Profetisk dröm – Bevara ditt hjärta

I natt hade jag en dröm som jag vill dela med er den började med att jag gick omkring som fattig utan skor och upplevde en stor sorg i mitt innersta. Det var en stor smärta att gå omkring så här så jag sökte hjälp för den inre smärtan jag upplevde. Jag kom fram till ett jättestort hus och där utlovades hjälp så jag gick in genom dörren för att se vad det handlade om. Det kan ha profetisk betydelse att ingången till det här huset gick genom en stor grön dörr vilket kan tyda på lögnen om klimatet.

När jag kom in så mötte jag människor av olika slag men alla var rika till det yttre och finklädda precis som om de var klädda till en stor fest. Men jag lade märke till att det var något konstigt med alla människorna trots sina fina kläder utstrålade de en atmosfär av iskyla.

Jag gick omkring som en främling här med tårar rinnande på mina kinder och upplevde en oerhörd smärta i mitt innersta. Här i det jättestora huset går jag nu omkring och söker kontakt med människorna klädda för festen. Ingen hade tid för mig man såg mig men ingen reagerade och deras ansikten var precis som sten. Jag vandrade vidare och såg att det fanns hur många rum som helt här fyllt av uppklädda gäster.

Plötsligt kommer jag fram till en stor trappa som ledde ned till källaren i det jättelika huset. Där står en oerhört vacker kvinna. Hon också var klädd precis som hon skulle gå på bal eller en stor fest hennes hår var otroligt långt och vackert. Men det var när jag såg in i hennes ansikte och mötte hennes blick jag förstod att något väldigt ont fanns där.

Jag skall aldrig glömma hur hennes ögon såg ut det var som att stirra in i döden för hennes ögon var som gjorda av is. Hon var totalt utan känslor och hela hennes ansikte var precis som gjort av sten. Hela hennes utstrålning var iskall och atmosfären runt henne var som själva döden. Jag förstod att det var denna kvinna vid källartrappan som var i centrum för allt som hände i det stora huset. Det var hon som bjudit dit gästerna som var uppklädda för att gå på en stor fest.

Jag lämnar nu det stora huset med min intensiva smärta i mitt innersta och tårarna rinnande utefter mina kinder. Jag går ut och kommer till en jättelik gräsmatta som en golfbana där möter jag Elvor och vi omfamnar varandra. Precis då vaknar jag till i verkligheten att jag gråter och berättar det här för Elvor. Det första jag tänker på är den kvinna som står vid källartrappan jag är säker på att hon representerar den fallna änglavärlden.
Jag har redan gjort ett studie på att den kvinna Salomo såg representerar den fallna andevärlden. Och där beskriver jag att vi kan göra oss ett med henne.

Elvor sa något intressant när jag frågade henne om vad den gröna gräsmattan kan betyda profetiskt? Hon svarade direkt det är en bild på Herrens Vila! Ja givetvis nu förstår jag Camillas dröm handlade ju om samma gräsmatta.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

Jag har haft en liknande dröm med vad jag tror exakt samma betydelse på semestern i Grekland för många år sedan. Då var vi stilla på ett högt berg och väntade på Gud. Då började människor bli otåliga och sa att de inte kunde vänta längre! Man byggde en väg utan att lägga någon grund. Sedan kom tåget och allting sjönk ned i en bottenlös grop.

Ord 23:27 Ty skökan (Ondskans andemakter) är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn.

Nu drömmer jag alltså en dröm med exakt samma innebörd och vaknar på exakt samma sätt med tårar rinnande utför mina kinder. Det handlar om “de laglösas” transport den här gången också. När Gud talar så här starkt gång på gång måste det vara något viktigt i görningen i mörkret?

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Drömmen in natt står i ordspråksboken och det handlar om exakt samma sak som jag drömt tidigare så det är bara ännu en bekräftelse.

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. (Mörker i hjärtat) 14 Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 “Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17 “Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.” (Onda andars läror) 18 Han vet inte att de döda är där att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Det skall bli en stor fest i Babylon! När domen kommer skall ingen av dem kunna förstå den. Kungen i Babylon är samtidigt som en människa också en bild på den avfallna änglavärlden. (Jes 14:12-15) Den vill alltid upphöja sig över Guds tjänare och redskap.

Dan 5:1 Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina tusen stormän och drack vin med dem. 2 När Belsassar var påverkad av vinet, befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur dricka. 3 Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur drack vin ur dem. 4 Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. 5 I samma stund visade sig fingrar som av en människohand, som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats, och kungen såg handen som skrev. 6 Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar, så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. 7 Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldeerna och stjärntydarna. Kungen sade till de vise i Babel: “Den som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning skall bli klädd i purpur, och guldkedjan skall hängas om hans hals, och han skall i makt vara den tredje i riket.” 8 Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. 9 Kung Belsassar blev då ännu mer förskräckt. Färgen vek bort från hans ansikte och hans stormän var bestörta.

Vad stod det skrivet på väggen mitt under festen?

Dan 5:23 utan upphöjt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihustrur har druckit vin ur dem, och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. 24 Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. 25 Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene mene tekel u-farsin. 26 Detta är uttydningen av den: Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. 27 Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Gästerna var alltså klädda för en fest jag tror att deras Kung skall komma på besök snart. Lägg noga märke till att den festen kommer först!

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.