Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet

Vittnesbörd om befrielse från bisexualitet

Just nu håller hbtq på att omfamnas allt mer av hela den svenska kristenheten. Bibeln är dock väldigt tydlig med att det är en synd. Det finns också tydliga bibelord om att Gud kan befria från homosexualitet. 

Första Korintierbrevet 6:9-11

“Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”

Jag har själv fått vara med om att få bli befriad från över 20 års bisexuell läggning. Ingen människa var inblandad – det var enbart Guds verk.

Jag växte upp i en icketroende familj, men var med i barn- och ungdomsverksamhet i en frikyrka (Missionskyrkan). Knappt 13 år gammal tog jag hösten 1987 steget att säga ja till Jesus – men jag blev inte döpt i vatten och inte heller i den helige Ande. Jag minns inte att det förekom undervisning i kyrkan om äktenskapet och sexualitet. Efter min överlåtelse till Jesus öppnades visserligen mina andliga ögon så att jag förstod litegrann kring det här, men fienden kom in och frestade mig med allt möjligt, också på det sexuella området. Tyvärr släppte jag in otukt i mitt liv och fick dessutom snart en bisexuell läggning.

Efter några år gick jag dessutom bort från min tro och från församlingen jag växt upp i.

Jag hade aldrig någon romantisk/sexuell relation med en tjej, men i mina tankar och mitt inre levde jag i denna bisexuella läggning i nästan 25 år. 

23 år gammal träffade jag 1998 en man och blev väldigt förälskad i honom och han i mig. Efter en tid började alla mina orena tankar kännas besvärande för mig. Jag såg inte något fel i dem – men jag kände mig oren och längtade förtvivlat efter den rena och oskuldsfulla kärlek som jag upplevt tillsammans med mannen jag träffat. Jag hade varit borta från min kristna tro i ungefär 10 år, men Jesus drog mig på olika sätt tillbaka till tron och till kyrkan, och under 2002 började jag vara med i min församling igen.

Samtidigt levde jag i mitt inre i min bisexuella läggning. Det kändes allt jobbigare med orenheten (även fast jag inte förstod varför) och i förtvivlan bad jag många gånger Gud ord-löst om hjälp med det som plågade mig.

“… vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.” Romarbrevet 8:26-27

Våren 2010 fick både jag och flera andra en stark upplevelse av den helige Andes närvaro i en gospelkör som jag än idag är medlem i. Jag upplevde Guds närvaro och kärlek starkt på körövningarna och kände också att något fattades i mitt kristna liv. 

Jag fortsatte att be till Gud om mer av Honom i mitt liv – och på försommaren det året blev jag (i ensamhet) döpt i den helige Ande.

I samband med det blev det en stor förändring i mitt inre. Jag tålde inte längre någon form av otukt och kände att jag ville hålla mig ren. Jag förstod det inte då – men Jesus hade tagit bort all sexuell orenhet och bisexuell läggning från mig, genom den helige Ande – “…ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” 1 Korintierbrevet 6:11

Jag pratade vid den här tiden inte med någon i min församling om detta – och det förekom fortfarande ingen undervisning på området sexualitet och äktenskap. I mina tankar trodde jag t om fortfarande att homo- och bisexualitet var något biologiskt och att det därför inte kunde vara en synd. Jag trodde på en del olika villoläror – bl a liberalteologi, falsk karismatik och katolskt inspirerad mysticism. Under ett par års tid vägledde och undervisade Jesus mig – och använde även andra kristna – så att jag efterhand fick lägga bort olika felaktigheter i tron. Ju mer jag läste Bibeln (och lade bort dålig “kristen” undervisning i diverse böcker jag läste) desto mer fick jag kunskap om sanningen och lade bort lögnen. Till slut föll också min tankebyggnad angående homosexualitet – när jag läste Romarbrevet 1:21-32 och insåg att jag måste acceptera det som stod där.

Jesus visade mig också att mitt barndop inte var ett riktigt dop – och den 17 juni 2012 blev jag äntligen döpt till Kristus.

Det är verkligen möjligt med befrielse från homo- och bisexualitet, och det är fullständigt fel att undervisa att hbtq är acceptabelt i Guds ögon. De som lever ett sådant liv ska inte ärva Guds rike, skriver Paulus.

Jag tackar Gud för Hans nåd och barmhärtighet emot mig!

Malin Fagerlind

This entry was posted in Different Stuff, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.