FRUKTANS SNARA

Herren visade en bild på den andliga kamp vi befinner oss i mellan ljus och mörker. Vi försökte i drömmen att med Guds ord överbevisa människor att komma ut ur mörkret. En del kom ut och blev saliga och befriade men en del drogs tillbaka igen som bundna av en osynlig snara eller rep.   

I människan (Adam) finns en fruktan vi kan kalla den människofruktan
Bara I Kristus finns befrielse från fruktan som är fruktan för döden (Separation)

Det finns bara ett botemedel mot människofruktan och det är Gudsfruktan. För att få öppnade ögon och Gudsfruktan krävs upplevd kunskap om Gud. Vägen till upplevd kunskap kan bara ske genom Guds nåd och bara den som ödmjukar sig kan ta emot det. Det finns ingen plats för högmod hos bruden för det är Satans kännetecken.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap (Gk: Epignosis = Full urskiljning) om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. (I Kärlek = Personlig relation)

Paulus säger att hela det kristna livet kan sammanfattas med att vi måste ha en tro som är verksam i kärlek (Personlig relation – Galater 5:6)

Eld och Ljus är exakt samma sak så när hjärtat får ljus blir det brinnande. När Emmausvandrarna var uppgivna förklarade Herren skrifterna på vägen om honom och då blev deras hjärtan brinnande eller upplysta.

De vände tillbaka till Emmaus för sin egen skull (Kött)
De vände tillbaka till Sion för Jesu skull (Ande – Agape – Personlig relation)

Sven Reichman brukar säga: Det är hela tiden frågan om för vems skull någonting sker.
Om det sker för min egen eller för människors skull (Kött – Mörker – Fruktan)
Om det sker för Jesu skull (Ande – Ljus – Frihet)

Har Herren befallt dig att göra något som du känner dig helt otillräcklig att göra? Om så är fallet, vet att du inte är ensam.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. 

Han utväljer alltså det som ingenting är i människors ögon. Han sätter den människan i Jesus Kristus och lovar henne saker som är omöjligt att göra utan hans auktoritet och hans kraft. Låt oss titta lite på den bilden.

Gideon arbetade med att klappa ut vete för att rädda detta ifrån fienden. Plötsligt talade Herren till honom ord som totalt chockade honom:

Dom 6:12 För honom uppenbarade sig HERRENS ängel och sade till honom:” HERREN är med dig, du tappre stridsman.” 

Gideon undrade har Gud plockat fel person nu skulle jag vara frimodig och tapper?

Dom 6:14 Då vände HERREN sig till honom och sade: “Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.” 

Gideon börjar nu argumentera med den Allsmäktige Guden om sina fel och brister!

Dom 6:15 Han svarade honom: “O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.”

Gud är rättfärdig och det betyder att Gud aldrig kan ha fel och Gideon får reda på allting som han och vi behöver som vår startpunkt.

Dom 6:16 HERREN sade till honom: Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.

Något Herren gläds åt att göra är att säga åt någon att göra något som personen känner är långt utanför hans begränsningar. I Andra Mosebok kapitel 3 och 4 talar Gud till Mose och berättar för honom att han sänds för att föra det judiska folket ut ur träldomen i Egypten:

2 Mos 3:10 Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten.” 

Mose reagerade på samma sätt som reaktion Gideon gjorde:
2 Mos 3:11 Men Mose sade till Gud: “Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?” 12 Han svarade: “Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg.” 

Men det räckte inte för Mose, han tvekade och uttryckte sin rädsla och då kommer alltid människans orostankar fram nämligen OM. Jag vet inte om du har större tro än mig men visst har vi lätt att måla upp en negativ bild framför oss. Tänk nu OM det blir si eller så? Mose skulle ju möta världens mäktigaste person på den tiden så det blev många OM som snurrade runt i huvudet på honom.

När vi tittar ut över världen nu och antikrists system börjar ta form och märket och hur skall det gå till? Samma person som Mose mötte här är samma person som skall strida för oss mot världen.

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” 

Mose fruktade och tänkte när han kallades att det inte går att strida mot Egypten och Farao och världens största armé så såg han på sig själv och sina mänskliga begränsningar. Det har vi också gjort i kristenheten genom en falsk teologi som säger att vi aldrig kommer att möta något svårt vi är borta innan.  

Lammet skall besegra dem tillsammans med:
De kallade (Namnet här pekar på församlingen den utkallade)
De utvalda (Lyder)
De troende (Gk: Pistos = Troende eller Trofasta)

Vi ser det demoniska systemet Babylon byggas upp inför våra ögon. Herren kallar nu sitt folk ut ur detta! Gud talade till Mose som om det redan skett (2 Mos 3:12) Gud talar till oss på exakt samma sätt som om det redan skett. Det kan bara en Allsmäktig Gud göra som har all makt (Exousia) Jesus Kristus Lammet säger ju att all makt (Exousia) i himlen och på jorden är mig given. Hur mycket auktoritet har Satan? Ingen eller hur? Vi måste förstå Guds makt och härlighet. Det system som ser ut att skänka den avfallna församlingen trygghet och säkerhet blir en katastrof.

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan (Otrogna-Laglösa) och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 

Kunskapen om Gud leder alltså till Gudsfruktan och den övervinner vår människofruktan. Satan får bara den makt (Exousia) att handla som Gud tillåter honom. Gud sätter upp länders gränser. Gud sätter kungar på de platser han vill i sin bestämda tid.

Det pågår väldigt mycket just nu i FN och troligen kommer Palestinafrågan upp igen. Vi har detta med Pandemin som får full fart igen. Samtidigt som vi har ett avtal på gång mellan Saudiarabien och Israel. Detta kommer att vara något väldigt stort i Abraham Accords där Påven spelar en stor roll. Jag tror att vi ser början på slutet spelas upp och allt kommer handla om Jerusalem.

De vill dela landet
Joe 3:1
 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

De vill dela staden
Sak 14:1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan (DÅ) skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.