Linnetyget

linne

Linnetyget

Undervisning: Elvor Ohlin
januari -2014

Prästerna var klädda i linne i GT (2Mos, 3Mos).

Hes 44:17  När de kommer in i den inre förgårdens portar, skall de ta på sig linnekläder… 18  De skall ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas.

“De får inte klä sig i något som gör att de svettas”

Svett står för människans egna ansträngningar. Det var en av syndafallets konsekvenser när det gällde “brödfödan”. Gud sa till Adam:

1Mos 3:19  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd…

Andligt sett står “svett” för synd, självrättfärdighet och “köttets gärningar” (Gal 5:19).

Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8  Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg [KJ rent och vitt linnetyg].”Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

Det vita linnet står för Jesu rättfärdighet, renhet och frälsning. Att förhindra blandning (andligt sett) betyder att bevara renhet, äkthet och enkelhet – att helt lita på Jesu (Guds) försoning och rättfärdighet. Lägg märke till att det står “hon har givits att klä sig…” Det är en oförtjänt gåva. Paulus skrev:

Fil 3:9 och bli funnen i honom (Kristus), inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

svett

Ull och lin(ne)

5 Mos 22:9  Du skall inte så i din vingård två slags grödor. Gör du det kommer alltsammans, både det du har sått och det som själva vingården avkastar, att tillfalla helgedomen. 10  Du skall inte plöja med oxe och åsna tillsammans. 22:11  Du skall inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans.

3Mos 19:19  Mina stadgar skall ni hålla: Du skall inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. I din åker skall du inte så två slags säd. Ett klädesplagg av två olika slags garn skall du inte ta på dig.

Gud skapade allt ”efter sina slag”. Den främsta orsaken till att man inte fick blanda grödor var troligen för att de försämras i längden. Likaså fick man inte plöja med oxe och åsna. De har både olika storlek och styrka.

Ett citat från en äldre text: ”Lagen, som ska observeras, förbjöd inte israeliterna att bära många olika slags tyg tillsammans, utan bara de två som anges och observationer och undersökningar av modern vetenskap har visat att “ull, i kombination med linne, ökar förmågan att överföra elen från kroppen. I heta klimat leder det till ondartad feber och minskar kraften…”.

Blandningen med ull och lin kan jämföras med:

1Kor 10:21  Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

2Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Vi är kallade att ta på Jesu ok, att gå i ok med honom. (Matt 11:29-30) Att gå i ok, förutsätter att man går tillsammans och har samma mål.

Att blanda ull och lin, är detsamma som att försöka lägga till något till Jesu rättfärdighet (linne) genom egna ansträngningar (ull). Den levande och äkta tron får alltid konsekvenser men inte så att vi ska försöka behaga Gud genom våra gärningar – tvärtom vill han genom den Helige Ande verka i och genom oss.

Att blanda lin(ne) med ull är också som att ha kommit till tro men genast göra upp egna planer, drömmar och visioner i Guds namn – och “göra sig ett namn” genom att själv vara i centrum.

”En god hustru”

Ett annat exempel där linnet nämns (egen tolkning):

Ords 31:22  Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur. (klädd och skyddad i Jesu försoning och rättfärdighet, friköpt genom Jesu blod) 23  Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. (Jesus är mannen) 24  Linneskjortor gör hon och säljer (en byteshandel erbjuds: Jesu frälsning ges till den som bekänner och överger sin synd), köpmännen förser hon med bälten. (sändebuden blir uppbyggda och styrkta genom Guds ords förkunnelse och Andens gåvor) 25  Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. (hon litar på Guds nåd och hans dagliga kraft och tjänar Herren med glädje) 26  Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. (hon predikar Guds ord och allt Guds rådslut, både uppmuntran och förmaning) 27  Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. (vakar, beder och lever i gudsfruktan för hon förstår tidens allvar och det profetiska ordets värde)

Beskrivningen kan tillämpas både enskilt och på församlingen (Guds folk). Tyngdpunkten ligger framför allt på offerviljan och sinnet hon har – villighet, trohet och en  tjänande inställning i den Helige Andes kraft och inspiration.

wedding-dress

Bröllopsklädseln

Jesus berättade en liknelse om en inbjudan till ett bröllop som syftar på “det himmelska bröllopet” eller “Lammets bröllop”, då allt Guds folk är “bruden” och Jesus är brudgummen.

Matt 22:1  Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2  “Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. 3  Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.

När en kung inbjöd till bröllop fick man också bröllopskläder från kungen, alltså en bild på Jesu rättfärdighet. Budskapet var: ”Allt är färdigt, Kom till bröllopet!”

Vidare berättar Jesus att de inbjudna var upptagna med sitt eget – jordbruk och affärer mm – och brydde sig inte om inbjudan. En del av kungens sändebud blev till och med förföljda och dödade. Kungen sände då ut sina tjänare att bjuda alla som de träffade på – en bild på att evangeliet går ut till alla folk. På det himmelska bröllopet skall alla folkslag finnas representerade.

11 När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder.

Den här mannen blev utslängd. Att inte ta på sig kungens kläder visade på ett stort förakt mot kungen och hans dyrbara gåva: bröllopsklädsel eller den vita linneklädnaden.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

På samma sätt kallar Gud idag att ta emot Jesus och hans rättfärdighet, att vara redo för det himmelska bröllopet!

wedding

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.