Kvarlevan som känner sin Gud del 2

KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 2 – Till del 1 >>

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission Göteborg 2/12-2018.

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Andens regn över hjärtat har som 1:a prioritering KUNSKAP om GUD och LYDNAD inte KÄNSLOR även om det hänger med ibland.

Jesus blev ledd till en stad i Samarien som hette Sykar! Jesus har där ett samtal med en kvinna. Om man sammanfattar det samtalet handlar det om människans innersta törst och längtan. Jesus säger att Han kan möta upp denna längtan! Människans problem handlar ju om att vi saknar Kunskap både om Gud och om oss själva. Samarierna var förkastade av Judarna och Kvinnan här var förkastad av Samarierna. Hon hade haft en hel del män och den hon nu bodde med var inte ens hennes man.

Men det var något i Herrens röst som gjorde att hon upplevde en beröring i sitt innersta. Ingen annan än Messias (GUD) kan fylla våra grundbehov!
1/ Att bli sedd och få ett värde
2/ Att bli älskade och känna oss säkra

Hon längtade efter Messias! När Han kommer skall han förklara allt sa hon! Jesus: Jag är Han som talar med dig! Det var inte bara att Jesus förklarade teologin det var att han berörde dessa två områden genom Anden. Han gjorde exakt samma sak när jag levde i knarkmissbruk – Han sa: Gå nu sanningens väg dig skall inte fattas! (Med hörbar stämma)

Denna föraktade Kvinna drog sedan iväg och samlade hela staden till Jesus. Då började han tala till hela staden och många kom till tro på honom (Joh 4.41) I Judarnas ögon var det omöjligt att Messias ens skulle sätta sin fot här. Jesus har nu ett intressant samtal med sina lärjungar angående sådd och skörd.

Joh 4:35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.

Jesus har nu sått! De har även skördat!
När bonden sådde tog det 4 månader till skörd! Vet du vad som måste komma först jo Latter Rain som skulle förbereda åkern för grödan.
Jesus har alltså sått (Såningsmannen) men han säger att skörden redan är mogen! Jamen molnen skall ju hopa sig på himlen först och Latter Rain skall falla. Vet du att Jesus här pekar på de Messianska profetiorna om honom. Latter Rain har alltså Kommit?

Han skall komma som regn som vattnar Jorden!
Han skall komma som läraren som låter det regna på oss!

Den falska läran om Latter Rain pekar fram mot ett kommande klimax! Det enda klimax bibeln talar om är “När Villfarelsens Ande utgjuts” och efter det när “Jesus själv kommer”. Ed Tarkowski ser hur märkligt New Age och Latter Rain läror flyter samman i ändens tid. Det verkar som att Satan behöver Latter Rain allegorin för att den avfallna kyrkan skall tro en lögn. (2 Tess 2)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (MANIFESTATION) över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. (KUNSKAP OM GUD) Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. (UNDERVISNING)

Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (UNDERVISNING) 24 Så skall logarna fyllas med säd (SKÖRD) och pressarna flöda över av vin och olja.

Församlingen i en stad kan liknas vid en Åker (1 Kor 3:8-10) Jesus kom alltså som läraren och regnade vatten på åkern i Sykar som genast gav en skörd. Men då han kom till Nasaret gav det ingen skörd alls.
Innevånarna i Sykar vill ha honom kvar nära hos sig (Joh 4:40)
Men i Nasaret så de drev bort honom (LK 4:20-30)

Gud vill han en kvarleva som känner sin Gud. En där Jesus får fylla våra behov!

Amos 4:6 Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer, jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger HERREN. 7 Jag höll tillbaka regnet för er, när det ännu var tre månader kvar till skördetiden. Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. En åker fick regn, och den åker som inte fick regn torkade bort.

På Elia tid var det svår torka! Men Gud tog hand om Elia! Baal symboliserar vad vi idag skulle kalla New Age och där finns en kraft man kallar för Kundalini. Gud sa att han sparat en kvarleva genom torkan på 7000 personer som inte böjt knä för Baal (Rom 11:4) Alltså bildligt talat 7000 åkrar som han låter det regna över. Herren söker en kvarleva i Sverige också som inte böjer sig för Baal. Alltså ett folk som har sina hjärtans åkrar öppna för kunskapen om Gud som inte dras till Latter Rain och dess New Age influenser och manifestationer.

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. (Apg 3:26)

Vi har ju lärt oss vad Regnet är = Kunskap om Gud!
Regnet kommer ju från Molnet = Förklaringsberget!

Molnet sänkte sig ner och Jesus förklarades för dem! Gud sa: Denne är min älskade Son Lyssna (SHEMA) till honom! The ”Glory Cloud” kom över dem inga manifestationer bara ett starkt sken som pekade på Guds Son = Det är honom ni skall lyda det här är Kungen! Vad underbart! Från molnet regnade det alltså kunskap från Gud!

Efter att Elia byggt upp Guds altare och segrat på Karmel! (Guds Trädgård)
1 King 18:41 Elia sade till Ahab: Bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn.

HEB: Jag kan höra rösten eller ljudet av ett oerhört rikt regn. Det här regnet skulle inte sända manifestationer utan återställa kunskapen om Gud igen.

Jag fick en natt höra hur man grät i förtvivlan över att alla andliga skatter var borta i Guds hus. Hur har det nu kunnat ske? Jo bland annat att man börjat vandra i Latter Rains agenda. Där är det manifestationer som gäller före Kunskapen om Gud.

Tricia Tillin säger: Det kommer säkert en politisk antikrist som råder över hela världen. Men begreppet Antikrist och Antikrists ande syftar till Satan och hans Falska Kyrka!
Hans falska kyrka kommer att jaga upplevelser och mer och mer gå över gränsen till New Age.

UPPLEVELSEKYRKAN

Vi skall alltså titta efter ett globalt ”skifte” i Kristenheten då många skall överge ”Kunskapen om Gud” och hänge sig åt ”Upplevelser och Manifestationer”. Jag tror att början på detta skedde 1994 med den så kallade Torontovälsignelsen. Det var nämligen vid den här tiden Herren började att varna oss starkt för att villfarelse var på gång.

Låt oss titta på huvudfiguren i den här rörelsen Rodney Howard Brown (RHB) han var nyss på Arken i Stockholm. Han är en av Kenneth Hagins (KENYON) lärjungar! Alltså Kristus är för honom mer en personlig kraft än en person. Lyssna nu för detta är viktigt.

Kol 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Hagin förvrider denna vers  så att Jesu uppståndelse från de döda innebär att ”Jesus hade Satans natur” men nu fick han ”Guds natur” men Jesus Kristus har aldrig upphört att vara Guds Son. Jesus upphör enligt Hagin att vara 100% människa och 100 % Gud. Hagin lär nu att vi har fått samma auktoritet som han har i Himlen. Vips så har vi blivit som Gud (KRISTUSAR)

Tänk efter vad man lär i Betel Church – As Above So Below… detta är New Age! Kommer du ihåg vad Satan ville? (Genom falsk Teologi)
Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Egentligen ska vi inte vara ett dugg förvånade när vi ser en falsk andeutgjutelse som grundar sig på New Age läror och som har samma manifestationer. Guds Ande utgjuts inte över dem som lever i uppror.

RHB beskriver själv i sin bok (The Touch of God) att han gjorde en upplevelse 1979 han bad: Antingen kommer du ner hit och berör mig eller så kommer jag upp och berör dig. Plötsligt kom Guds eld över mig det började med huvudet gick genom hela kroppen till fötterna. Denna eld fortsatte brinna I min Kropp I 3 dagar. På den 4:e dagen bad jag Herre sänd din härlighet då upplevde jag som att jag blev inkopplad i himlens kraftfält. Nu brann det i hela min kropp det flödade ut ur min mage och jag började att skratta helt okontrollerbart. Nu var jag så drucken av Andens nya vin så jag var helt borta från mina sinnen. Jag fick nu en sån längtan att börja koppla in andra i himlens kraftfält.

Det är exakt vad han sedan gjorde i Toronto men kraftfältet är inte från medlaren Jesus Kristus. Det här sprids genom Kundalini krafter!

Den som kan lite om Kundalini upplevelser vet att det här är ingenting ovanligt i de kretsarna! Det fanns de som var lösta från New Age som gick ut från mötena i Toronto. De såg att det de blivit frälsta från invaderade ny Kyrkan. Det är skakande att studera detta och inse att manifestationerna kom starkast över dem som följde Hagins läror. Inte undra på för de lärorna liknar ju mer New Age än Kristendom. En annan sak att lägga märke till är att precis som Kundalinianden kan detta föras vidare av den som fått kraften (ELDEN)
Detta kallas i New Age kretsar för Shaktipat. (Överföring av andlig energi)

Video 1 >> 
Video 2 >>
Video 3 >>

PARADIGM SKIFTE

RHB kommer alltså till Toronto 1994 och började nu koppla in människor i det ”himmelska kraftfältet” och det sker alltså utan Medlaren. Vad var det för skifte som skedde vid Toronto? Jo om man följer spåren av denna falska utgjutelse: Man gick nu från Andens prioritering: Kunskap om Gud! Man börjar nu prioritera upplevelser och manifestationer istället! Man valde hellre att beröras av Energierna istället.

Ni som vart med ett tag har sett att inget är sig likt sen dess. Det är nu kyrkorna förändras just för att skapa den här atmosfären så att “Energierna lättare kan överföras”. Musiken är ett redskap så alla gamla Psalmer som berättar om Guds Ord försvinner.

RHB besökte då Kenneth Copelands församling i Texas och hade ett berömt “Fyllemöte”. Du kan se det på Youtube! RHB börjar nu profetera om att Latter Rain utgjutelsen precis har börjat i Toronto.  Detta är dagen nu är tiden inne säger Herren! Nu börjar jag röra mig runt Jorden! Det är denna dag som jag har fått er att gå över och in i det övernaturliga kraftfältet. Nu börjar regnet falla ner till Guds ära!

Vi har ju precis lärt oss att Latter Rain handlar om Jesus Kristus och om hans undervisning. Men vad är då detta för ande som talar? Helt klart Antikrists ande! Denna ande profeterar alltså om att överge läran och komma in i samma kraftfält som New Age. Lägg märke till att man börjar från den här tiden kalla manifestationerna för “smörjelse”.

Guds synbara härlighet kommer inte att bli manifesterad här på Jorden innan Jesus sätter sina fötter här igen vid sin tillkommelse. Men för de avfallna skall ett slags falskt klimax komma strax innan.

Om vi tar och jämför Joels profetia med Pingstdagen blir det ju ganska uppenbart att det är efter att Messias (Molnet) varit här och undervisat som Andeutgjutelsen kommer. Du kan aldrig i bibeln se att Joels andeutgjutelse skulle vara något som skall ske igen.

Apg 2:16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten 17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 

Här spricker Hagins teologi och även Bill Johnsons. Vi har inte blivit stora genom Jesu uppståndelse och fått samma auktoritet som honom. Nej vi har blivit små men vi har fått kraft att vittna om Hans storhet.

ANDLIG FYLLA

Som jag sa förut så blev jag skakad när jag insåg att den här ”Fylleväckelsen” verkar som starkast bland dem som proklamerar gnostiska läror. Denne RHB kallades även för Guds bartender. Han bjöd på ”det nya vinet” i Toronto som skämtsamt kallades för Joels Bar.

Alla människor går omkring med en längtan och en törst inom oss. Det är menat att Jesus Kristus skall fylla de behoven i oss. Andlig berusning är i bibeln inget positivt utan pekar mer på en annan ande. En Österländsk sådan! Vi läser från 5 Mos 29:18-21 något märkligt i KJ det är lite dolt i Folkbibeln.

5 Mos 29:18 Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört, 19 så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås. (KJ = To add drunkenness to thirst)

1/ Vända sitt ansikte bort från Herren = Österut!
2/ Österländska religioner! Kundalini exempelvis!
3/ Så det mitt ibland er sås något som växer upp och är giftigt
4/ En som inte ger akt på detta ord utan skaffar en falsk Shalom
5/ Han lägger till ”berusning” till sin ”andliga törst”

Den andliga törsten skall ju Herren fylla! Meningen här är att man vänder sig bort från honom för att få sitt andliga behov fyllt hos avgudarna. Om vi gör det kommer vi in under dessa “Energifält” och blir “Druckna”. Gå in på Youtube skall du få se hur Kundalini upplevelserna exakt liknar den anden som utgjutits av RHB. Vänner det ser ut som detta är en dom från Gud!

Lägg märke till att Apostel Paulus använder de två begrepp som är direkt hämtat från dessa verser i 5 Mos 29:18-21. Detta gäller alltså Guds Folk innan Herrens Dag.

1/ En falsk shalom = Fred och Säkerhet
2/ Andligt fylleri (Kundalini – krafter)

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” (SHALOM) då drabbas de av undergång (OVÄNTAD KATASTROF) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Kundalini utlovar en slags falsk frid. Men det är inte den som Jesus ger!

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

De 5 Ovisa Jungfrurna – Jagar en Smörjelse! Tydligen vänder de sig inte till Herren för att få den. De vänder sig till de falska profeterna istället! I avfallstider i Israels historia vände sig folket bort från Herrens ansikte mot de Österländska “Energifälten”. Profeten Mika beskriver att en natt kommer då med stora svårigheter då de skall märka att Gud inte är med dem och den smörjelse de sökt inte var Guds.

Mic 3:5 Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: Allt står väl till! (SHALOM) så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. 6 Därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen skall gå ner över profeterna och dagen bli mörk över dem. 7 Siarna skall stå med skam och spåmännen blygas. De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. 8 Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd.

V 5 Spiro Zhodiates beskriver ordet som att det är de falska profeterna som för folket vilse genom sina skarpa tänder. De möter alltså deras andliga behov med gift som orsakar berusning. Berusningen får folk att känna en falsk SHALOM.

Återigen ser vi dessa två saker som Paulus beskriver i 1 Tess 5:2-4
1/ En falsk Fred (SHALOM)
2/ En andlig Berusning (Kosmiska Kraftfältet)

Då kan vi titta på nästa vers om andlig fylla nu när vi vet vad det är.

Jes 28:7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

Lägg märke till att det är just den andliga fyllan som gjort att de missar vägen. Ledarskapet i den här rörelsen älskar att kalla sig själva för Profeter numera har man upphöjt sig till Apostlar. Det kommer alltså en dom över dem som vänder sig från Herren mot Österns avgudar! De slås av blindhet! Kolla in nästa kapitel. Vi har ibland sagt hur kan man undgå att se villfarelsen i det här?

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan det inte, den är ju förseglad. 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan inte läsa. 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå de förståndigas förstånd skall förmörkas.

Det är V 13 Här Paulus tar upp när han beskriver hur en stor del av Kristenheten skall se ut innan Jesus kommer. 2 Tim 3:1-5

Paulus uppmanar oss alla! Håll dig borta från dem! Det här är de som vänder sina ansikten från “Kunskapen om Gud” för att gå in i “Det Kosmiska Kraftfältet”. Men istället är det så att den äkta kraften från Gud kommer in i ditt liv genom Kunskapen om Gud.

Fil 3:8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

I den Gnostiska rörelsen behövs ju inget kors! Man lär ju att du redan nu nått fullheten och skall förlösa den i världen. Hagin lär att vi redan nu har fått samma auktoritet som Jesus har i Himlen.

Inte undra på att ur denna falska Latter Rain kommer sådana företeelser som Kingdom Now och Dominionism. De kommer från den felaktiga grunden dvs den har ingen grund!

Här till sist en sida på Engelska som förklarar mycket av det vi nu ser i våra Kyrkor som hade sin start i den falska Toronto utgjutelsen >>

Det är alltså inga påhittade saker vi skriver om utan Herren har varnat oss skarpt för att inte ha någonting med något som har sin ursprung i Latter Rain och Toronto. Både Bethel Church,  och även New Wine rörelsen har sina rötter härifrån. Vi måste ompröva allt även upprättandet av de 5 faldiga tjänsterna kommer från denna orena källa.

Jag vet alla kommer inte att gilla det jag skriver här. Men Jag kommer att stå helt fast vid min uppfattning! Vi sätter inte min fot i en kyrka som börjar drivas av den här rörelsen! Istället är vårt uppdrag att befria så många som möjligt ur denna falska flod!

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

 

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.