Iklädda Guds vapenrustning

Iklädda Guds vapenrustning

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2024-04-14

Israel har än en gång tvingats in i ett försvarskrig för sin existens. När en general (tror jag det var) fick frågan om den israeliska försvarsmakten IDF skulle klara det, fick han svaret: ”IDF är världens mest tränade armé”. Alla höga militärer vet att IDF är den armé som har högsta moralen av alla världens arméer. Varför? Jag vågar påstå att det är för att värdegrunden är i Bibeln, GT (judarnas Bibel). Hur mycket vi än avskyr krig, måste Israel försvara sig.

Nu går vi till Guds vapenrustning och den andliga striden som vi står i.
Rom 13:12  Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. 13  Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. 14  Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. 

Ljusets vapenrustning är Guds vapenrustning, alltså att ikläda sig JESUS Kristus. Helgelseprocessen som pågår hela livet är också en träning i att lära sig förtrösta på honom, att lita på Gud. Vi kan stå stilla länge i andlig mognad om vi står emot Guds vilja men i överlåtelsen får Jesus verka och förändrar inifrån, enligt Guds vilja – så att vi blir (väl)tränade.

Det Paulus skrev är hämtat i Jesajas profetior om Messias:
Jes 59:17  Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud…
Jes 5:5  Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. 


Jesus handlar alltid utifrån rättfärdighet och trofasthet. Vi läser:
Ef 6:10  Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11  Tag på er [ikläd er] hela Guds vapenrustning [Guds, inte vår – hela, inte en del], så att ni kan stå emot [inte gå emot] djävulens listiga angrepp. 12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13  Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot [inte gå emot men stå emot] på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14  Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15  och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16  Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17  Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18  Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. 

Bli starka [endunamoo] i Herren eller ”stärk er” i Herren. Inte i er själva, inte i er självbild. Inte som man säger i den organiserade SKR-ekumeniken: ”Om vi är många blir vi starka”. Exakt de orden sa en pastor till mig för många år sedan, när jag gick emot SKR. Jag blev svarslös (tro det eller ej) men jag blev paff över något så fel och främmande för Bibeln.

Vi kan läsa om hur Gud ser på sådant världsligt tänkesätt och världsliga metoder:
Jes 31:1  Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp [profetiskt står Egypten för den här världen och världens sätt att tänka och agera]. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar [..mänsklig kraft och förmåga och mänskliga planer], därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. [Många. Mängd. Ryttare kan stå för ledare] De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. [De vill lära nya strukturer och metoder för att få framgång och tillväxt] 2  Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. [Gud lurar man inte.] Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. [Hämta hjälp från världens mäktige som inte känner Gud och lära sig ledarskap? För att accepteras av världen? Det kan bara leda till nedgång och undergång. Att låta alla få plats, utan urskiljning?] 3  Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. [Paulus skriver: Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra… (Gal 5:17) Mänsklig kraft, ”vi är gudar-läror” och världens strukturer är köttsliga och oandliga. De ska inte finnas i Guds församling.] HERREN skall räcka ut sin hand, och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla, båda skall tillsammans förgås. [Styrka ”i Herren” ligger aldrig i mängd och antal, jättekonferenser eller mänskliga förmågor.]

Egypten står inte bara för världslighet och pyramider. Andligt handlar det om allt som leder till människocentrering, gnosticism, hedendom, New age och antikrister. Ett “paradigmskifte”, en Ny världsordning politiskt, religiöst och ekonomiskt.

David visste av erfarenhet hur man hämtar styrka i Herren:
Ps 28:7  HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. 
Ett av många exempel:
1Sam 30:1  När David tillsammans med sina män kom till Siklag på tredje dagen hade amalekiterna trängt in i Negev och in i Siklag. De hade intagit Siklag och bränt upp det i eld. 2  Kvinnorna som var därinne, både små och stora, hade de fört bort som fångar, men de hade inte dödat någon. De hade sedan givit sig av. 
…6  David kom i stor fara, ty folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud. 

David vände sig till Gud i bön – det var så han hämtade styrka i Herren. Han bad om Guds hjälp och ledning och ”väntade på Herren”. Guds vilja blev uppenbarad för David och när han handlade enligt den var Herren med och gav sin kraft till David. Han fick rädda alla som hade blivit bortförda den gången.

Det är så enkelt så att ett barn kan förstå! Det räcker att säga: ”Hjälp mig, Herre! Hjälp mig, Jesus, och led mig!”

“…i hans väldiga kraft” [ischus] – i Guds förmåga, makt och herravälde. Gud är mäktig att göra vad han vill. Ingen och inget kan hindra Guds vilja för dig, när du vänder dig i ödmjuk bön till Gud. Det kan vara en lång väg att gå tills vi inser: ”Jag äger inte den kraften i mig själv, den finns bara i Herren!” David skrev:
Ps 27:1  Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? 2  När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall de själva stappla och falla. 3  Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. 

När vi läser psalmerna förstår vi att det här var inget som David hade lärt sig ”i ett nu”. Han lärde genom många prövningar och motstånd, motgångar och förföljelse.

”…så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna”. 
Methodeia betyder djävulens bedrägerier, svek och knep, metoder, planer och strategier.
Han sår tvivel på Guds godhet: ”Skulle Gud ha sagt? Gud måste ha övergett dig..”
Han smickrar eller föraktar. Allt för att få oss högmodiga och överlägsna (genom falska läror) eller känna oss förkastade och värdelösa.

Hur strider man mot den onda andevärlden?
Vi strider inte genom s k ”andlig krigföring mot territoriella (kartlagda) andemakter”, som är vanligt i den falska karismatiken. De frågar t o m människor i det ockulta för att lära sig om ”Satans djupheter”. Sådant lärs ut i Bethel Church och andra s k ”School of Supernatural” och det kommer larmrapporter att många f d new age-are dras tillbaka in i New age genom det. Att befalla onda andefurstar och makter är en farlig väg som vi varnas för i Judas brev och i 2Petr 2.

Jud 1:8  …Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9  Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” 10  Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med. 11  Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 

Det utgår från maktbegär och leder till högmod och övermod. Fel väg från djävulens lögn som leder till död och motsatsen till JESUS som är vägen, sanningen och livet.
Vi har inte heller rätt att befalla Guds änglar. Änglarna står över oss människor.
Hebr 2:9 Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. 
Luk 4:9  Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: “Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10  Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11  och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 12  Jesus svarade honom: “Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.”
 [Med andra ord: Försök aldrig tvinga Gud att göra under! Ps 91 (som Satan citerade) handlar om fullständig lydnad och förtröstan på Gud.]
Vad säger djävulen idag? ”Ni har inte förstått att det är ni som har fått all makt… ni kan befalla änglar och andefurstar och ta auktoritet och göra under med era ord…”

Varenda bön i Bibeln är riktad till Gud. Profeten Daniel fick veta vad som pågick i andevärlden men ingenstans i hela Bibeln finns det någon som befaller andefurstar och väldigheter eller Guds änglar…! Vi kan tacka Gud att inte vi behöver hålla reda på alla demoner och onda makter.

Frågan var: Hur vinner vi seger? En av våra vänner är prövad av sjukdom hela sitt liv och kunde inte låta bli att undra varför tillåter Gud allt detta? Jag sa: Vi har inte alla svar men vi vet att Gud låter allt tjäna hans godas syften för sina barn. Gud använder alla prövningar till vår fostran (det får inte missuppfattas av den som är sjuk, som om den behöver mer fostran. Så är det inte). Men tänk på detta: Att du ändå står fast och håller dig till JESUS, är en seger och ett vittnesbörd inte bara inför människor – utan en seger för JESUS inför hela andevärlden! Och Satan kommer på skam när du, oavsett vad, står fast och håller dig till Jesus.

Inte i egen kraft. Vi får räkna med Guds väldiga kraft – Guds nåd i Jesus, vår Herre. Det är så vi vinner seger mot ondskans andemakter!
Jak 4:6 Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 

”Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter..”
Sanningens bälte som håller ihop rustningen. Vi väljer att ”älska sanningen” för ”kärleken (Guds kärlek) har sin glädje i sanningen”. Utan sanning fladdrar allt omkring och gör oss ineffektiva och overksamma. Sanning och kärlek hör ihop. Jesus var full av nåd och sanning”. -Sanningen om oss själva uppriktigt /ärligt och sanningen om Gud, uppenbarad i Jesus.

Lagen avslöjar oss men nåden fostrar oss. Sanning är ljus och när sanningen predikas blir djävulen avslöjad. Demoner och onda andar är väldigt ljusskygga.

”…och kläd er i [grek. enduo – sjunk in i] rättfärdighetens pansar”. 

Rom 10:4  Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. 
-vi får sjunka in i Jesu rättfärdighet.
-vi berömmer oss av Jesus och hans rättfärdighet.

”sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger”. 
Beredvillighetens skor(1917 års översättn.) Frälsningen gör oss villiga och beredda.
Jes 52:7  Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: “Din Gud är konung!” 
Vi ska vara vittnen precis där vi är. Det är en kamp om varje människas själ. Ojoj, att fienden försöker få oss att ge upp om det gäller en människas frälsning! Alla vapen och allt motstånd kan resas emot oss. Ja vet. Då gäller det att vi står fast i Guds vilja. Vi behöver inte förlora tron om vi flyr eller väljer en lättare väg men då går vi miste om stora välsignelser.

” Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.” Pilar med lögner, anklagelser, hot, tvivel, missmod.. De kan komma i tankarna, i känslorna eller i föreställningar. Ibland förstår vi inte direkt varifrån det kommer.

Israels Iron Dome [Järnkupolen] stoppar och utsläcker raketer och både korta -och långdistansmissiler som skjuts mot landet. En talande bild. Men en dag kommer Israel att förlita sig på HERREN och inte på militärmakt.
I natt attackerades Israel av Iran. “99% av de drönare och missiler som Iran avfyrade mot Israel stoppades av luftförsvaret. Iran avfyrade 170 drönare och inte en enda kom in i israeliskt luftrum. De sköts alla ner utanför landets gränser av Israel och dess allierade. Iran avfyrade 30 kryssningsmissiler och inte en enda kom in i israeliskt luftrum. Iran avfyrade 120 ballistiska missiler mot Israel. En del lyckades ta sig förbi Israels försvar, träffade flygbasen Nevatim i södra Israel och orsakade mindre skador. En handfull drönare och missiler avfyrades från Irak och Jemen mitt under attacken, men ingen kom in i israeliskt luftrum.”, rapporterade Amir Tsarfati på Telegram.
Men en dag ska Israel enbart förlita sig på Herren och inte på militärmakt.

Fiendens pilar slocknar när vi tar upp trons sköld. Jag vill inte ge djävulen uppmärksamhet men vid ett tillfälle kom väldigt jobbiga tankar över mig. Jag var på väg hem i bilen och vi skulle ut och evangelisera, om jag minns rätt. När jag förstod att det var fienden sa jag högt i bilen, mest som ett konstaterande: ”Det var hemskt vad du djävul är intresserad av att tysta mig. Nu kan du ge dig på att jag inte kommer att tiga!” Allt var som bortblåst. Jag visste ju vad Gud hade sagt.

Petrus och Johannes tog upp trons sköld när de ”förbjöds att tala eller undervisa i Jesu namn”:
Apg 4:19  Men Petrus och Johannes svarade dem: “Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? 20  Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” 
De var kallade och uppmanade av Jesus själv att vittna om honom.

David tog upp trons sköld när filisteen Goliat hånade honom och hånade Guds armé:
1Sam 17:45  David svarade filisteen: “Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. 
Tro är att lita på Gud och lyda honom. Otro är att lita på sig själv.

” Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord”
1Tess 5:8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. [Hoppet hjälper oss att inte ge upp.]
Frälsningen: förlåtelsen för synd, ny skapelse i Kristus, ett evigt liv, för att Jesus bar våra synder på korset. Han dog och uppstod och ska komma tillbaka.
2Tim 1:10 … vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. [Alla mörkrets makter är besegrade!]

Andens svärd – Guds ord. Ord på grekiska är rema (inte logos här) och betyder ord som Anden ger när vi behöver det. I rätt stund. Vi lever i en ond tid när nya bibelöversättningar och parafraser förvrider och ändrar bibelordet för att passa världens Agenda och en livsstil i uppror mot Gud. Se till att du har bra översättningar nu – snart går de inte att få tag på.
Förslag: SFB, (Bibeln 1917), Kärnbibeln, Hedegårds NT, Reformationsbibeln, KJ.
Översättningar kan ha brister men helheten ska stämma: Guds Ande talar aldrig emot summan av bibelordet och leder oss aldrig utanför bibelordet eller utanför Bibelns gränser.
Jesus sa:
Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 

Läs din Bibel nu så att du har en fast grund. Det finns de som säger: jag kan inget, jag duger inte … Jag säger bara: Lita på JESUS och lita på den helige Ande! Om du läser din Bibel kommer den helige Ande att påminna och hjälpa dig så att du kan hjälpa andra. Vi är alla beroende av den helige Andes hjälp. Vi har sanningen och det finns människor som vill höra sanningen.

”Gör detta under ständig [uthållig] åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga”. 

Jesus uppmuntrade också till uthållig bön. Att inte ge upp i bön.
Bönen och Ordet går alltid hand i hand och Paulus avslutar brevet med orden:
Ef 6:23 Frid vare med bröderna och kärlek och tro från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. 24  Nåd och oförgängligt liv vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. 

Jag vill avsluta med orden i drömmen på natten när vi var kallade på möteskampanj för en hel del år sedan. Jag drömde att vi var utsatta för en andlig attack från fienden – och Janne upplevde samma sak samtidigt – men innan jag vaknade och alla ljud från drömmen fortfarande fanns kvar, kom en kristallklar tanke inom mig: ”Tack JESUS, att din närvaro jagar fienden på flykten!”

Guds vapenrustning är att vara iklädd Jesus och då har vi Guds närvaro.
Jes 54:17  Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.