Kvarlevan som känner sin Gud 5

Dan 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Jag sa förra gången i del 4 att sedan 2001 och Twin Towers 2001 trädde många av de stora New Age profeterna fram och menade att nu måste vi ha en ny väg eftersom den gamla vägen inte fungerar.

< Det nya sättet att tänka och handla = New Age
< Det gamla sättet att tänka och att handla =  Kristendom

Det märkliga är ju att Påven i Rom fortfarande är populär i de här kretsarna. Hur kan det komma sig att inte  massorna hatar Vatikanen? Påven vill nämligen ha en ny världsordning! Skulle tro att han är planerad att ha en viktig position i den.

Många världsledare och frimurare uttalade sig alltså i enlighet med New Age profeterna. Man sa Fred på jorden kan bara uppnås genom en ny Världsordning! Men den är inte ny utan härstammar från det gamla Babylon. Jag tror att det är upproret beskrivet i Ps 2 och kommer att tända upp Guds vrede. (Ps 2 + Upp 18:4 + 1 Tess 5)

Bibeln säger att Israels historia skall hjälpa oss förstå händelserna i ändens tid. (1 Kor 10)
När de inte ville vandra i sanningen kom konsekvenser (5 Mos 28:15-67) Samma sak kommer drabba oss också. (2 Tess 2)

Därför är det viktigt att vi förstår hur läget såg ut innan Babylons soldater kom in över Juda (586 f.kr) Först och främst tror jag att det är viktigt att vi kan identifiera oss med profeterna som hörde Guds röst då. (Jak 5:19 (Upp 10:7) den som hör vad Anden säger kommer att få se den profetiska klockan.

Jeremia hade fått Ljus: Han kände Guds Vägar! Jeremia visste att innan domen kommer Falska Profeter! Exakt vad Jesus och Apostlarna sa: (5 Mos 13 + 2 Petrus 2:1-2 Mt 24)

Jer 4:10 Men jag sade: O, Herre, HERRE, hur svårt bedrog du inte detta folk och Jerusalem när du sade: “Det skall gå er väl.” (SHALOM) Svärdet (Heb. YXAN) är ju nära att ta våra liv! (SJÄL)

Det är helt klart de falska profeternas budskap! Men Gud låg bakom för att testa dem! Känner vi igen det här från Jesu undervisning om Yxan och Träden som inte bär frukt?  Jeremia visste alltså Guds handlande gör vi det? Jesus säger ju själv att exakt samma sak kommer att ske med oss!

Gud kommer att sända dem för att testa sitt folk! Både i Mt 24 och Matt 7 kan vi se samma mönster!
1/ Det står att vi skall ta oss tillvara för dem (Mt 7)
2/ Vi skall känna igen dem av deras frukt (Mt 7)
3/ Dessa träd skall huggas ner av yxan (Mt 7)

Paulus säger att man skall sluta att lyssna till Herren. Då kommer man automatiskt att få lyssna till  “onda andars läror” (Demoniska) själva roten till ordet Demon gk: Daio: To Distribute Fortunes! De skall alltså ha ett budskap av Shalom – Helande – Framgång! Eller i Karismatiska Kretsar: Det kommer ingen dom utan en jätteväckelse!

Det var tre huvudprofeter som profeterade om domen över Juda Rike!
Jesaja
Jeremia
Hesekiel

Varje gång Israel kom in i tider av avfall var det en viss Baal som hade huvudrollen. Denna Baal var kungen i Babylon och symboliserar alltid Satans plan att kopiera Guds plan. I NT är det här ingen annan än “Den Laglöse” eller “Antikrist” (Jes 14) Baal är samme som den Nimrod som var den förste Kungen i Babel. Man är ganska säker på att man trodde att Nimrod var den utlovade frälsaren Gud lovat (1 Mos 3:15) Det budskapet hade ju människan med sig från Eden!

Man kan spåra allting tillbaka till det gamla Babel. De som studerat det här finner att detta budskap har vandrat runt Jorden. Nimrod (Baal) var gift med Semiramis som fick namnet Himmelens Drottning. Nimrod dog men Semiramis fick ett barn vid namn Tammus som hon sade var Nimrod (Baal)  inkarnerad. (Moder – Barnkulten föds)

Himmelens Drottning skall alltså föda fram ett inkarnerat barn som skall frälsa Jorden. Här ser vi Satans falska 3 enighet:
1/ Nimrod (Baal) = Fadern
2/ Semiramis = Himmelens Drottning (Anden)
3/ Tammus = Guds Son

På ovanstående lögn är alltså hela New Age rörelsen byggd! Hela den rörelsen säger att den skall föda fram en son som skall styra välden. Detta skall ske vid något som de kallar för en Kosmisk Pingst och kommer att ske innan Gud skall föda fram sina barn (Rom 8:23) Himlens Drottning (Antikrists ande) skall alltså föda fram en “Corporate Christ” en slags inkarnerad Tammus (Perfekted by Fire)

Det här är Satans Plan och denna födelse är själva “Klimax”. Det är hit alla falska eldar och Kundaliniupplevelser kommer att leda fram till. Det kommer att visa sig att både Latter Rain och New Age och Vatikanen väntar på en sista andeutgjutelse från “Himmelens Drottning” – Det är just det som 2 Tess 2 beskriver!

Jag har ju flera gånger berättat att Herren gav mig en dröm där en stark lampa kom ner från himlen Herren sa: Jag skall visa er varifrån de kommer! Vi måste alla vandra i det profetiska ljuset för vi är ju alla Ljusets Barn. (2 Petr 1:19) För att beskriva den kort: Massor av små huggormar föddes fram tills allt nådde sitt klimax i en jättestor sista födelse. Det som kom ut då växte upp till en jättedrake med röda ögon och 2 Huvuden! Irwin Baxter säger att två huvuden betyder ett rikes uppgång och fall genom historien. Det innebär alltså att det gamla Babylons lögn kommer att upprepas en sista gång. Sedan sa Herren: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd!

Mysteriet Babylon som nu föder sitt barn kommer tro att de är Kristus på Jorden! De kommer att tro att vi är Antikrist! Som jag sa förra gången de kommer att tro att de kan upprätta Gud Rike på Jorden och återställa den i ursprungligt skick.

Himmelens Drottning (Antikrists ande) skall föda fram en “Corporate Christ”(Perfekted by Fire) (Kundalini)

Där man kallar ner falsk eld över folk vad har man för teologi?
1/ Anden skall föda fram en armé som kallas Manifested Sons of God
2/ Upprätta Guds Rike på Jorden innan Jesus kommer
3/ Eftersom de föds fram innan Jesus kommer måste det vara en Lögn (Rom 8:23)

Vad symboliserar röd färg i bibeln?
1/ Vår synd är blodrött (Jes 1:1)
2/ Den färgen symboliserar Babels Krigare och andlig otukt (Hes 23:14-17) De första följde ju Nimrod för att bygga upp Guds Rike här på Jorden. Det här stämmer ju exakt med “förödelsens styggelse”

Dan 11:31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Jesus själv pekar på Juda när han säger samma sak!

Mat 24:13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.

Om det kommer en stark ockult andeutgjutelse som skall kopiera Jesu Tillkommelse! Vart någonstans tror ni centrum på den kommer att vara? JERUSALEM!

Idag tycks Gud tala väldigt starkt till sitt folk för att varna och vägleda dem. Detta hände Juris en vän till oss bara för några veckor sedan. Han fick en stark upplevelse från Guds Ande som bara bekräftar vad vi nu varnar för.

Det hela börjar med att han hade fått en missionstidning från Livets Ord i brevlådan. Han lade sig ner för att kolla igenom den då han plötsligt får se en syn från Gud. Han fick se en massa hästar och röda ryttare komma emot honom i anden. Plötsligt liksom stannade de framför honom de kunde inte komma åt honom. Det var liksom en vit linje runt alltihop. Han upplevde att det betydde att det skulle till det yttre se ut som om det var från Gud.

Han upplevde samtidigt att han skulle beställa 3 stycken böcker från Livets Ord för att se vad de lär.
1/ Joel Osteen
2/ Kenneth Hagin
3/ Yongi Cho

Samtliga undervisar ett Gnostiskt evangelium! Vi har vid pånyttfödelsen blivit Kristus på Jorden. Hagin säger att vi skall nu upprätta jorden igen det är vårt Mandat. Vart kommer det här tankesättet ifrån? Är det inte Baal? Satans Plan att kopiera Guds Plan?

Är det inte märkligt att alla som har den här teologin talar mycket om en Kraft som de upplever som en stark energi och som en eld? Denna falska säd som skall födas fram skall ju liknas vid Tammus (Perfekted by Fire)

Baal – Semiramis – Tammus är alltså mysteriet Babylon som skall uppenbaras för Guds Barn som lever strax innan Jesu tillkommelse. Semiramis är en bild av Himlens drottning och samtidigt en bild av antikrists ande. Hon ses ofta med 12 stjärnor runt sitt huvud? Vad menas nu med detta? Det är en bild på den ockulta Zodiaken Babylonierna delade upp hela himlen i.

Håll i er nu men den här Kvinnan – Himlens Drottning menar man kunde förena himmel med Jord. Härav kommer det Ockulta uttrycket: As Above so Below. Titta noga på den här bilden under ser du vad konstiga stjärnorna ser ut? Det är ett budskap om hur EU skall bygga upp Babylon igen! I det här ligger ett Antikristligt budskap! Samma budskap som New Age profeterna sa efter 11 September 2001: Bort med det gamla tankesättet (Jesus Kristus) och in med det nya tankesättet (New Age)

Bilden överst är EU byggnaden i Strasbourg med en byggkran på. Det här är givetvis medvetet för det pekar på den Ockulta Get symbolen Baphomet. På större bilder av denna Baphomet kan du se att han pekar både neråt på Jorden samtidigt som uppåt mot Himlen. Budskapet “As Above So Below ” (Se Herrens bön i The Message) Det är alltså en bild på den planerade världsreligionen New Age – Pantheism! Där Påven är den falske Profeten!

Gnostikerna på Paulus tid menade alltså att Jesu död förenade Himlen o Jorden. Katolska kyrkan offrar Jesus gång på gång och förenar Himlen med Jorden. Men den som gör det i Rom är ju en Kvinna vars son kallas för den Eukaristiske Jesus. Himlens Drottning är alltså en bild på anden i den här Kopian.Du kan ofta se en låga som brinner i bilder på Himlens Drottning (Maria)

Barnet är ju egentligen inget barn utan Kristus som en Kraft Inkarnerad i oss. I New Age kallas det för “Kristus – medvetande”.

De Gnostiska tankarna hade redan kommit in i Korint!
2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva (SOM KRISTUS) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Frimurare och New Agare fullkomligt älskar symboler de tror att det är kraft i dem. Ju mer de anstränger sig med sina symboler ju mer varnad blir Guds folk. Ja det vill säga de som fått del av det sanna profetiska ljuset (2 Petr 1:19)

Bakom bilden med EU och Babelsbygget och de Ockulta stjärnorna finns alltså exakt samma budskap som Baphomet. Hans budskap är klart och tydligt: AS ABOVE SO BELOW!

I Kundalini Yoga som brukar upplevas som en kraft av brinnande eld är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So Above kan kontrollera Belovs kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens eller rätt vibrationer med den människan på Jorden (Below)

Tror ni det var en slump att Todd Bentley som gick omkring i Lakeland och skrek: Fire och människor föll och skakade sa att det var en kvinnlig budbärare (EMMA) bakom anden som förlöstes. Han profeterade även om: Manifested sons of God! (Corporate Christ)

Ray Yungen: Grunderna till New Age tankarna handlar om att allt både synligt och osynligt är energi små små partiklar av vibrerande energi för dem är allt energi. Det är denna energi som de tror är Gud och därför är ju allt Gud. Och eftersom vi är en del av denna vibrerande Guds energi så måste ju vi också vara Gud. Gud ses inte som en Person som sitter uppe i Himlen nej Gud är universum.

Jag skall nu repetera från början så det blir helt klart! Tornen rasade New Age ledarna kliver fram budskapet: Den gamla vägen fungerade inte ! Nu skall vi ha en ny väg! Den gamla grunden slänger vi bort nu bygger vi ett nytt hus enligt en ny ordning. Gud är i allt och alla! AS ABOVE SO BELOW!

Först såg vi alltså ett hus som höll på att byggas!  Vi såg ockulta stjärnor! Men du skulle precis lika gärna ha satt en pyramid med ett allseende öga på toppen. Budskapet är exakt samma “AS ABOVE SO BELOW “.  Det allseende ögat är en viktig symbol och den pekar på Moder – Barnkulten i Babylon. ISIS (HIMLENS DROTTNING) – HORUS eller RA (BARNET) Dessa symboler av Ögat fanns överallt i de gamla Egyptiska avgudatemplen.

Även Nazitysklands symbol Swastikan symboliserar: As Above so Below! Men som jag sa förut Gud visar sitt folk vad som håller på att ske. Kommer ni ihåg att den ockulta treenigheten i Babylon bestod av:
Nimrod (Baal)(Fadern)
Semiramis (Himlens Drottning)(Anden)
Tammus (Barnet)(Sonen)

Sak 4 kan vi se samma bild som Johannes får se i Uppenbarelseboken! Kristus och hans församling! Det är ju tydligt Guds Hus som där skall byggas upp! De skall få olja och Ljus genom sanningens Ande!

Sak 5:1-4 Synen  handlar om en utrensning som skall ske en dom över Guds Hus!

Sak 5: Där får vi se en Kvinna som sitter i en korg (EFAMÅTT) med Lock (HEMLIGHETEN) De (Avfallna) de som rensas ut skall bygga ett hus åt henne i Sinears land. Där skall hon sättas ner! Vet du vad ordet Sinear betyder? Platsen där väktaren somnat!

Himmelens Drottning!
Sak 5:6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (Efa = Fullhet) svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Hela Jorden)

Zec 5:6 And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said moreover, This is their resemblance through all the earth.

Detta kan översättas:
Detta är deras öga över hela Världen!
Detta är deras “Tankesätt” över hela Världen!
Detta är deras “Symbol”

WOW ! Ögat eller Baphomet eller Kraften i Kundalini Yoga! AS ABOVE SO BELOW! Det är alltså exakt samma sak! När detta sker kommer man tro att det är Jesu Tillkommelse! Påven vill ha hem de separerade bröderna men jag tror han menar alla religioner. Barbara Marx Hubbard’s kristus sa till henne.

Ni har kommit hem till mig. Brödet och Vinet håller i sig den sanna substansen av min nya kropp. Nyckeln för er just nu är att varje dag inandas djupt i en ”födsloupplevelse” av min uppståndelsekropp. Ta sedan nattvarden (eukaristin) och upplev hur min kropp förvandlar er kropp. Gör allt detta i en förberedelse för den stora Planetariska födelsen som kommer att bli introducerad genom denna upplevelse som mina nya lärjungar i kristus kommer att ge dessa som arbetar tillsammans för en ny Planetarisk pingst som kommer att ske då ande blir utgjuten över allt folk. Detta är syftet med er mission på jorden.

I Filmen “Passion for Christ” finns det så många gömda Bayloniska symboler att det kan knappast vara en slump. Särskilt de symboler som pekar på “So Above So Below” det Ockulta Ögat och den Babyloniska falska treenigheten.

Vi kommer alltså få se klimax i Baal (Satans Plan) födas fram av Himmelens Drottning (Corporate Christ) strax innan Jesu tillkommelse (Då Guds Barn förvandlas) Låt mig få citera ur en bok av en falsk Latter Rain profet vid namn Francis Frangepane.

När Kristi ande kommer i den fysiska världen så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn så var det Maria som Gud valde att föda Kristus. Marias liv symboliserade de kvalitéer som kyrkan måste ha för att vandra i Kristi fullhet. Gud förbereder oss precis som han gjorde med Maria för att föda fram hans sons tjänst. Och nu i den andliga livmodern i jungfrukyrkan så växer Kristus i sitt syfte och väntar på mognad för att bli helt klar att födas fram i kraft i Guds tid. Jag säger er att jungfrun är i ”födslovånda” klar att föda Upp 12:1 Ja satan skakar och himlen står i förundran för jag säger er att jungfrun är havande med ett barn. INNAN JESUS KOMMER TILLBAKA så skall den sista jungfrun kyrkan bli havande med Guds löften. Ut ur denna födslovånda skall Kristi kropp födas fram upprest till samma nivå som huvudet – Herren Jesus Kristus. Corporately manifesterad i helighet kraft och kärlek ja Kristi brud skall resa sig upp. (Francis Frangipane, ‘In the Presence of God” Now Wine Press, 1994. Chapter: The Virgin Shall Be With Child)

Ledarna i Betel Church är medförfattare till en bok som heter: “The Physics of Heaven.”
Vad blir nästa stora händelse från Guds sida? Kom ihåg att Bill Johnson skrivit en bok innan som heter Heaven Invading Earth  


Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

Här en Video från Andrew Stroem
New Age, Kundalini, Yoga, & Astral Projection In The Church. Yoga & Meditation Spiritually Dangerous

Vi kommer inte ifrån att många stora ledare talar nu samma språk och åker till Rom för att visa upp sig. På något sätt förstår vi att det ligger dold agenda bakom och Vatikanen är indragen i en process att förena världen och göra den klar för en världsreligion.

Men vänta nu Shiva och ett öppet Öga! Nu kommer vi till Indiska Gurus och kraftöverföring. Detta kallas för Shaktipat och skall öppna ditt medvetande (Öga) Detta har med “Kundalini Awakening” att göra! Ni hörde ju själva vad Betel Church säger:
Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

I Kundalini Yoga så är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So “Abow” kan kontrollera människan Belows  kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens med den människan på Jorden (Below) Om det görs rätt blir det bra för människan Below. Om det görs fel blir det ont för människan Below.

Om man nu skall bedra någon så sätter man:
> Riket (Above)
> Jorden (Below)
Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Message Bible: Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below

Att en gud bokstavligen bygger  upp ett rike på Jorden är en nyckel för enhet mellan många religiösa grupperingar både kristna och icke kristna. Vi kan se att vi behöver bara förändra den traditionella teologin lite så får vi en ny. Men som sagt var den teologin är inte ny utan härstammar från Babylon. Där Nimrod trodde han var löftet kvinnan fick om barnet som skulle födas som skulle rädda mänskligheten.

Låt mig avsluta med en person med i nya Babylons – Apostla – Profetnätverk vid namn – Ryan Whyatt. Jämför det han säger här med Herrens varning till Juris om Babylons soldater. (Antikrist)

Ryan Wyatt: I flera hundra år har profetiska budskap gått ut att Gud skall resa upp en generation av andliga krigare. Dessa skall bygga upp Guds Rike runt hela Jorden och skörda den jätteskörd som kommer i ändens tid.

Jag är intresserad av att bidra till att Guds Härlighet skall få en boning på Jorden. Detta kallas “Guds Riket” – Det är alltså ingen rörelse vi skapar. Jesus kom inte för att upprätta en annan världsreligion på Jorden. Jesus kom för att “Återupprätta” Himmelriket på denna Jord. Jesus kom för att återkoppla Jorden med Himlen. Han kom för att återupprätta sin närvaro och sin atmosfär här och för att hans himmelska makt och auktoritet skall råda här på Jorden.

Hur börjar nu detta? Jo NAR säger att det handlar om upprättelsen av de 5 tjänstegåvorna. (EF 4) De nya makthavarna i denna Babylonska armé blir de nya Apostlarna-Profeterna.

Till slut sanningen! Vi skall vandra i spåren av Abrahams tro! (Rom 4:12)
Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Intressanta länkar om en kommande andeutgjutelse som en Tsunami av Roger Oakland. Det märkliga är att den tycks komma från (Maria) (Queen of Heaven)

Så har jag skrivit två stycken på vår gamla sida om Babylon
Babylon 1 – En falsk eld
Babylon 2 – Samling runt Eukaristin (Katolska nattvarden)

Uppdaterat 25/3-19 Bekräftar ovanstående länkar! Man börjar nu “förvandla” undervisningen om Nattvarden så den liknar den i Rom. Även den New Age talar se Barbara Marx Hubbard nedan.

Barbara Marx Hubbard’s kristus sa till henne. (New Age Kristus)
Ni har kommit hem till mig. Brödet och Vinet håller i sig den sanna substansen av min nya kropp. Nyckeln för er just nu är att varje dag inandas djupt i en ”födsloupplevelse” av min uppståndelsekropp. Ta sedan nattvarden (eukaristin) och upplev hur min kropp förvandlar er kropp. Gör allt detta i en förberedelse för den stora Planetara födelsen som kommer att bli introducerad genom denna upplevelse som mina nya lärjungar i kristus kommer att ge dessa som arbetar tillsammans för en ny Platetarisk pingst som kommer att ske då ande blir utgjuten över allt folk. Detta är syftet med er mission på jorden.

BOOK REVIEW: THE POWER OF COMMUNION – BENI JOHNSON
Nu förändras meningen med “Nattvarden” sakta närmar man sig Rom
och New Age. Var beredda på rapporter om falska under och tecken kring
den “Eukaristiske Jesus”

Vänner ta varning för den här utvecklingen!
Kris Vallotton on Becoming an Incarnation through Holy Communion

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.