Ändens tid (Del 4)

Ändens tid (Del 4)

Ändens tid (Del 1)
Ändens tid (Del 2)
Ändens tid (Del 3)
Det här är en del av min undervisning från Temadagar om Ändens tid med bilder som hör till. Vi hade den första Temadagen år 2008. Det här är från Trunnagården år 2011 och det är lika aktuellt idag. Lyssna på Del 4
Vi tar upp olika bitar om Ändens tid. När det gäller Irving Baxters tolkning var vi överens direkt om att det kan stämma. För övrigt studerar vi alltid Bibeln var och en för sig men ofta kommer vi fram till samma uppfattning ändå.
/Elvor Ohlin

De första 4 sigillen bryts (Upp 6)

Både jag och Janne har anammat pastor Irving Baxters tolkning av det här om sigillen, som vi ser att det stämmer. Det har varit nycklar för att se vidare vad det innebär.
Vad är de fyra första sigillen?
Johannes ser 4 hästar. Vi får svaret på vad hästarna är i Sak 6:5. Sakarja såg 4 vagnar med hästar och frågade ängeln vad det är?

Sak 6:5  Ängeln svarade mig: “Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

Vi ska också lägga märke till de drar ut inför hela jordens Herre. Med andra ord: Gud har full kontroll. Gång på gång ser vi att de här krafterna – andemakterna – som drar ut, gör det enbart för att de fått tillåtelse till det.

Irving Baxters tolkning är att de fyra hästarna /vindarna är fyra ismer, (Sak 1, 6; Upp 6)

FYRA -ISMER

1:A INSEGLET (Upp 6:2)
VIT HÄST: en man med båge [fr toxon = födslovåndor] och segerkrans (han är framgångsrik).
KATOLICISM (synkretism)
Vi kan dra parallellen till den store jägaren Nimrod i första världsriket (1 Mos). Han “jagade själar”. Ordet segra betyder att dominera, erövra.

Vitt
Påven är klädd i vitt, har vit bil, vitt flygplan…
Den stora planen med den organiserade ekumeniken att alla kristna ska in under påven och katolska kyrkan i Rom. Därifrån förs dialog med andra religioner. Allt detta ska bilda en världsreligion.
Vit häst står för falsk religion.
= (VÄRLDS)RELIGION

2:A INSEGLET (Upp 6:4)
RÖD HÄST tar bort friden på jorden.
KOMMUNISM/MARXISM
Tolkningen är Kommunism & Marxism

Baxter säger socialism-kommunism men jag har valt att säga kommunism/marxism eftersom det återkommer väldigt ofta i den nya världsordningen, världspolitiken att det har med marxistiska tankar att göra. Jag var inte särskilt insatt i detta men slog på nätet och såg att det är precis det här som det leder till och som pågår.

Man påverkar människors tankar och åsikter, formar alla lika genom propaganda. En gemensam världsbild. Ledaren är “ofelbar“. Ni vet vad man säger om påven t ex. och andra ledare som upphöjer sig och tar makt. De tror att de är ofelbara och ingen får kritisera dem. Då kanske man blir hotad eller ännu värre. Alla måste underkasta sig och “allt blir bättre och bättre“. Här kommer evolutionstanken in.

Röd häst: upplopp, oroligheter, militärmakt, krig – 150 milj har dödats i kommunistregimer under 1900-talet, 60 milj har dödats bara i Kina. (Jmf 40 milj i världskrigen).
= POLITIK

3:E INSEGLET (Upp 6:5-6)
SVART HÄST: vågskål, vete och korn blir dyrt.
KAPITALISM
Svart häst står för ekonomisk kris, börskrasch, länder i konkurs, valutakrig, skördar förstörda.
= EKONOMI

4:E INSEGLET (Upp 6:7-8)
GRÖN (blekgul) HÄST: död genom svärd, hungersnöd, pest, vilddjur (jmf Hes 14). Döden och helvetet följde. Det översätts ofta “blekgul” i svenska biblar men ordet är chloros [= planta] och samma som klorofyll som gör den gröna färgen i växterna i naturen.
Grön häst står enligt grundtexten för naturkatastrofer, sjukdomar, våld, pest, ångest, (resistenta) bakterier, livsmedelsbrist.


Romphaia = svärd, (allmänt om vapen)
Limos = hungersnöd, matbrist
Thanatos  = pest, död, sjukdomar
Therion = vilddjur, farliga djur, utbrott av ngt [fr thera = jakt, snara, bakterie]
Naturen slår tillbaka?”: galna kosjukan, fågelinfluensan, resistenta bakterier…
?

Baxters tolkning är Islam, för islam har den gröna färgen. (Arabiska våren mm). Det är mycket möjligt att det kan ingå men jag tror att det är
= GLOBALISM.

Min tolkning är alltså Globalism. Det finns något som kallas Den Globala Gröna Revolutionen /The Green Revolution. Det är också en del i världsreligionen där
världsfred, bekämpa fattigdom och rädda miljön” ingår. Det är ganska skrämmande att läsa om detta och jämföra med de tankar som förs in i kristna sammanhang genom många kända ledare idag.

Det handlar om “INTERRELIGIÖS HARMONI för fred och tolerans”, samarbete mellan stora religiösa organisationer som stöds av FN.
FN:s mantra: ”Globala problem kräver globala lösningar

Jag gick ut på internet och läste om detta för ganska längesen, där det talas om GAIAS TIDSÅLDER.
Mål (enligt Paul Gorman
): Alla religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning (“kristusmedvetande”) som erkänner Gaia (Maia) eller Moder jord (jordens gudinna i grek mytologi) som den sanna källan till allt liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för tillbedjan. (James Lovelock, Al Gore, Mikhail Gorbachev, Club of Rome (Romklubben) m fl.

The GaiaMind Project – Eftersom vi tror att jorden är levande, och vi är en del av den, bekräftar vi också den store Anden i Oneness, som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar, när vi lägger våra tankar åt sidan för att gå in i meditation och bön tillsammans (kontemplativ bön, djupmeditation). Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetandet, när människor från världens många olika andliga traditioner samtidigt fokusera på vår sammanlänkade relation med Gaia – den levande jorden (Panteism).

Vi kanske utifrån det här kan förstå varför man arbetar för att få med kyrkorna i fredsarbetet!? Mycket låter så “bra”.

Det var när jag studerade och ritade upp bilder – hästar och symbolerna…
utifrån Baxters tolkning av ismer (förutom min tolkning grön häst för globalism istället för Baxters Islamism och röd häst marxism, istället för Baxters socialism) …som jag såg något mer.
Katolicism som leder till en världsreligion – Kommunism/marxism som leder till världskontroll – Kapitalismen och världsekonomi – och som jag vill hävda Globalismen = EN NY VÄRLDSORDNING (NWO).

När jag ritade upp det här såg jag, att här har vi de tre stora områden som Satan (ormen) alltid har velat få världsherravälde över:

RELIGION – POLITIK – EKONOMI

Dan 7:2  Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar (4 hästar) stormade fram mot det stora havet (folkhavet, Upp 17:15). 3  Och fyra stora (vild)djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra.

Dessa väldiga krafter som hästarna /andekrafterna är, driver upp fyra vilddjur ur folkhavet, det ena inte likt det andra.

Om hästarna är ismer vilka är vilddjuren som reser sig? Det framgår i det profetiska ordet att vilddjur är riken eller världsmakter /världsriken.

Vilddjur [therion] betyder odjur [fr thera = jägare, fördärv, snara (jmf Nimrod)] = nationer, kungariken, världsriken
Horn står för makt, ledare, ledare med riken.
Sakarja såg fyra hästar och sedan fyra horn medan Johannes såg fyra hästar.

4 hästar = 4 vindar [andemakter] som driver fram
4 vilddjur (riken) = 4 horn (ledare med riken)

Det märkliga var att det här hade både Janne och jag kommit fram till utan att veta om varandra, genom Daniels bok. Jag gick vidare till Sakarja bok och såg att det stämde där med..

Katolicism /världskyrka? – EU  
Kommunism (marxism)? – RYSSLAND
Kapitalism – USA
Globalism (NWO)? – FN
= KVARTETTEN

Kan det stämma med Kvartetten?

Daniel såg alltså 4 vindar/hästar – ismer – som stormade mot det stora folkhavet. 4 vilddjur eller världsriken reser sig ur folkhavet i ändens tid, innan Messias återkomst (Dan 7).

Sakarja såg hästarna /vindarna och efter det 4 horn, ledare för riken. Vilka är dessa? frågar Sakarja och får svaret: “Det är dessa som har skingrat Juda (Judéen/Västbanken), Israel och Jerusalem”.

Vilka arbetar för det idag?
Kvartetten.
Färdplanen för fred framlagd 27 november 2007.
En Tvåstatslösning.

Judéen (Juda, “Västbanken”) vill man ge till palestinierna och judiska bosättare skall skingras (Matt 24:16). En delning av landet Israel (Joel 3:2). Judéen (västbanken) drabbas också när Jerusalem belägras (Sak 12:2) och delas, till egen skada för förövarna – alla folk samlas mot Jerusalem (Sak 12:2-3). När det sker, är vi framme vid “Harmagedon”.

Vi ska stanna upp och se vad det står om Juda här eftersom förutsättningen för Jesu återkomst är det judiska folkets omvändelse och frälsning (väckelse), att bekänna Jesus (Yeshua) som sin Messias. Vi läser (bilden):

Kanske är det så att (den landsomfattande) väckelsen kommer att starta bland “bosättarna”? Nu får vi följa Kvartetten och det som pågår. Jag vill snabbt ta de följande inseglen.

5:E INSEGLET (Upp 6:9-11)
Johannes ser martyrer vid altaret.
Ibland hör man att vedermödan innebär att “alla kristna ska lida martyrdöden” och “ska vi behöva vara med om detta…?” Bibeln är tydlig med att alla inte kommer att lida martyrdöden. Det är en viss skara som får göra det. Vi vet hur det gick med apostlarna på NT:s tid. Nästan alla fick lida martyrdöden. Många gör det i världen idag. De som konverterar i muslimska länder till kristendom (blir frälsta), mängder i Kina och många andra länder har gått igenom och går igenom vedermöda.

Vi är förskonade här men vi vet att det är ett antal som ska lida martyrdöden i ändens tid. Men det står också i Matteus 24 att när Jesus kommer tillbaka ska han sända ut sina änglar i alla fyra väderstreck och hämta hans utvalda (alla frälsta som lever) över hela jorden. Självklart är det en stor skara som inte lider martyrdöden.

6:E INSEGLET (Upp 8:1)
En stor jordbävning

7:E INSEGLET
Tystnad i himlen – alldeles innan Jesu återkomst till jorden.
Här står om JORDBÄVNING, sol –och mån – förmörkelse, berg och öar flyttas, ljungeldar, tordön osv.

Om man jämför och lägger ihop inseglen, basunerna och vredesskålarna, så ser man att det sjätte och sjunde inseglet beskriver samma händelse som den sjunde basunen och sjunde vredesskålen. Mycket tyder på att de går samman: Inseglen är det långa perspektivet, basunerna kortare tid och vredesskålarna de riktigt korta.

Gud beskyddade Israels folk i Gosen, men då drabbade de första plågorna också Israels folk. De övriga hade de beskydd ifrån, övernaturligt. Vi ser också att vredesskålarna drabbar dem som tillber vilddjuret och antikrist. De drabbar inte de frälsta. Det finns beskydd.

Kan vi påskynda Jesu återkomst (2Petr 3:12)?
Många säger det men jag tror inte på det. Jesus säger att det är “tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt“. Gång på gång i Bibeln ser vi att det är väldigt noga med att Gud har bestämt exakt tid och stund för det ena och det andra. Det här ordet på grekiska “att påskynda” kan lika gärna översättas att ivrigt åstunda och det är troligare den översättningen som är rätt, när vi jämför med övriga Bibeln.

Det står i Daniel 11:27 ännu dröjer tiden till den bestämda tiden. Och Dan 7:12 om de 4 vilddjuren att “deras livstid var bestämd till tid och stund“.

Här har vi de två vilddjuren igen: religion och politik. Ett kommer ur havet (POLITIK) och ett ur jorden (RELIGION). Jag brukar dra parallellen att det kommer ur jorden till (Jak 3), om jordisk vishet, som är oandlig och demonisk“. Detta i motsats till Guds vishet ovanifrån.

The Holy Roman Empire – samarbete inom politik och religion för att få herravälde.

Politik: Vi har en världsregering och en världsledare – en Ny världsordning som utgår från EU och “förtrampar hela jorden(Dan 7:23) FN, globalt – Ledaren är Antikrist med de 10 hornen (ledare).

Religion: en världsreligion, som Bibeln beskriver “skökan Babylon”. Ledaren är den falske profeten med säte i Rom, staden som vilar på de sju kullarna. Vi får se. Vi vet att påven säger sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. Det är detsamma som att säga att man är en religiös antikrist (istället för Kristus).

Vi kan se närmare på den vita hästen, alltså vilddjuret ur jorden, som är en världsreligion. Det kallas skökan Babylon för att det har det babyloniska systemet och religionssynkretism (sammanblandning).

(Upp 13, 19, 20)
Skökan Babylon beskrivs som ett maktcentra som kommer upp ur jorden. Ett globalt religiöst system, en världskyrka som leder till en världsreligion. Interfaith är ett vanligt ord idag och dialoger mellan religioner.

Påven inbjöd 160 ledare från hela världen till ett “toppbönemöte för fred” år 1986. Det beskrevs: Muslimer från 9 nationer sjöng från Koranen, Amerikanske medicimän åkallade den Store anden, buddhisten Dalai Lama, sedd som en levande gudom, mässade rytmiskt. Animister från Afrika, hinduer, zoroastrianer – alla tillsammans i bön för fred.

Skökan Babylon bedriver otukt. Ordet är porneia. Det kan översättas prostitution men också att vara otrogen. Man har en man men man är med många andra män – en andlig bild på religionsblandning. Ledaren kallas den falske profeten, säger sig vara Kristi ställföreträdare. Vi såg pyramiden och vi ser vad det leder till. Hon sitter på staden med de sju kullarna, som är Rom. Skökan sitter på det första vilddjuret, politiska djuret, och ger det sitt stöd (Upp 13).

I Aftonbladet kunde man läsa i juli 2009 att Påven uppmanade alla att följa världsregeringen New World Order: “Detta är vägen till fred och trygghet”, sa Påven.

Den 8 jan 2007 sa Påven: ”Globalismens tidsålder, utmanar politiker, vetenskapsmän och religiösa företrädare att skapa en New World Order baserad på andliga värden”. 

Javier Solana: ”EU skall leda till en världsregering som skall styrka FN:s roll i världen”.
[EU, nya Romarriket /Holy Roman Empire – sedan globalt genom FN]
Det är inte längre några hemliga planer som pågår. Det blir mer och mer tydligt och synligt och sägs mer och mer öppet.

-Skökan beskrivs vara klädd i purpur och scharlakan (Upp 17:4). Katolska biskopar och ärkebiskopar är klädda i purpur och kardinaler i scharlakan.

-Skökan är klädd i rikedom (Upp 17:4).
-Drucken av de heligas blod (Upp 17:6). Man räknar med att 68 miljoner har mördats av RKK under inkvisitionen.
-Gör falska under och tecken (Upp 13:13). Vi hör om ”Mariauppenbarelser” sedan många år. Andra ockulta manifestationer är olja ur händer, gråtande statyer mm…
-Har en guldbägare i handen (Upp 17:4). ..I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.
Kalken är allt det som pågår i den kyrkan och som leder till världsreligion men det kan också vara en symbol för den katolska eukaristin.

Påven sa i juni 2006: “Eukaristin har ett kosmiskt värde. Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod, konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv”.
Den katolska Maria kallas “Nattvardsdrottningen”.

Vi ska göra en jämförelse mellan Skökan och bruden /Kristi brud (bilden).


SKÖKAN
Skökan beskrivs med att hon fördärvade jorden med sin otukt (Upp 19:2). Jag tror att det framför allt är hjärtats jordmån, det handlar om.
Genom sin otukt” – genom sin religionsblandning. Hon förföljde Jesu lärjungar, det sanna gudsfolket.

Ordet att orena eller fördärva kan också översättas att skrumpna, bli rynkig, att göra visset det som var grönt, korrumpera, förbränna, förtorkadet är vad som händer med hjärtats jordmån när man öppnar upp för detta antikristliga.

BRUDEN
Jag vill jämföra med bruden, Kristi brud (alla frälsta). Hur beskrivs hon?
Jo, ren och trogen, älskar brudgummen Jesus och följer honom, utan fläck och skrynkla, GRÖNSKANDE [så beskrivs den som förtröstar på Herren (Jer 17) – liv i överflöd (Joh 10:10)]. Bruden litar helt enkelt på Guds ord, Jesu rättfärdighet och löften, lever i helgelse och nåd.

Troheten är bekännelsen att Jesus, Guds Son, är enda vägen till Gud och är världens Frälsare. Det står också I deras mun har inte funnits någon lögn. De är fläckfria (Upp 14:5). Lögnen, minns vi vad den var? Vad allt går ut på? Människans gudomliggörande: “Ni blir som Gud..”. Ingen sådan lögn finns i bruden.

Man tillber himlens drottning (bilden), så beskrivs skökan.

Här har vi moder-son-kulten som har sitt ursprung i Babylon. Vi läser om Astarte i GT, som Israels folk gång på gång frestades till att tillbe, avgudar.

Astarte och Baal.
Astarte förknippas med Moder jord och kallas också Himlens drottning eller modergudinnan.
Baal var sonen och solguden. Han står för rikedom, framgång och tillväxt.
Jämför: Den katolska Maria kallas “allas moder”, Himlens drottning, Madonnan, nattvardskvinnan, Medåterlöserskan (jämsides med Jesus) mm.

Interreligiösa Vatikanens Forum är likasinnade katoliker och protestanter som arbetar för att proklamera – det har redan gjorts – Maria som “allas Moder”, Himlens drottning, Maria av Rom.

Vatikanen lär betyda “ormens profet” [vates (latin) = siare, profet + can = orm]. Det vet många katoliker om men märkligt nog har det inte ändrats.
= ett annat evangelium, en annan Jesus (2Kor 11:4).

HARMAGEDON
Allt det här för samman till det slutliga Harmagedon. På vår hemsida finns en dröm om det, som jag fick. Det var en av 3 profetiska varningar från Gud i drömmar hösten 2009. Den ena kallar jag “Harmagedon-drömmen“. I den visade Gud att rör sig inte bara om ett politiskt Harmagedon, där alla vände sig emot Israel och drar mot Israel och Jerusalem. Det finns också ett andligt, religiöst Harmagedon. Det är en världskyrka och världsreligion emot Guds sanna folk, bruden.

TRE PADDOR

Tre paddor (Uppenbarelsebokens profetiska symbolspråk och bildspråk) – Johannes fick förklaringen att det är 3 ondskefulla andar som drar ut över jorden för att samla alla till Harmagedon.

Jag tror att 666 helt enkelt är:
-världsekonomi [6]
-världsreligion [6]
-världspolitik [6]
Det är hela det här systemet. Allt vilar på ekonomi – “allt handlar om pengar”.
Ett religiöst Harmagedon och ett politiskt Harmagedon. Upp 17 beskriver vad som kommer att hända med denna världsreligion (bilden).

Gud säger tydligt att skökan kommer att omintetgöras och förgöras av det politiska systemet, av antikrist. Det är Guds dom över denna världskyrka (Babylon).

Det sista ropet hörs i Upp 18:4 från Gud: “Dra ut därifrån, ni mitt folk“, säger Gud, så att ni inte tar del i hennes synder och får del av hennes dom. Av det förstår vi att av Guds folk, av kristna troende och pånyttfödda, kommer också en del att dras med i detta. Det pågår för fullt idag. Bara Gud vet hur det slutar för var och en men här är ett rop att dra ut! Dra ut innan det är för sent!

Jesus kommer tillbaka och omintetgör allt detta vi slutstriden “Harmagedon” (2Tess 2). Jesus kommer att tillintetgöra alla världsliga, antikristna maktambitioner och detta stora antikristliga väldet.

Vi avslutar med att läsa om hoppet i Evangelium om Jesus Kristus (bilden).

Matt 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.
…30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen (innan säger Jesus strax efter den tidens vedermöda“), och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Vi läser till sist:
Luk 21:28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

Det är vad vi ska göra, för vi ser att det närmar sig. Vi får se upp till honom som är mäktig att bevara oss genom allt som vi kommer att möta. Inte bara bevara utan också att använda oss som redskap att föra människor till Jesus, att vittna om Jesus i den här sista tiden.

Vi har ett underbart mål att se fram emot! Låt oss vara vakna, vakande och bedjande, som det står. Och tjäna Herren där vi är.


This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged . Bookmark the permalink.