Jordens undergång och den enda räddningen

Jordens undergång och den enda räddningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 2019-03-24
Lyssna -HÄR- (Mp3)

Vi blir överösta med “klimattjat” (ursäkta med det är ganska tjatigt och obalanserat) om global uppvärmning, klimatförändringar och klimatångest. Det används främst för att driva igenom Agenda 2030 som innebär ett diktatoriskt globalt kontrollsamhälle i enhetens och fredens namn.

Samtidigt kan vi läsa om värre saker:
Dödlig 5G-teknik byggs ut i världen
”5G-teknik. Trots utbredd förnekelse är bevisen att radiofrekvent strålning är skadlig för livet redan överväldigande. …Om telekommunikationsindustrins planer för 5G-teknik kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på Jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som finns idag, utan någon möjlighet att fly någonstans”.

”Jorden går mot sin undergång” hör vi nästan dagligen. Ja, utan tvekan är det så! Den här världen går mot sin undergång. (2Petr 3:7, 1Kor 7:31)

Jesus beskrev den sista tiden (Matt 24) med en mängd falska lärare och profeter, falska under och tecken, avfall/uppror, förföljelse, naturkatastrofer, matbrist och extremväder, en sista [global] vedermöda… och så Guds räddning, den enda räddningen:

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen [precis som när han for upp till himlen på molnskyn], och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Sol- och månförmörkelser är synliga tecken men också ett bildligt hebreiskt uttryck i GT när kungariken och makter störtas, exempelvis beskrivning om Babylon, Tyrus och Edom. Det är en dubbel bild, liksom solförmörkelsen när Jesus dog på Golgata.

Jes 50:3  Jag kläder himlen i mörker och ger den sorgdräkt att bära.

Jes 24:23  Då skall månen blygas och solen skämmas, [sammanhanget beskriver sjätte och sjunde sigillet: jordbävning, sol- och månförmörkelsen mm innan Jesus kommer i härlighet och uppryckandet sker] ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. [det är över Oljeberget i Jerusalem som Jesus ska återvända, samma plats där han for upp till himlen].

Fortsättning i Matt 24:
31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar [det är änglarna som är ”de heliga” som han kommer med], och de skall samla hans utvalda [vilka är det? Det är alla frälsa, alla som tillhör Jesus – ordet står på många ställen i breven i NT och beskriver både judar och hednakristna] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [= Jesu andra ankomst ”parousia” /hans återkomst].
35  Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. [en bibelkomm. ”förvänta er snarare att himmel och jord förgår än mina ord, för de kommer aldrig att förgå”].

1Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Att fokusera på klimatet istället för på människors frälsning är inte sunt och att tala om för andra kristna vad de ska göra leder till lagiskhet.

Jag läste om en kristen organisation (God jord) som ska hjälpa kristna att vårda och värna skapelsen, att leva osjälviska liv, att förverkliga Guds vision för jorden… men inte ett ord om synd och skuld, omvändelse, överlåtelse och lydnad till Jesus och Guds Ande och Guds ord. Om du tar dig i kragen och gör som dom säger, då går du in på självrättfärdighetens och självgodhetens väg. Det är inte Guds väg.

Först ska vara först och rätt grund betyder allt.
Jesus sa inteGå ut och rädda miljön, rädda klimatet! Gå ut och gör goda gärningar!”

Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! [uppdraget syftar på individer i alla folkslag- inte hela folk och nationer som en del falska apostlar påstår] Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Förutsättningen för en förändring och förvandling i lära, liv och levnadssätt är att vi först tar emot Jesu frälsning och (Rom 6:33) först söker Guds rike och hans rättfärdighet, alltså Guds vilja. Det är bara Jesus [Guds Son] som kan förändra våra hjärtan. Det räcker inte att besluta sig för att leva rätt eller leva för Gud, för det är bara Guds nåd [Guds kraft] som gör det möjligt – när vi lever i överlåtelse och helgelse, kan tilläggas. Före och efter den versen (Matt 6:33) står det:

Matt 6:31  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32  Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
…34  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Jesus sa också:
Joh 14:27  Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Vi kan lugnt säga: Grips inte av klimatångest och låt ingen lagiskhet oroa er!

Synd
Orsaken till jordens undergång är människans SYND. Synd är fiendskap, bortvändhet och uppror emot Gud. Det är att bryta Guds bud. Synd är ett sinnelag och handlingar som är i strid med Guds vilja. Synd är att inte tro på Jesus: den han är, hans verk och hans ord.

Jer 12:4  Hur länge skall landet sörja och gräset på marken förtorka, så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger: “Han kan inte se vår framtid.”

Hos 4:2  Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3  Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

Vårda skapelsen? Ja, men inte utan beroende av Guds ledning i ödmjukhet inför honom. Det är det som Livets träd handlar om. Att råda över skapelsen är inte det primära utan en konsekvens av ett rättfärdigt liv – ändå är det också Gud som har gett människan möjlighet till forskning, mediciner, en viss maktbalans osv. för annars hade vi troligen utplånat oss själva för länge sen.

Ords 3:5  Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.


Skapelsen tillhör Gud

För den som känner Jesus borde det vara självklart att se skapelsen som Guds egendom och ära Gud för allt han har skapat …men vårt uppdrag är framför allt att sprida Guds evangelium! Gud sörjer mer över all ondska som människor utför mot varandra och mot djuren än över klimatförändringar. Gud kommer själv att förvandla och förnya sin skapelse.

2Petr 3:13 Men nya [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] himlar och en ny [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Gud har förutsagt att de flesta människor förkastar honom och därför kommer allt att gå under. Jorden vacklar, den ”slits ut” p g a människans synd.

Jes 24:3  Jorden blir helt utplundrad [baqaq = tom, töms, ödelagd, (avfall, skräp),] och fullständigt ödelagd [bazaz = plundra, förstöra, råna (destruktiv aktivitet)]. Ty HERREN har sagt detta. 4  Jorden sörjer [abal = klaga] och tynar bort [nabel = utplundras, vissna, försmäkta, förtvina, blekna, slitas ut, torka ut, dö, falla av], världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5  Jorden har blivit orenad [chaneph = oren och förorenad i moralisk mening, profanerad, korrupt] under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6  Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld…


Regnbåge över Oljeberget sedd från Maale Adumim

Guds eviga förbund:
1Mos 9:13  Min regnbåge sätter jag i skyn, [obs! Regnbågen tillhör Gud och ingen annan!] och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14  När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15  skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv.

Har du sett reklamen på svt om att ”Rädda Moder jord”? Det är ingen tillfällighet. Gå in på New age-sidor så hittar du snart: ”Låt Moder jord bli helad”. Det är människan som tillber skapelsen [”Moder jord”] istället för Skaparen.

Rom 1:25  De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade [= Moder jord] i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. [Lögnen kom från ormen: ”ni blir som Gud” – alla är gudar, allt är gud, allt är ett]

Upp 14:7  Han (ängeln) sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”


Ockult enhet – Oneness

Här kommer en ”vetenskaplig artikel” från en kristen (en syster i Herren) med mina kommentarer emellan. Jag vill visa hur förföriskt och listigt new age-budskapet kan förmedlas. (Jag kan tillägga att vi fick påpeka för en frikyrkopastor en gång att texten som han hade citerat från talarstolen var hämtad från new age. Orden kanske lät bra men eftersom han inte var insatt i termerna, förstod han inte att meningen inte alls var kristen eller biblisk och då kan man lätt bli lurad).
Citat: “Forskare visar hur tacksamhet bokstavligen förändrar människans hjärta och molekylstruktur i hjärnan.”
Elvor: Problemet var det invävda förföriska new age-budskapet och jag måste reagera.
Citat: ”Sammantaget antyder denna typ av arbete att människans medvetenhet i allmänhet kan förändra hela världen.”
Elvor: “Ett nytt medvetandetillstånd/medvetandeupphöjande” …som ska förändra världen? Det är därför som man under många år har spridit och infiltrerat med meditation, yoga, mindfulness mm. Det är allmänt känt att också vetenskapen i stora delar är infiltrerad.
Citat: ”Vi är fundamentalt och djupt kopplade [förenade] med varandra och till själva planeten.”
Elvor: Källan är New age [Produced by Liquid Buddha studios]
Citat: ”Det andliga hjärtat – är på ett sätt som en smartphone, osynligt kopplar den oss till ett stort informationsnät. Det är genom en osynlig energi som hjärtat avger, som människor är djupt kopplade till allt levande. Hjärtats energi kopplar [förenar] oss bokstavligen med varandra.”
Elvor: Med andra ord säger man: Allt är ett [vi är ett med skapelsen, kosmos/Oneness /energin i kosmos som går genom hela skapelsen och enar allt], vilket de kallar “gud”. Detta är typiska New age-tankar. (På sajten finns öppen reklam för Mindfulness som kommer från buddhismen).

“Synd” finns inte enligt New age för ”alla är goda eller gudomliga innerst inne” men om synden nämns är det att vägra tro att vi alla är ett, att vi alla kan förändra världen genom ett nytt medvetandetillstånd. Synd i New age är division [delning]. Det är att vägra oneness – att vägra erkänna att alla är gudar eller gudomliga, att gud är i alla och alla är goda innerst inne och istället påstå att en del är frälsta och andra inte… att det bara finns en Frälsare och Herre: Medlaren Jesus, Guds Son. Det vill man inte höra.

Citat av K–G Severin från ett (gammalt) band på LO som en person la ut på Fb: ”Du är en ny skapelse i Din ande. Du är vad Gud är. Jag är Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen. Detta är uppenbarelsekunskap. Att Din egen ande – Du själv – är helt uppfylld med gudomlig natur. Du är som en stålman på insidan. Där Du går, där går Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen.”

Har han ändrat och tagit avstånd från det här offentligt? Detta är grunden för Herraväldesteologin som är gnosticism och och leder till new age-budskapet ”vi är gudar”, “Vi ska ta herravälde (Dominion) och styra över alla samhällets 7 berg”, säger man.


En falsk väckelse

Citat från New Wine Sverige på Facebook:
“En till röst på ledarkonferensen i Malmö är Kjell-Axel Johansson. Han har varit en man som varit på rätt plats i rätt tid för att öppna dörrar för New Wine, Willow Creek och Alpha i Sverige.
Elvor: Medan Bibeln uppmanar oss att rensa ut surdeg och falska läror, finns det andra som omhuldar och sprider den)
…I hans nyutgivna bok God and the Spiritual Tsunami beskriver Kjell-Axel hur Gud påtagligt är verksam idag. EN metaforisk, kulturell, politisk & religiös tsunanim är på väg och när den kommer i full kraft kommer den vända den värld som vi känner den uppochned…
Elvor: Läs den profetiska drömmen om
en Tsunami som jag fick 2009 -HÄR- Tsunamin är  en ockult våg, villfarelsens andemakt, inte Guds Andens verk. Om de tror att det är Guds verk är de bedragna. (2Tess 2)
…Kjell-Axels utgångspunkt för boken och för hans undervisning hos oss kommer vara: Det finns en Gud. Trosfrågan är en moralisk fråga inte en intellektuell. Gud skapade människan utifrån sin godhet som Hans representanter på Jorden. Då Gud är god och Hans natur är generositet – då blir essensen av synd att tvivla på Guds godhet och att vi fjärmar oss från honom. Och så mycket mer.”

New Wine låter väldigt likt New age-budskapet fast i kristen förklädnad.

Jag skrev en kommentar om New Wine på vår Nyhetssida härom dagen:
New wine är inget annat än den falska Nyapostoliska reformationen (NAR) som startade genom C Peter Wagner med förespråkare som John Wimber, Rodney Howard Brown [”bartendern” som bjuder på ”det nya vinet/new wine”, dvs. ockult andlighet], John Arnott, Kansas-city ”profeterna” och Emerging Church-pastorer, Bill Johnson och en mängd andra maktlystna och penningkära s k apostlar som förespråkar Dominion [Herraväldesteologi, med Kenneth Copeland som en av de mest kända inom trosrörelsen] och Kingdom now [en maktfullkomlig kyrka som ska ”kristna” världen och utbreda ”Guds rike” så att Jesus kan komma tillbaka]. New wine har öppnat för new age-andlighet och blandar detta med biblisk undervisning. Många har öppnat för falska under och tecken, hysteriska skratt (se videon när RH Brown ”predikar” om helvetet och hela församlingen skrattar hysteriskt) spådomsandar, djurläten (!) och andra ockulta manifestationer. New wines apostlar vill ta makt över kyrkor, städer, nationer och hela världen [de 7 bergen]. De säger att kyrkan inte kan slutföra sitt uppdrag förrän dessa apostlar har intagit sin position (överst i pyramiden som är deras maktstruktur) – och de kan utge sig för att vara ödmjuka men bara på ytan. En annan falang inom Emergent Church (den framväxande kyrkan) är Rick Warren och Bill Hybels koncept som bidrar med sina företagsmodeller. Det de har gemensamt är att de allihop är på väg till den stora världskyrkan under påven – skökan Babylon i Uppenbarelseboken.
Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [den smorde, Kristus, ”vi är alla Kristus”, ”vi är alla gudar”], och de skall leda många vilse.
Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Tillägg: En villolära eller oren andlighet försvinner inte med tiden. Den måste bekännas och avvisas och det kräver också tydlighet och avståndstagande från sådana rörelser och nätverk.

Jag vill påminna om något som jag tog upp i undervisningen Ändens tid, första gången i Malmbäck 2010. Det gäller tolkning om det 4:e Inseglet och den gröna hästen. Av de 7 sigillen innehåller de 4 första olika hästar (Upp 6). Vad hästarna är får vi svar på i Sakarja bok, där Sakarja såg en liknande syn.

Sak 6:5  Ängeln svarade mig: “Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

Hästarna är vindar eller (ande)krafter som gör att vilddjuren [världsmakterna] reser sig upp (Dan 7:2-3).


De fyra första sigillen

Grön häst – Globalism
Vi brukade föra fram Irving Baxters tolkning att det är 4 ismer, där den gröna hästen står för Islam(ism). Här valde jag en egen tolkning, nämligen Globalism /NWO som öppnar upp för islam och islamism (kaos som ett maktmedel). Begreppet Agenda 21 /Agenda 2030 var inte känt då men handlingsplanen fanns. För mig var det grundtextens ord som utgjorde mitt val och idag är jag ännu mer övertygad.

Upp 6:7  När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” 8  Och jag såg, och se: en gulblek [chloros] häst. Och han som satt på den hette Döden [thanatos], och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd [ett allmänt ord om vapen] och med svält [hungersnöd, matbrist] och med pest [död, sjukdomar] och genom jordens vilda djur. [i roten finns betydelsen snara, bakterie – vilddjur kan stå för en ond och brutal människa eller världsmakt = dessa konsekvenser drabbar en fjärdedel – samma straffdomar som i Hes 14]

Grön [blekgul] häst: chloros betyder grön och är samma ord som klorofyll som gör att växterna blir gröna. På några andra ställen översätts chloros “grön”.

Mark 6:39  (1917 års översättn) Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna [chloros] gräset.

Jag tog upp The Global Green revolution, Den Gröna Revolutionen/Religionen och Gaias tidsålder:

Citat: ”Målen är att alla världens religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning [Kristusmedvetande] som erkänner Gaia [= Moder jord (jordens gudinna i grekisk mytologi)] som den sanna källan av liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för dyrkan”
Gaia transformation är detsamma som “upplysningen”, kundaliniresning, ”awaken within”. Här kan nämnas Club of Rome (Romklubben).

Club of Rome eller The first global revolution. Den beskrivs som en global tankesmedja som behandlar internationella politiska frågor. De strävar efter en global överstatlighet med världsregering som mål och är emot demokrati.
James Lovelock: “Jorden, hon Gaia – Moder jord – är källan till evigt liv och lever nu; hon födde fram mänskligheten och vi är del av henne.”

Ockult andlighet – new age

The GaiaMind Project:
Eftersom vi tror att jorden är levande, och vi är en del av den, bekräftar vi också den store Anden i Oneness, som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar, när vi lägger våra tankar åt sidan för att gå in i meditation och bön tillsammans (kontemplativ bön, djupmeditation). Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetandet, när människor från världens många olika andliga traditioner samtidigt fokusera på vår sammanlänkade relation med Gaia – den levande jorden”

Från en ockult (new age) sida: Transformation: Fördjupa ditt sinne, din kropp och själsförbindelse [spirit conection] och utveckla ditt medvetande med Gaia.

Ett nytt medvetandetillstånd är den ockulta upplevelsen, “upplysningen” eller kundalini – uppvaknande, upplevelsen att allt är ett.
Detta är panteism och panenteism = ”allt är gud och gud är i allt = alla är gudar”. 

Det där tog jag alltså upp i Ändens tid 2010. För ett par veckor sedan blev jag påmind när jag läste något av Warren Smith, en underbar kristen och f d new age-are. Han säger att grön är New age:s färg. Det representerar extrem miljöaktivism och dyrkan av jorden som identifieras med hedendom och häxkraft. Han tar också upp Gaia-tron:

The Green movement (Den gröna rörelsen):
Gaya är tillbedjan av jorden /skapelsen och hjärtat av den globala gröna Agendan.
Gaya-filosofin är tron att mänskligheten kan rädda ”Moder jord” genom att inse sin enhet med henne = Oneness (kundalini-kraften, ormkraften).
Den Globala Gröna Agendan = New age och det finns begrepp som “grön häxkraft, den gröna överenskommelsen, den grön-hornade guden av Wicca, den gröna imamen mm…


New age-inspirerad parafras

Warren Smith tar också upp citat från den new age-inspirerade bibelparafrasen The Message. Exempel:

Svenska Folkbibeln:
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

The Message:
Rom 15:13 Oh! Må det gröna hoppets Gud [the God of green hope] fylla er med glädje…

The Message har ett typiskt new age-språk.
Warren Smith förklarar: ”New age-Kristus kommer att ställa allt till rätta genom att lära alla Oneness-läran: att Gud är i alla och i hela skapelsen och i alla religioner, en ny världsreligion …”kristus kommer att föra samman alla religioner …(Bibelns) Jesus var bara en av 12 mästare som ska hjälpa New age-Kristus att göra sitt jobb = Jesus är inte Herre eller Kristus. Han är en Mästare …du kan bekänna dig till vilken religion du vill eller ingen alls – bara du bekänner att vi alla är ett, för gud är i alla och i allt.
The Message kallar Jesus ”Mästare” – men aldrig Herre (eng. Lord)”.(!)
(slut på citat av Warren Smith)

Vi läste att Döden är ryttaren på den gröna hästen och helvetet följde (Upp 6). Detsamma beskrivs i Jesaja bok om antikrists ande.

Jes 28:15  Ni säger: “Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket [= helvetet]. När gisslet far fram som en översvämmande flod, [= Guds straffdomar eller tsunami] skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.” [Lögnen en tillflykt? ”Inget kan drabba oss.. för vi är alla gudar, allt är gud, vi är Kristus…”]

Tidigare i kapitlet (Jes 28) beskrivs ledare som är andligt berusade, druckna. De kallas ”bespottare”, liksom i 2 Petr 3:3 och de är andligt blinda. Dessa ger inte rum för sanningen [Guds ord] utan sätter tro till lögnen /lögnläror. Man sluter förbund med synden [döden] och har därför ingen kraft att stå emot ”den översvämmande floden” [tsunamin?], som jag tror är ”villfarelsens makt” – en moralisk kollaps och ändetidens falska världsreligion och den ockulta enhetsupplevelsen, “ett högre medvetandetillstånd”.
Guds profeter [Jesaja här] hade varnat för syndens konsekvenser men man gömde sig bakom lögner, inbillningar, falska läror.  Det var samma andemakter då som nu, för djävulen är densamme, lögnen är densamma och andemakterna är desamma. Villfarelsens makt är stark men laglöshetens hemlighet är avslöjad.

Guds evangelium

Räddningen – Guds räddning
Jes 28: 16  Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. [här har vi den rätta grunden, den enda hållbara grunden!] Den som tror på den behöver inte fly. 17  Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet [korsets tecken]. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. 18  Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall ni bli nertrampade av det.

Hag 2:23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet. Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd.

Med andra ord: Ingenting av det som människor litat på kommer att bestå men det finns en trygg och säker plats i Jesus Kristus/Messias – den enda räddningen och hela världens Frälsare:

Rom 9:33  så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. [de som förkastade och de som förkastar Jesus, Guds Messias] Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Och vi ska veta att det finns hjälp. Det finns förlåtelse och befrielse i Jesu Kristi blod, i hans försoning – hans död och hans uppståndelse. Allt är färdigt och det finns hjälp för den som har varit eller är i mörker, för den som har varit i detta. Det finns befrielse och omedelbar förlåtelse för den som vänder sig till Jesus. Det måste vi också ha med för det är budskapet som vi får förmedla till människor för att rädda dem.

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.