Herre öppna våra ögon!

Herre öppna våra ögon!

Predikan: Elvor Ohlin
31-03-2009

Israel var attackerat av fiender. Denna gång av Aram (Syrien). Det märkliga för araméerna var att varje anfall avslöjades i förväg och de kom på skam gång på gång. Var det en förrädare? Var fanns han? Vad var hemligheten? Jo, Gud är alltid steget före! Kungens tjänare sa: ”Nej, profeten Elisa vet till och med vad du säger i ditt sovrum. Han måste gripas!

2Kon 6:13  Han sade: “Gå och se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom.” Man berättade då för honom att han var i Dotan 14  Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. 15 När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: “O, min herre, vad skall vi ta oss till?” 16 Han svarade: “Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem.” 17 Och Elisa bad: ” HERRE, öppna hans ögon, så att han ser.” Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa.

Hästar och vagnar av eld står för gudomlig kraft, Guds mäktiga beskydd omslöt dem.
Dotan betyder två källor och vittnar om ”Andens flöde”.

Dubbel arvslott
Elisa hade tidigare bett om en dubbel arvslott av Guds Ande som vilade över Elia. Han bad inte om makt och kontroll eller om att få imponera och bli mäktig. Hans längtan var att få se Guds härlighet och Guds vägar (som Mose långt tidigare).

En stor armé
Här sändes en stor armé mot en enda människa + GUD. Elisas försvar var GUD. Han förlitade sig inte på människor, bara på Gud.

Trons ögon
Elisa såg i Gud ljus, i Guds perspektiv.

 • Gud vill hjälpa oss att se på samma sätt som Elisa i Guds perspektiv
 • både i våra egna liv, tillsammans och tiden vi lever i

Förbön        
Elisa bad för tjänaren och fick bönesvar. Han bad om öppnade ögon. Vi får be om öppnade ögon.

Pengar och materialism  –  det som förblindar mest?

Bileam står som ett varnande exempel på girighet och avsaknad av gudsfruktan. Gud använde honom att profetera men vi förstår att det inte var rätt ställt med Bileam. Det kan jämföras med Jesu ord i Matt 7.
”Herre Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn…?
Jesus:Jag har aldrig känt er…”

4 Mos 24:15  … “Så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat (pengar och materialism hade förblindat honom), 16  så säger han som hör Guds ord och har kunskap från den Högste. Han skådar syner från den Allsmäktige, när han faller ner, och får sina ögon öppnade (han var medveten om sin blindhet men levde ändå inte i ödmjukhet).

Fariséerna var ”penningkära” och förblindade. Så beskrivs också människor i de sista dagarna (2 Tim3).

Luk 11:39  Jesus: “Ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska.
Matt 23:24  Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler (de silade vattnet för att inte av misstag svälja en mygga)

Vi går vidare till en man i NT

 • som hade börjat se på omständigheterna istället för på Jesus
 • han drog sig tillbaka – Andens och nådens flöde hade stannat av…

Andlig kamp
Djävulen kastar anklagelser mot oss: ”du är värdelös”, ”du har inget att ge”, ”Gud har övergett dig”, ”det är omöjligt…”

2 Tim 1:4  När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. 5  Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. 6  Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva [charisma] flamma upp igen [uppliva] som finns i dig genom min handpåläggning. 7  Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.  8  Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 9  Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet 10  och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på [katargeo (grek) – gjort (döden) arbetslös. Jesus har besegrat det onda] döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

Charisma (nådegåva) [Strong G5486] betyder ordagrant utflöde av nåd. Timoteus stod inför ett val. Uppmaningen kan översättas: ”Skaka av dig askan så att det brinner friskare” (från en kinesisk översättning).

Vad står aska för? Dött stoft?
Det kan stå för modlöshet, fruktan, försagdhetens ande eller feghet (dött stoft). Samma uppmaning finns i GT.

Jes 52:2  Skaka stoftet [ashar = aska, skräp] av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion.

Kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande = Guds Ande

Nåden är kraften som vi får för att lyda Gud. En definition på Guds kärlek agape är att lyda en konungs (kungs) vilja. Det förutsätter att inte rusa iväg eller att ge upp, dra oss tillbaka. I det fallet måste vi vända om och be om ny nåd, ny kraft. Faran för Timoteus var att börja resonera mänskligt och därmed agera mänskligt.

Uppriktig tro, äkta tro/trohet (v 5) är att lita på Gud och Guds ord:

 1. att stå kvar i relationen med Gud även om mängden rusar iväg på mänskliga vägar och i mänskliga planer, bort från Guds väg och säger ”det är omöjligt!”
 2. att stå kvar i relationen med Gud även om man är besviken och tyngd av omständigheter.

Jeremia var besviken på Gud och sa det högt:

Jer 15:18Du har blivit för mig som en sinande bäck, likt ett vatten som ingen kan lita på. 19  Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun…

Gud behöver inte förklara sig. Han är fullkomlig och gör inga misstag. Gud är helig och kärlek. Han hjälper oss även när vi tycker att prövningen är för svår. Han hjälpte Jeremia ut ur hans modlöshet och besvikelse.

Paulus visste vilken kamp Timoteus stod i. Han hade uppmuntrat honom många gånger tidigare.

1Tim 4:14  Försumma inte nådegåvan [charisma G5486] i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. 15  Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se [phaneros G5318] dina framsteg [prokope G4297]. 16  Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.     

Tänk på detta!
Det är viktigt hur vi tänker, hur vi ser.
(2Tim 2:8) Tänk på Jesus Kristus…

 • Böj dig
 • Gå in i Bön att Jesus drar dig till sig själv
 • Låt Anden och Ordet uppenbara JESUS och hans möjligheter
 • flödet strömmar – elden flammar upp – ögonen öppnas

Lev i detta!
Lev i överlåtelse till Guds kallelse.
Ta emot nåd: ”att med sina inre ögon uppfatta Guds härlighet”. Det är den Helige Andes verk i den som tror. NÅD är beroendet av Gud.

2Tim 2:1  Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus.   

Vi kan luras av våra känslor därför att vi känner oss små och svaga. Vi kanske frågar oss ”går jag inte i köttet nu..?” (när det känns torrt och trögt). Men vi måste lära oss att tjäna i vår egen svaghet.

En andlig vägröjare

(v 15) …Så att alla kan se dina framsteg [propoke G4297].

Prokope betyder framsteg men i ordet finns betydelsen att gå framför, bana väg och hugga ned.

Det beskriver att hugga ned (hinder) så att andra kan se och finna vägen. Att vara ett gott föredöme i efterföljelse och tjänande. Inte att Timoteus skulle göra karriär. Det var inte det “framsteg” handlade om.

Ordet har också betydelsen pionjärer som hugger ner och banar väg framför en armé genom ogenomtränglig skog eller terräng”.
Man kan säga att det beskriver en andlig vägröjare. Det är Guds ord och Guds verk som har framgång. Jesus blir ärad.

När vi går Guds väg – som han har banat för oss – sker förändringar omkring oss och den helige Ande ger avtryck.

 • Timoteus såg inte frukten av sitt arbete, utan på omständigheterna
 • Elisas tjänare såg inte Guds utväg

Elisa och Paulus fick tala tro och hopp, i kärlek genom den helige Ande. Så talar Anden till oss idag.

Vi får också be: Herre öppna våra hjärtans ögon så att vi ser dig i Ordet och ser dina möjligheter!

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.