VARNING FÖR SARAH YOUNGS “JESUS”

VARNING FÖR SARAH YOUNGS “JESUS”
Gud är ingen pladdrare

Elvor Ohlin
2023-01-07
Lyssna –HÄR

Att stå för Bibeln och att göra det i kärlek i olika frågor, borde vara grunden för varje sann kristen. Eftersom Gud är Gud, vet han vad som rätt, sant och sunt för varje människa. Han varnar för det som skadar och leder fel. Den som har fått Guds kärlek står för Guds ord, vill hålla sig innanför Guds gränser och leva i Guds vilja. De konsekvenserna är naturliga. Det finns frågor som är frälsningsavgörande och därför uppmanar den Helige Ande genom aposteln:

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Idag finns det en hel del böcker och andaktsböcker som utger sig för att vara “Guds röst”. Författaren påstår att Gud talar ideligen, varje dag, sådant som hon eller han förmedlar. Själv känner jag obehag av att öppna en sådan bok. Eftersom även för övrigt vakna kristna kan bli lurade av böckerna, vill jag förklara varför.

1. Budskapet kan omöjligt stämma på alla.
Bibeln är Guds ord och är skriven i sitt sammanhang historiskt, profetiskt och poetiskt. Alla bibelböcker är i harmoni med varandra och samstämmiga i sin helhet. “Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.” säger Psalm 119:160. Likaså gäller den gamla regeln: “Låt skrift förklara skrift”. I det profetiska ordet får vi veta bakgrund, nutid och framtid. Vi får veta orsak till Guds tilltal gällande varningar och domar eller löften och uppmuntran. Den som lever tvärt emot Guds bud kan inte välsigna sig utan att blunda för sanningen – alltså det som står skrivet i Bibeln.

När en andaktsbok säger “Jag är med dig och jag är så nöjd med dig… mitt älskade barn lita bara på mig…” blir det helt missvisande eftersom “budskapet” gäller alla som läser den dagen, eller hur? Den som lever i uppror och synd emot Gud, uppmuntras felaktigt. Likaså kan en “varning” (om det alls ingår?) sägas till fel person, som därmed tar på sig falsk skuld. Detta är en anledning att förkasta sådana böcker. De påminner mig om horoskop och spådomar och den första anledningen till att jag vill varna.

Gud talar ibland till oss personligen och det kan vara utifrån en enda bibelvers men även då talar Gud aldrig emot sitt eget ord. Exempelvis skulle Gud aldrig välsigna eller uppmuntra det som räknas upp som synd. Sådant uppmuntras däremot från mörkrets furste.

Det grekiska ordet daimonion [Strong G1140] betyder onda andar eller demoner. Ordet kommer från daimon och daio, som betyder den som ger eller delar ut (lovar) förmögenhet (lycka, framgång, tur), på engelska: to distribute fortunes. När Satan gör sig lik en ljusets ängel kan han mycket väl låta “kärleksfull” och lova framgång, lycka och välgång. Att han endast är ute efter att stjäla, slakta och förgöra håller han tyst om. Det visar sig längre fram.

2. Gud talar inte dagligen, ständigt och jämt till någon människa.
Det finns inget bibliskt stöd för att Gud ger profetiska tilltal ständigt och jämt. Så var det inte [ens] för profeterna i GT eller apostlarna i NT. Att Gud skulle tala ständigt och jämt är inte bibliskt.

Missvisande undervisning om att Gud alltid talar “om vi bara kan höra”, har lett till att kristna har följt alla möjliga konstiga tecken och tagit felaktiga beslut. Gud är ingen pladdrare. Att påstå att “Gud har talat”, har också missbrukats för att försvara villolärare. Den som prövar eller med rätta kritiserar, brukar då kallas “en lagisk farisé” eller liknande. Sådant hörs inte minst från NAR-apostlar och den s k karismatiska Latter rain-rörelsen New wine, som satte fart i Toronto och framför allt pågår i Bethel Church Redding, Kalifornien idag.

Mitt tillägg 10 januari 2023:
Gud är ingen pladdrare, skrev jag här innan. När vi läser det här bibelordet står det just ordet “babbling”, på engelska. Dvs. babblare eller pladdrare.

2Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat [kenophonia] skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet,

Först och främst syftar bibelordet på tomma och oandliga diskussioner, som inte leder till något gott. Motivet är ont och “pladdrandet” är vilseledande. Tomt prat [kenophonia] i grundtexten beskriver någon som babblar och imiterar. Ursprungligen användes ordet för ett barn som försöker lära sig prata.

När Paulus använder ordet har det en mycket allvarlig innebörd, av dem som sprider falsk lära och är oandliga (oandlig står också för falsk andlighet). Ordet beskriver en som försöker imitera Guds ord men som tvärtom leder bort från Bibeln och in i ogudaktighet. Det är inte den Helige Ande som talar, utan en främmande ande som “pladdrar”. Här vill jag påstå att de påhittade profetior som Sarah Young och liknande böcker ger uttryck för ingår. (Slut på tillägg)

3. Andaktsboken ersätter Bibeln
Många har vittnat om att Sarah Youngs andaktsbok har en tendens att ersätta Bibeln när den utger sig för att Gud talar dagligen. Sådant lockar och känns spännande. Att skriva ner dagliga andakter eller betraktelser är en helt annan sak än att utge sig för att vara “Guds röst” på det här sättet. När en andaktsbok inte för dig till Bibeln och en djupare bibelläsning, är författarens motiv inte rent.

Sarah Youngs andlighet är New age och hon beskriver en falsk Jesus.
Boken Jesus Calling (Sv. Jesus kallar på dig) har varnats för sedan många år men ändå sprids den fortfarande bland kristna. Jag har inte läst boken men jag har läst tillräckligt många sidor ur den, för att bilda mig en uppfattning. Själv har jag känt ett andligt illamående och varnat varje gång en Fb-vän har lagt ut en sida. Kanske är författarens syfte att tjäna pengar, vilket är lätt med sådana anspråk. Då brukar innehållet vara som sockervadd. Detta fick jag bekräftat när jag sökte på nätet härom dagen. Tim Challies skriver om Sarah Young: Till exempel skriver hon sällan om synd, omvändelse och ännu mindre om Jesu försoning på korset.

“Jag ville ha något mer”. Dvs. något mer än Jesus, något mer än Bibeln. De orden förleder många kristna in i ockult nyandlighet och mysticism. Typiskt nog har Sarah Young skrivit: “Jag visste att Gud kommunicerade med mig genom Bibeln, men jag åtrådde mer. Mer och mer ville jag höra vad Gud hade att säga till mig personligen för varje dag.”

Bibelns ord är fullt tillräcklig för oss.
När eller om vi någon gång får ett profetiskt budskap ska det prövas om det är i harmoni med Bibelns budskap. Gud möter oss framför allt genom bibelordet (bibelläsning och predikan) och i bönen.
2Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

JESUS är fullt tillräcklig för oss.
Kol 1:19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.
..2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

Warren B Smith har varnat för Sarah Youngs bok i många år och jag vill ta upp några av de citat som han tar upp ur boken. Warren och hans hustru var djupt inne i nyandlighet och spiritism innan de blev frälsta. De fick höra evangelium om Jesus, tack vare Johanna Michaelsons bok. Johanna har också ett starkt vittnesbörd om befrielse ut ur New age. De vittnar om att de mötte en andeguide (demon) som kallar sig “Jesus” när de var med i New age-rörelsen. Är det samma demon som Sarah Young lyssnar till?

Sarah Young skriver: “Framtiden är en fantom som försöker skrämma dig. Skratta åt framtiden!” I New age-boken A Course in Miracles står detsamma: “världen kommer att sluta i skratt.”

Ockulta medier har spått om “en planetär pingst” och “en skrattväckelse” när de syftar på den ockulta andligheten. Detta såg vi säkerligen början till i “Toronto blessing” med Rodney Howard Brown som spred “det nya vinet” [New wine] och kallade sig “Guds bartender”. “Berusning i anden” är ockult och inte bibliskt. Andlig berusning motsäger allt det Guds ord talar om när det gäller [andlig] nykterhet, vaksamhet och bön, sundhet, självbehärskning och prövning. Howard Brown fick hela församlingen att gapskratta hysteriskt när han predikade om helvetet, på en video på YouTube. Fruktansvärt sjukt. (Jag har själv sett videon).

Bibelns Jesus talar inte om skratt eller hysteriska gapflabb inför ändens tid. Jesus beskriver naturkatastrofer, extremväder, krig, förföljelse, tårar, nöd och lidande. Därför står det skrivet:

Jes 25:8 Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden (löftet gäller Guds folk). Ty HERREN har talat. 9 På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning (den sanna glädjen).
Upp 7:17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.

Språket från den falske “New age-Jesusär sensuellt
Språket är alldagligt och sensuellt i Sarah Youngs bok. Hon ger uttryck för att Gud behöver oss mer än vi behöver honom. Det är inte sant. Jag har hört liknande i en predikan av en pastor inom New wine. Han påstår ungefär att “Jesus hänger med mig och sa att han tycker att jag är ganska snygg”. Jag tror inte för ett ögonblick att det är Bibelns Jesus han lyssnade till. Återigen ger det uttryck för lättja, sensualitet och smicker. Bibelns Gud talar inte så.

New age-termerna kanske är tydligare i engelskan än svenskan, precis som i The Message bibelparafras(?). Om Sarah Young hade ödmjukhet och viljan att älska sanningen, borde hon ha blivit förfärad av de varningar till henne som sedan länge har gått ut från f d new age-are. Tvärtom har hon vridit och försökt att dölja de avslöjande uttalanden som hon skrev från början. Enligt Smith ställer sig hennes “Jesus” över Bibeln och det avslöjar om något, att det är en annan och falsk Jesus.

Ps 12:7 HERRENS tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger.

New age-målet är Panteism, Panenteism och Oneness
Kontemplativ bön hör hemma i österländsk religion, vilket ingår i s k andliga övningar. Genom tystnad och meditation är målet att komma i kontakt med “sin egen gudomlighet”, att “Gud” är i alla. Sarah Young ger uttryck för att Jesus är över alla och i alla [Panenteism]. Det är en lögn, enligt Bibeln. Att Gud är i alla leder fram till New age-målet att “alla är gudar” eller “allt är Gud” [Panteism]. Alla som följer dessa villovägar [Interfatih och synkretism] kommer att finna varandra i enhet, Oneness, men den enheten bygger på lögn.

Jag vill stryka under att vi alla kan vara ouppmärksamma och bli lurade, när något är förrädiskt likt det kristna språkbruket och bibelord citeras. Det är ofta små skillnader som man kanske hoppar över och inte reagerar på direkt. Vad gör man om man har lurats att läsa Sarah Youngs bok och liknande böcker? Riv sönder och släng boken eller bränn upp den. Be JESUS om förlåtelse och rening från all påverkan. Låt det leda till mer uppmärksamhet och vaksamhet till prövning och framför allt: Läs Bibeln och låt den stå över alla andra böcker.

1Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
1Petr 1:23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

Som avslutning vill jag ta med en kommentar som jag skrev på vår Nyhetssida för Januari 2023. Tidningen Dagen har lagt ut debattartiklar som gäller Trosrörelsens teologi, kallad trosteologi. Den som följer deras lärofader Kenneth Hagin och andra trosförkunnare, riskerar nämligen att hamna i samma falska enhet som jag nämner ovan. Av det jag har läst i debatten, uppfattar jag att man bara talar om symptomen utan att beröra det verkliga problemet.
Jag skrev:
Vi håller inte med Stenhammar eller övriga debattanter i sina analyser. Problemet i Trosrörelsens ”Trosteologi” finns redan i dess grund som är ”ett annat evangelium”, kallat Herradömesteologi (Dominion Teaching). Den grunden har tyngdpunkten på människan, ”vad jag är och har i Kristus” med tron på sin egen tro, en prestations-tro. Därav kommer s k andlig krigföring där människan tror sig ha all makt ”i Kristus”. Dessa tror sig ha rätt att driva ut andefurstar från städer och t o m driva ut djävulen ur länder (!). Herradömesteologin är grunden till att NAR-apostlar som Kenneth Copeland (Ulf Ekmans förebild) eller Benny Hinn kan säga ”jag inte bara har Kristus, jag är allt som Kristus är” och ”vi är gudar”-läran. Här är spåren tydliga till Christian Science och gnosticismen.

Ingen behöver ha någon som helst koppling till Trosrörelsen eller Livets ord för att ha ”en radikal tro på Gud, förväntan på att Gud verkar och gör mirakler, överlåtelse till Guds ord, betoningen på Guds generositet, en tro som har praktisk och materiell relevans och ett bemyndigande av den troende” (citat ur artikeln). Dessa självklara, bibliska fundament har plockats ur Bibeln och lagts på den falska grunden som Trosteologin utgör.
För att en förändring ska ske måste trosförkunnare göra upp med sin grund och ta öppet avstånd från trosrörelsens fader Kenneth Hagin. Trosteologin är en sjukdom i sig med olika symtom som ofta ger sig uttryck i andligt övermod, högmod och förakt för svaghet.

Att ta itu med symtomen hjälper föga. Det är sjukdomen som måste åtgärdas. Grunden måste byggas på fast mark, dvs. på klippan Jesus Kristus och Guds evangelium. En del som har varit med i trosrörelsen har redan innan fått en fast bibliskt grund, vilket har räddat dem från att ta allvarlig skada. Andra har tagit stor skada. Många lever med en inre förkastelse men med en hög bekännelse utåt. Andra har fallit av helt. Kanske hade en del av dem bara ett inlärt lärosystem? Desto fler som lämnar och förkastar Trosteologins lärosystem, desto bättre. Den är hämtad från Tulsa i USA och kan aldrig frikopplas från sina rötter. (slut på kommentar)

Vi måste alltid fråga oss: Vad har det för rötter? Vad leder det till? Trosrörelsens rötter är Herradömesteologin, som i slutändan gör människor till gudar. Därifrån kommer också andlig krigföring som Bibeln varnar för leder till högmod och övermod. De inbillar sig att de kan befalla ner andemakter och andefurstar över länder och städer. De till och med tror att de kan jaga djävulen ut ur länder. Detta ingår i 7 bergen-läran och visar hur växten blir av rötterna och vem man kan finna “enhet” [Oneness] med längre fram.

Jud 1:8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” 10 Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med.

Allt som inte har sin rot eller grund i “den tron som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”, håller inte måttet och måste avslöjas för vad det är. När rötterna är sunda och rotade i Bibeln med det sunda evangeliet, kan också fortsättningen och växandet ske i harmoni med bibelordet och Guds vilja.

Vi uppmanas att ha rätt grund (rötter i Guds evangelium):
Jud 1:20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.
Vi uppmanas att hjälpa dem som är vilse:
…22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet (köttsliga ambitioner).
Gud har lovat:
…24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande – 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.