Du enskilde kristne, vem tillber du?

Det är mycket nu i görningen och det är viktigt att vi är vakna och självrannsakande. Men vi måste låta Anden utföra helgelsen i våra liv och det kommer alltid genom korsets kraft.

Hur kommer vi ut ur Herrens påverkan på våra hjärtan? Med andra ord hur börjar ett förhärdande av hjärtat?

Heb 4:6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

Vad är olydnad? Det är att man inte är evangeliets budskap lydig. Om vi inte är Evangelium lydiga blir även vår tillbedjan orenad. Vem vill att vi skall vara olydiga mot Herren?

Lägg märke till att när Ormen kom till Eva var det 3 saker som han sa:
1/ Skulle Gud ha sagt? (Lockelsen att lägga till något)
2/ Ingalunda skall ni dö (Bort med Korsets budskap)
3/ Ni skall bli som Gud (Ni skall bli som Kristus)

Då ser vi vad äkta tillbedjan i Ande och Sanning är för något. Det är att tillbedja Gud inom de gränser Gud har satt upp för oss. Laglöshet är att passera över gränserna. Gå in i nya uppenbarelser som direkt går emot bibelns budskap.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Den helige Ande leder alltså den sanne Kristne att tillbedja den förhärligade Jesus Kristus i helighet och sanning. Det vi nu ser genom SKR bland annat påverka både samfund och församlingar och enskilda är absolut inte tillbedjan i Ande och Sanning.

Direkt kommer man ju att tänka på Israels folk i löfteslandet som inte skulle beblanda sig med landets innebyggare och deras gudar.

Exo 34:12 Tag dig till vara för att sluta förbund med invånarna i det land dit du kommer, så att de inte blir till en snara för dig. 13 I stället skall ni bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror. 14 Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han. 15 Du skall inte sluta något förbund med invånarna i landet, eftersom de trolöst håller sig till sina gudar och offrar åt dem. När de då inbjuder dig kommer du att äta av deras offer.

Vi tror bestämt att om vi kompromissar med evangeliets sanning nu kommer vi aldrig att kunna stå emot fiendens listiga anslag. Ta bara vaccinet som delat upp hela kristenheten i två läger. Man förstår inte att det är ej själva Vaccinet som är grejen. Det är den registrering som följer nu steg för steg….Som till slut leder fram till Upp 13 och det Politiska – Religiösa – Ekonomiska system som kommer. Du håller på att vänjas vid nya lagar och regler – Så småningom kommer det som en snara över oss men vem får kraft att kunna stå emot? Definitivt inte den som tillbeder avgudar? Eller kompromissar med världen.

Vad händer egentligen i vårt land? Är det verkligen en slump med Pandemi och alla lagar eller leder det fram till något? (Otrevligt och Planerat)

Vaccinpass kan komma att bli en nyckel för att få resa, gå på konserter och mycket annat. Men kritiker varnar för att systemet riskerar att bli både integritetskränkande och diskriminerande.

Här följer lite funderingar av Bo Fjällström igen just om SKR och dess påverkan på den kristne. Du enskilde kristne, vem tillber du?

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.