PROFETISKT – BABYLON

https://www.youtube.com/watch?v=EqlkAFGm5sc&ab_channel=HopeForOurTimes

För det första vart vill man att detta skall sluta? Jo att alla tänker och gör exakt samma sak så att vi bygger vårt permanenta hem på det jordiska och inte i det himmelska.

Man försöker “skrämma” in mänskligheten in i den staden vars namn är Babylon. Man arbetar stenhårt genom media för att “hjärntvätta dig” så du “formar dig” och går in genom den breda “gröna” porten till den stora staden eller huset. I min senaste profetiska dröm så var porten in i huset grön. / Agenda 2030

Om du söker på ordet Culture Mandat så får du se hur Dominionismen eller Kingdom Now faktiskt kan leda till en Världsreligion. Alla har med detta med “Ta Dominion över skapelsen” (Vårda och sköta den Agenda 2030)

Judar
Kristna (Avfallna + Katoliker)
Islam

Från 10:39 in i videon: Cardinal Muller –
World Economic Forum (WEF) använder denna Covid pandemi för att få till en “Great Reset” (Nollställning av hela världen) för att förändra värderingarna (Tankesättet) hos alla människor på den här jorden. (Hjärntvätt) Det är en medveten handling för att kontrollera vad varje människa tänker och säger. Det här är alltså vare sig någon slump eller konspirationsteori.

JANNE: “Lockdowns och Isolering” gör ju “Hjärntvätten” enklare. De äger ju media som skall utföra denna “Hjärntvätt” på dig. Det här är så uppenbart på Sociala medier just nu.

Så målet är alltså att få in hela mänskligheten genom den gröna dörren och rakt in i en världsregering. (Agenda 2030) Varje dag öser media på med Covid – statistik och klimatförändringarna. Istället för att se det profetiska skeendet och varna ropar nu de flesta kristna ledare: “Fred och ingen fara“. Äkta profetisk uppenbarelse förvandlas till “Konspirationsteorier“.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er (Formas inte) inte efter den här världen (Agenda 2030 + Great reset mm) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Inte genom den Gröna dörren)

Istället förändrar man sin teologi så att den passar Agenda 2030. Att vi sett ett Babylon är ju ett historiskt fullbordat fakta. Men att vi skall se det igen är biblisk profetia. Visste ni att grundtexten i 1 Mos 11 faktiskt kan översättas med att det skall ske igen på en speciell tidpunkt. Då skall inte Gud förhindra deras onda planer.

1 Mos 11:1 Hela jorden hade (Blev) ett (Echad) enda språk och samma ord. (Dabar-Plan) 2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Vi skall bygga en stad och ett pyramidformat torn vars huvud är himlen eller är högt upphöjd. Låt oss göra oss en upphöjd position eller skaffa oss ära. Så att vi ej slås i bitar eller sprids ut på jorden.

1 Mos 11:6 HERREN sade: Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.

1 Mos 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one (Echad) and they have all one (Echad) language; and this they begin (Chalal) to do (Asah) and now (Atah) nothing will be restrained (Batsar) from them (Minay) which they have imagined (Zamam) to do.

När man översätter de här orden enligt Spiro Zodhiathes (Heb) får vi följande:

De har alla förenat sig och blivit som en enda person i tankesätt och handling. (Echad) = De är alla på samma väg
Chalal: ”Spelat Pan flöjt” eller ”Orsakat ett dödligt sår” ”Brutit förbundet” ”Profanera”
Asah: Starta något med en plan att slutföra
Atah: Nu eller när en senare tidpunkt nåtts i historien
Batsar: ”Samla ihop vid en skördetid” eller ”hålla tillbaka” (Restrain)
Minay: ”Ut från mitten” ”En separation”
Zamam: En ond plan

Gör vi nu en parafras direkt på de möjliga orden från hebreiskan ser vi att detta kommer att upprepas ännu en gång. Då skall Gud inte hålla tillbaka den onda planen när tidpunkten är inne. Jag översätter en parafras nu på det:

Människorna har nu formats i tankelivet så att de blivit som en enda person. De har alla slagit in på en och samma väg. De har alla gjort uppror mot mitt namn och brutit förbundet och ådragit sig ett dödligt sår. Nu har de grundlagt och påbörjat ett bygge som de tänker slutföra senare i historien på en bestämd tid. När det bestämda tidpunkten är inne så kommer jag inte att hålla tillbaka eller förhindra det. Utan när den bestämda tiden är inne vid skördetiden då skall de separeras och komma ut från mitten.

Det här är ju ordagrant exakt vad Jesus sa om ogräset och vetet. Det stämmer samtidigt exakt in på Paulus undervisning i 2 Tess 2.

Men exakt som det var vid Babyloniens anfall på Israel då skall det vara när den andliga fienden anfaller idag. Israel är förebilder för oss som har tidens slut inpå oss (1 Kor 10)

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: “Så säger HERREN “. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: “Så säger HERREN “, fastän jag inte hade talat något sådant? 8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: “Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,
11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på? 13 Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 14 Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 15 Jag skall tömma ut min vrede över muren och på dem som har vitkalkat den, och så skall jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den, 16 de profeter i Israel som profeterade om Jerusalem och skådade syner att allt stod väl till, fast allt inte stod väl till, säger Herren, HERREN.

Så undrar många som mailar till oss varför ser inte ledarna vad som sker? Har man en position att förvara är det svårt att stiga ner det blir prestigeförlust. Bibeln säger att de flesta skall vara blinda nakna och bedragna av dem innan Jesus kommer. Ändå fortsätter de flesta att lyssna till dem det är ofattbart….Dessa ledare kommer att vända sig mot bruden själv. Precis som fariseerna gjorde mot Jesus!

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. (Daniels bok + Uppenbarelseboken) Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?”

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrof) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Jag tror inte alls att det är en slump att platsen där de började bygga Babylon på var Sinars land. På hebreiska översätter Hitchcock detta med: “Platsen där väktarna sover

Janne Ohlin – Göteborg.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.