Kvarlevan som känner sin Gud Del 4

Det här som står skrivet i det här studiet förklarar vad som händer i politiken både i Sverige men också globalt. Det kommer tillslut handla om vilken bild vi tillber! Vilddjurets bild är New Age och den Österländska. Guds Bild är Jesus Kristus och redan nu ser vi hur en skiljelinje går mellan dessa tankesätt!

Dan 11:31 Och härar, utsända av honom, ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret (GUDS AVBILD) och ställa upp (UPPHÖJA) förödelsens styggelse. (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDS BILDEN) 32 Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.

I nästa studie skall jag visa att Förödelsens Styggelse = “Laglösheten” då vet vi vad “de laglösas villfarelse är” (2 Petrus 3)

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’ (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDSBILDEN) som profeten Daniel talar om, stå på (UPPHÖJAS)  helig plats  (TA KRISTI PLATS) den som läser detta bör noga lägga märke till det.

De falska profeterna är alltså Satans redskap: Deras mål är att attackera vårt tankesätt för deras tankesätt. De laglösa står alltså för det Österländska tankesättet: Gud är allt i alla! (LÖGNEN)

 

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Gud samlar alltså ihop Kungariken och Folk. Den som dras med hit kommer att drabbas av hans vrede på Herrens Dag. Vi ser här ett politiskt vilddjur som samlas ihop genom något slags avtal som berör alla länder. Sefanja fortsätter att ge oss pusselbitar! Det är inte bara politiskt det kommer även att vara religiöst i sin natur.

Jag påmindes om hur David Wilkerson i en predikan nämner hur Herren talade till honom om gräshopporna i Joel 1. D Wilkerson säger att det är andemakter! Hur väl stämmer det inte på New Age rörelsen och deras falska rike. Detta har nu kommit in i församlingarna i form av ett falskt Gudsrike. Den här armén kommer att splittra ödelägga och fånga många
församlingar.

Joel 2:3 Framför dem går en förtärande eld och bakom dem kommer en förbrännande låga. Likt Edens lustgård var landet framför dem, men bakom dem är det en öde öken; ja, undan dem finnes ingen räddning.

Redan talar man om en revolution som skall ödelägga!
“In all revolutions there are noisy and dangerous times as THE OLD ORDER Is replaced by the now … after the dust settles. WE CAN PROCEED TO BUILD the beautiful kingdom that the Lord has purposed from the foundations of the World” – Vinson Synan, one of the leaders of A.D. 2000 (FULNESS, Jan – Feb. 1990. Vinson Synan. p. 24.)

Men det här är Antikrists ande alltså Gud är allt i alla! Det kommer rapporter om ödelagda församlingar överallt där det här kommer in.

Sef 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja (TA BORT) från dig (OUT IN THE MIDST OF YOU) dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem.

Av sammanhanget förstår vi att när Herrens Dag kommer med sin eld har redan detta avskiljande skett. Exakt samma mönster som Apostlarnas undervisning
2 Tess 2: De som förhäver sig skall tas bort :Gk Out in the midst of)
1 Joh 2:19 De skall komma ut för de tillhörde aldrig oss
Mt 13 Ogräset samlas i knippor före Herrens dag för att brännas

Vad är det som drar ihop dem då? En mycket stark villfarelse! Så att de tror på en Lögn (2 Tess 2) Vad är det som gör att kvarlevan förblir kvar? Jo en som är mycket starkare än den andemakt som är i världen (1 Joh 4:1-4) De som tas bort har ju också en slags tro för de skall ju tro på en lögn. (PSEUDO)

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Man skulle kunna säga att detta beskriver New Age och till den gruppen måste räknas en stor del av den osunda Kristendomen idag. Herren visade mig att de som nu kommer ur Kristus åker upp på en bro som hålls uppe av en sprucken gammal Romersk pelare.

Warren B Smith beskriver att New Age ser sig själva som en bro som skall leda mänskligheten in i en ny Guldålder. Så villfarelsens ande har under lång tid verkat så att teologin har förändrats så att “De Avfallna” har samma tankesätt som New Age har. Det verkar som en av de största farorna är Rick Warren
Rick Warren and His Purpose Driven Movement (Studie)

New Age skall genom att utbreda sin andlighet bygga ett rike på jorden. Den avfallna kristenheten skall genom att utbreda sin andlighet göra samma sak. Dessa två kommer att förenas nu under FN:s Agenda 2030. Är du förvånad att det kommer rapporter från avfallna karismatiska kyrkor gällande saker som mer liknar New Age än Kristendom? Det är inte jag utan de är på väg ut från Kristus och värre kommer det att bli!

Jordens ledare har alltså samlats för att skriva på FN:s Agenda 2030. Detta skedde under den sista Tetraden och Påven var där och talade sig varm för det här. 25-28 September 2015. Denne Påve var nyss och skrev på ett avtal som skall samla alla religioner! Det gäller mer än Katolicism det gäller New Age. FN är grundat på New Age så den enda religion som kommer att accepteras är: Gud är i allt och alla! Därför är skapelsen Gudomlig! Vilka förstör denna jorden? Judarna och de Kristna som tror att Gud är en person!

Bakom FN står alltså mäktiga Frimurare och New Agare. Frimurarguden är i stort sett lik New Age guden och en opersonlig kraft. När detta tankesätt har nått pyramidens topp så kommer svåra tider för Judar och Kristna. Frimurarna tror att de kan förena alla religioner och hjälpa jorden att bli en bättre plats! Det talar G W Bush om i sitt tal här NWO och FN skall bli den plats därifrån en ny lag skall komma (Agenda 2030)

De anser att den guden kan förena alla religioner.
“As the unifier of all religions, Freemasonry holds that “the Christian, the Hebrew, the Moslem, the Brahmin, the followers of Confucius and Zoroaster, can assemble as brethren and unite in prayer to the one god who is above all the Baalim.” (Pike, Morals and Dogma)

Om det nu är ett New Age världsrike som planeras genom Agenda 2030. Är det två saker vi skall titta efter för då gäller helt vad de själva säger.
1/ En Grön världsregering (FN – New Age – Ledare)
2/ Den enda Religion som accepteras (New Age)

Frimurare och Globalister och New Agare har kommit samman idag och driver på en Agenda. Förstår vi inte det här kommer vi aldrig att förstå händelser i politiken! Men det som de kallar “Den Goda Viljan” är “Fiende till Gud”. Ser du att det är en strid mellan Vilddjurets bild och Guds bild ? Den Judisk Kristna Gudsbilden måste elimineras till varje pris om Jorden skall kunna räddas. Man menar att den Österländska Gudsbilden är den enda som kan leva i harmoni med naturen! Så den är den enda “Hållbara utvecklingen” i det antikristliga Agenda 2030.Vi ska inte förvånas om världen hatar oss? (1 Joh 3:13)

Ps 2 Är profetiskt för den tid vi lever just nu! Den beskriver det stora upproret mot Gud och hans härlighets återsken och avbild  (Jesus Kristus).
Vers 2 Samling i FN
Vers 3 Utplåna den Judisk och Kristna (Gudsbilden)
Vers 1 Beskriver hur man kommer in i New Age och får ett förändrat medvetande: Man river ner beskyddet runt dina tankar och tömmer ditt sinne.

Vers 1 Hur exakt är inte bibeln? Meditera + Tomma Tankar! Det är exakt vad Jesus varnade oss för. Roger Oakland säger att Mt 24:26 kan översättas om de säger att han är i “Öknen” (TOMHETEN)  Romarbrevet 1:21 Talar om ett folk som kände Gud men “Tömde sina tankar”

Att tömma sina tankar är farligt för det öppnar upp för andra krafter. Detta är precis vad som är inkörsporten till de österländska religionerna. Satan vet att vi måste frivilligt bryta ner det skyddet. Den som bryter ner en mur honom stinger ormen (Predikaren 10:8) Den som får ormbettet kommer att byta Guds bild! Hon överger den gamla Gudsbilden för att hänge sig åt den Österländska. Det här är exakt samma sak som sker i Kristen Mystik! Emerging Church – Saddleback Churh – Willow Creek!

När man blir ormbiten kommer man i fiendeskap mot Gud. Man börjar kallar de som tror att Jesus är enda vägen till Gud för? Fundamentalister och Trångsynta!
> Fundamentalist har med en Grund att göra! (Klippan) Mt 7
> Trångsynthet har med ditt Tankesätt att göra! (Trånga porten) Mt 7
> New Age har ingen grund! (Klippa) Mt 7
> New Age vill expand the mind (Bred Port) Mt 7

Den här mannen talar sig Rick Warren sig varm för vilket bevisar att han är en falsk vägvisare. En Katolsk Mystiker vid namn Henri Nouwen

Idag tror jag personligen att samma dörr som Jesus öppnade till Guds hus kan hela mänskligheten gå in genom. Det spelar ingen roll om du hört talas om Jesus eller inte. Idag ser jag min kallelse att hjälpa varje människa att bekräfta hennes egen väg till Gud. (From Sabbatical Journey, Nouwen’s last book, page 51, 1998 Hardcover Edition)

Jesus säger i Mt 7 att du kan inte förena de här två tankesätten för det är två helt skilda tankesätt och de leder fram till 2 helt olika hus. När Katastrofen kommer så består bara huset byggt på Klippan. (SE GUDSBILDEN MT 16) Katastrofen är Guds vrede på Herrens Dag (Joel 1:15)

Grundtextens ord är slående i Ps 2:2 Jordens Kungar samlas för att lägga grunden till ett hus eller en stad. (BABYLON) Detta är ett hus fullt av fiender till Gud men de tror att de gör det goda.

1/ Globalister och Höga Frimurare har lagt Grunden (DE VISA)
2/ New Age är religionen här
3/ De skall bygga ett fredsrike på Jorden (1 Tess 5)
4/ De skall återställa Jorden i ursprungligt skick.

Jordens Kungar har kommit samman för att lägga en ny grund och bygga ett Hus! Till grund ligger ett dokument som heter Agenda 2030. Men i det här huset finns inte plats för “Trångsynta” “Fundamentalister” eller Judar för de är ju fiender till “det tankesätt” som skall förvandla jorden enligt New Age.

Råkade se programmen “Skavlan” en gång där var vår utrikesminister Margot Wallström där hon sa att hon “Mediterar” (Vilket kan förklara hur hon agerar mot Israel) Det är en antikristlig ande som är emot Herren och hans Smorde (Ps 2) (Judisk – Kristna Tankesättet)

Jag vi berätta om en händelse på mitt jobb där en kille som sysslade med New Age står i korridoren och jag i köket. Plötsligt ser jag hur hans ansikte förmörkades och han kom fram till mig och sa: Janne jag vet inte vad detta är men något inom mig hatar dig! Jag svarade: Han som bor i mig är mycket starkare än den som bor i dig! Min arbetskamrat hörde detta! Kära vänner nu vet ni vad det är det är antikrists ande. Alla som har den anden kommer att samlas tillsammans och bli ETT.

Vad är det för Tidstecken vi skall titta efter:
1/ Israel och Judarnas återsamlande och fler Frälsta
2/ Österländska Religioner
3/ Miljörörelsen – Grön andlighet!
4/ Ökad Motstånd mot Kristna och Judar
3/ Ett hus eller Världsregering där Psalm 2:  2-4 Råder

Nu till en dröm jag hade för bara någon månad sedan som jag tror är profetisk och från Herren. Den är skrämmande samtidigt som den är ett löfte till dig som håller fast vid Jesus Kristus.

Jag kommer på min cykel och befinner mig plötsligt i min hemstad Finspång. Det kommer människor som säger att vi måste samlas allihop för att ta en spruta. (Märket?) Man samlar ihop människor för att göra detta i olika lokaler. Jag upplevde då bokstavligen en dödsdom inom mig (Svårt att förklara) Jag sa Gud skall mitt liv verkligen sluta så här? Jag snurrade runt i cirklar med cykeln och var väldigt sorgsen och ledsen! Då får jag se en ny väg som jag aldrig hade sett förut det var en jämn och ny asfalterad väg. När jag såg vägen visste jag att den vägen kommer att rädda mig bort från dödshotet. Precis då jag tänkte cykla in på den stoppades jag av en röst från ovan! Nej Janne denna väg är ännu inte invigd och öppnad.

Jes 35:8 En banad väg, (JÄMNAD) en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. 10 HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Upp 15:2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: “Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.

Vunnit seger över Vilddjurets Bild: Den Österländska gudsbilden: Gud är i allt och alla!

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.