NÄR KRUKMAKAREN FORMAR

Detta är från den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Kungsbacka 6/6 2018

Jer 18:1 Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: 2 Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. 3 Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. 4 Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. 5 Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 6 Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.

elia

Jeremia blev kallad av Gud till Profettjänst Ca år 626 enligt uppgifter. Det var under en period av oerhörd välgång och fred i Israel. Hans uppdrag var att få ledarna och folket att lyssna och underordna sig Guds ord. Gud som är totalt rättfärdig hade sagt att om Israel glömde Gud fick det konsekvenser. Precis som det håller på att få för Sverige! Innan en dom faller talar han om detta för sina tjänare.

Amos 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Vi kan se samma sak i Uppenbarelseboken.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

cross-lamb

Johannes var på Pathmos i sitt lidande och Jeremia var så djupt ner ibland att han ångade att han var född. Ledarna förföljde honom och även hans närmaste vänner förtalade honom. Men samme helige Ande som då styrkte Jeremia styrker även oss idag. Det viktigaste är inte att hålla sig väl med människor utan med Gud.

Jer 15:10 Ve mig, min mor, att du har fött mig, en man som ställer till osämja och träta för hela landet! Jag har inte lånat dem något och de har inte givit lån till mig. Ändå förbannar alla mig. 11 Men HERREN svarade: Sannerligen, jag skall styrka dig så att det går dig väl. Sannerligen, jag skall göra så att dina fiender kommer och bönfaller inför dig i olyckans och nödens tid.

Jesus sa: (Ingen som inte gått Korsets väg kommer att förstå detta)
Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

När Anden griper ens hjärtat innebär det både glädje och sorg. En stor bedrövelse att se det världsliga inta Guds hus. Men den stora glädjen är att få bli Guds vän och få se in i hans rådslut. Jeremia försökte i många år att vända Israel tillbaka till Gud igen. Det var inte för sin egen skull han gjorde tjänst då hade han snart gett upp. Men den Gud kallar rustar han också!

Jeremia föraktades hans varningar förringades!

Jer 17:14 Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. 15 Se, de säger till mig: Vad blir det av HERRENS ord? Låt det inträffa!

Det är exakt vad Petrus beskriver att en del skall säga idag också.

2 Pet 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst?

KRUKMAKARENS HUS

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Nu är vi framme vid berättelsen vi började med om Krukmakaren. Efter Kapitel 17 där Jeremia är så nedslagen kommer då Kap 18 som börjar med: ”Stå upp” (HAN VAR JU NEDSLAGEN) Gå ner till Krukmakarens Hus! Där skall jag låta dig förstå mina ord. (PLAN)

Vi kan se exakt samma sak hos profeten Samuel. Han var nedslagen över den världslige ledaren Saul! Gud lät folket få en värdslig ledare när de inte ville lyssna på Gud! Samma sak gäller oss! Men Gud måste låta oss förstå hur han arbetar! Han börjar alltid om! (1 Sam 16) Han söker alltid en David!

Jeremia skulle nu resa sig upp och gå ner för Jerusalem ligger högt upp på ca 800 m,ö,h så han skall gå ner till den dal där Krukmakarna hade sitt hus. Varför gav Gud honom inte bara en profetisk dröm eller nått? Nej det här var så viktigt så Jeremia måste få uppleva det i det riktiga livet. Det vi möter på vår vandring samverkar till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28)

Jeremia skulle noga lägga märke till vad Krukmakaren gör!

1/ Han ser Krukmakaren arbeta vid drejskivan och det är ett mycket svårt hantverk att hantera. I den hebreiska texten står det att Krukmakaren misslyckades, och det var inget ovanligt alls.

2/ Jeremia får lära sig är att Krukmakaren inte slänger lerklumpen han misslyckats med. Nej han kör på med mer vatten och börjar om flera gånger ända tills han lyckas forma fram det kärl han ville ha gjort. Det är endast Krukmakaren som vet hur kärlet skall se ut när det är färdigt.

> Vattnets bad i kraft av ordet (Ef 5:26)
> Händerna som formar = De Omständigheter Gud ställer oss i.

3/ Jeremia får lära sig något om själva materialet. Han får höra från Gud så här:
Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. (JER 18:5-6)

hand

Israels Hus är i Herrens Hand och det är hans makt och auktoritet! Jeremia börjar nu förstå att det finns ett hopp bakom den dom och den katastrof som han själv sett. Jag tror Jeremia började förstå hur Gud alltid handlat och tänkte på en annan fångenskap nämligen den i Egypten. Där formades leran till ett folk berett för Gud (2 MOS 3:7) Där bodde de i Gosen vilket betyder: Att dra sig närmare! Där var det ljus när hela Egypten var i mörker när Guds vrede drabbade.

Vi människor är väl bra korkade? Trots allt Gud gjort släppte inte tankarna på Egypten! Många längtade tillbaka dit igen! När man skulle gå in knotade man! Vad gör Gud? Jo han börjar om! Ny ökenvandring och ny formningsprocess!

Varför förde Gud dem genom öknen? Jo för att förnya deras tankesätt! Han ville ha ett folk som trodde på honom (TROFASTHET) Vi måste ställa oss frågan för vem och för vad är vi skapade? Vi kan se hur Krukmakaren redan från begynnelsen formade människan av Lera sedan blåste han livsande i dem.

Leran i sig själv har inga livsutvecklande möjligheter. Så det innebär att bara det som finns i oss som Gud blåst in har det. När är då formningen klar? Hur vill egentligen Gud att våra tankar skall vara? Har vi förstått att det handlar om hur vi tänker? Paulus i 2 Kor 4 Väldigt många saker som handlar om Krukmakaren o Leran. Den som är formad av Herren kommer att säga som Paulus!

cross

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Då är det väl klart varför Gud handlar med oss som en Krukmakare? Han vill att vi skall få förstånd och lära känna honom! Och när vi väl får göra det i sanning kommer en stor Kärlek och en stor Gudsfruktan att infinna sig. Krukmakaren ville att Paulus skulle bli ett svagt lerkärl men genom honom skulle livet och kraften manifesteras. Han skulle med andra ord bli ett kärl för gott bruk.

Du och jag kan inte välja själva vad Gud har tänkt att vi skall formas till. När jag blev frälst sa Herren vad han hade tänkt forma mig till: När jag idag vänder mig om och tittar ser jag Guds hand! Både det vi möter som vi tycker ser ont ut och det som vi tycker ser gott ut använder han för sin formning

EF 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Elvor sa en gång att det kan översättas: Till de gärningarna har Gud förberett (Format) oss…. Men sedan vem skall göra dem? Lerkärlet eller är det innehållet? Vilken vila vi kommer att få uppleva när vi verkligen kan släppa taget och överlåta oss till honom. Han som är barmhärtig och nådig han som har makten att kunna börja om igen där leret misslyckades.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. 7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.

WOW! Alla lerkärl som har ett Gudomligt innehåll som är födda på nytt vi hör ihop. Vi har en framtid som sträcker sig bortom det här jordiska. Det beror inte på oss utan på innehållet i oss. Jesus Kristus är det eviga livet!

Tron är det enda som lyser i mörkret när allting annat vekar vara rent kaos. Jag hade mina planer det jag trodde var Gud jag hadde bett så mycket men plötsligt raseras allt. Jag är totalt villrådig! Den Kristne kommer in i sådana tvivel förr eller senare. Gud måste få våra ögon att släppa lerkärlets egenvärde så att innehållet blir mer värdefullt för oss. Paulus vet vi fick gå igenom mycket strapatser just för att få uppleva detta som han predikar om.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Vi befinner oss i en formningsprocess.
– Vi är Jordiska
– Men i oss bor det himmelska Jesus Kristus

Ibland befinner vi oss alla i en process där vårt innersta är i kaos. Vi kommer aldrig att öppna dessa tankar för någon annan än Gud. Herre vad är det som sker nu i mitt liv? Varför känner jag sån bedrövelse och tomhet? Men vi måste lära oss att även sånt kan faktiskt Gud stå bakom.

D Wilkerson sa en gång: Det hör Guds vishet till att han ibland drar undan den kännbara nåden för oss. Så det behöver inte alls vara fel att känna och uppleva det så här?

Det står i Hebreerbrevet så här att Gud tränar oss så vi kan ta emot mer.

Heb 12:10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet 11 För stunden tycks ingen tuktan (FORMNING) vara till glädje utan till sorg men för dem som fostrats (FORMATS) genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Det är alltså för att vi skall kunna ta emot mer helighet eller härlighet från Gud. Så vi ser att Gud berett något efter tunneln för oss. En allt större härlighet väntar ett allt starkare flöde i nåden. Lerkärlet kan nu flöda ut kraft utan att ta äran själv.

Gud vill alltså föra oss in i en formningsprocess! Men han för oss också ur den formningsprocessen när han tycker tiden är inne och när lerkärlet är format. Om vi inte formas kommer vi att sätta vår förtröstan på människor.

Jag vill avsluta med en Psalm av en som formats av Herren nämligen David.
Psa 118:6 HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 7 HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. 8 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på människor. 9 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på furstar.

Han hade av erfarenhet formats och lärt sig känna Gud. Det är bättre att förtrösta på Herren än att lita på människor. David hade av erfarenhet förstått att de människor som han förlitat sig på var både svaga och trolösa. Men han hade samtidigt upplevt att Gud är en klippa som aldrig någonsin sviker!

1/ Människor viker ner sig när pressen kommer – Men Gud är Allsmäktig!
2/ Människor är själviska – Men Gud är Barmhärtig och full av Kärlek!
3/ Människor han mött var Trolösa – Gud är alltid Trofast!
4/ Människor har begränsningar – Gud kan hjälpa oss även genom döden.
Att känna Gud är en nödvändighet för han kommer att skaka allt skapat (Heb 12)

Psa 46:1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót. 2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3 Därför skall vi inte frukta, om än (HEB: NÄR) jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet 4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. 5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. 6 Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.