Guds Frid och Nåd

Varför önskar Paulus oss troende nåd och frid så ofta i sina brev?

EF 1:1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.

Nåden är som en stor kraft källa som flödar in i våra liv genom Jesus Kristus. Friden är motsatsen till Kaos och roten till ordet Frid betyder: “delar som kommer samman och blir ett” Gud har alltså låtit oss som delar komma samman med ett syfte: Nåden skall genom Jesus Kristus i oss berömmas och prisas.

Vad innebär nu detta för oss i praktiken? Jo för det första betyder det att vi aldrig kan klara av problemet, vad skulle vi annars med Guds Nåd och Herrens Allsmäktighet till? Guds vilja för oss är ju nämligen att vi aldrig skall kunna berömma oss av något. Det innebär ju att vi måste vara begränsade och beroende precis som i Eden. Om vi inte är det så kommer vi aldrig att få uppleva utflödet av sann nåd genom våra liv.

Galaterna hade hört budskapet och upplevt den korsfäste Kristus. Guds nåd hade förvandlat människor i den här kärleksgemenskapen de hade. Nu kom ett falskt evangelium in och då slutade Guds Nåd att flöda. Paulus sa att de fallit ur Guds Nåd och då har man direkt förlorat Guds Frid! Vad innebär nu det här konkret i en människas liv?

När Jesus Kristus blir den som får all berömmelse och lov och pris i mitt eller i församlingens centrum för det som sker. Då börjar Guds ljus att slockna! Vet du att ordet berömma sig av är ett av Paulus favoritord Han hämtar det här ifrån.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig (SKINA AV) av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma (SKINA) sig, han skall berömma sig (SKINA AV) av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Här ser vi att vi kan skina och berömma oss av vår själ och dess krafter. Vi är alltså kallade tillsammans säger Paulus för att låta den härliga nåden prisas genom Jesus Kristus i oss. Ser ni att det är olika ljus Paulus talar om? Ormen betyder ”Den skinande” han vill alltså smyga in och stoppa Guds Nåd att flöda för han vill att ”Jaget” skall berömma sig.

Varför är då korset en sådan dårskap för den som går förlorad? Jo därför att här i världen drivs vi att maximera det Gud säger är värdelöst. Men naturligtvis byter vi namn på sakerna och förandligar dem vi påstår att vi kommer i Jesu namn fast vi kommer i vårt eget namn. Vad handlade hela ökenvandringen om? Vad innebar egentligen händelsen med ormarna som bet folket? Mose gjorde en kopparorm och upphöjde och alla som såg och förstod budskapet blev helade. Jesus pekade på den här händelsen som gällande sin egen korsfästelse.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Här ser vi att Jesus säger att om vi verkligen ser och förstår budskapet om Korset. Kan vårt gamla liv som är drivet av ormen dö ner så vi slutar upp att berömma oss av saker. Nu är problemet att vi inte förstår det här vi ser inte själva skillnaden mellan det som vill skina själv eller det nya andliga livet.

Gud vill alltså stoppa oss från att skina och berömma oss själva
Han samlar oss och gör oss till ett för att vi skall berömma oss av Herren (NÅDEN)

De är så tydligt just när det gäller församlingen i Korint att Satan attackerade dem för att bedra dem (2 Kor 11:3) Ett nytt evangelium hade kommit in genom falska Apostlar. Budskapet var frågan om att ”Berömma oss av” hela tiden.

1/Paulus budskap var Korsets kraft och därigenom få uppleva Guds Nåd.
2/De falska Apostlarnas – Nya uppenbarelser + Ingalunda skall ni dö!

Kommer ni ihåg vad ormen sa till Eva?
1/ Skulle då Gud ha sagt? (Nya uppenbarelser)
2/ Ingalunda skall ni dö (Ta bort Korset)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

Nu vill jag ställa er en fråga har ni någonsin hört oss komma med nya uppenbarelser som går emot Jesu budskap och Apostlarnas klara lära? Har vi inte tvärtom försvarat Evangeliet från att förvridas av människor? Vill vi inte leva så varenda en av oss? Den som vill leva det nya livet och uppleva Guds Nåd och Kraft och berömma sig av vad Gud gör i oss genom Anden anses nästan som en Kuf i dagens Kristenhet.

Jag har ju varit med i Kristna kretsar sedan 1989 många här har varit med ännu längre. Det har gått exakt som Jesus visade mig och Elvor att det skulle gå. Det skulle komma in ett falskt ljus eller ett falskt sken i kristenheten som gjorde att människor skulle vända oss ryggen.  

Jag blev både bedrövad och starkt påverkad av Guds trofasthet. Johannes var lika förvånad när han fick se skökan på Vilddjuret. (Upp 17:6) Men Gud vet vad som finns i oss och om det inte får korsfästas kommer vi att bedras av Synden.

Den upplevelsen jag gjorde var att jag fick se att idag har vi satt upp en ny norm i kristenheten. En ny norm det innebär vad vi accepterar som godkänt. Men det är bara det att den nya normen man satt upp stämmer inte med de gränser Gud har satt upp. Vad kallas det att gå utanför Guds gränser? Det kallas för Laglöshet! Man har flyttat gränserna och så kallar man den nya normen för inkluderande.

Vad som nu skett är att man öppnat upp för de här nya uppenbarelserna i Kristenheten. Så har man kommit överens om att inte bråka utan alla skall älska alla nu. Man håller varandra bakom ryggen och talar väl om villolärare och man kallar det här för kärlek. Nej det här är inte kärlek det är laglöshet och detta leder till att kärleken (A) kallnar.

Det var precis som om jag fick se vår situation i ett nytt levande ljus! Den som kommer in i den här kulturen likformas snabbt med de andra i denna nya norm som de kallar för kärlek. Det här är exakt den utveckling Paulus säger skall ske vid ändens tid. När vi läser detta står det på grekiska att de skall tömmas på kraften det är alltså den Nåden vi talat om. Lägg märke till att det är Korsets Kraft som gått förlorad inte den falska kraften ”Under och Tecken” den skall finnas där. (Matt 7)

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär

Kommer ni ihåg vad jag sa i början? Varför har Gud samlat oss tillsammans? Jo för det första att vi skall hålla oss innanför vad Gud har sagt. Om vi gör det så kommer Guds nåd att verka starkt i oss så vi berömmer oss av Jesus Kristus. Detta är alltså den norm vi skall leva inom detta är Guds Kärlek.

Man har alltså sakta bytt ut Korsets budskap mot ett annat Evangelium som flyttar gränserna för vad församlingens norm är. Eftersom vi har uppsatt en ny norm för vad Guds Kärlek är så är det fritt fram för falska Profeter att komma. Ormar av alla de slag kryper in i Guds Hus! Den nya kärleksnormen är ju ett beskydd för dem. I den här normen man skapat är det ju kärlekslöst och dömande att nämna dem vid namn också.

Hör nu vad Paulus säger skall vara det Evangelium som håller församlingen och oss inom de gränser eller den norm Gud har satt upp för oss.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

1/ Skulle då Gud ha sagt (Nya uppenbarelser)
2/ Ingalunda skall ni dö (Korset)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad.

Den som nu kunde manifestera någon slags kraft genom yttre manifestationer hölls nu högre än de som predikade att du måste dö med Jesus på ett kors. Precis det här kommer att ske vid ändens tid också.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Det innebär att de som predikar Korset och håller fast vid vägen blir Kristenhetens ”Kufer”. Det är slut med väckelsekampanjernas samlingar vid korset för omvändelse. Det finns inget kors kvar att samlas runt längre och det råder ett moraliskt kaos i den nya normen. Vad har nu drivit Betel Church till ren spådom och trolldom? Man samlas för att dra kraft från de döda! Hur har det kunnat gå så långt att man prisar det här i den del församlingar i Sverige?

Jerry Potter sa en gång att om inte du själv flyttar på Guds gränser kommer ondskan inte åt dig. Men nu flyttar man på gränserna genom nya uppenbarelser och nya bibelöversättningar. Om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir den snart en sanning och den skapar en norm. Det är exakt vad du kan se på nyheter och media just nu en hjärntvätt för att leda oss in i ett system.

Lika föraktade som Korspredikanterna är i den avfallna Kyrkan
Precis lika föraktade är Korsvandrarna i världens ögon. Varför hatar världen Korset? Jo för om du väljer att ta ditt kors på och följa Jesus förlorar Satan en själ och Jesus vinner en.

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (Psuche) skall mista det, men den som mister sitt liv (Psuche) för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Om du inte formar dig till den nya normen kommer man vända dig ryggen. Om du inte har någonting att bidra med till det ”Common Good” är du ingenting värd i deras ögon. Pressen kommer att öka på oss hela tiden ”Behaga människor” eller ”Behaga Gud”. Det talas nu om en global lön och det kommer givetvis att ha en del villkor uppsatta som är Antikristliga.

Det kommer alltså bli frågan om att följa lammet för hans skull! Men den brinnande kärleken och kraften till efterföljelse kan endast komma av och genom Korset i våra liv. Vi blir alltså inspirerade till något oerhört spännande ett liv tillsammans på en ny Jord. Vi kan se att något oerhört finns på andra sidan elden som kommer drabba hela världen.

Vad händer när bekymren drabbar oss? För det kommer de att göra sa Jesus!
Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Vilka är då i Kristus Jesus kan man ju fråga sig? Det är de som tagit korset på och följt honom!
Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Men vad gör den människans själ som inte följt korset när bekymren kommer? Jo hon söker upplevelser för att maximera sin själs begär efter lycka och säkerhet.

1969 skriver Peggy Lee sången: “Is That All There Is?” (Finns det inget mer att uppleva) refrängen går så här: Låt oss dricka oss fulla och ställa till ett stort festande.

Är inte det talande? Det själiska kan aldrig göra en människa nöjd. För att människan inte skall hitta fram till Gud har Satan gjort allt hon tror hon behöver väldigt lätt tillgängligt just nu. Att maximera själens lycka och söka säkerhet är något bibeln kallar för dryckenskap. Det står att den som är motståndare till Korset är onykter och fångad i hans snara för att göra hans vilja (2 Tim 2:25-26)

När vi nu närmar oss slutet på denna tidsålder skall ångest och betryck komma över folk över hela världen. Jag talade i veckan med en väldigt sund troende kvinna jag känner: Jag har aldrig upplevt ett sådant starkt betryck som det är nu!

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Vi skulle kunna säga att bekymmer och oro skall gripa tag i människor över hela världen. Vi känner en del andra vänner som plötsligt drabbats av en stark ångest. Jag har själv upplevt ångest men jag löste det som världen gör jag maximerade min själs begär. Till slut blev jag frälst och fri från min ångest men jag har inte blivit fri från olika prövningar ändå de ingår. Jag vet inte varför jag skall nämna detta men jag läste lite om Psykologi och Själavård.

Det första vi gör när vi drabbas av något är att tänka det är nog straffet för något. Det finns liksom inbyggt i oss ett totalt felaktigt tankesätt att detta måste vara Guds dom annars skulle det inte hända mig.

> Gott = Bara framgång och inga lidanden
> Ont = Negativt – Sjukdom och lidanden konsekvens och straffet för något

En känd kristen psykolog vid namn Frank Minirth skriver i en bok Psykologi och Själavård. En persons nivå av visdom eller lycka har ingenting med gener att göra. De flesta som får en depression drabbas genom ett oansvarigt tänkande och handlande när det gäller vrede och skuld. (Själens känslor)

En del drabbas därför att man medvetet gör fel val en del drabbas därför att man saknar kunskap i de här frågorna. Sanningen är den att de flesta hatar att ta sitt ansvar när deras själ börjar att må dåligt av någon anledning. Då är det mycket lättare att skylla sina själiska skador som synden orsakat på andra i stället för att kapitulera inför Gud. Jag upplever detta betryck nu för mina dåliga föräldrar eller att min man eller mina omständigheter har gjort mig sådan. Alltså det är just detta tankesätt som är en lögn som orsakar så mycket depression även bland kristna (Kapitel 13 i boken Psykologi och Själavård)

Men all ångest kan vi inte få något svar på denna sidan evigheten. När han kommer tillbaka står det skall han torka bort alla tårar från vår kind. (Upp 7:17) (Upp 21:4)

Vi är ju kallade tillsammans för att vinna människor för Gud och för att leva i och manifestera hans nåd så han blir prisad. Det innebär ju att Gud måste utföra något genom sin kraft (Nåd) och vi måste förstå att detta ser omöjligt ut. Själavård är alltså någonting som Gud måste utföra och kan bara ske genom hans nåd. Vi har alla en viss befrielsetjänst och Gud har sagt att vi kommer att få se många bundna bli fria. Hur skall vi vara egentligen för att kunna föra Guds ljuse in i mörkret? Hur skall vi kunna befria människor från ”Tankebyggnader”?

Det måste ske i kärlek och det måste ske utan täckelse för ansiktet. Detta med täckelse för ansiktet är alltså det skenet som ”berömmer sig” av det han gör. Vi tog upp det i början att det var det som stoppade nåden och kärleken från att flöda bland Galaterna.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Nu säger Paulus i Kapitel 4
Han uppträder alltså inför Guds ansikte utan täckelse och i hans hjärta har han härligheten och Guds Kraft strålande i sitt hjärta. Det vill säga han har korsfästs med Kristus och hans uppståndelsekraft i hjärtat. Du kan aldrig skilja på Korset och Uppståndelsekraften.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Med andra ord så har vi Guds Härlighet i våra hjärtan vad är nu detta? Härlighet är hur någon verkligen är hans makt och hans personlighet. Då har vi nu gjort en vandring genom öknen där täckelset försvunnit. Vi omskärs i hjärtat vi går in i löfteslandet då får Josua uppleva något.

Omskärelsen är Korset
Herren Sebaot är Herrens Härlighet
Jeriko är alltså en bild på ”Tankebyggnader” som ser omöjliga ut.

Man bar Arken och nådastolen runt Jeriko och på den 7:e dagen föll murarna rakt ner. Kom ihåg att man nu var i löfteslandet korsfästa med Kristus och utan täckelse för sitt ansikte. Vi skall inta våra Jeriko på exakt samma sätt.

2 Kor 10:4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Om vi vandrar inför Guds ansikte utan täckelse. Om vi kommer samman här för att förhärliga hans namn kommer allt att vara möjligt. Jag slutar där jag börjar. Ef 1: 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas.

Jag vill avsluta med en dikt av Nils Bolander
Trasiga redskap tar han i sin hand
och arbetar med i sitt åkerland.

Plogar som ingen vill plöja med
ställer han i ordning, denne mästersmed.

Spelar en låt på en sprucken violin
så att man aldrig glömmer melodin.

Blåser en revelj i ett buckligt gammalt horn
som väcker dem som sover i Törnrosaslottets torn.

Dem som människor inte förstod
utvalde Gud i sin redskapsbod.

Den som i världen ingenting är
utväljer Gud i sin legohär.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.