Den skrämmande utvecklingen

Covid 1984 – This is War!

Detta är ett radioprogram som handlar om världshändelserna just nu det var inspelat december – 20. Samtidigt så försöker Satan bedra kristenheten med lögnen att gå in genom den gröna dörren (Min dröm) genom en “förvriden” teologi. Jag tyckte denna artikel var väldigt talande!
A Biblical View of Dominion: Stewardship ! Vänner detta är ju den väg Rick Warrens böcker har förberett kristenheten länge för.

https://www.youtube.com/watch?v=i33nNEi6Bos

Här följer 4 stycken videos med Sheila Zilinsky. Var hon står teologiskt har jag ingen aning om men ta det som info det hon säger. The Green Gospel del 1-4

https://www.youtube.com/watch?v=R5hKvsTJGDs&t=892s&ab_channel=SheilaZilinsky
https://www.youtube.com/watch?v=X8d9HNXR3d4&t=489s&ab_channel=SheilaZilinsky
https://www.youtube.com/watch?v=ftLSYDxXkmU&t=198s&ab_channel=SheilaZilinsky
https://www.youtube.com/watch?v=MoCuR-_WTRg&ab_channel=SheilaZilinsky
https://www.youtube.com/watch?v=rLF62q4WVoE&t=570s&ab_channel=SheilaZilinsky

Detta är alltså fakta och inte “konspirationsteorier” vi ser det ske framför ögonen på oss. Bara de som går korsets väg kan komma undan denna snara! (Kvinnan Predikaren 7:27 en bild på ondskans andemakter)

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Rom 11:8 Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. 9 Och David säger: Må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. 10 Må deras ögon bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex) prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Men säger du nu? Vart skall jag gå nu? Till altaret (Korset) då kommer du att få ljus att veta vart du skall gå och förstå Guds vilja.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen (Nutiden) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse (Ljuset från Herrens ansikte) så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Vad har alla människor nu gemensamt? Rädda moder jord vilket nu håller på att bli den nya New Age doktrinen. Detta har påverkat hela kristenheten och få orkar stå emot! Du kommer att få höra mer om att rädda moder jord genom ett nytt påtvingat falskt evangelium. Det handlar om att älska skapelsen mer än älska Gud. Ledarna från FN och Vatikanen har uttryckt att man vill att det gröna evangeliet skall vara det centrala i förkunnelsen. (Rick Warren tex) (Från sista videon Minut 30 – 32)

Inte undra på att jag grät i drömmen om Babylon och ingången genom den gröna dörren. Kan det vara så att det är samma teologi som kommer genom “Drömmen som skakade om mig“?

Men om vi nu skall se på allt från Guds perspektiv! Babylon kommer och denna gång tänker Gud inte stoppa deras plan. (Se Länken) Varför inte då? Jo för allt handlar om vem som äger vårt hjärta! Finns Guds ljus i vårt hjärta eller har vi bara ett yttre sken? Jag har ju hört Gud själv tala till mig från himlen i en dröm: Jag tänker uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd!

Ormens säd kommer att dras tillsammans för deras skatt och värde ligger i detta jordiska. Kvinnans säd kommer samman för deras ljus är invändigt och deras skatt och värde är Jesus Kristus i dem.

Läs nu vad Paulus beskriver i 1 Tess 5 lägg märke till att han talar om ägandeskap av hjärtat – Mörkret eller Ljuset.

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.