KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 3

Detta innehåller en mer detaljerad bild av den predikan Janne Ohlin höll i mötet med Parousia Mission 27/1-19 – detta är nu den 3:e predikan i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! I min förra predikan del 2 nämde jag en del saker som jag vill att vi skall lägga märke till.

1/ Det moderna samhället är väldigt känslocentrerat: På Facebook finns det till och med saker du kan trycka på för att visa hur du känner just för tillfället.

2/ Jag sa även att jag tycker mig se ett “skifte” i Kristenheten. Många skall överge vägen som leder till ”Kunskapen om Gud” för att istället jaga efter ”Upplevelser och Manifestationer”. I stort sett såg vi början på detta år 1994 med den så kallade Toronto – Välsignelsen.

Jag vill vara ganska personlig här idag och berätta vad man kan få vara med om. Jag höll på att förbereda den här predikan.  Jag har känt mig väldigt sliten det sista men Herren har mött mig och gett mig nya krafter. Detta hände inom 24 timmar en man ringer och ber om förbön för situationen där en man sköt sina egna barn och sig själv. Elvor meddelar mig om en kvinna i djup nöd hon är så attackerad och hon vet ingen annan hon kan vända sig till. Under tiden kommer en ny vän på Facebook. Jag känner till lite så där vem han är så jag godkänner hans vänskap. Efter det så börjar meddelanden komma från den här mannen som nu utger sig för att vara en profet. Profeten säger att Gud nu visat honom Uppenbarelsebokens rätta ordning och tolkning.

Han sa att Antikrists Rike kommer inte förränn Jesus hämtat hem sitt folk. Jag svarade: Det finns inte ett enda bibelord som styrker detta. Han envisades med: Köp min bok när den kommer ut så får du se! Jag svarade åter: Fortsätt du att pilla på din bok för någon Pretrib lära köper inte jag.

Nu “exploderade” profeten i ilska han skrev nu att han kände många i Parousia Mission och de blir inte glada när de får reda på hur du behandlat mig. Han skrev att jag var både hård och högmodig tydligen för att jag inte “köpte” hans uppenbarelse. Jag avslutade konversationen med: Jag tänker berätta den här händelsen för mina vänner i Parousia Mission för där har vi inga hemligheter för varandra.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Vår vision i Parousia Mission det är att öppet presentera sanningens väg! Om detta sker för Jesu skull (V 5) finns det oerhörda kraftresurser att få. Men om det sker för min egen skull vilket Paulus beskriver i V 2 “Hemligt och Skamligt” kommer man alltså att tappa modet och ge upp.

“Hemligt och Skamligt” kallas av Petrus för “Smygvägar” och det ger oss en bild av vad som driver de “Falska Profeterna”. Därför kan en falsk Profet säga väldigt bra saker men hans drivkraft kommer förr eller senare att avslöjas för den som verkligen vill se. Förr eller senare dras han till dem som “Vill göra sig ett namn”

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

För att förtydliga det hela så betyder en väg i bibeln: Tankesätt och handling! Sven Reichman sa: För att börja gå på en väg måste du först ha inspirerats av något. Att äta i bibeln har även den innebörden av att inspireras av. Så här på Parousia Mission vill vi alltså presentera mat till Guds Folk i rätt tid. Det är alltså en andlig bild på att inspireras att gå en väg! Läs Matt 24:45-51 Vad kan “äta med de druckna” då betyda? Jo den väg vi varnar för! Vi vill istället ge mat i rätt tid! Alltså innan det är försent!

Det var alltså när Toronto Välsignelsen startade som Herren uppenbarade för oss att det kommer 2 vägar och lade den kallelsen på oss att varna Guds Folk. Han berättade även att människor som ni minst anar kommer att väna er ryggen. Vi ber till Gud att om detta är din vilja får du kalla någon att göra en hemsida till oss. En dag ringer en kille från Småland som upplever ett tilltal från Gud att göra en hemsida till oss. Den hade vi i många år men den blev med åren ganska omodern för de nya Webbläsarna och den hakade upp sig. Precis då dyker en annan kille upp som återigen kände sig manad att göra en modern hemsida åt oss ett riktigt proffs. Ja sådär har det varit hela tiden så när Gud kallar dig ser han även till att du får de resurser du behöver.

Om vi sammanfattar vad Herren sa vid den här tiden och tittar på utvecklingen 25 år efteråt har det uppfyllts framför våra ögon. Han sa att det kommer en rörelse baserad på känslomässiga kickar. Den rörelsen kommer i huvudsak bestå av ungdomar som inte lärt sig att vänta på Gud. Det sista steget i den här rörelsen kommer att vara ekumenisk och dras mot Rom.

Jes 40:30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: Väntar) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Dessa verser pekar på andlig mognad! Unga i Herren som ej nått mognad:
EF 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Barnen tror nämligen att allt som rör sig är Gud. Men det gör inte de som vuxit upp till andlig mognad de har lärt sig att hoppas eller vänta på Gud. De får ny kraft vilket på grekiska betyder att de får både nya möjligheter och resurser att kunna fortsätta.

EF 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

“Hålla fast vid sanningen” hör ihop med “Kärleken” (A) som är målet och Andens Frukt. Det är också den enda väg som leder till sann enhet! Därför handlar Agapekärleken även om: Vad vi gör för Jesu skull!

EF 4:16 Från honom (I OSS) får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek (A) och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Agapekärlek!
Byggas upp!
Resurser och Kraft!

Många drömmer om en kallelse men förstår inte att man hela tiden står i en kallelse! Du växer alltså i din kallelse för den är baserad på Agape! Där Jesus växer upp i oss där växer Agape och där är motivet rent. Det handlar inte om att göra Andlig karriär! Det handlar om att bära ett kors varje dag! Om vi böjer oss kommer vi in och får uppleva både Ny Kraft och Nya Resurser. Det är Herrens Nåd och Välsignelse!

Många idag rusar runt och jagar sin identitet för många vet inte vem de är. De längtar efter att hitta den men den finns inte i en andlig titel. Du kan bara finna din identitet i Jesu Kristi Kärlek. (Mt 16)

Gud uppenbarar för Petrus vem Jesus Är!
Jesus uppenbarar för Petrus vem han Är!

Petrus jagade mot målet (Andlig Titel) det slutade i Krasch!
Vid stranden uppenbarar sig Jesus: För min skull! Föd mina Får!

Jakob blev välsignad av Gud och han förstod Guds hjärta! Sedan säger Jakob något vi ska lägga märke till! Han hade mött Agapekärleken. Petrus möte med Jesus liknar Jakobs möte med Gud. Han slutade upp att driva folket och sin hjord framåt i 300 Km/ Tim.

1 Mos 33:13 Men Jakob svarade honom: Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14 Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.

En natt var det något viktigt Herren ville säga oss: Han sa det samtidigt mitt i natten i vår ande och vi talade ut det exakt samtidigt.

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Är nu Toronto – Välsignelsen samma sak som Guds Välsignelse? (Nej Apg 3:25-26) Denna ande nådde sedan Pensacola i Florida. Den flyttade sig sedan till Lakeland i Florida. Där stod det en kille som påstod att han brann av helig eld nämligen Todd Bentley. Nu drogs 10,000 tals till Lakeland bland annat massa ledare från Sverige. Det som skedde nu tror jag var en varning för alla Kristna hur illa det verkligen står till med urskiljningen. Det Todd undervisade var ibland ren New Age.

När Todd Bentley skakade som mest och manifestationerna var som starkast levde denne man i dryckenskap och sexuell synd och otrohet. Ändå stod han där och förkunnade om Guds Rike som skulle ut och förvandla nationerna genom denna falska eld som han påstod Gud hade tänt. Todds teologi handlade ju precis som hans lärofäder Hagin mfl om att du redan fått ut arvet. Men vad säger bibeln om att ärva Guds Rike?

1 Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Det var under denna tid vi fick kontakt med Sven Reichman och jag glömmer aldrig då vi besökte ett möte i Mölndal. Tänkte att då är det nog fullt i Kyrkan men jag tror att det faktiskt var ungefär som här. Det vi mötte i Mölndal var en man så tärd av smärta att han var tvungen att sitta ner och undervisa. Det var inget häftigt lovsångsband som skulle skapa någon atmosfär i mötet. Det var istället Sven som tog en gitarr och sjöng en enkel bibelkör. Sedan satte han sig ner och började undervisa och man bara visste: Han känner sin Gud!

Vilken kontrast jämfört med de mötena i Lakeland! Där sprang man omkring som trimmade Ekorrar och gapade att det var Guds vilja att alla skulle vara helade. Publiken stod upp och jublade när Todd skrek ut uppenbar villfarelse. Todd blev avslöjad som en Fejk ! Men han kom igen i samma ande som förut Bill Johnson var hans mentor under denna tid! Men som det står skrivet: Mat 15:14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.”

Todd skrev senare en bok som nästan är identisk med Bill Johnsons bok: When Heaven invades Earth. Låt oss titta på ett stycke från Todd Bentleys bok: Kingdom Invasion! Där kan vi tydligt spåra Bill Johnsons – Kenosis Teologi! (Bill var hans mentor.) (Antikrists ande 1 Joh) Jesus är här bara “en mönster son” Det är de manifesterade sönerna som skall upprätta riket på Jorden. Det är samma lära som han hade i Lakeland också!

Jag översätter vi börjar med förordet: Denna bok skall öppna dina ögon så att du kan se Guds Rikets härlighet stråla omkring dig. Detta kommer att utmana dig att lämna din egen trygga zon för att inta den plats som Gud har planerat för dig. Detta leder till att du kommer in i den position som du har i den oerhört mäktiga Guds Rikes armé som kommer att vandra helt i harmoni med himlens ordning.

Gud skapar nu en armé av krigare för Guds Rike dessa förbereds nu att bryta ner alla motståndsfästen och att upprätta och bygga upp Guds Rike på jorden. Vill du bli med i denna härlighets armé? Ja då kommer denna bok Kingdom Invasion att ge er instruktion hur du kan göra din del att bygga upp och avancera Guds Rike på Jorden. Gud mobiliserar nu ändetidens skördearbetare som skall se till att Guds ordningar och Syften blir förverkligade i vår tid. Denna bok visar den strategi som är nödvändigt för att manifestera Guds plan och vilja som är att införa Guds Rike på jorden i denna tid NU. Du måste få dina ögon och öron öppnade så att du kan deltaga i historiens största väckelse.

Den här boken har ett budskap den kallar någon att bli delaktig i någonting. Det finns bara två vägar och dessa vägar leder fram till två olika hus. (Mt 7) Vilket hus tror ni budskapet kallar till? Budskapet kommer helt klart att dra dem som inte kan vänta på Gud. Detta är nu del 3 i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! 

Känner du igen Herdens röst? Det saknas en viktig sak! Det finns inget kors med i budskapet! Sedan överlåts ansvaret för rikets uppbyggande på människor. Det här är så långt bort från Herrens vila man kan komma följer du denna röst hamnar du i slaveriet.

Om du tillhör kvarlevan som Gud kallar så har alla en sak gemensamt: Hans Får känner igen Herdens röst! När en främmande röst ljuder flyr Fåren! Det finns en kraftig varning till oss i Uppenbarelseboken. Det Todd Bentley och likasinnade författare gör är exakt vad Uppenbarelseboken varnar oss för!

Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Bruden har förstått Andens budskap för den här sista tiden! Det är ett helt annat budskap än de här lejda herdarna har. Den sanna Herdens röst leder oss alltid till Vattenkällan (Jer 2:13) Livets Träd och den heliga staden det handlar ju om Guds Rike vi skall ärva när Jesus kommer tillbaka.

Kan det vara så att det är samma frestelse som Adam utsattes för? Hur förlorade Adam Livets träd och Staden? För det står ju att Guds Rike har stått klart och berett åt de välsignade redan från begynnelsen (Mt 25:34) Adam åt av förbjuden mat! Bibeln säger att vi kan göra likadant (2 Kor 11:3) Laglöshet = Anomos = Förbjuden Mat! Vad kallas de ovisa husbyggarna? De laglösa” – Var ligger då ormens lockelse? Jo om de åt skulle de ju bli lika Gud det är Guds Son (Kristus) Ni behöver inte vänta nej nej ni har fattat fel: Äter ni så kommer riket till er NU.

Vilken skillnad det är på vägen till det Guds Rike Todd Bentley predikar och vägen till det Guds Rike vi skall ärva om vi väntar på honom.
Apg 14:21 De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, 22 och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Men detta är Herdens Röst!

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna 9 och säga till de fångna: “Drag ut”, och till dem som sitter i mörkret: “Kom fram.” De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. 10 De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor. (JER 2:13)  11 Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar skall byggas höga.

De fångna!
De som sitter i mörkret!

De skall inte ledas in i någon människobyggd struktur. Istället talar Herdens röst om Vattenkällor! Mina berg skall bli jämnade vägar! Det är ingen pyramidstruktur det är en plats där vi alla som hör och förstår Guds röst kan mötas på samma grund: Klippan!

BÖNEBARNENS TID

Jag har tro för att vi skall få se Gud börja verka mitt bland våra familjer och släktingar. Gud vill ha sitt hus fyllt för där finns många rum (Joh 14:2) Kan liknelsen Jesus beskriver i Luk 14 vara profetisk om den sista tiden?

Det står att Herren vill ha sitt hus fyllt! Lägg märke till att hus betyder även familj på hebreiska. Så Gud vill ha en massa söner och döttrar från alla folk och tungomål. Jag tror på evangelisation ledd av Anden där vi kommer att få uppleva märkliga möten med människor. Jesus säger i LK 14:21

Gå ut på gator och gränder i staden!
Efter det står det vägar och stigar! (GK: Bakom staket eller fängelse)

Bönebarnen befinner sig kanske just bakom staket eller fängelse alltså platser där befrielse ser omöjligt ut. Men ingenting är så långt borta från Gud att inte hans frälsande makt kan nå dit. Det är dessa fångna eller som sitter i mörkret! (Jes 49:9) Vilken röst tror du kommer att kunna locka fram dem? Har du tänkt på att Jesus både kunde mullra och nästan viska!

Gud kallade mig att komma ut ur synden genom en kärleksfull viskning! Det fanns inget som helst hot om bestraffning bakom hans röst! Bruden måste lära sig tala som han talar!
Vi kallar till möte på Sions berg där finns en kvarleva som åberopar Herrens Namn. (JOEL 2:32)

Det står i bibeln att Satan är den som för oss människor in bakom de här staketen eller fängelserna. Men när Gud kommer till vår hjälp finns det inget fängelse i världen som kan hålla oss borta från honom. Satan beskrivs som en fågelfångare i bibeln han vill binda vår själ och hålla oss borta från Gud!

En natt för många år sedan i början av vår tid på Wartagården visade Herren att det kommer en tid när Gud kommer att sända människor i vår väg. De här människorna som kommer är just dessa bönebarn som Herren skall befria ur fågelfångarens snara. Han visade att många av dem är själiskt skadade men att vi skulle ta emot dem och hjälpa dem. Jag glömmer aldrig den nöden Herren gav mig i hjärtat den natten. Då predikade jag

Vi skulle ta emot människor som precis kommit undan fågelfängarens fälla! Det kanske innebär att de är väldigt skadade själiskt och kanske de har blivit så brända att de har svårt att lita på någon.

Psa 91:1 Den som sitter (VILAR) under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

Jag har aldrig läst den här Psalmen på detta sätt att V 3 här är mitt budskap till min nästa! Det hela börjar med att Gud vill ha in dig i sin vila och göra dig trygg. (Vers 1) Sedan när du kommit in i hans vila får du vila från dina gärningar (Heb 4) Då kommer vi att se och  förstå att Gud beskyddar oss och Herrens närvaro är med för att hjälpa. Det är först när den här stocken har försvunnit från våra egna ögon (SINNEN) vi kan förstå att hjälpa andra.

2 Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Du kan bara hjälpa den ödmjuke du kan inte hjälpa någon som anser sig ingen hjälp behöva. Det innebär ju att de Kristuslidanden Paulus talar om här fostrar till sant ledarskap. Här har vi en hemlighet du aldrig får höra på de moderna ledarskapskonferenserna.

Många vill ju kalla sig för både Profeter och Apostlar idag. Men lägg märke till att de tillhör en rörelse som förkastat Kristi Kors! Kristuslidanden är inget annat än just att bära hans kors!

2 Kor 12:9 men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Varför skall vi bära hans kors? Varför skall vi ha kraft? Vem söker vi upp när vårt andliga liv kraschar? Du kommer till den som du bedömer som genuin du går inte till någon “kavajnisse” som aldrig visar någon som helst svaghet.

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin/  Parousia Mission – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.