Jesus botar från spetälska

Jesus botar från spetälska

Parousia Mission
2023-09-03
Predikan Elvor Ohlin
Lyssna HÄR

Mark 1:40  En spetälsk kom fram till honom (Jesus) och föll på knä och bad: “Om du vill, så kan du göra mig ren.” 41  Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: “Jag vill. Bli ren!” 42  Genast försvann spetälskan och han blev ren. 43  Därefter skickade Jesus bort honom och sade strängt: 44  “Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem.” 45  Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vida omkring, så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll. 

Olydnad mot Jesus skadar alltid. Här ledde det till att Jesus blev begränsad. Meningen var att mannen skulle bli ett tecken för prästerna först och främst. De visste exakt hur spetälska fungerade och vad som står i Skrifterna (3 Mos). Själva undret var tecken på och bevis för att Jesus är Messias.

Namnet för spetälska (lepra) i hebreiskan (GT) stod för flera olika hudsjukdomar och det är oklart om det är samma variant som finns än idag. Vi har noga beskrivningar i lagen, i vilket fall, om hur de spetälska skulle hanteras av prästerna på den tiden.

Det hebreiska orden betyder att vara bunden eller slagen av spetälska. Vi läser en bit om de lagar som gällde spetälska, en av de värsta sjukdomar man kunde drabbas av på den tiden.

3Mos 13:1  HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: 2  När någon får en upphöjning på huden eller ett utslag eller en ljus fläck och detta utvecklas till något som liknar spetälska på hans hud, skall han föras till prästen Aron, eller till en av hans söner, prästerna. 3  Prästen skall se på det angripna stället på huden. Om han då finner att håret på det angripna stället har vitnat och att det angripna stället visar sig djupare än den övriga huden på kroppen, då är det spetälska. När prästen ser det, skall han förklara honom oren. 
…9  När någon får spetälska, skall han föras till prästen, 10  och prästen skall se på honom. Om det finns en vit upphöjning på huden och håret har vitnat där och svallkött har bildats i upphöjningen, 11  då är det gammal spetälska på hans hud, och prästen skall förklara honom oren. Han skall inte stänga honom inne, ty han är oren. [han skulle inte vara instängd för prövning längre – men han måste leva utanför samhället] 12  Men om spetälskan har brutit ut så att hela huden är täckt av spetälska på den angripne, från huvud till fot, överallt där prästen ser, 13  då skall prästen undersöka honom. Om han då finner att spetälska täcker hela hans kropp, skall han förklara den angripne ren. Hela hans kropp har blivit vit, han är ren.
 [Detta sägs vara den mest elakartade men att det hade gått så långt, att den inte längre smittade. Här krävdes livslång isolering] 14  Men så snart svallkött visar sig på honom är han oren. 15  När prästen ser svallköttet, skall han förklara honom oren. Svallköttet är orent, det är spetälska. [Det innebar att den var smittsam igen]

Spetälska som fysisk sjukdom kunde drabba vem som helst men det finns en djupare andlig innebörd där spetälska är en bild på synden. Andligt sett är alla “bundna i spetälska” dvs. alla är syndare som behöver ett under från Gud och bli botade av Jesus Kristus/Messias.

Den som var sjuk i spetälska måste leva utanför samhället och utan kontakt med andra. Allt måste följas noga efter Guds bud, för att hindra smittspridning.

Hebr 12:15  Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. [Därför finns det en viss uppmaning till uteslutning i församlingen som gäller den som lever i uppror mot Gud och hans ord. Om personen inte vill bekänna synden utan istället påverkar andra med bitterhet, upproriskhet och splittring, kan det vara en anledning till uteslutning].

Idag finns det dessutom många församlingar och konferenser som man ska akta sig för: Falsk andlighet, synkretism och s k hyperkarismatik och det mesta som utger sig för att vara ”karismatiskt”, är mycket smittsam ockult andlighet. Särskilt inom Nyapostoliska Reformationen (NAR). De berättar öppet om sina astralresor, spådomar och mycket annat demoniskt.
Sådana falska apostlar och profeter brukar anklaga den som avslöjar dem för att vara ”bittra”. De behandlar alltså den som är frisk och ren som en spetälsk och oren. Så gjorde man också med Guds tjänare i GT.

Prästens diagnos måste vara helt säker. Ingen som var ren fick behandlas som oren. Den som har gjort upp sin sak inför Gud är förlåten och ”andligt friskförklarad”.

Rom 8:33  Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 

Den som hade spetälska räknades som oren.

3Mos 13:45  Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: “Oren! Oren!” 46  Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren. Han är oren och skall bo avskilt. Han skall ha sin bostad utanför lägret. 

Både Janne och jag har haft profetiska drömmar på grund av det som vi fick gå igenom på 90-talet. Gud visade bland annat en kristen ledare i gamla slitna kläder och med ovårdat hår. Så ser Gud dem andligt. Detta gällde ledare som förde in Bill Hybels och Rick Warrens marknadsprogram och kyrkotillväxtrörelsens företagsidé G12. Det ingår i ekumeniken som samlar till Påven.

G12 kommer från Ignatius av Loyola och RKK [Romerska Katolska Kyrkan] från början. Från Loyola kommer också kontemplativ bön som leder många in i New age och ockult andlighet. Alltihop är förberedelse för den globala antikristna Agendans pyramidstruktur [Babylon].

Att ta in världens ande i kyrkan leder till att pastorn eller ”aposteln” tar Jesu plats i församlingen – istället för Kristus = Antikrist och antikrists ande. Gud visade att i hans ögon är de ”andligt spetälska”. Vi hoppas att de vänder om.

Bibeln talar om vad som gäller när vi får insikt om synden. Vi måste gå till den store översteprästen JESUS.

Lukas som var läkare, ger en tydligare diagnos än Matteus och Markus. Han skriver att mannen som Jesus botade var ”full av spetälska” (alltså från topp till tå). Han kanske inte var smittsam längre(?). I annat fall tog han en stor risk. Hans sjukdom var synlig för alla, först och främst för honom själv.

Den engelske predikanten F D Meyer har sagt: “Så länge vi lindrar och ursäktar våra synder och drömmer att det finns mycket i oss som är ädelt och ljuvligt, är vi inte lämpliga undersåtar för Guds frälsande nåd…vi måste erkänna att vi från hjässan till vår fotsula är fyllda av nöd och synd – då är vi närmast Kristus och i ett skick för att bli rikligt välsignade och gjorda till en kanal för välsignelse för andra” (slut citat)

Det är bättre att vi inser hur illa det verkligen är, än om ”spetälskan” [synden] bara visar sig här och där men ändå finns där innanför. Det är en nedbrytande och dödlig sjukdom.

Ords 28:13  Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. [Det hjälper inte att bekänna om vi inte vill överge synden och det är vad omvändelse handlar om] 14  Salig (lycklig) är den människa som alltid fruktar Gud, den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. 

Sann omvändelse är:
-att vända sig till Jesus.
-att vända sig bort från och ”överge” synden med Guds hjälp.

Hur förhärdar man sitt hjärta?

  • 1. Först och främst genom att stå emot den Helige Andes överbevisning, bortförklara och förneka eller förringa det Gud säger och varnar för. David skriver om syndens makt att bedra.

Ps 36:2  I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. 3  Han förringar inför sig själv att man skall upptäcka och hata hans brott. [Synden gör till och med att vi inbillar oss att Gud inte ser eller bryr sig].

  • 2. Man kan förhärda sitt hjärta genom att ”synda på nåden”. Dvs. tron att man kan “fortsätta leva i synd för Gud förlåter ändå”. Det är en farlig inställning för det gör att man blir okänslig och tar lätt på all slags synd och gudsfruktan försvinner.

Rom 5:20  Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, 21  för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. 
6:1  Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? 2  Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?
 

  • 3. Man förhärdar sitt hjärta genom att försvara något som Gud säger är en synd.
    Synder i Bibeln: girighet, avgudadyrkan, bitterhet, avund, falskhet och hyckleri, förtal, lögner, stöld, äktenskapsbrott, otrohet, otukt (all sex utanför äktenskapet), homosexuell livsstil, bisexualitet och samkönade äktenskap, ”trans”.   

De yttre handlingarna avslöjar det inre tillståndet.
5Mos 22:5  En kvinna skall inte bära manskläder, och en man skall inte klä sig i kvinnoplagg. Ty var och en som gör så är avskyvärd för HERREN, din Gud. 

Idag kan det jämföras med män som klär sig i kvinnokläder. Vissa har trott att kvinnor inte ska ha långbyxor men på den här tiden lär både män och kvinnor ha haft långbyxor i sin klädedräkt. Versen syftar på att det är avskyvärt för Gud att försöka utplåna allt som är naturligt, som Gud har skapat det. Här vill man utplåna de biologiska könen: man och kvinna.

Det är vad Baphomet, satansgeten, står för i satanismen och som också ingår i hinduismen. Barn och ungdomar är otroligt utsatta för demoniska krafter idag, som vill stjäla deras naturliga identitet och sprida förvirring och ångest.

Gud avskyr allt som skadar och bryter ner människans identitet som han har skapat, därför att han älskar oss och han vill och vet vårt allra bästa – och enda goda.

Synd är ett ord som inte är populärt idag. Hur ska vi sammanfatta?
”Ursynden” var att sätta tro till lögnen [djävulen och det onda] istället för sanningen [Gud och det goda].
”…synd, de tror inte på mig”, sa Jesus (Joh 16:9).
All orättfärdighet är synd, skriver Johannes (1Joh 5:17).

Gud avskyr allt som förstör den avbild som vi är skapade till och för.

Rabbierna såg den spetälske som levande död.
Jag ska läsa upp hur Rabbinerna beskrev spetälska i 7 punkter. Det är inte svårt för oss att se likheterna med syndens natur. Jag jämför här när någon lockas in i ockult andlighet.

1. Det börjar som ingenting. [det verkar helt oskyldigt och ofarligt i början]

2. Det är smärtfritt i sina första skeden. [det känns bra]

3. Det växer långsamt. [man lockas allt djupare in i mörkret och det okända]

4. Spetälskan försvinner ofta ett tag och kommer sedan tillbaka. [andeguiderna/demonerna som utgav sig för att vara ”ljusets änglar” börjar visa sitt rätta ansikte – men bara då och då]

5. Det bedövar sinnena – man kan inte känna i det drabbade området. [Spetälska angriper nerver som gör att man förlorar känseln. På samma sätt blir samvetet avtrubbat och okänsligt i det ockulta och hjärtat hårdnar]

6. Det orsakar förfall och missbildning. [Med tiden förlorar den spetälske kroppsdelar (tår, fingrar, näsa, händer, fötter…). Allt ockult fördärvar och trasar sönder själen]

7. Det ger så småningom en person ett frånstötande utseende. [synden och det ockulta gör till och med att utstrålningen blir mörk (jag återkommer till det)]

Guds evangelium är Goda nyheter:
Jesus vill och kan bota och befria från allt slags demoniskt mörker och all synd! Som prästen noga undersökte den sjuke, så utrannsakar Gud våra liv. Synden faller under Guds dom och måste tas bort.

Jer 17:9  Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?  [Vi känner inte ens oss själva helt. Det gör bara Gud. ”Bedrägligare än allt annat”: med hjärtat kan vi till och med inbilla oss att vi kan lura Gud. Hur sjukt är inte det?!] 10  Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna [njurarna står för den inre människan eller själen] för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. [Vi kan ha en hög bekännelse men det är genom prövning som den blir äkta. Det innersta, motiven, kan behöva renas]

Ords 28:26  Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre, den som vandrar i vishet blir räddad. [Vad gör den vise? Han /hon förtröstar på HERREN och inte på sin egen förmåga]

Ords 3:5  Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 

Pred 8:1  Vem är lik den vise, och vem kan förklara saker och ting? Visheten gör människans ansikte ljust, det stränga [råa] i hennes uppsyn förvandlas. 
Visst är det så! Det sker alltid när det sanna ljuset, Guds vishet [JESUS] flyttar in. En ny utstrålning kommer inifrån och ”det frånstötande”, mörka och hårda, försvinner. Ibland är förändringen så stor så vi knappt känner igen den personen.

Vi ska lägga märke till ödmjukheten hos den spetälske mannen:
-bara att närma sig Jesus visade att han trodde
-han ”kom fram till Jesus”, böjde knä och bad: ”om du vill kan du göra mig ren” (…hur svår och elakartad den än är. Hur mycket den än har fördärvat).

När Jesus botar från spetälska sker under på under. Ingen ville komma nära en spetälsk. Han var frånstötande och väckte avsky.
-Jesus rörde vid mannen.

Intressant, tänkte jag, och letade upp det som står om heligt och oheligt (Hag 2): om något heligt kom i beröring med något oheligt, blev det heliga också oheligt och orent.
Med Jesus är det tvärtom! Hans [den Heliges] beröring gör oss som är oheliga, heliga! (Tack, Jesus!)

Undret skedde ögonblickligen. Så svarar Gud direkt när vi ber om förlåtelse och rening. Jag kom att tänka på den gamla sången: Så helt förlåter Gud.
Från Frälsaren på korsets stam ljus faller på min dräkt,
då träder syndens fläckar fram, jag blir med rövarn släkt.
Men han som var mot rövarn god, han tvår mej snövit i sitt blod.
Så helt förlåter Gud…
Min synd låg mellan mej och Gud, så hög som bergets kam,
och hindrade mitt böneljud att nå till Herren fram.
Då kastar Gud bakom sin rygg all synden min, nu är jag trygg.
Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud.

Den spetälskes rening
Jesus uppmanade mannen att gå till prästerna och frambära offret som Mose hade föreskrivit.

3Mos 14:2  Detta är lagen om den spetälske den dag han skall renas: Han skall föras till prästen 3  och prästen skall gå ut utanför lägret och se på honom. Om han är botad från sin spetälska 4  skall prästen befalla att man för den som skall renas tar två levande rena fåglar, cederträ, karmosinrött garn och isop. 

Allt är förebilder:
De två fåglarna sågs som en eftersom det var ett offer.
Den ena fågeln slaktades över ett lerkärl med friskt [levande] vatten – en bild på Guds levande och verksamma ord och den Helige Ande.

Joh 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 

Cederträ – träet brukar stå för Jesu mänskliga natur.
Karmosinrött garn [i Tabernaklet] var en förebild på Översteprästens ämbete och blodets färg. Jesus är vår store Överstepräst som frambar sig själv, sitt eget blod.
Isop var en väldoftande ört eller kryddväxt (en medicinalväxt).

David bad:
Ps 51:8  Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. 9  Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö. 
Isopen står för andlig rening på det djupaste sättet, tror jag man kan säga. Man använde isop för att bestänka med blodet från offren i GT.

Den döda fågeln, cederträet, garnet och isopen skulle doppas i blodet och stänkas på den spetälske. Den levande fågeln bestänktes med blodet och släpptes fri.
-vi kan se bilden av Jesu död och uppståndelse.
-vi kan också se bilden av att vi dör och uppstår med Jesus [i dopet].
-vi begraver det gamla livet och uppstår till det nya livet med Jesus.
Jesu offer renar från all synd, ger evigt liv och frihet.

1Petr 1:2  Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått [multipliceras i er] komma er till del. [Det verkar inte så när vi prövas eller livet är svårt men det kommer längre fram]

Senare skulle prästen ta [först blod – syftar framåt på Jesu blod] och [sen olja – smörjelsen är den Helige Ande] och stryka på den som botats från spetälska:
-på högra örsnibben [Örat: Jesus öppnar våra öron så att vi kan höra vad Anden säger, vad Guds ord säger]
-på högra handens tumme [Handen: Jesus leder in i förberedda gärningar i den helige Andes kraft]
-på högra fotens stortå [Foten: Jesus leder oss på rätta vägar och gör oss kapabla att gå hans ärenden]

Jesus botar från ”syndens spetälska” och gör allting nytt – pågående! Vi är inte färdiga men vi är på väg och vi får göra som mannen som Jesus botade:
falla ner inför Jesus (bildligt eller bokstavligt) och be i ödmjukhet om ett vidrörande. Vi får be om förnyelse och vi får be om läkedom.
Rör vid mig! Rör vid henne, rör vid honom…!
Berör ditt folk igen, Jesus!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.