Heb Del 9 – Otrohet och Otro

Heb 3:12 Bröder, se till (Vakta på) att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud.

Här talar han om att gå ifrån öknen till löfteslandet! Ifrån mannat som betyder frågetecken till verkligheten själv till landets vete som är Jesus Kristus i oss. När Anden föll frågade Judarna: Vad är detta? = Manna! Mannat står för öknen och händelser som vi inte förstår därför att du lever för det yttre Landets vete står för: Jesus Kristus och löftenas uppfyllelse i oss och svaren på alla frågor

Joh 6:47 Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50 Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 

Joh 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. 64 Men det är några bland er som inte tror.”  Jesus visste från början, vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. 65 Han sade vidare: “Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern.” 66 Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. 67 Jesus sade därför till de tolv: “Inte vill väl också ni gå bort?” 68 Simon Petrus svarade honom: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69 och vi tror och förstår att du är Guds Helige.” 

Här ser du att en del har ett trolöst hjärta och avföll från den levande Guden. Lärjungarna trodde och de drog sig inte bort från den levande Guden. Petrus sa: Vart skulle vi gå du har det Andliga livets ord (Rhema) och vi tror och vi förstår att du är den levande Guden.

Att gå bort från den levande Gudens ord och inte tro och förstå är att fortsätta vandra i en öken med hjärtat fullt av frågor om livet. Att tro och att förstå och komma till den levande Guden är att få Andligt liv och tro och förstå vem Gud är och vem du själv är. Det är därför att det står att du skall ta emot Andens svärd som är Guds Rhema (Ef 6:17) Detta är alltså skrivet i ett sammanhang där vi attackeras av djävulens listiga anslag och Rhema är Guds ord talat i realtid av Anden.

Vanligt bröd i bibeln symboliserar mat och inspiration och sten symboliserar gamla förbundets hjärta. Det bröd Jesus Kristus ger är alltså inte skrivna bibelord på döda stenhjärtan han själv är det levande ordet Rhema som utgick ur den levande Gudens mun.

Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: “Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.

Luk 4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, (Bokstaven) but by every word (Rhema) of God. (Från den levande Guden)

Vi kan fortsätta vår ökenvandring läsa bibeln utan att förstå ett dugg! (Öknen) Du kan få ta emot levande ord i realtid från Anden uppenbarat i ditt hjärta (Landet)

Djävulen hade alltså makten att fresta Jesus Kristus och han kallas ibland för mörkret själv och han är synden själv som har fått tillåtelse att försöka bedra oss. Synden är stenhjärtat och bröd är det skrivna ordet. Om du gör bröd av ditt stenhjärta kommer du aldrig att kunna ge andra liv genom dina ord det står för ett otroende hjärta som inte kan producera predikningar som föder tro.

Det innebär att en kristen kan bli lik en Jude som har sin bibel som en instruktionsbok skriven av Anden. Men om hans hjärta fortsätter att vara ett stenhjärta kommer allt han predikar att vara döda ord som aldrig berör någon eller föder tron för den kommer nämligen av Guds Rhema.

Rom 10:14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rhema)

Ett hjärta som tror är ett hjärta som gått från stenhjärta till ett hjärta av kött och blod det är ett levande inspirerat troende hjärta. Det är ett hjärta som är fullt av den levande Gudens ord (Rhema)

Det är en person som lämnat öknen och mannat och gått in i Herrens vila! Där han fått ta emot Andens svärd som är Guds Rhema talat i nutid och som kan föda både förnyelse och tro hos dem som lyssnar.

Öknen är en plats där det inte regnar det är fullt av sand och den som inte förstår bygger sitt hus på sanden. Så profetiorna att öknen skulle blomma och vatten i ödemarken handlar ju om att de som inte förstår skall förstå. De här orden talar om ett nytt exodus där förebilderna blir en verklighet i Jesus Kristus.

Jes 43:18 Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. (Ökenvandringen) 19 Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. 

Vattnet här är Ande och liv det är levande vatten!
Vägen i vildmarken är ju den som Johannes döparen skulle förbereda!

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” 

Fadern talade en gång över honom i ett moln och sa: Detta är min älskade Son lyssna till honom! Alltså Jesus Kristus är den levande Guden som har det levande ordet (Rhema) När han talar så är det Rhema och det föder och förnyar och styrker vår tro.

Moln hör samman med regn och på hebreiska hör det samman med undervisning den åker som tar emot regnet ger bra frukt. Den åker som inte tar emot regnet som är predikan ger tistlar och törnen (Heb 6:7-9) Åker är ett hjärta eller en församling (1 Kor 3:9)

Den goda jorden i såningsmannen gav god frukt den tog emot undervisningen eller regnet. Så det innebär att såningsmannen är läraren själv som både sår och vattnar.

Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. (Messias) Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (Han skall alltså förklara vad skriften betyder genom Anden)

Nu hade det sanna Latter Rain kommit Jesus skulle förklara vad som stod i skriften och det han sade var Ande och Liv.

Joh 4:25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” (Ger dig vatten nu eller förklarar skriften)

5 Mos 32:2 Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. 3 Ty HERRENS namn skall jag förkunna (Förklara) ge ära åt vår store Gud. 

Job 29:19 Min rot sträcker sig till vatten, och i mina grenar faller nattens dagg. 20 Min ära förnyas ständigt, och min båge är alltid ny i min hand.” 21 De lyssnade på mig och väntade, de var tysta inför mitt råd. 22 Efter mig talade ingen, och mina ord vederkvickte dem. 23 De väntade på mig som på regn, (Förklarandet av Guds ord) de öppnade sin mun som efter vårregn. 

Idag har vi alltså en villolära som kallas Latter Rain en allegorisk tolkning av skriften. Men följer du förebilderna i bibeln så skall ju allt peka på Messias själv vilket naturligtvis är den rätta tolkningen av Guds ord.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 

På hebreiska är alltså såningsmannen Messias som sår den äkta undervisningen vilket har exakt samma andliga bild som regnet eller vattnet? Kvinnan i Sykars brunn satt vid Jakobs källa en bild av Messias. Han sa att han skulle ge henne vatten som gjorde att hon aldrig skulle törsta mer vad menade han?

Joh 4:10 Jesus svarade henne: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” 11 Hon sade: “Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? 12 Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” 13 Jesus svarade henne: “Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.”

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Om någon undrar över livets frågor så komme han till mig så skall han få både vårregn och höstregn samtidigt. Läraren som sänder regnet den förklarande undervisningen har redan kommit och svarar människorna på alla deras frågor. Det är vad vi behöver idag slut med en massa bibelrabblande utan några som förklarar vad som står skrivet för det är torka och det regnar inte över Sverige direkt. Den dagen då vi inte är intresserade att få svar på bibelns sanningar slutar regnen upp att falla.

Ord 24:30 Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. 31 Och se, tistlar hade växt upp överallt, marken var täckt av nässlor, stenmuren låg nerriven. 32 Jag såg det och tog det till hjärtat, jag betraktade det och tog lärdom av det.

En åker = En församling
En vingård = En församling
En rasad mur = Beskyddet från fiendens listiga anslag är borta
När du såg detta och jämförde den med vad vi ser idag förstod du den Andliga bilden

1 Kor 3:6 Jag planterade (Sådde) Apollos vattnade, (Förklarade skriften) men Gud gav växten. (Kristus i oss) 7 Varken den som planterar (Sår) eller den som vattnar (Förklarade skriften) betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. 8 Den som planterar (Sår) och den som vattnar (Förklarade skriften) är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.