Ge kärleken till sanningen rum

Ge kärleken till sanningen rum

Undervisning: Elvor Ohlin
Parousia Mission
31 okt–2021
Lyssna – HÄR
Fler Bibelstudier i text

2Tess 2:1  När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2  att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag [(hemera) Christos – Kristi (dag)] har kommit. [De hade de inte missat något men blev förvirrade av en falsk lära] 3  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet [apostasia] komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, [“Fördärvets son” används bara om Judas Iskariot och Antikrist. De har likheter] motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. [Jesus kan alltså inte komma när som helst] 5  Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6  Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka [katecho] måste endast först röjas ur vägen [tas undan]. 8  Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig [Upp 19:15, “ur hans mun kom ett skarpt svärd som är Guds ord”. Epiphaneia – visa sig i glans, (starkt) ljussken] vid sin ankomst. 9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot [dechomai] sanningen och älskade den [1917 – inte gav kärleken till sanningen rum], så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten [sanningen är rätt kunskap om Gud och om oss själva].
…16  Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17  uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

Lögnen står i bestämd form. Det är alltså urlögnen att människan kan bli “lik Gud”, [alla är gudar] eller att “Gud är i alla”. Människans evolution: från att vara en slemhög till att bli gudar..?
1Kor 3:19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud...
Idag kan vi läsa på internet: ”Drömmen om ett evigt liv med ett chip i handen” eller ”Transhumanismen är drömmen att nå det eviga livet genom att koppla sitt medvetande till någon form av dator”.

Det finns ett bibelord som är minst sagt märkligt. Jag har tänkt på det ibland.
Upp 9:6  I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem.
Kan det ha med Transhumanism att göra? Kanske.

Ordet att ta emot (sanningen) [dechomai] används i betydelsen att ta emot [en gåva] som räcks ut, att höra och ta emot [ett budskap] eller att ta emot [någon i sitt hem /att ge rum åt]. Välkommen in!

Gåvan räcktes till dem, budskapet [Guds evangelium] nådde dem men de ville inte ta emot eller ge rum för den. Falska tecken och under (manifestationer) bekräftar inte sanningen, utan orättfärdighet och villfarelse.

”Avfallet”står också i bestämd form och talar om en speciell händelse, ett sista stort avfall.
Rom 1:18  Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker [katecho] sanningen.

Man undertrycker sanningen [katecho], man hindrar, håller nere och håller tillbaka sanningen. Man t o m motarbetar och bekämpar medvetet sanningen.

Guds vrede [orge – evig vrede] är avsky mot synden. Vi kanske är så påverkade av tidsandan så att vi har svårt för ”Guds vrede”? Men det är väldigt lätt att älska Guds vrede över synden när orättfärdiga domar utövas av människor …som när en våldtäktsman får skadestånd istället för fängelsestraff eller en kristen får dryga böter för vägran att göra reklam för samkönade äktenskap eller när människor utnyttjar andra som sexslavar. Guds rättfärdiga domar kommer en dag stå fram i ljuset för hela mänskligheten.

Matt 13:12  Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.
Vi kan förklara Jesu ord på flera sätt men jag skulle vilja säga:
Den som har […kärlek till sanningen /den som ger kärleken till sanningen rum] skall få, och det i överflöd [av livet i Kristus för att också ge vidare till andra] men den som inte har [kärlek till sanningen], från honom skall tas också det han har.

Innan talade Jesus om såningsmannen och sådden [Guds ord]. Den som gav kärleken till sanningen rum är den som har tagit emot Guds ord i sitt hjärta [sådden i god jord]. Det är Guds ord och Guds Ande som bevarar oss i sanningen.
Joh 8:32 …ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Skiljelinjen och uppdelningen kommer att märkas allt tydligare mellan dem som drar sig nära [till] Jesus och dem som drar sig bort från honom. Jesus sa i samtalet med Nikodemus, farisé och rådsherre i Israel.
Joh 3:19  Och detta är domen: ljuset [Jesus, Guds enfödde Son] kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas [elegcho]. 21  Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” [Nikodemus verkar ha gett kärleken till sanningen rum i sitt hjärta, Joh 9:39]

Här beskriver Johannes människor som älskar synden och hatar ljuset. Man hånar, smädar, nedvärderar och på olika sätt förlöjligar Jesus. Grundtextens ord säger: …för att hans gärningar inte skall bi avslöjade [elegcho] så att han blir tillrättavisad och dömd.

Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa. Korsets budskap är att det finns förlåtelse för synd, det finns ett liv i ljuset och gemenskap med Gud – det liv som varje människa är ämnad till. Korsets budskap är att vi får tillräkna oss Jesu rättfärdighet och blir frikända i domen. Allt är redan gjort och ingenting kan läggas till. Den som lyder sanningen kommer till ljuset [Jesus]. Den människan som vill leva i ljuset, tar emot sanningen och älskar den.

Laglösheten var redan verksam. Det är inget nytt som Satan kommer med. Det är samma lögn och samma plan som Gud hittills har begränsat gång på gång genom historien. Men i den yttersta tiden tillåter Gud att syndens människa blommar ut helt i all sin avskyvärdhet och det kommer en slutlig dom. Laglösheten förnekar att Jesus är enda vägen till Gud.

Vem håller tillbaka? Jag tror att det är den Helige Ande som hindrar.
Vi läste: ”han kan träda fram först när hans tid kommer”
Gud har bestämt tiden när motståndaren [Antikrist – med den falske profetens support] ska träda fram. Det förbereds globalt genom ökande laglöshet. Det är lagar som går tvärt emot Guds ord, är ett hån mot Gud och ”det slår ner sanningen till jorden” (Dan 8:12). Samtidigt sker ett avfall bland dem som bekänner sig som kristna i världen.

”först måste avfallet [apostasia] komma”
Ofta säger vi bara att det betyder avfall eller uppror men…
Apostasia
betyder avfall, uppror, att avvika eller att avresa.
Det är sammansatt av apo som betyder bort från och histemi som betyder att stå, att stanna, hålla upp (något) och upprätta. Man står på avstånd eller rör sig bort från någon, istället för att stanna, stå kvar.

Roten är apostasion som betyder separation och skilsmässa (avfall, uppror). Från histemi (att stå, upprätta, hålla upp) kommer ordet stauros som betyder stång eller kors. På den här tiden hade man ett uttryck att ”den som stod, var den som tog sitt kors”. Bildligt talar ordet om självförnekelse.
Apostasia betyder också att avvika [från vägen]. För att sammanfatta kan man säga att avfall handlar om att dra sig bort från korset, vika av från vägen och till sist skilja /separera sig från Jesus.

Matt 16:24  Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25  Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26  Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?
Vad hjälper det alla ”jordens rikaste köpmän” om de äger hela världen? De går förlorade (förlorar sitt liv) och hamnar i det Jesus kallar ”Gehenna” (helvetet), om de inte vänder om.

Motsvarande ord på hebreiska för avfall är meshubah, att vända sig bort och att återfalla till det tidigare tillståndet (Jer 2:19, 5:6).
Jer 2:19  Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall [meshubah] som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger HERREN, din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, HERREN Sebaot. [Synden straffar sig själv]

Ibland används apostasia felaktigt till ”avresa” för ett hemligt ”uppryckande” (Pre Tribulation-läran). Då förnekar man avfallet. Men det finns åtskilliga bibelverser som stöder att det handlar om ett avfall och inget annat.
Paulus skrev till Timoteus:
2Tim 4:3  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4  De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter [man vägrar ta emot och vänder och sig bort från sanningen].

Paulus beskriver ett sista organiserat uppror mot Gud. Johannes kallar det profetiskt ”Babylon” (Uppenbarelseboken).

Babylon har flera namn i Uppenbarelseboken. Jag tror att det avslöjar olika sidor och det är viktig information för att vi ska förstå.
den stora Skökan [Motsats: Lammets brud]
den stora staden [Motsats: Nya Jerusalem]
På hennes panna står:
En hemlighet (mysterium) det stora Babylon (17:5). [Motsats: Guds rike]
Här visas den religiösa och ekonomiska sidan men den är också politisk i sin natur.

Jag sökte på nätet vad Babylon står för och hittade en intressant kommentar: ”Babylon har ofta använts som en symbol för det man ansett vara ett korrupt samhällssystem. Ordet har blivit synonymt med förtryck och är en kollektiv term för materialism, egoism, fördomsfullhet och allt som undertrycker personlig frihet och sann andlighet.”
Vi kan nog sätta likhetstecken på New World Order, NWO (och Agenda 2030 /4IR).

Upp 17:1  En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: “Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. [“Vatten” är folk och människomassor och folkslag och språk. (v 15)]
En jämförelse från Jeremia:
Jer 51:13  Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets [betsa] mått är fyllt.
Betsa betyder (ditt) plundrande, (din) oärliga vinst (är slut).

 (Upp 17) 2  Jordens kungar [politiska ledare] har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin.”
…6  Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. [Varför? På Johannes tid var kyrkan i Rom – staden på de sju kullarna – inte en andlig sköka. Var det för att den skulle komma att bli ”en ekumenisk världskyrka med en världsreligion” som förföljer Guds folk?] 7  Och ängeln sade till mig: “Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret, som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.

Den stora Skökan (Upp17:1) [en andemakt] är modern till skökorna och framställs andligt som himlens drottning [modergudinnan, Moder jord, Maria (KK), bland annat]. Hit samlar den falske profeten alla religioner (Upp 13). Skökan är utmanande, förförisk, hon frestar, utsmyckad och rik med en guldbägare i handen. Guld står för det som är gudomligt och fullkomligt i Guds verk men här är innehållet det motsatta – från Satan. Prostitution står ju för otrohet, svek, otukt och är kopplat till pengar och girighet. Slaveri.

Religiös prostitution erbjuder att dricka ur alla brunnar, alla religioner. Skökans lögn sprids över hela världen. Den som inte ger kärlek till sanningen rum, kommer att tro på lögnen och hata dem som predikar och älskar sanningen, Guds ord [Bibeln]. Men ur alla sammanhang och falska religioner kommer människor som tar emot sanningen och ger sina liv till Jesus.

Den globala politiska makten med en världsregering: vilddjuret antikrist och 10 världsledare bär upp ”skökan”. Samtidigt har skökan stort inflytande över vilddjuret både religiöst och ekonomiskt. Hon sitter på vilddjuret. Den stora staden styr över kungarna /ledarna (18:18-19). Den falska världskyrkan går i ok med en gudsfientlig politisk global agenda på kompromissens väg.

Upp 18:1  Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2  Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. [bildspråk för onda andars och demoners läror]

Uppenbarelseboken ska vi läsa parallellt med GT:s profeter.
På en natt intogs Babylon och krossades. Gud dömde Babyloniens alla avgudar. Precis som Egyptens plågor (2 Mos) på samma sätt var domar över avgudar som egyptierna tillbad i skapelsen. Det kommer att upprepas i den sista tiden. Tillber man Moder jord? Klimatreligionen? Kommer man att tillbe vilddjuret och dess bild – syndens människa?

Jes 21:9 …”Babel har fallit, ja, det har fallit! Alla dess uthuggna avgudabilder är nerslagna till marken.”
28:15 Ni säger:Vi har slutit förbund med döden [synden], vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.” [De trodde på lögnen att Guds domar inte kan nå dem, varken här i livet eller i nästa, Upp 12:9]
47:7  Du tänkte: “För alltid skall jag vara en drottning.” [Andemeningen är att ledarna i det antikristna globala riket tror i sitt högmod att ingen har makt att hindra dem att fortsätta bedra en hel värld. De är stormrika, de har makt och kontroll.] Därför ville du inte ta dig i akt och tänkte inte på slutet. 8  Hör nu detta, du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta: “Jag [är] och ingen annan! Aldrig skall jag sitta som änka, aldrig veta av vad barnlöshet är.” 9  Plötsligt skall båda dessa olyckor komma över dig, på en och samma dag: barnlöshet och änkestånd. I fullt mått skall de komma över dig, trots mängden av dina trolldomskonster [kesheph betyder trolldom, häxkraft, magi (svartkonst). Motsvarande ord på grekiska är pharmaceia som också betyder läkemedel, droger], trots dina besvärjelsers stora kraft. 10  Du förtröstade på din ondska och tänkte: “Ingen ser mig.” Det var din vishet och din kunskap som förledde dig, och du sade i ditt hjärta: “Jag [är] och ingen annan.” [Villfarelsen får människor att tro att de kan lura både människor och Gud]

Jesaja profeterade om den kommersiella (ekonomiska) sidan här, Jeremia om den religiösa:
Jer 23:11  …Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, säger HERREN.
14  Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont så att ingen skall vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras.
[I Luk 17 säger Jesus att den sista tiden blir som på Noas dagar och som på Lots tid] 17  Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: ” HERREN har sagt: Det skall gå er väl.” Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: “Ingen olycka skall drabba er.” [Tala positivt!] 18  Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? [Bara den som lever i ljuset och älskar sanningen] 19  Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. 20  HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det. [Det som har hänt tidigare är till lärdom. Allt upprepas och allt dras nu till sin yttersta spets]

När Guds dom faller går det mycket snabbt. Johannes såg:
Upp 18:3  Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5  Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. [Här är det sista ropet till Guds folk som har kompromissat och följt med. Syndens och girighetens mått är fullt. Skynda därifrån!]

Det här går parallellt med Jesaja och Jeremia om det Babyloniska riket.
Jes 52:10  HERREN uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. 11  Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl.

Jer 50:8  Fly ut ur Babel, drag bort från kaldeernas land,..
51:6  Fly ut ur Babel! Var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för HERREN en hämndens tid då han vedergäller Babel vad det har gjort.
[hela vägen från Nimrods tid med Babels torn till ändens tid]  En gyllene bägare var Babel i HERRENS hand, den gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack hednafolken, därför blev de från vettet (vanvettiga). […”därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem”]

Budskapet är: Fly synden! Fly den här världens mörker! Fly till Jesus! Fly till ljuset! Ge kärleken till sanningen rum i era hjärtan!

(Jer 51)63  Och när du har läst upp hela boken, skall du binda en sten vid den och kasta den mitt i floden Eufrat 64  och säga: På samma sätt skall Babel sjunka ner och inte mer komma upp på grund av den olycka som jag skall låta komma över det. Och de skall gå under.” Här slutar Jeremias ord.
Johannes ser:
Upp 18:21  Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: “Så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den.

Den Nya världsordningen ska först komma i västvärlden och EU och sedan globalt genom FN, har man sagt. Vi ser redan en religiös världsledare [den falske profeten? (Upp 13)] i funktion.

Det var påven Johannes Paulus II som samlade alla världens religioner 1986 för att ”be för fred”. The Catholic Review skrev: “Religionens enhet som främjas av den helige fader påven Johannes Paulus II och godkändes av hans helighet Dalai Lama är inte ett mål som ska uppnås omedelbart, men en dag kan komma då kärlek och medkänsla som både Buddha och Kristus predikade så vältaligt kommer att förena världen i en gemensam ansträngning att rädda mänskligheten från meningslös förstörelse och leda mot det ljus som vi alla tror på.”

På en video från 2014 säger Påve Franciscus: ”Det finns de som tror att de kan ha en personlig, direkt och ögonblicklig relation med Jesus Kristus utanför gemenskap och kyrkans medlande. Dessa frestelser är farliga och skadliga…”
Ohlins funderingar (EO) 29/11-2015

Vi uppmärksammades för ett tag sen av Per-Arne Imsens artikel om Receptiv Ekumenik och Comparative theology (jämförande teologi).
Receptiv (påverkbar, mottaglig) ekumenik ”är en ny form (ny våg) för samtal i den ekumeniska rörelsen”. Den kommer från RKK och drivs av Påven. Det handlar om en universell enhet där man erkänner alla religioner som lika sanna. ”Jämförande teologihandlar om att jämföra sin tro med andra religioner och till exempel att påverka kristna förkunnare att även predika från Koranen, Bhagavad-Gita eller andra religioners böcker.
På SKR:s hemsida kan man läsa: Nästa konferens blir i juni 2022. Då vill man gå ett steg längre i processen och reflektera över den transformativa effekten – mottagande ekumenism till en kyrklig förändring (transformation).
Om Interreligiös dialog: Kyrkorna arbetar också med religionsteologi för att bearbeta sin relation och kunskap till andra trossamfund. Sveriges Interreligiösa Råd företräder åtta religioner.

Allt det här sker under parollen: ”Hör vad Anden säger till församlingarna”.
Borde det inte stå: ”hör vad lögnens ande säger till församlingarna?

Den interreligiösa rörelsen vilseleder människor i Guds namn när de säger: ”Alla tror på samma Gud – han har bara olika namn. Den som inte tror så, gör sig skyldig till att exkludera andra och att polarisera”. De påstår att Gud accepterar alla och är i alla. Men det är inte sant.

Ändens tid var alltså aktuell redan när Paulus skrev breven.
Hur gick det till när evangeliet nådde Tessalonika?
Paulus och Silas tänkte missionera i Asien men hindrades av Guds Ande. De försökte åka till Bitynien men hindrades igen av Guds Ande. Gud stängde dörrarna. Då for de till Troas (Apg 16-17).

Apg 16:9  På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: “Kom över till Makedonien och hjälp oss!”

Det var så de hamnade i Tessalonika. Många greker och en del judar kom till tro men det var hårt motstånd och förföljelse från judarna. Paulus och Silas drevs bort och måste fly om natten till Berea.

Apg 17:11  Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.

Många kom till tro i Berea. Hur gick det i Tessalonika? Det bildades en församling av nyfrälsta som direkt fick leva under förföljelse. Paulus var väldigt orolig för om de skulle orka och han skickade Timoteus dit.
1Tess 3:6 Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek…

Vad var mest aktuellt för Paulus att skriva till dessa nyfrälsta i Tessalonika?
1Tess 1:6  Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. 7  Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. 8  Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. 9  Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden 10  och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen [orge – den slutliga, eviga domen].

Men inte ska vi väl skrämma människor med ändens tid och Jesu återkomst? Vet ni, för nyfrälsta som läser sin Bibel, är det lika aktuellt idag som då och i alla tider. Den som tar emot sanningen och älskar den, får både andlig syn och hörsel. (Hälsa Bill Hybels, Rick Warren och de andra vilseledande pastorerna det!)

Paulus skrev för att uppbygga och uppmuntra att leva i överlåtelse och helgelse [till ande, själ och kropp] (1Tess 5:23), i kärlek och gudsfruktan. Men det som går som en röd tråd genom breven är den sista tiden och Jesu återkomst. Hoppet lyser ännu starkare i förföljelse.
1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [perileipo – överlevt genom nöden /katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara (hos) [tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

2Tess 1:5  Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. 6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. [dvs. de valde att tro på lögnen (2Tess 2:11)]

Jesu sista ord innan himmelsfärden var:
Matt 28:20 … Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” [sunteleia (från sunteleo) – fullständigt slut, den allra sista dagen – det finns ingen dag efter den]. Jesus sa inte ”se, jag är med er alla dagar intill (det hemliga) uppryckandet”. Uppryckandet sker när Jesus kommer i härlighet med sina änglar – som ska hämta hans utvalda från alla väderstreck vid tidens slut (Matt 24).

1Tess 3:12  Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13  så att han styrker [sterizo] era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga [dvs. änglarna].

Herren styrker våra hjärtan. Att ”styrka/stärka” [sterizo] innehåller samma ord som vi läste tidigare ”att stå fast, att ta sitt kors”.

Hjärtat står ju för centrum av personligheten – viljan, förstånd, känslor.
Ordet i grundtexten innebär att Jesus gör dig fast i ditt sinne, han vänder dig i rätt riktning, han bekräftar och befäster dig i tron, han helgar och förbereder dig för sin ankomst.

Gud har talat om hur allt kommer att sluta för att vi ska välja rätt, välja att ta emot sanningen och älska den.
-ge rum för Jesus i våra hjärtan.
-bara Jesus kan ge den frid och glädje och evigt liv som människan är skapad för.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.