Nu tror jag vi ser början på ett vägval i Kristenheten

PER – ARNE IMSEN – FACEBOOK 6/1-23 (ÖPPET FÖR ALLA)
RADIKALA EVANGELISTER KOMMER I KLÄM NÄR FRUKTAN GRIPER SAMFUNDSLEDNINGEN.

1/ Vad ska media säga?
2/ Hur går det med vårt anseende?
3/ Och vad händer med de 11 statsbidragsmiljonerna?
4/ Är det så man tänker eller finns det någon annan förklaring?
5/ Är detta en milstolpe, ett sätt att statuera ett varnande exempel för andra förkunnare inom rörelsen?

Stefan Swärd – Om Josef Barkenbom (Hela bloggartikeln under)

Pingstpastorn drar kyrkan upp i rätten

——————————————————————————————————-

Om Josef Barkenbom
januari 5, 2023 ~ Stefan

Noterar stormen som har uppstått kring Josef Barkenbom. Vi har haft med varandra att göra vid några tillfällen. Han ledde lovsång i Elim Skärholmen när jag var där och predikade för 6-7 år sedan. Han gjorde en filminspelning för sociala medier med mig när vi samtalade om ämnet Donald Trump. Josef hade en betydligt mer Trump-vänlig inställning än vad jag har, inte minst beroende på hans många kontakter med amerikanska pastorer. Men vi hade ett bra och öppet samtal trots mycket olika åsikter i den frågan. Jag kan inga detaljer angående Solna pingstförsamlings uppsägning av honom. Jag kommenterar inte stämningsprocessen för den har jag inte heller insikter om.

Uppenbart är dock att allt utlöstes av att Josef hamnade i blåsväder genom ett filmklipp där han använde ordet omvändelseterapi. Det var flera riksdagspolitiker som reagerade och blåste upp en storm kring den saken och uppenbart blev Pingströrelsen nervösa. Så vitt jag vet var Josef Barkenbom en respekterad pingstpredikant till dess att några politiker kraftigt kritiserade hans formuleringar i ett filmklipp på nätet.

Jag lyssnade på filmklippet, Josef har humor och skämtade. Ordet omvändelseterapi som han använde, har inte någon entydig definition. Det är inte förbjudet att använda ordet. Begreppet omvändelse är helt centralt i kristen teologi och förkunnelse, vi behöver alla omvändelse för att bli frälsta, och omvändelsen är ständigt pågående. De som anmälde honom var gnälliga och humorbefriade, vilket ofta präglar den här typen av gnällighetsfascister som angriper ordval. Från Pingsts sida borde man backa upp honom, inte avfärda, som nu görs.h

Fallet påminner om Åke Green, pingstpastorn som i tingsrätten blev dömd till fängelse för en predikan år 2005, han blev sedan friad i hovrätten. Jag försvarade Åke Green både i Svenska Dagbladet, TV4, och i Sveriges Radio, inte på grund av att jag älskade hans ordval, utan på grund av predikantens rätt till yttrandefrihet. Skillnaden mellan då och nu är att Åke Green hade uppbackning av Pingströrelsen. Jag blev också inbjuden till Pridefestivalen och diskuterade Åke Greens predikan med en panel som leddes av Mona Sahlin.

Våra pastorer och predikanter är utsatta och när de hamnar i blåsväder behöver de stöd, förbön och uppbackning. Det gäller även Josef Barkenbom./Slut Stefan Swärd

Det finns även en annan person som skriver öppet på FB – Stefan Johansson
Tidigare Högskoleadjunkt vid Johannelunds teologiska högskola
Tidigare Assistant pastor vid Pingstkyrkan Sundsvall

Citat: “Man ser mer och mer frukten av den enligt mig uppenbara problematiken med Pingst-samfundets “framtidsvision” som presenterades för några år sedan, där man bland annat skriver att man vill vara en tydlig, respekterad röst i samhället”. Jag påpekade problematiken för Daniel Alm, men fick inte något vidare gensvar.

Allt fokus i framtidsvisionen låg på oss, inte på Jesus; även när man talade om Jesus var det inte han som skulle bli känd, utan vi som skulle bli “kända för vår… kärlek till” honom. Jag är en sådan där jobbig person som tror att det spelar roll hur vi formulerar oss (“Ja, men du förstår ju vad vi menar”; nja, varför skriver ni inte exakt vad ni menar då?), och att hur vi formulerar oss ofta kan avslöja en hel del om hur vi faktiskt tänker innerst inne.

Även en liten avvikelse i kursen i utgångsläget kan med tiden leda till stora avvikelser i förlängningen. Vidare är förstås en “slogan” som denna helt väsensskild från den tidiga pingströrelsen, som fick bära både spott och spe från det omgivande samhället (och många andra kyrkor) för att man stod för vad man trodde på och valde att hellre vara “dårar för Kristus” än någon annans dårar… Det är dags att byta ut denna “slogan” nu till något mer bibliskt och genomtänkt. Och det är nog också dags att lyssna mer på den Helige Ande än på “kommunikatörer” och PR-avdelningar… Tycker jag” /Slut Citat

JANNE OHLIN: Vad de gamla äkta “Läsarna” hånades för var det sanna evangeliet och det äkta Guds Riket det var predikan att dö med Jesus Kristus på korset.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

1/Den smala vägen! Korset! = Stå på grunden! (Sions Berg – Inre Liv)
2/Den breda vägen! Mänsklig Visdom och Kraft (Ogräset – Det yttre skenet)

Enkät: Vad säger Anden till församlingen inför 2023? Världen idag frågar predikanter vad de profetiskt tror! Du hör många röster idag peka på olika vägar men inte på vägen! Det finns 2 saker som Herren visat kommer att ske men det har hållit på i flera år.

Det är några saker Herren visat sedan 1992 som kommer leda fram till det stora avfallet 2 Tess 2. Obs! Jag tror äkta lokala väckelser kan förekomma och det har det alltid gjort kanske när man minst anat det.

1/ Gnosticismen (Trosrörelsen)
2/ Den andemakt som kom 1994 vid Toronto (Antikrists ande)
3/ Mystiken Mysticismen – Mot det Katolska
4/ Bethel Church med dess grenar
5/ Ett falskt Guds Rike (Ogräset)(De Laglösa)
6/ En tro att man har mer auktoritet än man har över andevärlden
7/ En falsk bönerörelse som är uppbyggd på gnosticism eller mystik
8/ De kommer att suga ut församlingarna på pengar

Kolla in denna artikel från år 2000 här har du vad som skett sedan dess nästan alla kyrkor är infiltrerades av dess läror. Vi backar inte 1 mm här har du det som förstört sann karismatisk tro i vårt land

Ödesfråga för kristenheten hur trosteologin hanteras
Debatt: Därför upplever många inom trosteologin det kristna livet som kravfyllt; allt måste bli större, bättre, häftigare. Ett alldagligt liv utan några färgsprakande tecken är i grunden ett misslyckande. Den direkta kopplingen mellan stor tro och stora tecken skapar också lätt en osund ledarkultur som privilegierar styrka och framgång där man väljer att följa den som har häftigaste vittnesbörden, störst antal följare och så vidare. Tron som kraft, brist på redskap att hantera lidande och att tro går att läsa genom yttre tecken är följaktligen symptom på trosteologins sjukdom. Men just för att teologin samtidigt innehåller dyrbara gåvor som troende sällan erbjuds inom andra traditioner behöver den helas och inte utraderas. (Mikael Stenhammar)

OHLINS:Vi håller inte med Stenhammar eller övriga debattanter i sina analyser. Problemet i Trosrörelsens ”Trosteologi” finns redan i dess grund som är ”ett annat evangelium”, kallat Herradömesteologi (Dominion Teaching). Den grunden har tyngdpunkten på människan, ”vad jag är och har i Kristus” med tron på sin egen tro, en prestations-tro. Därav kommer s k andlig krigföring där människan tror sig ha all makt ”i Kristus”. Dessa tror sig ha rätt att driva ut andefurstar från städer och t o m driva ut djävulen ur länder (!). Herradömesteologin är grunden till att NAR-apostlar som Kenneth Copeland (Ulf Ekmans förebild) eller Benny Hinn kan säga ”jag inte bara har Kristus, jag är allt som Kristus är” och ”vi är gudar”-läran. Här är spåren tydliga till Christian Science och gnosticismen.
Ingen behöver ha någon som helst koppling till Trosrörelsen eller Livets ord för att ha ”en radikal tro på Gud, förväntan på att Gud verkar och gör mirakler, överlåtelse till Guds ord, betoningen på Guds generositet, en tro som har praktisk och materiell relevans och ett bemyndigande av den troende” (citat ur artikeln). Dessa självklara, bibliska fundament har plockats ur Bibeln och lagts på den falska grunden som Trosteologin utgör.
För att en förändring ska ske måste trosförkunnare göra upp med sin grund och ta öppet avstånd från trosrörelsens fader Kenneth Hagin. Trosteologin är en sjukdom i sig med olika symtom som ofta ger sig uttryck i andligt övermod, högmod och förakt för svaghet.
Att ta itu med symtomen hjälper föga. Det är sjukdomen som måste åtgärdas. Grunden måste byggas på fast mark, dvs. på klippan Jesus Kristus och Guds evangelium. En del som har varit med i trosrörelsen har redan innan fått en fast bibliskt grund, vilket har räddat dem från att ta allvarlig skada. Andra har tagit stor skada. Många lever med en inre förkastelse men med en hög bekännelse utåt. Andra har fallit av helt. Kanske hade en del av dem bara ett inlärt lärosystem? Desto fler som lämnar och förkastar Trosteologins lärosystem, desto bättre. Den är hämtad från Tulsa i USA och kan aldrig frikopplas från sina rötter.
/Elvor Ohlin

Jerry Potter profeterar: Ogräset skall skiljas från Vetet

Citat: “Man ser mer och mer frukten av den enligt mig uppenbara problematiken med Pingst-samfundets “framtidsvision” som presenterades för några år sedan, där man bland annat skriver att man vill “vara en tydlig, respekterad röst i samhället”. Jag påpekade problematiken för Daniel Alm, men fick inte något vidare gensvar. (Världskyrkan är den enda som kan uppfylla detta och ett falskt Guds Rike)

Jag känner stark oro genom att det finns bara en kyrka i ändens tid som kommer att vara som den Daniel Alm beskriver. De drar till Rom! De vill upprätta ett falskt Guds Rike på jorden den har ett yttre sken utan inre liv.

https://www.youtube.com/watch?v=svd9waGjNKk&ab_channel=BloodBoughtMinistries

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Mvh Janne Ohlin 6/1-23


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM and tagged , , , . Bookmark the permalink.