Spiran skall inte vika från Juda

Spiran skall inte vika från Juda

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
21/3-2021

Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

Vi ska läsa från 1 Mosebok och Jakobs välsignelser över sina söner, de tolv stammarna (1Mos 49). Välsignelsen över Juda är en profetia och löfte om Davids tid som kung men det sträcker sig mycket längre – ända fram till Messias, kungen i Guds rike.

En definition av välsignelse är: Guds handlande i en människas liv för att föra henne in i den önskade relationen med honom.

Med den innebörden kan vi önska ”Guds välsignelse” över den som inte tror. Välsignelsen innebär att vi önskar att den personer omvänder sig och kommer till tro på Jesus. Olika ord i grundtexten beskriver olika innebörd av ”välsignelse”: 

  • Vi tar emot Guds välsignelse genom att böja knä, dvs. att ödmjuka sig [hebr. barakh]. Ordet talar också om tjänande, när Jesus böjde sig ner till oss för att ge sitt liv för våra synder och ge oss förlåtelse.
  • Gud välsignar oss med den högsta formen av lycka [hebr. esher/ashar] på grund av det eviga hoppet och livet i Jesus. Guds ledning är en välsignelse och han leder på en jämn väg, finns i ordets betydelse.
  • Den som är välsignad av Gud [grek. makarios] har en inre tillfredsställelse oavsett och oberoende av yttre omständigheter, därför att Jesus bor därinne. Världens lockelser kan inte tillfredsställa mer, när Gud så har berört vårt inre. Tomrummet är nu fyllt av Guds närvaro.
  • När vi välsignar Gud [grek. eulogeo], talar vi gott om Gud och prisar honom, för han är beundransvärd och värdig all tillbedjan och all ära. Ordet har också betydelsen att multiplicera. Gud kan bryta våra begränsningar och han kan göra som ”brödundren” som Jesus utförde, en liten resurs räcker mirakulöst till väldigt många.
  • I Abrahams avkomma skall alla jordens folk bli välsignade [grek. eneulogeo]. Ordet står enbart i den profetian och i dåtid. Välsignelsen är Messias Jesus.

Välsignelse innebär också andlig uppbyggelse och att Gud förser på olika sätt men framför allt handlar det om det inre livet. Abrahams välsignelse var löftet om den Helige Ande i Jesus Kristus till alla som tror, inte bara judar utan också hedningar (Gal 3:14). Guds löften till Israel skulle därifrån gå ut till alla folk.

Guds välsignelse finns också i det han tillåter i våra liv till fostran, eftersom det ger en god frukt (Hebr 12). Guds välsignelse gör det möjligt att tjäna Gud.

1Mos 49:1  Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: “Kom hit till mig, så skall jag tala om vad som skall hända er i kommande dagar [yomim asharyit – i de sista dagarna].

Här är ett exempel på att profetia kan uppfyllas gång på gång och sedan gälla på ett speciellt sätt i de sista dagarna. Välsignelserna var profetia.

8  Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders nacke, din fars söner skall buga sig för dig. 9  Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna – vem får honom att resa sig? 10  Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör [Hebr. Silo] kommer och folken blir honom lydiga. 11  Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. 12  Hans ögon är dunkla av vin, hans tänder vita av mjölk.

Vi kan genast koppla ihop en del ord med Jesus men först ska vi reda ut vilka som är judar. Det finns missuppfattningar och felaktigheter hos en del människor om det än idag. För inte längesen mötte jag en sådan kommentar.

Vem är “jude”?
Benämningen jude kommer av Juda. Till Juda eller Juda hus räknades Juda stam och Benjamin stam. Det var de två stammarna som höll sig till Davids hus (kung David) och blev Sydriket Juda när landet delades efter kung Salomos tid. Nordriket hette Israel och dit räknades de övriga 10 stammarna. Efter babyloniska fångenskapen kallades alla Israels 12 stammar för judar och i NT kallas därför alla judar, oavsett stam, och räknas som det judiska folket och Israels folk.

I Romarbrevet skiljer Paulus på den som är jude i yttre och i inre mening.

Jude till det yttre är man från födseln och av det folk som härstammar från Abraham, Isak, Jakob och Jakobs tolv söner (de 12 stammarna) efter köttet. Men den andliga, djupare innebörden beror inte på härstamning efter köttet. Paulus tar upp det här därför att många judar i Israel – framför allt de religiösa ledarna – trodde att de automatiskt var Guds barn på grund av sin härstamning, yttre omskärelse och laggärningar. De hade ”ett (yttre) sken av gudsfruktan men förnekade dess kraft” i sitt inre(2Tim 3:5).

Rom 2:28  Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden [pånyttfödelse] och inte genom bokstaven [lagen]. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Fil 3:3  Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting,

Juda betyder Herrens pris, Herren vare prisad och den som prisar Herren.

Det Paulus menar är att ”en sann jude är jude i sitt inre”, för det är den som prisar Herreni sitt hjärta och som är av Juda, dvs. tillhör Messias som är uppfyllelsen av profetian över Juda stam. Detta är Guds Israel och här ingår alla frälsta, det andliga Israel.

Samtidigt – det är väldigt viktigt! – är det judiska folket efter härkomst i yttre mening, fortfarande Guds utvalda folk. Det ena utesluter inte det andra. Ersättningsteologin som säger att vi kristna har ersatt det judiska folket, är en villolära. Den måste avslöjas gång på gång, för den dyker ständigt upp där man inte är grundad i Guds ord eller håller sig troget till Bibeln.

Rom 11:1  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk [det judiska folket efter härstamning efter köttet]? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2  Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt.

Det judiska folket är fortfarande Guds utvalda folk men ingen blir automatiskt frälst genom att vara född jude. Frälsningen sker invärtes genom omvändelse och tro på Jesus som Frälsare. Han eller hon ”prisar Herren” (är jude) i sitt inre.

Jag blev intresserad av profetian över Benjamins stam, alltså Paulus härstamning, och gick tillbaka för att se vad Jakob profeterade över den.

1Mos 49:27  Benjamin är en glupsk varg. På morgonen äter han rov, på kvällen fördelar han byte.”

Det stämmer ganska bra på Paulus, när han hette Saulus. Han ”andades hot och mordlust, förföljde och ville utrota Guds församling” innan han mötte Jesus och blev förvandlad. Saulus var en nitälskande farisé som försvarade lagen men hans gärningar och frukt avslöjade att han var som en varg [i fårakläder], ett rovdjur. Han var jude av härkomst men inte andligt, i sitt inre.

Saul(us) betyder krävande, utlånat, dike och död. Saulus hade ”utlånat sig” till Satan.
Paulus betyder liten, den lille. Paulus blev ”liten” i sig själv men han blev till stor välsignelse i Guds hand.

Vid närmare studie upptäcker man att versen kan översättas på ett annat sätt. Benjamins stam stod också för mod och stridskamp.

Versen kan översättas: Benjamin går efter en varg: på morgonen förtär (uppslukar) han rov, på kvällen delar han bytet.

Här får profetian en annan innebörd. Den pekar bildligt på Jesu seger över djävulen och allt det onda, genom sin död och uppståndelse och ”delningen av bytet” vid tidens slut. Jesus sa:

Mark 3:27  Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus.

Luk 11:21  När den starke [syftar här på djävulen] beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22  Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom [den Starke i Jakob], då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. [Jesus avväpnade andevärldens furstar och väldigheter…genom korsets seger, Kol 3:15]

Jesu ord syftar på profetian genom Jesaja:
Jes 49:24  Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? 25  Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand [djävulen och hans tjänare]. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn.

Hes 34:8  Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde [vilda djur syftar på falska herdar] – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får… 11  Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet: 13 “Härskarornas kungar flyr, de flyr, husmodern där hemma får dela bytet. [orden betyder att fiendearméernas kungar flyr snabbt, när evangeliet förkunnas och människor kommer till Jesus]

När Paulus hade mött Jesus till frälsning, gick han också ”efter vargen”, dvs. djävulens villoläror. Han avslöjade och ”slet itu dem”, uppfylld av Guds Ande. Han kämpade mot gnosticism, framgångsteologi, dominionism och andra falska läror. Han avslöjade ”vargar i fårakläder” och räddade många från deras makt. Man kan nog säga att Paulus var med och uppfyllde profetian över Benjamin stam, i Jesu namn.

Juda stam
Vi går tillbaka till välsignelsen över Juda:
1Mos 49:8  Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders nacke, din fars söner skall buga sig [shachah] för dig.

Shachah betyder att falla ner, tillbe, att göra lydig.

Profetian säger först och främst att alla Jakobs stammar, hela Israel, ska prisa Juda, för i den stammen skulle Messias födas.I förlängning gäller profetian evangeliet till alla folk. Även alla Guds fiender ska tvingas böja sig och erkänna att Jesus är Messias och den han säger sig vara. Ingen kan fly undan den dagen.

Alla knän skall böjas och bekänna att Jesus är Herren
Jes 45:23  Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed.

Det var de orden som Paulus syftade på när han skrev:
Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

…1Mos 49:9  Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son. Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna – vem får honom att resa sig?

En annan översättning: Som ett rivet byte har du kommit hem, min son.
Jesus ödmjukade sig – böjde sig – och blev ett offer, det slaktade Lammet. Nu är han det segrande Lejonet av Juda som ”lägger sig ner” efter fullbordat verk. Lejonet är kungen som segrar i strid. En lejoninna beskyddar sina ungar.

Orden återfinns i Bileams profetia om Israel:
4Mos 23:24  Se, ett folk står upp likt en lejoninna, likt ett lejon reser det sig. Det vilar ej förrän det ätit [uppslukat] rov…
Vi läser verserna innan. Här försökte Balak att få Bileam att förbanna Israel men Gud hindrade honom och han måste säga det Gud hade sagt:
20  Se, att välsigna [barak] är mitt uppdrag. Han (Gud) har välsignat [barak], och jag kan inte ändra det. 21 Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. HERREN , hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem. [vi ser liksom att Jesus strålar fram i de här verserna] 22  Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. 23  Ingen trolldom hjälper mot Jakob, ingen spådom mot Israel. När tiden är inne skall det sägas om Jakob och Israel: Vad har inte Gud gjort!

Gud beskyddade alltid så länge folket höll sig till honom – och i Kristus Jesus [i förbundet] gäller det beskyddet oss på samma sätt emot häxkraft, mot trolldom, mot förbannelser och all slags ockult verksamhet. Guds beskydd gäller mot falska anklagelser, förtal och lögner.

Jag kommer ihåg ett profetiskt budskap som vi fick för många år sedan genom en pastor som vi har stort förtroende för:
”…Jag har välsignat er för att andra ska bli välsignade genom er. Det är Jag som utstakar vägen, säger Herren. Ni har fått gå en svår väg som ibland varit törnig, men törnena har inte skadat er för Jag har beskyddat er…”
Orden var lite märkliga för vi trodde att vi hade tagit skada av det som hade hänt. Men Gud vet hur allt ligger till och fick tacka för hans beskydd.

Det finns många starka löften till Guds tjänare (män och kvinnor):
Jes 54:14  I rättfärdighet skall du bli befäst. Förtryck skall vara fjärran från dig, du har ingenting att frukta. Förskräckelse skall vara borta, den skall inte komma dig nära. 15  Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig.
17  Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

1Mos 49:10  Spiran [shevet betyder stav, spira, käpp] skall inte vika från Juda, inte härskarstaven [shaqaq] från hans fötter, förrän han som den tillhör [Silo /Shilo] kommer och folken blir honom lydiga.

(Hebreiska) …till dess Silo kommer eller han som riket tillhör kommer.
Silo syftar på Messias och namnet Silo betyder lugn, trygg, Fridsfursten, hjälte, fridsam, sänd, lycklig. Fridsfursten skall komma ur Juda.

Ordet shevet beskriver Jesu ämbeten som Kung (spiran) och Herde (staven, käppen). Shaqaq beskriver Jesus som Domare (härskarstaven). Jesus uppfyller profetian över Juda stam.

Vi lär känna Jesus som Frälsaren först och främst, när vi kommer till tro.
Men han är också Kung, Herde (den gode herden), Herre, Herren, Överstepräst och den rättfärdige Domaren. Som sådan ska vi också lära känna Jesus.

Vi lär känna Jesus som Kungen i Guds rike.
En definition på att älska Gud med Guds kärlek [grek. agape] är att vandra i en kungs vilja, att vandra i (Guds) kärlek. Vi lär oss att söka Guds rike [alltså Guds vilja] först (Matt 6:33). Här är det underkastelse och lydnad som är det centrala.

Ängeln Gabriel sa till Maria:
Luk 1:32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 3  Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”

Det görs försök att ta Messias plats. Människor vill härska över världen och tror sig kunna rädda planeten utan Gud. Jag har läst att inom kabbalismen (judisk mystik som är ockult) och i kontemplativa andliga övningar enligt jesuitens Ignatius av Loyola,finns samma tankar att etablera riket. Här finns det många ”fikonlöv”: yttre verk istället för inre liv. När världens ande kommer in bland kristna formas villoläror som säger att kyrkan ska få makt att styra världen (Herravälde /Dominion) och man påstår att Guds rike etableras genom att underordna sig vissa ”apostlar” som ska härska över Guds församlingar genom under och tecken och manifestationer – men de är falska, obibliska och t o m ockulta. Allt sådant leder till förakt mot Guds verk och Guds folk.

GUD säger att ingen kommer att lyckas. Spiran skall inte vika från Guds Messias, kungen i Guds rike, Sonen, han som riket tillhör (Silo). Den som förkastar Kungen, kan aldrig komma in i Guds rike.

Vi har förebilder när David intog Jebus [som betyder den som trampar ner, den vattenlösa kullen], som fick namnet Jerusalem [som betyder fridens boning, vision av frid].

Jesus är vår frid [vår Silo/Shilo], Fridsfursten som har spiran. Jerusalem är staden där Gud har fäst sitt namn. Namnet står för karaktär och Guds auktoritet. Att tillhöra Jerusalem [det himmelska Jerusalem] är att vara under Jesu namn, under Jesu herravälde och tillhöra Guds rike.

Vi får gå bort eller dö bort från vårt eget herradöme och gå in under Jesu herradöme. Det är sann trygghet för all framtid.

Vi lär känna Jesus som Herden
Den gode herden leder fåren på rätta vägar (v 3):
Ps 23:2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3  Han vederkvicker min själ… (4) han tröstar och är med mig i dödsskuggans dal… osv.

Gud tvingar inte. Han leder i frid. Den helige Ande [kärlekens Ande] är drivkraften. Ty Kristi kärlek driver oss,.. (2Kor 5:14), skrev Paulus.
Jesaja profeterade om när Guds folk går Guds ärenden:
Jes 55:12  Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram…

Vi lär känna Jesus som Herre och Herren
Jesus är Gud och han är över allt. Vägen till seger är att ödmjuka sig inför honom och överlåta sig åt honom på livets alla områden.

1Petr 5:6  Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7  Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. [att gång på gång lära sig förtrösta på Gud och vila i den förtröstan]

Det är ”hans tid” som gäller. Han har inte glömt dig. Han har inte lämnat dig. Ibland får vi ett ord från Gud mitt i stormen, som vi får hålla fast vid.

Vi lär känna Jesus som Översteprästen
Hebr 4:14  Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15  Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

Jesus har medlidande. Varje gång vi får nåd, visar han sin stora barmhärtighet och sitt medlidande. Därför uppmanas vi att komma frimodigt inför tronen. Jesus vet hur det är att vara människa och han är Medlaren som manar gott för oss och hjälper genom allt.

Som Överstepräst gick Jesus korsets väg och uppfyllde allt som Guds rättfärdighet krävde.

Rom 6:5  Ty är vi förenade med [sumphutos] honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

Sumphusos betyder att planteras tillsammans, växa tillsammans, vara förenad med (beskriver en process).

Versen före talar om dopet, när vi (vår gamla människa) begravdes med Jesus för att uppstå med honom till ett nytt liv. När du gav upp ditt liv till Jesus blev du en planta som Fadern har planterat. Du växer tillsammans och förenas med Jesus. Det är att leva med korsets innebörd.

Jesus sa om fariséerna som förkastade honom:
Matt 15:13  Jesus svarade: “Varje planta, som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med roten.

Dessa fariséer påstod att de tillhörde Guds rike men de föraktade självaste Kungen och Översteprästen i riket. Det som hade upprört fariséerna var det som Jesus sa innan:
Matt 15:7  Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8  Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9  Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.” [de var judar i köttet efter härkomst men inte andligt i sitt inre]

Här avslöjar sig alla slags ledare som har valt bort korset, den smala vägen. Det handlar alltid om att ”göra gärningar” och bli stor, ”nå sin fulla potential”, istället för hjärtats totala överlåtelse åt Gud. Det kan handla om att följa program och stora mänskliga planer för att bli många och stora i världen, istället för att lära människor att söka Andens ledning och Guds personliga vilja. I Guds rike gäller Guds vilja. När Gud får förändra hjärtat blir det synligt utåt och ger Gud äran.

Vi lär känna Jesus som Domaren
Jes 33:22  Ty HERREN är vår domare. HERREN är vår lagstiftare [shaqaq – härskarstaven]. HERREN är vår konung. Han är den som frälsar oss.

Guds ord …är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Hebr 4:12)

Om kyrkan inte vill tala om Guds rättvisa domar, är det något som är fel. I Bibeln är det bara falska profeter som enbart talar om framgång och sockrade positiva budskap utan varningar eller skärpa. De vill vara människor till lags. ”Allt står väl till”…

Den som inte låter kärleken till sanningen få rum, blir utlämnad (prisgiven) till lögnen, som man då gärna vill höra och tro på, (2Tess 2:11-12). Guds godhet och kärlek [agape] byts ut mot en allmän medmänsklighet som kallas ”godhet” och blandas ihop med Jesus. I nästa steg är alla lika ”goda” och Jesus blir en god ledare bland andra. Avfallet och lögnens ande har därmed gått långt. Djävulen vill inte höra om Guds domar. Vi förstår varifrån allt sådant kommer, vem det kommer ifrån.

…1Mos 49:11  Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. [Jesu blod]

Vi känner igen orden från:
Sak 9:9  Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Matt 21:1  När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2  och sade till dem: “Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig.

Jesaja tar upp samma tema som Jakobs välsignelse men också att Gud kommer att döma sina fiender – rubriken i SBF är ”Vedergällningens och återlösningens dag”

Jes 63:1  Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? “Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa.” 2  Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? “En vinpress har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. 4  Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit.

Det var den profetian som Jesus citerade en del av i Nasarets synagoga:
Jes 61:1  Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2  till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, 3  för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas “rättfärdighetens terebinter”, planterade av HERREN till hans förhärligande.

Trösten kommer fr a vid Jesu återkomst. Här är nådens tid slut och Guds fiender kommer på skam. Jesus läste inte upp ”hämndens dag” i Nasaret, för det hör till hans andra ankomst.

Vem är han som kommer från Edom?
Edom
betyder jordisk, röd.
Edom var ständigt fiende till Israel. Domen över Edom beskrivs i Jesaja 34 och kan liknas vid ”ett religiöst Harmagedon” eller Skökan Babylon i Upp-boken. Edom står för avfallna kristna och falska religioner enade i en världsreligion – de är Guds folks fiender.

Edom var landet där Esau bosatte sig.
Hebr 12:15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. 16  Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt.

Förstfödslorätten innebar Guds oförtjänta välsignelse, beroende av Guds nåd till fostran och att bära vidare Guds löften om Messias. Det innebar en dubbel arvslott men Esau älskade vällust mer än Gud (2Tim 3:4).

En bitter rot – är detsamma som plantan som rycks upp med roten…
– det är samma som ”ogräset bland vetet(Matt 13).
– bitterhet är smittsamt!
– bitterhet riktas ytterst mot Gud.
– falska lärare som sprider villoläror bland Guds folk sår bittra rötter.
– ljumma kristna som likt Esau tar lätt på gudsfruktan riskerar sin frälsning.

Edom är dömdvärldens visdom är dårskap inför Gud (1Kor 3:19).
Jak 3:15  En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk (= Edom), oandlig [”jordisk och oandlig” är samma ord som beskriver Esau], ja, demonisk.

Bosra var Edoms huvudstad och betyder vedermöda, nöd, trångmål, trängsel. I den sista vedermödan sker en uppdelning när ogräset samlas (de ogudaktiga) och skiljs mer och mer från vetet (Guds folk).

Jesus är mäktig att frälsa. Han är också ensam den som har rätt att döma.
Upp 19:11  Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12  Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor [Jesus är Kung över alla kungar]. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13  Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är “Guds Ord”. [Jesu blod renar från all synd men de ogudaktiga trampar på det och får ta konsekvenserna av det] 14  De himmelska härarna [änglarna] följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15  Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd [Guds ord], som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. [samma ord som Jes 63] 16  Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: “Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

Guds fiender krossas som druvor krossas av vintramparen.
Alla har ett val: vill vi lyda Konungarnas Konung eller inte?

Det kommer en dag när det sista ropet hörs till, den här världens religiösa system (skökan Babylon): Gå ut från henne mitt folk…” (Upp 18:4). När ljuset slocknar har Guds folk lämnat, ljuset är borta och mörkret är kompakt. Syndens och ondskans mått är fullt.

Vad var ”skökan Babylons” värsta brott?
Hon bedragit ”alla folk” och förföljt Guds folk (Upp 18:3). Alla folk säger att det sker globalt. Det kan också syfta på förföljelse av Guds folk som har skett genom hela historien.  Då står benämningen Babylon för alla Guds fiender.

Jesus sa: Saul, Saul, varför förföljer du mig?” “Vem är du, Herre?” Rösten svarade: “Jag är Jesus, den som du förföljer, (Apg 9:4-5). Att förfölja Guds folk är detsamma som att förfölja Jesus, att attackera Gud själv. Det gör man inte ostraffat om man inte bekänner och ångrar sig.

…1Mos 49:12  Hans ögon är dunkla av vin, hans tänder vita av mjölk.
(Hebr) Hans ögon är mörka som vin under sin bästa tid…

Vin står bildligt för glädje och kraft i den Helige Ande.
Mjölk är Guds rena och livgivande ord (2Petr 2:2).
Vitt står för renhet och fullkomlighet.

Vin och mjölk står för andlig föda, proviant, i alla tider och prövningar.
Det finns färdkost – det finns ett förråd
Ps 132:15  Sions förråd [tsayid] skall jag rikligt välsigna [barak barak], de fattiga skall jag mätta med bröd. 16  Prästerna skall jag klä i frälsning, och de fromma skall jubla högt. [här är allt Guds folk ”ett heligt prästerskap”, (1Petr 2:5)] 17  Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David, jag har tillrett en lampa åt min smorde [min Messias]. 18  Hans fiender skall jag klä i skam, men på honom skall hans krona glänsa.”

Tsayid betyder jaga och fånga (för mat) men också föda, förråd, färdkost, näring och lunch, att ta med eller packa proviant eller mat för en lång resa.
Barak barak – betyder ”Jag ska rikligt välsigna”, jag skall förse och mätta på alla sätt.

Det är Kungen Jesus löfte till sina barn om välsignelse och Guds förråd sinar aldrig. Spiran är för alltid hos honom..
…och kallelsen gäller alla som vill:

Jes 55:1 Hör på, alla ni som törstar (efter rättfärdighet, Matt 5:6), kom hit till vattnet (levande vatten), och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.