Om mitt folk ändå ville höra mig

Om mitt folk ändå ville höra mig!

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission
27-01-2019
Lyssna på Mp3

1917 års översättning: O att mitt folk ville höra mig!
Vi läser:

Ps 81:1 För sångmästaren, till Gittít, av Asaf. [Gittit – tror man står för ett musikaliskt glädjefullt framförande] 2) Höj glädjerop till Gud, vår starkhet, höj jubel till Jakobs Gud! 3) Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare. 4) Blås i hornet [eller: blås i basunen] vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. 5) Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. [det är framför allt en beskrivning på den judiska Påsken och Lövhyddohögtiden men vi uppmanas i Ef 5:19 …att tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunga och spela för Herren i våra hjärtan. (Vers 20) Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.]
6) Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände: 7) “Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blev fria från lastkorgen. 8) I nöden ropade du, och jag räddade dig, jag svarade dig, höljd i åska (tordön), jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. [Herren tog inte bara bort bördor och slavok – han förde dem ut från Egypten och in i Löfteslandet. Jesus tog inte bara bort syndens börda och slavok: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike” (Kol 1:13)]
9) Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! 10) Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud. 11) Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. [ett uttryck för att öppna ditt hjärta helt] 12) Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13) Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. [Gud prisger /utlämnar, som det står om i Rom 1 – människan står emot Gud mot bättre vetande] 14) Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15) Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. [= fullt beskydd] 16) De som hatar HERREN skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. [de skulle aldrig resa sig upp igen så länge de står emot Gud] 17) Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.”

”Om du ändå ville höra [shama] mig…”

Hebreiska ordet shama betyder att lyssna och lyda, höra och göra, lyssna med odelat intresse, lyssna uppmärksamt. Det är som det står i Fil 2:13:”Gud verkar i oss, både i vilja och gärning” – om vi vill.

Vem var Asaf? Han insattes i tjänst under kung Davids tid.

1 Krön 16:4 Och han (David) förordnade vissa leviter till att göra tjänst inför HERRENS ark, för att de skulle prisa, tacka och lova HERREN, Israels Gud: 5 Asaf såsom anförare…
v 37 Och han gav där, inför HERRENS förbundsark, åt Asaf och hans bröder uppdraget att beständigt göra tjänst inför arken, var dag med de för den dagen bestämda sysslorna.

Asaf var en levit som gjorde tjänst inför Herrens ark och han ledde tillbedjan och lovsång.
Nehemja och Esra skrev ca 600 år senare:

Neh 12:46  Ty redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid, fanns ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud.
Esra 2:41  av sångarna: Asafs barn: 128,
3:10  När byggnadsarbetarna lade grunden till HERRENS tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de HERREN med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit.

Asafs liv måste ha satt spår i många generationer efter honom.

Namnet Asaf betyder den som församlar, den som kallar samman (upptecknar).

Asaf församlade till Herren – han var en profetröst som kallade folket tillbaka till Gud och han skrev sånger. Han har skrivit Psalm 50 och 73-83 och där kan vi följa en del av det han såg omkring sig och upplevde inom sig. Första delen av Ps 50 är som en bakgrund till 2Tess 1:6-8 när den sista basunen ljuder och änglarna får befallning:

2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8  i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

Ps 50:5 “Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer.” [förbundet är slutet med Jesu offer på Golgata]
16  Men till den ogudaktige säger Gud: “Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga, 17  du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig? [ett ord till framgångsprofeter och trosförkunnare, våra dagars “Laodiceaner”?]
23  Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning [Guds Yeshua].”

När vägen är smal och livet är svårt kan lovet och tillbedjan upplevas som ett ”offer” men den som känner Gud vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar honom (Rom 8:28) och håller fast ändå.

I Psalm 73 kämpar Asaf med det som verkar så orättvist. De ogudaktiga och högmodiga har framgång, medan den som vill leva rent och lyda Gud är prövad och tuktad och föraktad. Vers 8-10 låter som en beskrivning av ändetidens (vår tids) många falska profeter och apostlar:

Ps 73:8 De hånar och talar om förtryck i sin ondska, överlägset talar de. [Vad säger de till Guds folk idag? ”Alla måste underordna sig de nya apostlarna? Glöm allt du har lärt dig tidigare för nu kommer det nya vinet (New wine), Gud för oss ut på nya områden, utanför Bibeln”] 9  Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. [ja, de talar stora ord (om herravälde)] 10  Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. [Många ska bli bedragna och följa dem, sa Jesus (Matt 24)] 11  De säger: “Hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den Högste ha sådan kunskap?” 12  Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom [makt] växer. [högmod förblindar så att man t o m påstår att ”våra ord har samma makt som Guds”, ”Guds händer är bundna om inte vi agerar” – och det handlar alltid om pengar!]
13  Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. 14  Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad. [i det korta perspektivet kan det se ganska lönlöst ut att gå den smala vägen] 15  Om jag hade sagt: “Så vill jag tala”, då hade jag svikit dina barns släkte. [det är alltid lättare att tala sådant som ”kliar i öronen” – men det är ett svek både mot Gud och människor]

Asaf blev till och med förbittrad över orättvisor men ytterst är förbittringen riktad mot Gud, för att han inte tar itu med situationen på en gång.

21  När mitt hjärta förbittrades [chemets] och jag kände styng i mitt inre, 22  då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig.

Chemets betyder förbittrat, surt, upphetsat, förblindat, jäst, syrat [av surdeg]
Surdeg måste bekännas och rensas ut… (1Kor 5:7)

Med sitt mänskliga förstånd förstod han inte men i Guds närhet fick Asaf klarsyn och insikt att se på längre sikt – i ett evighetsperspektiv – och han fick se in i Guds rådslut, Guds plan.

…16  När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17  till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut.
..19  Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.
23 Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. [”jag håller mig till dig vad som än händer”, sa Asaf] 24  Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. 25  Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. [vi lever inte bara för detta livet. Vi lever för det som väntar, det som är där ovan och en evighet med Jesus] 26  Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. [som Paulus skriver: även om vår yttre människa (kroppen) bryts ned, förnyas vår inre människa dag för dag (2Kor 4:16)]
Asaf avslutar psalmen:
28  Att vara i Guds närhet är lycka för mig. [(KJ) att närma mig Gud är gott för mig] Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.

Det är i JESUS vi finner vår rätta identitet och sann lycka /glädje.

I Psalm 74 är Asaf förtvivlad när templet ohelgas. Templet profaneras eller förvärldsligas av det som tas in där. Psalmen är en bön och förbön från den som är förtryckt eller bortstött.

Detta måste vara en profetisk psalm eftersom det som Asaf beskriver hände bokstavligt ung 300 år efter att han levde. Det började under Asafs livstid men han fick se in i framtiden vad det skulle leda till. I 2 Kon 24:2 kan vi läsa att det som hände i Juda var ”i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sina tjänare profeterna.” Kompromisserna gick allt längre i avfall och gjorde att man inte hade kraft att stå emot fienderna, som blev en dom från Gud. Man kan nog säga att det beskriver vad som händer i varje generation eller tid, när världens ande tas in i Guds församling genom kompromisser.

Ps 74:3  Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. 4  Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss, de har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. [det köttsliga och mänskliga tar över. Vilka tecken sätter de upp idag? 7 berg? Pyramidstrukturer? Dollartecken? (pengar). De leder människor in i världens tänkesätt och bort från Guds ord – tvärtemot Rom 12:2]
7  De har satt eld på [shalach] din helgedom, ända till grunden har de orenat ditt namns boning.

Shalach betyder att sända ut, sprida, att släppa fram (eld).

8  De har sagt i sina hjärtan: “Vi skall kuva dem fullständigt!” Alla Guds heliga platser har de bränt ner [saraph] i landet.

Saraph betyder att brinna. I roten till ordet finns betydelsen: brinnande, giftig orm.

Vad är det för eld som sprids på kristna konferenser idag när man blandar sanning och lögn och vill ena alla till påven? Han som påstår att muslimer ber till samma Gud som vi? Inom NAR (Nyapostoliska Reformationen) kan man få höra: ”det skrivna ordet hörde till den gamla tidsåldern och vi måste gå vidare in i en andlig tidsålder (det övernaturliga), Gud är större än sitt eget ord…han kan gå emot sitt eget skrivna ord”?

Det är inte Guds Ande. Det är en främmande eld, dvs. en främmande oren ande har sänts ut istället för Guds Andes eld.
Vad är det för krafter när kristna säger att de blir ”berusade av anden”, så att de raglar eller väser som ormar i släptåg på Rodney Howard Brown och Kenneth Hagin? Ormkraft (kundalini)?! Det är samma eld som beskriver Joels armé, vilket de med rätta kallar sig själva(!): ”Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. (Joel 2:3)

Det kan gå så långt så att själva grunden förstörs, att människor förlorar sin tro.

9 Våra tecken ser vi inte, [korset är borttaget! Skymt bakom svarta draperier?] ingen profet finns kvar och ingen av oss vet hur länge det varar. [sann profetia har tystats och ersatts med allsköns falska lyckoprofeter. Gud bekänner sig inte till detta och därför blir sann profetia varningar och emot detta, vilket man inte höra.]

Gud hade sagt: ”Du skall inte tillbe någon främmande gud”

När världens ande tas in i kyrkan blir frukten densamma som i världen. Politiker kör över folket – detsamma sker i kyrkan. Globalismen (NWO) leder till kontroll, övervakning, förslavande, maktkoncentration… pengar och girighet styr allt. Den guden heter Mammon.

Jag vill läsa ett citat om den organiserade ekumeniken från nätet:
Kyrkorna är inte längre oberoende och självstyrande. Allt det kommer att upphöra under det nya systemet. Pastorer uppmanas att underställa sig sin lokala apostel, och varje stad eller område kommer att krävas för att komma ihop med alla andra kyrkor i staden och att underteckna förbund som lovar (man förbinder sig) att inte diskriminera, inte stjäla andras medlemmar eller kritisera andras läror.

Det här innebär att alla samkörs genom digitala register och nätverk till en världskyrka under regionala, nationella och internationella ”apostlar” (som gör sig rika, förstås). Man säger sig vilja ”utbreda Guds rike här och nu över hela jorden” (Kingdom now och Herraväldesteologi).

Köttet strider mot Anden. Om inte det köttsliga stoppas tar det över och vad händer? Guds folk blir Guds fiender.

Rom 8:6  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Ps 74:10  Hur länge, Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? 11  Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem! 12  Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden.

Enda räddningen är att Gud griper in!

…att det finns ett folk – om så bara en kvarleva – som ödmjukar sig inför Herren och ber om nåd.
…ett folk som VILL HÖRA Guds röst och hålla sig till hans ord [inte falska apostlar och profeters dårskap och självupphöjelse och falska löften]
…ett folk som lever under Jesu Kristi herravälde – inte under (giriga) maktmänniskor.
…ett folk som är tända med Guds eld.

15  Det var du som lät källa och bäck bryta fram, det var du som lät starka strömmar torka ut. [Guds Ande bryter fram i varje pånyttfött hjärta och när fienden bryter fram som en flod /ström, skall Herrens Ande driva honom på flykten (Jes 59:19)]
17  Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. 18  HERRE, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. 19  Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ, glöm inte för alltid dina betrycktas liv! [Vad är det för krafter [andekraft] idag som vill ta bort alla gränser?! Nationella, politiska, ekonomiska, moraliska, andliga, religiösa?] 20 Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. 21  Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam, låt den fattige och behövande prisa ditt namn. [= ”Låt den som har lagt sitt liv i din hand få se dina gärningar”] 22  Stå upp, Gud, och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. 23  Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

Den som förföljer en Jesu lärjunge, förföljer Jesus själv.

Vi har fått det starkaste försvaret och de mäktigaste vapnen: bön och förbön.

2Kor 10:4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför [borde översättas: genom] Gud [annan översättning:är inte svaga utan har Guds makt] att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud…

Stora delar av Asafs psalmer innehåller bön och förbön för folket och landet. I Psalm 77 är han förtvivlad och nästan deprimerad av sömnbrist, oro och grubbleri.

Ps 77:2  Jag vill höja min röst till Gud och ropa, jag vill höja min röst till Gud, och han lyssnar till mig. 3 På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. 4 Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort. Sela. 5 Mina ögonlock håller du öppna, jag är full av oro och kan inte tala. 6 Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. 7 Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta, min ande tänker efter. 8 Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? [Hade Gud så helt övergett dem?]

Här ser vi vägen ut ur tvivel: Asaf påminner sig om Guds gärningar förr i tiden. Han påminner om alla gånger han kunnat tacka Gud ”mitt i natten”, mitt i svårigheter.

12 Jag vill minnas HERRENS gärningar, jag vill minnas dina forna under. 13 Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. 14 Gud, i helighet går din väg. Vilken gud är så stor som Gud? 15 Du är den Gud som gör under, du har uppenbarat din makt bland folken.

Sången i natten
Vi kan dra parallellen till sången mitt i natten, fastkedjade i den innersta fängelsehålan.

Apg 16:25  Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. 26  Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.
30  Sedan förde han (fångvaktaren) ut dem och frågade: “Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” 31  De svarade: “Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” 32  Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. 33  Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. 34  Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

Paulus skriver:
2Kor 1:4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Desto större prövning desto större tröst så att vi kan trösta andra, därför att Gud för oss igenom allt.

I Psalm 75 uttrycker Asaf tacksamhet och glädje över att Gud ska döma, att Gud är Domaren och att han dömer rättvist.

En farlig väg
En fråga till oss: Gläds vi över Guds domar? Eller är vi så påverkade av tidsandan så att vi förminskar och ursäktar och bortförklarar synden och syndens konsekvenser? Det är en farlig väg. Den vägen leder till att man ”kallar det onda gott och det goda ont”. Gud som är god kallas ond när han dömer och den Onde kallas ”god”. Det är Antikrists ande och djävulen ”förklädd till en ljusets ängel” och då är han som farligast. (2Kor 11:14)

Om vi inte väljer och vill höra och lyda Guds ord och Guds Ande… då kommer vi att påverkas av Antikrists ande i den här tiden.

Vi läste innan att Gud lät dem gå ”i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer” (Ps 81:13). Hårdhet, är hebreiska ordet sheriyruth. Det betyder också inbillning, fantasi, man följer sina egna rådslag (10 årsplaner? 15 årsplaner?). Man väljer sin egen väg för att nå framgång, hämtad i världen. Men våra vägar är alltid i uppror mot Gud, för där är vi själva i centrum och ”på tronen”.

Synden bryter ned – Jesu nåd och rättfärdighet bygger upp.

Trots allt mörker var Asaf hoppfull. Det fanns hopp. Det finns hopp.
Gud har dukat ett bord för alla som vill höra, ödmjuka sig och ta emot!

Bästa vete – det är Guds ord till förvandling som mättar vår inre människa.
Det är uppenbarelsen om Jesus och att lära känna Honom.

Jesus är den ende som kan mätta vårt inre och ge liv.

Honung ur klippan – ordet är [tsur] – samma ord som när Mose uppmanades att slå på klippan [Kristus] i öknen – symbol för Golgata. Honung är näringen, sötma och tröst i Guds ord, i Jesus Kristus. Den får vi genom prövningar [korset] och Guds fostran i kärlek. I Psalm 19 står det att gudsfruktan och Herrens domslut är ”sötare än renaste honung”.

Ps 19:8  HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. 10 HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. 11 De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. 12 Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön. 13 Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

Gud frågade inte efter gärningar och verksamheter.
Det enda Gud begärde – och begär – var att hans folk skulle höra och lyda hans goda vilja.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.