Kärlekens väg

Kärlekens väg

Predikan Elvor Ohlin
Emanuelskyrkan Kungsbacka
27/2-2022

Vi lever i en orolig tid. Björnen eller ”storfursten Gog i Magogs land” har börjat röra på sig. Ryssland har startat krig för att inta Ukraina. Hesekiel 38-39 säger att Gog – Ryssland – kommer att bli en stormakt igen och sen dra ner för att utplåna Israel, Guds land och folk. Men där kommer Gud att döma Gog.

”Gog” är en titel precis som ”tsar”, en ledare på livstid. Intressant med tanke på Putin som har bakgrund i KGB och röd kommunism. Den röda hästen Upp 6 ”tar freden bort från jorden”.

Hes 38:7  Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem.
Här är vi inte idag. Nu är det Gog som vill inta och lägga under sig. Det är inte andra som har ”samlats till” eller som ”är med” Ryssland. Men den viktigaste versen i sammanhanget är ändå:
Hes 38:2  “Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3  och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog,..
Om man har Gud emot sig är det kört. Då är man väldigt illa ute. Det finns däremot en annan profetia som kan vara förberedelse för ”Gogs härnadståg”.

Dan 7:5  Sedan fick jag se ännu ett (vild)djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött.
Jag har alltid tänkt att “revbenen” är de Baltiska staterna men det finns olika uppfattningar om det.

Mitt i all turbulens i den här världen går en väg: Kärlekens väg, Fridens väg. Vi kan gå rakt på sak att Kärlekens väg är JESUS. Kärlekens väg handlar om vem Gud är uppenbarad i JESUS.

Kärleken har sitt ursprung i Gud
Det finns medmänsklighet i världen.
Det finns kärlek därför att Gud har skapat allt. Men det är knappast kärlek som är kännetecken för den här världen eftersom synden gjorde människan fientlig mot Gud.
Mänsklig kärlek är självcentrerad. ”Mina barn och andras ungar”. Det är ett uttryck som vi förstår även om vi inte har barn och det säger en hel del.
Mänsklig kärlek kan snabbt bytas till det motsatta: förakt, hat och krig.

Den rena och fullkomliga kärleken [grek. agape] finns bara i Gud. Agape (grekiska grundtexten i NT) är självutgivande kärlek som ger av nåd och älskar den som inte är ”älskvärd”. Jesus gav sitt liv när vi ännu var syndare, inte älskvärda (Rom 5:8).

Johannes beskriver kärlekens väg så fint i sitt första brev.
1Joh 4:7  Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar [den som har tagit emot Guds agape-kärlek] är född av Gud [född på nytt] och känner [ginosko – har en personlig erfarenhet och nära relation med] Gud. 8  Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek [agape]. 9  Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. [utgivande sann och uppoffrande kärlek] 10  Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning [hilasterion] för våra synder. 11  Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.

(Grek) Hilasterion betyder försoning (försoningsoffer) eller nådastol. Det var locket på (förbunds)arken i GT.

SYN: Jag fick en syn för många år sedan. Jag var i bön och skulle undervisa om tabernaklet. Då såg jag arken av guld snett uppifrån. Den var så vacker! Så kom den liksom närmare och då såg jag att det var fullt med blodstänk ovanpå, på nådastolen. Det var på nådastolen som man stänkte djuroffrets blod i GT.

Gud sa till Mose:
2Mos 25:17  Du skall göra en nådastol [kapporeth] av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred. 18  Och du skall göra två keruber (änglar) av guld. I hamrat arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen.

Nådastol (Hebr) Kapporeth [rot: kaphar] betyder att täcka över, att försona, godkänna, förlåta, vara barmhärtig (det finns några fler betydelser). Försoningen innebar att ta den andres skuld och straff för att ena och förena två parter igen – människa och Gud.

Rom 3:25  Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol [hilasterion],..

Arken är en förebild på Jesus Messias och kallas Vittnesbördets ark för i den låg Guds bud, lagen. Arken var av trä [Jesus blev människa]överdragen med guld [Jesus är Gud].

Ps 40:9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta.” [profetiskt om Messias]

Nådastolen var helt i guld därför att Jesus levde ett syndfritt, heligt och perfekt liv och uppfyllde Lagens krav. Därför säger:
2Mos 25:22  Där skall jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om allt som jag genom dig skall befalla Israels barn.

Allt som Gud gör och talar vilar på Jesu försoning, korset där Jesus gav sitt liv. Vi ser inte på lagen. Vi ser på Jesus, nådastolen, locket på arken, ”nådens stol”. Gud ser inte vår synd och skuld. Han ser Sonens försoning!

Gud uppenbarade sig och talade från nådastolen. Därför läser vi i om det som hände efter uppståndelsen då allt var färdigt.
Joh 20:11  Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. 12  Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas. [precis som nådastolen med keruberna i båda ändarna]

Hebr 1:1  Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3  Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Arken med nådastolen stod i det allra heligaste, den allra heligaste platsen. Då förstår vi att Jesu försoningsverk på Golgata är det som vår allra heligaste tro ska vila på och byggas upp på.
Jud 1:20  Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21  Håll er kvar [tereo – vakta, bevara (er)] i Guds kärlek [Överge aldrig grunden och korsets budskap om försoningen! Skäms inte för korsets anstöt, som säger att våra gärningar inte kan frälsa för ingen kan frälsa sig själv], medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. [Bibeln ger ett tydligt evighetsperspektiv och vi väljer livsväg här i livet inför evigheten]

Jesus dog inte bara för oss som tror och tar emot.
1Joh 2:2  Han är försoningen [hilasmos – betyder att han både försonade och ÄR försoningen] för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens [alla människor].

I en av dagens texter uppmanar Paulus först till förbön för alla och sedan skriver han:
1Tim 2:3  Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4  som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5  Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,

Man brukar skilja på Guds bestämda vilja, alltså sådant han har bestämt ska ske. Det här är Guds ”önskande vilja”. Gud önskar och vill att alla människor ska bli frälsta. Men Gud har talat om för oss att det inte kommer att bli så. Alla kommer inte att ta emot.

Här måste vi vara vakna för falska läror som vill locka oss bort från den allra heligaste tron. Janne citerade Alice Bailey förra söndagen på PM-möte. Jag ska ta upp ett citat som han inte tog med då.
Alice Bailey levde 1880-1949 och skrev 24 böcker ledd av andeguider /demoner. Hon var inspirerad direkt av satan. I det här citatet är det två riktningar som hon påstod ska komma. Lyssna noga om det händer idag.
”Den nya världsordningen blir pluralism (mångfald) och universalism. Framtidens kyrkor kommer att acceptera detta ivrigt för att attrahera massorna.”

Pluralism – säger att alla religioner är likvärdiga. Det leder till en en världsreligionen där allt blandas (synkretism). Det finns något gott i alla religioner, säger man.
Universalism – påstår att alla vägar (religioner) leder till Gud. Alla är Guds barn och alla blir frälsta till sist.
Sprids detta idag? Svaret är ja!
Vi kan höra hur Ormen väser: ”Ni ska visst inte dö!”

Ett bibelord som universalister gärna citerar:
1Kor 15:20  Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. 21  Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. [här menar universalister att det gäller alla människor och blundar för nästa vers:] 23  Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24  Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25  Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26  Som den siste fienden berövas döden all makt, 27  ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28  Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom (Fadern), för att Gud skall vara allt i alla.
Här vill man få det till att det gäller varenda människa men det handlar fortfarande om att Gud blir allt i alla som ”tillhör honom”. Annars förnekar man Bibelns mest kända vers.
Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad [gå under, dö, förstöras, bli värdelös] utan ha evigt liv.

David skriver
Ps 32:1  ..Salig [esher – överlycklig] är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2  Salig [esher – överlycklig] är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek.
Den som går förlorad har själv valt bort den vägen.

Guds kärlek till oss får konsekvenser i våra relationer till varandra
1Joh 3:14  Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden.

Johannes brukar kallas ”kärlekens apostel”. Det är intressant att läsa om Johannes under den första tiden som Jesu lärjunge
Mark 3:16  Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, 17  Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner (1917 års översättn. tordönsmännen)
När folket inte tog emot Jesus i en samaritisk by:
Luk 9:54  När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sade de: Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?” 55  Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem.

Mannen med hetsigt temperament och vrede blev den som beskrivs som ”kärlekens apostel”. Det är bara Guds agape-kärlek som kan gör sådant.
Senare skrev Johannes:
1Joh 3:16  Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

Med Jesus i oss kan vi älska varandra. Därför har Jesus befallt att vi ska älska varandra (Joh 15:17). Han ger ingen befallning som han inte själv ger nåd och kraft att lyda. Jesus ger ingen befallning som han inte själv står bakom.

Kärleken till varandra visas inte genom att vi är perfekta och aldrig har konflikter. Den visas genom att vi förlåter varandra.

Kärleken står för sanningen. Jesus sa sanningen till fariséer och skriftlärda och de hatade honom för det. Vi får också vara beredda på att bli hatade för Jesu namns skull (Matt 24). Men med Jesus [Guds Ande] i oss kan vi be för dem som förföljer oss.
Joh 15:18  Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.
(Tillägg) Kärleken avslöjar och förkastar falska läror.

Kärlekens väg är Korsets väg. ”Att ta sitt kors och följa Jesus”.
Vi läser några verser från en av dagens texter.
Joh 12:23  Jesus svarade: “Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24  Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 25  Den som älskar [phileo] sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. [Jesus talar om att ge sitt liv till honom. Vi måste välja.]

Jag har fått be med flera personer till frälsning på dödsbädden eller nära döden. Gud har fört mig ihop med dem på olika sätt. Han har lagt dem på mitt hjärta för att jag ska be för dem och sedan vittna om Jesus, när tillfälle kommer och det är öppet för att lyssna. Jag har känt mig väldigt liten och helt förkrossad när jag har sett Guds kärlek till de här personerna. Ofattbart! Vilken kärlek! Vilken nåd! Guds kärlek är ofattbar. Det har varit gudsfrånvända människor som aldrig tidigare har brytt sig om Gud. Någon hade aldrig bett till Gud i hela sitt liv. Ett långt liv.

Och jag tänker: en dag ska de vara med i den stora vitklädda skaran inför Guds tron, som vi läser om i Uppenbarelseboken. Vad ska de tänka när de säger: Jag har inte gjort ett enda dugg för att förtjäna detta… en evighet! Jag sa bara ”Ja” till att tro på Jesus och få Guds förlåtelse…”
Då blir man påmind om att ingen av oss förtjänar Guds kärlek och frälsning!

Paulus skriver om Guds agape-kärlek i 1Kor 13 och om nådegåvor i kapitel 12.
1Kor 12:31  Men sträva efter de nådegåvor som är störst [de gåvor som bygger upp varandra]. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra: (kärlekens väg)
-om jag kunde alla språk (det är imponerande om någon kan 10 språk) men inte hade kärlek [agape], vore jag bara en skrällande cymbal. (Vi håller för öronen)
-om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter… (förstod varenda profetia i Bibeln och kunde förklara den) och om jag hade all kunskap och all tro men inte hade kärlek [agape], vore jag ingenting
-om jag gav bort allt jag ägde men inte hade kärlek, skulle jag ingenting vinna
Nu kommer den verkliga utmaningen.
Luk 6:27  Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28  Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.
Det är en befallning från Jesus.
David bad:
Ps 86:5  Du, Herre, är god och vill förlåta, du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. 6  HERRE, hör min bön, lyssna till mina böners ljud! 7  Jag ropar till dig på nödens dag, ty du skall svara mig. 8  Herre, ingen är dig lik bland gudarna, inga gärningar är som dina. 9  Alla folk som du har gjort skall komma och tillbe inför dig, Herre, de skall ära ditt namn. [det betyder inte hela folken eller att alla i folken ska komma utan att alla folkslag ska finnas med, representerade, i Guds folk] 10  Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. 11  Visa mig, HERRE, din väg [visa mig Herre, [dvs. kärlekens väg], jag vill vandra i din sanning [”kärleken har sin glädje i sanningen”, 1Kor 13]. Bevara [yachad] mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. 12  Då vill jag tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och ära ditt namn evinnerligen; 13  ty din nåd är stor över mig, och du räddar min själ ur dödsrikets djup.

”Jag vill vandra i din sanning” – Jag vill vandra på kärlekens väg.
Joh 14:6  Jesus sade..: “Jag är vägen och sanningen och livet…

Lögnens ande/antikrists ande säger: Det finns många vägar till Gud. Alla religioner leder till Gud. ”Det finns något gott i alla religioner.”
JESUS säger: Jag är vägen! ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Lögnens ande/antikrists ande säger: Det finns ingen absolut sanning. ”Det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig.
JESUS säger: Jag är sanningen!

Lögnens ande/antikrists ande säger: Alla kommer till himlen. “Du kan leva hur som helst.”
JESUS säger: Jag är livet! ”…den som tror på mig, ska leva om han än dör”.

David bad här: ”Bevara mitt hjärta. Engelska: Unite my heart”
Yachad betyder bevara, förena, ena (mitt hjärta). David ber att hjärtat ska vara enat, vara helhjärtat i gudsfruktan.

Vad gör vi om vi har en delad vilja och dras åt två håll? Vi är kluvna, har en delad håg. Jag vill förlåta men den där människan har gjort mig så mycket ont… jag vill lyda Jesus men jag kan inte att förlåta. Jag vill kanske egentligen inte.”
Ni vet det står skrivet att “Anden (Guds Ande) i människan är en Herrens lykta” . Jag upplevde det första gången för många år sedan när jag bad och inget hände. Jag bad och bad men inget hände. Då var det som att den där lyktan lyste på mig, Guds Ande lyste och jag insåg: Jag både vill och inte vill. Jag har en delad vilja. Mitt hjärta var inte “enat”.
Vad gör vi då?
Jo, vi får liksom ta ett steg tillbaka och börja med att be: Herre, Jesus, ge mig en hel vilja att vilja. Ge mig en hel vilja så att jag kan lyda dig och följa dig.

Vi ska aldrig glömma att där kampen är svårast, där blir segern som störst. Där såren är som djupast där blir läkedomen som starkast. Där striden var som hårdast, där bli segern som störst för Guds rike, när Jesus får segra i oss. Där blir också välsignelsen för andra desto större. Vilket vittnesbörd.

Det är bara Jesus som kan göra det möjligt och han gör gör det möjligt, att så kunna förlåta andra. Älska varandra. Även att be för våra fiender. Be för dem som hatar er. Det är verkligen inte lätt men det är möjligt. Jesus ger oss den nåden som behöver för att att be för dem som hatar oss, förföljer oss, mobbar oss och gjort oss illa. Gud kan förändra både människor och situationer till seger och vi blir fria.
2Tess 3:5 Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Amen

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.