckena var av silver – som är försoningens grund = grunden till vår frälsning. Silver står för försoning.

HV 5:10  Min vän är strålande vit och röd,… [det är en profetisk beskrivning av Jesus]

Tack vare Jesu blod kan vi närma oss Gud, dvs. om vi kommer utan gärningar, utan laggärningar, utan förtjänster. Vi har inget att berömma oss av inför Gud.
Träet står för det mänskliga och guldet för det gudomliga. Så beskrivs det förgängliga och det oförgängliga. Paulus skriver att alla frälsta en dag ska få ikläda sig det oförgängliga och eviga.

1Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. [DÅ blir Guds rike synligt. Det är alltså ingenting som vi kan åstadkomma själva (hur andliga vissa än tror att de är när de säger att de ska upprätta Guds rike synligt här och nu).]

Vi backar i Tabernaklet och går tillbaka till ingången:
2Mos 26:36  För ingången till tältet [tabernaklet] skall du göra ett förhänge [(hebr) masak – slöja, gardin, ett skydd eller täckelse] i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 
…och om prästklädnaden läser vi:
28:6  Efoden [prästens klädnad] skall göras i konstvävnad av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 
Linne står för rättfärdighet och vitt står för renhet och helighet. Allt förklarar och beskriver Jesus, Guds Messias.

Hebr 7:26 En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 
Johannes såg Jesus i uppenbarelsen:
Upp 1:13  och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. 

Det fantastiska är att vi får ikläda oss Jesu rättfärdighet. Det beskrivs som ett klädbyte.
Kol 3:8  Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. 9  Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10  och klätt er [enduo] i den nya människan, som förnyas till rätt [epignosis – exakt och klar] kunskap och blir en avbild av sin Skapare. [Vi blir det Gud har skapat oss till och får vår rätta identitet].

Enduo (grek) betyder att bli klädd i, klä sig eller att sjunka in i en klädnad. Vi får “sjunka in i” Jesu rättfärdighet. Det är samma som att Anden ger oss ett nytt sinnelag och viljan att leva för Gud och lära känna honom (Rom 12). Hela livet får en ny inriktning och får sin rätta mening. I den gemenskapen raseras alla barriärer och nivåskillnader mellan oss människor.
…11  Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, [Paulus börjar med att jämställa judar och hedningar i tron..] barbar eller skyt, slav eller fri,..
I Romarriket fanns det många klasskillnader. Riket byggdes av mängder av slavar och slavarbete. I Kristus blev slaven och slavägaren jämställda. Det finns klasskillnader idag också men i Guds familj är alla på samma nivå.
…Kristus är allt och i alla. 12  Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13  Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. 

Det kräver att vi lär känna oss själva och därför kan Gud ställa oss i situationer där vi inser att vi brister på alla möjliga sätt. Då får vi gå till Jesus och be att han ska förändra och helga oss. Lagiskhet är ett annat bra sätt att lära känna sig själv, om man är ärlig. Självrättfärdighet leder alltid till misslyckande.

Förhänget vid ingången till Tabernaklet hängde på 5 stolpar.
5 är nådens tal. Vi får komma in tack vare Guds nåd i Jesus Kristus.

Här var fotstyckena av koppar – som står för dom och rättfärdighet.
Rättfärdighetens grund (förklarad rättfärdig).

Teologen Wilhelm Bergling lärde att koppar står för Ordet (lite olika tolkningar som kan komplettera varandra).
Jag vill citera vad han skriver om purpurfärgen: ”Purpurfärgen fick man från purpursnäckan. Från varje snäcka fick man bara en droppe (därför var den väldigt dyrbar). Om andra färger har lätt att blekas i solljus, så äger det motsatta förhållandet rum här. Färgdroppen, som först är genomskinlig mörknar just genom solbelysningen… Människor förlorar så ofta sin glans, när man lär känna dem riktigt. I klar belysning i vardagslivets prövningar blir de så bleka. Och det gäller inte minst denna världens store. Men ju mer vi lär känna Kristus, vår konung, desto härligare framstrålar han”.

Hebr 4:14  Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15  Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad (prövad) i allt liksom vi, men utan synd. 16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. 

Det är skillnad när Översteprästen och Domaren känner till allt ur ett mänskligt perspektiv. Han vet, han förstår, han är full av kärlek och barmhärtighet. Han är helig och rättfärdig.

Jesus har gått före men han är inte bara ”ett exempel” som vi ska följa.
1) han är med genom allt och vill leva och verka genom oss.
2) han har burit våra sorger, smärtor, ångest, förkastelse, övergivenhet och ensamhet… och alla våra synder. Det betyder att han har berett en utväg.
3) prövningar och nöd kan också göra oss barmhärtiga mot andra och fördjupa tron. Allt får samverka och leda till Guds goda syfte.

Jesus tog vår plats och behandlades som om han var en syndare, som om han var skyldig, som om han var förkastad av Fadern… för att vi skulle gå fria och få förlåtelse.

Jag glömmer aldrig den där kriminelle mannen på tv för många år sedan, som var fylld av skuld och skam och ånger. Han sa: ”Jag önskar bara att någon kunde säga att jag är förlåten”. Ja, det finns en som säger och kan säga: ”Du är förlåten. Jag bar din synd på korset.” (Gode Gud, låt någon berätta för honom, bad jag inom mig).

Joh 5:26  Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. [Gud är källan till allt liv] 27  Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.

Jesus hade liv i sig själv.
-Jesus botade människor i sitt eget namn.
-Jesus förlät synder i sitt eget namn.
-Jesus befriade människor i sitt eget namn.

Det är en enorm skillnad jämfört med Bibelns män och kvinnor och alla vi andra. Vi kan utföra något [med Andens ledning] i Jesu namn men aldrig i vårt eget namn. Det är väl bevis nog att vi inte är gudar eller gudomliga i oss själva. (Om vi kan åstadkomma något övernaturligt på andra sätt, då är vi under ockulta krafter, som kan utge sig för att vara goda men de är allt igenom onda).

Bibeln varnar för att missbruka Guds namn i det 3:e budet:
2Mos 20:7  Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

1) Att tillskriva Gud sådant som är utanför Kristi lära, är att missbruka Guds namn.
Den Helige Ande berusar dig inte. Han gör dig nykter, vaksam och sund. Den Helige Ande skulle aldrig nedvärdera dig och ge dig djurläten men han kan ge dig ett mänskligt språk som du aldrig har lärt dig eller änglars språk [i tungotal, 1Kor 12-13].
2) Att ta Guds plats och tro att man kan befalla änglar, är att missbruka Guds namn. Det är bara Gud som ger sina änglar befallning.
3) Vi kan vara med om att befria människor från demoner och onda andar [i Jesu namn] men att befalla andefurstar och väldigheter i den andliga världen, är att missbruka Guds namn.
I Daniels bok ger Gud oss inblick i den andliga världen men ingenstans i Bibeln uppmanas vi att strida på den nivån. Tvärtom varnas vi för det (Judas brev, 2Petr 2).

Guds namn är heligt och vi ska akta oss för att missbruka det.
Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting [Fadern har super-upphöjt honom, betyder ordet. Jesus är över allt och alla.] och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, [Vi kommer alla att böja oss inför Jesus: villigt och med glädje, redo att möta Jesus eller motvilligt p g a otro, fiendskap och förakt mot Gud eller kanske av högmod från falska läror som säger att ”Vi är själva gudar. Vi ska inte böja oss, vi har samma position som han” . Då riskerar man att få höra från Jesus: ”Gå bort ifrån mig, jag har aldrig känt er”] 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 

Jesus är i gudomen, JHWH, den Högste. Vi vill ropa med de himmelska keruberna: “Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer.” (Upp 4:8)
Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged . Bookmark the permalink.