Fader, Son och Helige Ande

Fader, Son och Helige Ande

Emauelskyrkan Kungsbacka 27 maj 2018
Predikan: Elvor Ohlin
Lyssna på Mp3

Vi läser en av dagens texter:

5Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. 5  Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8  Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. 9  Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Dagens tema är Fader, Son och Helige Ande, det vi kallar treenigheten. Den benämningen har ibland kritiserats och man har sagt att ordet står inte i Bibeln, och därför vill man inte riktigt acceptera det. Men jag tror inte man kan hitta ett bättre uttryck för att beskriva Gud och det som är vår bekännelse.

Vi läste här att ”Herren är en”. Det är ett ord som många har snubblat på och menar att vi tror på ”tre gudar”. Nej, säger vi, det gör vi inte… men hur ska vi förklara?

Ordet för en eller ett är echad på hebreiska. Roten till echad är achad som betyder att förena eller en enhet.
-det behöver alltså inte betyda en i singular
-vi tror inte på ”tre gudar”

Vi tror och bekänner att Gud/ i gudomen är tre personer som är ett i sitt väsen och som är i en fullkomlig harmoni och enhet. Därför läser vi redan om skapelsen:

1Mos 1:26  Gud [Elohim – plural] sade: “Låt oss göra [verbet i singular] människor till (i) vår avbild, till att vara lika oss…

Elohim (Gud) beskriver Gud (i Bibeln) som Skaparen, Kungen, Domaren, Frälsaren och Herren och Guds karaktär som är medkännande och barmhärtig, nådig och trofast i sitt förbund.

Jag minns en kvinna som kom till Gileadkyrkan på 90-talet. Efter ett möte sa hon: ”Jag förstår inte. Karlsson säger att Jesus är här och Johansson säger att den Helige Ande är här. Hon säger att Jesus bor i henne men han är väl i himlen hos Fadern… vem är var egentligen?”

Jo, det råder en sådan total enhet så att Jesus sa:

Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.”

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

Den helige Ande kallas också Guds Ande och vid något tillfälle Jesu Ande. Därför kan vi säga att ”Guds närvaro är här” – eller att ”Jesus är här” – trots att han (bokstavligt) sitter på Faderns högra sida i himlen och att Guds Ande är utgjuten här ibland oss.

Enhet förutsätter att man är på samma nivå och har samma värde.
Hur är det då med Fadern, Sonen och Anden? Vi får gå till grundtexten igen.

Joh 14:16 Och jag skall be [grek. erotao] Fadern, och han skall ge er en annan [grek. allos] Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.

Jag roade mig med att skriva ner många grundtextord i min Bibel på 90-talet. Jag höll på med att skriva ned ordet för ”be” överallt i NT. Men så upptäckte jag ett annat ord för be i grekiskan. Det finns nämligen fyra olika ord på grekiska som översätts be eller bön på svenska. Det mest intressanta var jag såg var att det finns ett ord som bara används om Jesus, ingen annan. Det var ordet som vi läste här. ”Jag skall be Fadern…”

Ordet är erotao och det betyder att be till en jämlik, en på samma nivå. Det står alltså om Jesus när han ber till Fadern.
Det vanligaste ordet när lärjungarna eller någon annan ber är aiteo. Det beskrivs som ”en utfattig tiggare som kommer till en rik Herre och ber om hjälp”. Sådan är vår ställning inför Gud och det finns en vers som beskriver exakt det.

Ps 123:1  Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. 2  Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.

Vi står alltså inte som rättfärdiga jämsides med Jesus när vi ber. Vi är förklarade rättfärdiga i och genom honom, i tron på honom.

Jesus avstod att använda sina gudomliga rättigheter och gjorde i allt Faderns vilja när han blev människa. Därför sa Jesus om sig själv vid ett tillfälle:

Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Det hade att göra med det tillstånd som Jesus befann sig i som människa, inte med hans natur gentemot Fadern, för Jesus har aldrig upphört att vara Gud. Han bad till Fadern:

Joh 17:4  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5  Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Och Johannes skrev:

Joh 1:14  Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
…18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Vi läste innan att Jesus skulle sända ”en annan Hjälpare” när han återvänt till Fadern. Det här ordet är viktigt. Det grekiska ordet för ”annan” är allos och det betyder en likvärdig eller jämlik Hjälpare, av samma kvalité. Vi läser Petrus ord på pingstdagen när löftet uppfylldes:

Apg 2:29  Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30  Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31  I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32  Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.

Om det hade varit en Hjälpare med en annan kvalité hade det grekiska ordet heteros använts, som kan betyda annorlunda eller annan (sämre) kvalité. Sämre, eftersom det ju inte finns något bättre än det som kommer från Gud. ”Allos innebär att den Helige Ande är jämlik Fadern och Sonen i Gudomen.

Paulus använde ordet heteros när han skrev till församlingarna i Galatien, som var en provins, ett område.

Gal 1:6  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat [heteros = av sämre kvalité] evangelium, 7  fast det inte finns något annat [allos = det finns bara ett sant och äkta evangelium].

Det är Hjälparen – den Helige Ande – som gör att vi kan tro, även om vi inte helt kan förstå med vårt begränsade förstånd och Jesus utropade vid ett tillfälle:

Matt 11:25  …”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26  Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27  Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Lärjungarna skulle inte vara ledsna. Jesus var begränsad till rum och tid och han kunde bara vara på en plats men den Helige Ande skulle utgjutas och fylla dem som tror.
Som vi också läser i en av dagens texter:

Apg 2:32  Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34  Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren [Kurios] sade till min Herre [Kurios]: Sätt dig på min högra sida,  35  tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 

För att förtydliga:
Herren [Kurios = Gud Fadern] sade till min Herre [Kurios = Gud Sonen]

Paulus skrev till församlingen i Korint:

1Kor 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Vi läste tidigare i 5 Mos 6 att Israels folk uppmanades:
…att binda Guds bud som ett tecken på sin hand, och som ett band till påminnelse på sin panna och skriva dem på dörrposterna i sitt hus och på sina portar…

Tefillin
Troende eller religiösa judar bär något som kallas tefillin. Det är små läderaskar och inuti finns det pergamentrullar med bibelord. De fästs med läderremmar på panna och ena handen och armen när de ber (morgonbön). Det här gör man på grund av den befallning som gavs genom Mose. Man sätter också märke på sina dörrposter (mezuza).

Men genom den Helige Ande behöver vi inte detta som påminnelse för Jesus sa:

Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Nu verkar den Helige Ande /Guds Ande i oss som tror. Han förvandlar våra sinnen och förnyar våra tankar (pannan) (Rom 12:2)
..och han verkar i både vilja (porten) och gärningar (handen) så att Guds goda vilja får ske. (Fil 2:13)
..och han ger oss en ny vilja och nya önskningar (portar och dörrposter) så att vi kan älska Gud av hela hjärtat och av hela vår själ och av all vår kraft – och älska varandra och andra som oss själva, som det står.

Det ska vi sträva efter och ha som vår inriktning och vår bön!
Då kan vi också stämma in i Ps 113:

Ps 113:1  Halleluja! Prisa, ni HERRENS tjänare, prisa HERRENS namn! 2  Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid! 3  Från solens uppgång ända till dess nedgång skall HERRENS namn bli prisat. 4  HERREN är upphöjd över alla folk, till himlen når hans ära. 5  Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt, 6  han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden?

Vilken underbar Gud och Skapare!
”Han som ser ner så djupt..” Ingen människa kan vara så djupt ned så att inte Gud förmår att lyfta upp, frälsa och upprätta.

Någon har sagt: ”Tryggheten i Gud är inte att vi vet (jag tillägger: förstår) allt om Gud men att han vet allt om oss”. Ja, för vi vet att han älskar oss.

Och vi kan tillägga med Paulus:

1Kor 13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då [När? Jo när Jesus kommer tillbaka!] skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.