Jakobs stege

Jacobs-Ladder
Jakobs stege

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission Kungsbacka
22/5-2018
Lyssna HÄR (Mp3)

Bakgrund:
Jakob hade köpt förstfödslorätten från sin bror Esau och lurat till sig Välsignelsen av pappa Isak. Förstfödslorätten handlade om att föra Messiaslinjen vidare och att underordna sig Guds vilja. Den värdesatte inte Esau alls – till skillnad mot Jakob – men Välsignelsen hade Esau gärna velat ha. Gud hade talat till mamma Rebecka om att han hade utvalt Jakob men det manipulativa tillvägagångssättet som det gjordes på var inte Guds sätt. NU är Jakob på flykt bort från Esau som var så arg så han ville döda honom.

1 Mos 28:10  Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. 11  Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. 12  Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13  Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14  Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. 15  Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.” 16  När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17  Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18  Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19  Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. (Betel betyder Guds hus och Lus betyder skilsmässa eller separation) 20  Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21  och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22  Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Det blev natt och Jakob måste stanna upp. När det är mörkt ser man inte. Ibland är det svårt att se vägen. Vi vet inte riktigt vad som är Guds vilja. Då är det bäst att stanna upp, vänta och be.

Jakob hade ingen lösning på sin situation men Gud visade att han hade allt i sin hand.

Jakobs dröm
Jakob fick en profetisk dröm och han utbrister: ”Gud är här! Jag visste det inte!”
Ordet ”han kom till…”(paga) har också i sig betydelsen att (två) möts. Gud hade bestämt möte med Jakob redan innan men det visste han inte. Gud kan möta oss när vi minst anar.

Helig plats
Platsen var helig därför att Gud mötte honom där. Människan vill gärna göra stenar eller berg eller öknar heliga men det finns inget heligt i materian. En plats är helig där Gud möter, därför att Gud är där, Guds närvaro, och han kan möta var som helst.

När Gud talar och ger uppenbarelser är det alltid enligt Guds ord och det upphöjer och förhärligar Jesus! Om ett tilltal, en profetia eller annan uppenbarelse leder bort från Guds ord eller förringar Guds ord/Bibeln – då är det inte från Gud och vi kan förkasta det.

Lägg märke till att det centrala i drömmen var inte Jakob – det var STEGEN. Jakob skulle vara ett redskap åt Gud och en bärare av Guds löften. Men det centrala är stegen.

Stegen
Stegen stod som Medlare mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Den är en bild på JESUS. Vi kan inte nå Gud men Gud har tagit initiativet och böjt sig till oss, kommit ned till oss. Synden är hinder emellan himmel och jord. Stegen talar om vad Jesus gjorde på korset. Här återfår vi gemenskapen med Gud för Jesus har sonat våra synder. Jesus citerar Jakobs dröm vid ett tillfälle och det visar att Jesus uppfyller drömmen, utifrån det han själv säger.

Joh 1:45  Filippus fann Natanael och sade till honom: “Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Natanael var inte särskilt imponerad) 46  Natanael sade till honom: “Kan något gott komma från Nasaret?” Filippus svarade: “Kom och se!” 47  När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: “Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.” 48  Natanael frågade honom: “Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: “Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” 49  Natanael svarade: “Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.” 50  Jesus svarade honom: “Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.” 51  Sedan sade han till honom: “Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” Namnet Jakob betyder ”bedragare”. Den som är ”utan svek” har ångrat och bekänt sin synd. Den är ärlig och en ”verklig israelit”. Jakob fick ju namnet Israel av Gud. Israel betyder Guds kämpe och Guds prins.

Änglarna var väldigt involverade i Jesu död och uppståndelse.
– Jesus blev styrkt av en ängel i Getsemane
– 2 änglar satt inne i graven där Jesu kropp hade legat. En satt vid huvudändan och en vid fotändan. Det var uppfyllelsen av GT:s skugga (förebild), med keruberna på arken, en i var ände.
– änglar förkunnade att Jesus hade uppstått

Det är en ständig aktivitet i den himmelska världen. Änglarna var i full aktivitet – och är det idag – även om vi inte ser det. ”Änglavakt” har blivit ett uttryck även hos dem som inte ens tror att änglar finns. Vi vet att de finns. Ibland kan vi ana det och blir påminda om det och vi säger: det där måste ha varit en ängel som hjälpte.

Jag läste en gång om missionärer och det finns många liknande berättelser, inte minst från missionsfälten. Fientliga infödingar /urinvånare omringade en natt missionsstationen för att döda missionärerna och bränna upp platsen. Missionärerna hade upplevt att de skulle be på natten och inget farligt hände den natten. Ett år senare blev en av dessa urinvånare frälst. Han berättade om planerna som funnits mot missionsstationen. Så frågade han vad det var för mäktiga män som omringat hela missionsstationen den där natten för ett år sedan. De hade skinande kläder och stora svärd! Därför vågade de inget göra mot missionärerna!

”När du var under fikonträdet”, sa Jesus. Vad är det som är speciellt med det? Jo, det fanns en sed bland judarna att sitta under ett fikonträd och be och läsa Skrifterna. Det uttryckte gudslängtan. Jesus citerade Mika 4 om det kommande fridsriket efter Jesu återkomst när Guds rike blir synligt.

Mika 4:2 Ja, många folk skall gå i väg och säga: “Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” 4 Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen skall förskräcka honom, ty så har Herren Sebaots mun talat (Herren Sebaot = Härskarornas Gud, har talat).

För judarna betydde ”att sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd” harmoni, trygghet, glädje och frid. Och vi läser om Guds rike:

Rom 14:17  Ty Guds rike består inte i mat och dryck (detta yttre) utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Fikonträdet pekade också tillbaka till Eden/Edens lustgård, begynnelse, för man menade att livets träd var ett fikonträd.

Vi vet inte vad som rörde sig inom Natanael. Kanske hade han suttit där under fikonträdet och längtat och sökt att få komma nära Gud, att få lära känna honom. Han kanske hade gråtit över sina misslyckanden, i den situation som rådde i landet med tunga ok och lag-ok. De religiösa, andliga ledarna som la bördor, som vi läser om. Fariséer och skriftlärde där de flesta helt hade gått ifrån Guds väg. Utan barmhärtighet, la krav och bördor på människorna. Kanske Natanael suttit där med sin längtan …och Jesus talar, förstår vi att talar rakt in i Natanaels liv, rakt in i hans hjärta. Det Jesus säger kan man – utifrån den uppfattningen som judarna hade om detta med fikonträd – kan man säga att Jesu ord sa till Natanael:

“Jag såg dig och utvalde dig redan vid tidernas början, tidernas begynnelse, och jag är den som kan möta din djupaste längtan!” ..Jag är den som kan möta och mätta ditt inre”, säger Jesu.

”Låt oss gå upp till Jakobs Guds hus”, läste vi. Eller ”låt oss gå till Jakobs Betel, som det blir.

Så är det också när Jesus får komma in i våra liv. Vi blir det ett Betel, ett Guds hus, ett tempel åt den Helige Ande, säger Guds ord. Vi var separerade, skilda, som det hette innan. Lus hette ju platsen innan. Vi var skilda från Gud. vi var i mörker och i synd men nu har vi fått gemenskap med Gud igen, tack vare Jesus.

Israel

Löften
Det var löften här som Jakob fick i drömmen från Gud. De gällde folket, landet och alla folkslag.
Folket är Jakobs efterkommande. Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande skulle vara Guds egendomsfolk och det är de vi kallar judarna idag.
Landet som Gud gav Jakobs efterkommande och avkomma är Israel.
Alla folkslag skulle bli välsignade genom Jakobs efterkommande och hans avkomma. Här vi evangeliet om Jesus och genom honom är vi delaktiga i det Nya förbundet och i Guds löften, ett evigt förbund. Många judarna som tror på Skrifterna (GT) och som tror på Israels Gud har grunnat på hur den profetian skulle uppfyllas om det inte handlar om oss kristna /hednakristna..? Det måste väl vara så? Javisst är det så.

Motstånd och kamp
Tänk vilken kamp och vilket motstånd som plötsligt reser sig när Gud ska uppfylla sitt ord, sina löften. Vi läser om i Bibeln och vi vet historien om Guds löften till Israel. Folket vände Gud ryggen och Gud varnade, manade och kallade men de inte ville höra och till slut måste Gud låta dem gå den väg de ville. Det står att Gud ”prisgav”. Det betyder att människan får gå den väg som hon själv vill och har valt.  Då förlorade man också Guds beskydd, vilket ledde till att landet blev invaderat av fiender. Folket is stort spreds ut även om det alltid fanns en kvarleva kvar. En lång tid låg landet öde som står om i Hes 36:34. Landet var öde och 1800-talet var detta som mest uppfyllt. Resande beskrev hur de kunde resa mil utan att se en enda människa. Ingen brydde sig om landet. Men när judarna återvände och fick landet tillbaka DÅ reste sig motstånd. Då var det andra folk som vill ha landet och det blev plötsligt väldigt intressant. Människor som aldrig har bott där, kallar det sitt och säger att det är stulet. Sådant hör vi idag. Vad är det som händer? Jo, det är onda krafter som inte ens vill erkänna judarnas rätt till sitt eget land. Jerusalem som kung David gjorde till judarnas huvudstad för 3000 år sedan – därför att Gud hade sagt det. Därför att Gud hade talat.

Men det här kan vi också se i våra liv. Eller hur?
Det var väl ganska lugnt så länge du inte brydde dig om Gud eller levde för honom. Men från den dagen som du sa ditt ”JA” till Jesus DÅ började det hända saker. Så är det för att den Onde vill hålla kvar oss. Han gör allt för att vi ska lämna Gud och inte följa Jesus.

1Petr 5:8  Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Hur vinner vi seger i den kampen?

Jak 4:7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er…

Här har vi svaret. Ödmjukhet inför Gud. Att vi som det också står: ödmjukar oss under Guds mäktiga hand. Vi överlåter vår sak till Gud, även i prövningar, i kamp, i strid. För segern är redan vunnen av Jesus och när vi ödmjukar oss ger oss Gud nåd, står det. Han står emot den högmodige men den ödmjuke ger han nåd – och då får vi del av Jesu seger. Och så får vi vinna seger i prövning och frestelse.

Gud förnyar sitt förbund och sina löften och vi får förnya förbundet när överlåtelse på nytt till Herren, för det får vi göra många gånger i livet.

Utvald  
Jakob var utvald av Gud men det fanns en hel del som han måste lära sig att. Bland annat att Guds vilja ska ske på Guds sätt och i Guds tid. Inte att man försöker manipulera fram.. självuppfyllda profetior brukar leda till problem. Han måste också lära sig att lita på Gud. Det går inte på ett ögonblick. Vi kanske tror det och säger : ”Jag förtröstar på Gud!”.

Men så kanske det är som när lärjungarna var med Jesus i båten på Gennesarets sjö och det kanske blåste upp till storm. En ordentlig storm som det kan blåsa upp till där. Vågorna slog över båten och Jesus låg och sov. En del av lärjungarna var garvade fiskare men de blev livrädda. ”Herre hjälp, vi går under!”. de skakade säkert Jesus så att han vaknade. Jesus reser sig upp och talar till vind och vågor – och allt blir stilla. Och han säger: ”Varför är ni rädda? Så liten tro ni har”. De hade inte lärt sig än vem Jesus är. Att han har makt över naturen. Han är Skaparen. Varför hände det här? Vad var syftet med stormen? Att lärjungarna skulle få se att Jesus har makt över naturen? Ja säkert. Men kanske också för att de skulle inse att de hade en hel del fruktan i sina hjärtan. De blev än en gång påminda om att lita på Jesus. Han var ju där! Han var med i båten och när vi är med honom, så är vi ju trygga.

olivolja

Stenen
Jakob lutade sig mot stenen, står det längre fram i texten. Att ha en sten som huvudkudde låter inte jätteskönt.. Men det har naturligtvis en djupare mening. Stenen på hebreiska [eben] som också kan betyda ”byggnadsstenen”. Vi läser om när Petrus och Johannes var i förhör inför Stora rådet i Jerusalem för förföljelsen var igång och Petrus säger:

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Jakob reste upp stenen till en stod och göt olja över den. Det var en profetisk handling, för Jesus är stenen/byggnadsstenen som ÄR Den Smorde: Messias /Kristus. Guds hus måste byggas på den grunden [Kristus], med den hörnstenen. Den grunden som redan är lagd.

Ef 2:20  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Hörnstenen är den som hela Bibeln sammanfattas i och apostlarna och profeternas grund menas Gamla testamentets skrifter och Nya testamentet. Det som är nedskrivit. Färdigt. Den grund som redan är lagd. Det finns många falska, självutnämnda apostlar idag som påstår att de ska lägga ”en ny grund” med ”nya uppenbarelser” men det är lögn. Det är inte från Gud.

Jakob kom tillbaka till den här platsen många år senare, som Gud hade lovat. Jakob uttrycker sin tacksamhet till Gud.

1 Mos 32:10  Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

stav

Staven 
Vad har en herde sin stav till? Den används för att leda fåren, beskydda, korrigera, samla, rädda o jaga bort vilddjur. Staven i Bibeln är ibland en förebild på korset men det är också en förebild på Guds ord.

2Tim 3:16  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning (tillrättavisning/överbevisning), till upprättelse (/att stärka det som är svagt) och till fostran i rättfärdighet,

Ps 23:4 …Din käpp och stav, de tröstar mig. (= Ditt ord är min tröst. Ditt ord tröstar mig.)

”Det enda jag hade med mig var min stav”, sa Jakob. Man kan säga likaväl: ”Det enda jag hade med mig var ditt ord. Ett ord ifrån dig!” för det är det enda vi behöver för framtiden – Guds ord och Guds löften. Det är vårt hopp. Sedan är det Guds välsignelse som verkar och ger växten, som han gjorde för Jakob de där åren.

Gud visste vad Jakob skulle gå igenom och vad han måste gå igenom för sin fostran. Därför fick han drömmen, tilltalet, löftet. Men vad är det som bär genom allt? Han hade ingen lätt väg framför sig. Guds ord och Guds löften!

Jag vill avsluta med orden som Herren sa till Jakob, för de är lika levande och sanna idag och de gäller oss idag:

”Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, säger Herren …Jag skall föra dig tillbaka till detta land [Land? Löfteslandet, dvs in i löftena, in i Kristus. Jesus säger: ”Jag ska föra dig in i de löften jag har för dig och ditt liv, och de som finns runt dig”] Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig”.

Amen

 

 

 

 

 

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.