FRITT UR HJÄRTAT 2023


Amir Tsarfati Nyhetsbrev >> 29/12-23
Hela Jesus frälser >> 15/12-23
Bed i Jesu namn >> 28/11-23
Ett liv utan brist >> 18/11-23
Spring ditt lopp >> 18/11-23
Bristen på urskiljning idag >> 10/11-23
Så i Anden eller Köttet >> 6/11- 23
Massmanipulation och Kontroll >> 5/11-23
Anledningar till varför karismatiker reagerar när ledare avslöjas >> 4/11-23
Amir Tsarfati – Tidsschemat och Judarna >> 1/11-23
Corrie Ten Boom – Om läran om uppryckandet >> 28/10-23
Marta och Maria syndromet >> 27/10-23
Profetior inom Karismatiken >> 26/10-23
Jesus Kristus är vårt värde >> 23/10_23
Falska apostlar >> 20/10-23
Djävulskometen på väg mot jorden >> 19/10-23
Antikrists ande och bild >> 19/10-23
New Age – Vetenskapen = Varning! >> 16/10-23
Fokuseringen på det profetiska >> 16/10-23
Det är bevisligen Israels land >> 16/10-23
Ny upptäckt som inte Darwinisterna kan förklara >> 14/10-23
Världens mäktigaste hangarfartyg vakar över läget >> 13/10-23
Black Lives Matter håller på Hamas vad händer? >> 11/10_23
Forskare hittar sjunken havsbotten runt hela jorden (Noas ark) >> 11/10-23
Profetisk uppdatering Israel Amir + Netanyahu >> 10/10-23
Vapen till Ukraina hamnade i Hamas o Hizbollahs händer >> 8/10-23
Testen som sänder fruktan >> 5/10-23
Bered dig möta din Gud >> 5/10-23
Supervulkan i Neapel orsakar jordbävningar >> 3/10-23
Karismatiska upplevelser >> 2/10-23
Profetisk uppdatering >> 30/9-23
Kom och förbli i Herrens nåd >> 21/9-23
Guds förbarmande och Guds stränghet >> 20/9-23
Joe Biden i FN: Israel måste delas >> 19/9-23
FN möts för att diskutera tvångsvaccineringar ID mm >> 18/9-23

Dra ut ifrån henne mitt folk >>18/9-23
Uppenbarelsens Ande och öppnade ögon >> 17/9-23
Dammluckorna öppnas är vi beredda? >> 16/9-23
Ufos Aliens och Kristendom >> 15/9-23
Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa? >> 15/9-23
Israel lockas in i fällan av Abrahams Accords >> 14/9-23
Useless Eaters – Hitlers tankesätt Syndens människa >> 14/9-23
Ufo – Påven – Laglöshetens hemlighet >> 14/9-23
Påven den falske profeten >> 13/9-23
Ett falskt Gudsrike >> 12/9-23
Österrike gör sig redo för att gå under huden >> 12/9-23
Ett globalt digitalt ID föreslaget >> 12/9-23
USA:s rävspel mot Israel uppfyller profetiorna >> 10/9-23
Vi Kommer testas som Jesus >> / Youtube / 11/8-23
Min smärtas son eller högra handens son >> /Soundcloud/ Youtube /23/4-23
Paulus den lille och dom över Guds Hus >> /Soundcloud /Youtube /29/3-23
Gud människan och andemakterna del 7 >> 24/3-23
Profetiskt budskap: Nu gäller det att fylla på tanken >> 23/3-23
En stötesten för Jesus och din nästa (4 viktiga punkter) >> 21/3-23
Smord teologi del 2 – Fortsättning Profetiskt budskap >> 10/3-23
Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap >> 9/3-23
Vi behöver balans >> 6/3-23
Gud människan och andemakterna del 6 >> 18/2-23
En titt på Asbury väckelsen (Pdf) >> 17/2-23
Gud människan och andemakterna del 5 >> 11/2-23
Gud människan och andemakterna del 4 >> 6/2-23
Gud människan och andemakterna del 3 >> 4/2-23
Gud människan och andemakterna del 2 >> 1/2-23
Gud människan och andemakterna del 1 >> 29/1-23
Dra ut mitt folk och sök beskydd >> 27/1-23
Nu kommer en skiljelinje >> 6/1-23

Fokuseringen på det profetiska >> 16/10-23
Det är bevisligen Israels land >> 16/10-23
Ny upptäckt som inte Darwinisterna kan förklara >> 14/10-23
Världens mäktigaste hangarfartyg vakar över läget >> 13/10-23
Black Lives Matter håller på Hamas vad händer? >> 11/10_23
Forskare hittar sjunken havsbotten runt hela jorden (Noas ark) >> 11/10-23
Profetisk uppdatering Israel Amir + Netanyahu >> 10/10-23
Vapen till Ukraina hamnade i Hamas o Hizbollahs händer >> 8/10-23
Testen som sänder fruktan >> 5/10-23
Bered dig möta din Gud >> 5/10-23
Supervulkan i Neapel orsakar jordbävningar >> 3/10-23
Karismatiska upplevelser >> 2/10-23
Profetisk uppdatering >> 30/9-23
Kom och förbli i Herrens nåd >> 21/9-23
Guds förbarmande och Guds stränghet >> 20/9-23
Joe Biden i FN: Israel måste delas >> 19/9-23
FN möts för att diskutera tvångsvaccineringar ID mm >> 18/9-23

Dra ut ifrån henne mitt folk >>18/9-23
Uppenbarelsens Ande och öppnade ögon >> 17/9-23
Dammluckorna öppnas är vi beredda? >> 16/9-23
Ufos Aliens och Kristendom >> 15/9-23
Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa? >> 15/9-23
Israel lockas in i fällan av Abrahams Accords >> 14/9-23
Useless Eaters – Hitlers tankesätt Syndens människa >> 14/9-23
Ufo – Påven – Laglöshetens hemlighet >> 14/9-23
Påven den falske profeten >> 13/9-23
Ett falskt Gudsrike >> 12/9-23
Österrike gör sig redo för att gå under huden >> 12/9-23
Ett globalt digitalt ID föreslaget >> 12/9-23
USA:s rävspel mot Israel uppfyller profetiorna >> 10/9-23
Vi Kommer testas som Jesus >> / Youtube / 11/8-23
Min smärtas son eller högra handens son >> /Soundcloud/ Youtube /23/4-23
Paulus den lille och dom över Guds Hus >> /Soundcloud /Youtube /29/3-23
Gud människan och andemakterna del 7 >> 24/3-23
Profetiskt budskap: Nu gäller det att fylla på tanken >> 23/3-23
En stötesten för Jesus och din nästa (4 viktiga punkter) >> 21/3-23
Smord teologi del 2 – Fortsättning Profetiskt budskap >> 10/3-23
Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap >> 9/3-23
Vi behöver balans >> 6/3-23
Gud människan och andemakterna del 6 >> 18/2-23
En titt på Asbury väckelsen (Pdf) >> 17/2-23
Gud människan och andemakterna del 5 >> 11/2-23
Gud människan och andemakterna del 4 >> 6/2-23
Gud människan och andemakterna del 3 >> 4/2-23
Gud människan och andemakterna del 2 >> 1/2-23
Gud människan och andemakterna del 1 >> 29/1-23
Dra ut mitt folk och sök beskydd >> 27/1-23
Nu kommer en skiljelinje >> 6/1-23
Massmanipulation och Kontroll >> 5/11-23
Anledningar till varför karismatiker reagerar när ledare avslöjas >> 4/11-23
Amir Tsarfati – Tidsschemat och Judarna >> 1/11-23
Corrie Ten Boom – Om läran om uppryckandet >> 28/10-23
Marta och Maria syndromet >> 27/10-23
Profetior inom Karismatiken >> 26/10-23
Jesus Kristus är vårt värde >> 23/10_23
Falska apostlar >> 20/10-23
Djävulskometen på väg mot jorden >> 19/10-23
Antikrists ande och bild >> 19/10-23
New Age – Vetenskapen = Varning! >> 16/10-23
Fokuseringen på det profetiska >> 16/10-23
Det är bevisligen Israels land >> 16/10-23
Ny upptäckt som inte Darwinisterna kan förklara >> 14/10-23
Världens mäktigaste hangarfartyg vakar över läget >> 13/10-23
Black Lives Matter håller på Hamas vad händer? >> 11/10_23
Forskare hittar sjunken havsbotten runt hela jorden (Noas ark) >> 11/10-23
Profetisk uppdatering Israel Amir + Netanyahu >> 10/10-23
Vapen till Ukraina hamnade i Hamas o Hizbollahs händer >> 8/10-23
Testen som sänder fruktan >> 5/10-23
Bered dig möta din Gud >> 5/10-23
Supervulkan i Neapel orsakar jordbävningar >> 3/10-23
Karismatiska upplevelser >> 2/10-23
Profetisk uppdatering >> 30/9-23
Kom och förbli i Herrens nåd >> 21/9-23
Guds förbarmande och Guds stränghet >> 20/9-23
Joe Biden i FN: Israel måste delas >> 19/9-23
FN möts för att diskutera tvångsvaccineringar ID mm >> 18/9-23

Dra ut ifrån henne mitt folk >>18/9-23
Uppenbarelsens Ande och öppnade ögon >> 17/9-23
Dammluckorna öppnas är vi beredda? >> 16/9-23
Ufos Aliens och Kristendom >> 15/9-23
Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa? >> 15/9-23
Israel lockas in i fällan av Abrahams Accords >> 14/9-23
Useless Eaters – Hitlers tankesätt Syndens människa >> 14/9-23
Ufo – Påven – Laglöshetens hemlighet >> 14/9-23
Påven den falske profeten >> 13/9-23
Ett falskt Gudsrike >> 12/9-23
Österrike gör sig redo för att gå under huden >> 12/9-23
Ett globalt digitalt ID föreslaget >> 12/9-23
USA:s rävspel mot Israel uppfyller profetiorna >> 10/9-23
Vi Kommer testas som Jesus >> / Youtube / 11/8-23
Min smärtas son eller högra handens son >> /Soundcloud/ Youtube /23/4-23
Paulus den lille och dom över Guds Hus >> /Soundcloud /Youtube /29/3-23
Gud människan och andemakterna del 7 >> 24/3-23
Profetiskt budskap: Nu gäller det att fylla på tanken >> 23/3-23
En stötesten för Jesus och din nästa (4 viktiga punkter) >> 21/3-23
Smord teologi del 2 – Fortsättning Profetiskt budskap >> 10/3-23
Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap >> 9/3-23
Vi behöver balans >> 6/3-23
Gud människan och andemakterna del 6 >> 18/2-23
En titt på Asbury väckelsen (Pdf) >> 17/2-23
Gud människan och andemakterna del 5 >> 11/2-23
Gud människan och andemakterna del 4 >> 6/2-23
Gud människan och andemakterna del 3 >> 4/2-23
Gud människan och andemakterna del 2 >> 1/2-23
Gud människan och andemakterna del 1 >> 29/1-23
Dra ut mitt folk och sök beskydd >> 27/1-23
Nu kommer en skiljelinje >> 6/1-23

Fokuseringen på det profetiska >> 16/10-23
Det är bevisligen Israels land >> 16/10-23
Ny upptäckt som inte Darwinisterna kan förklara >> 14/10-23
Världens mäktigaste hangarfartyg vakar över läget >> 13/10-23
Black Lives Matter håller på Hamas vad händer? >> 11/10_23
Forskare hittar sjunken havsbotten runt hela jorden (Noas ark) >> 11/10-23
Profetisk uppdatering Israel Amir + Netanyahu >> 10/10-23
Vapen till Ukraina hamnade i Hamas o Hizbollahs händer >> 8/10-23
Testen som sänder fruktan >> 5/10-23
Bered dig möta din Gud >> 5/10-23
Supervulkan i Neapel orsakar jordbävningar >> 3/10-23
Karismatiska upplevelser >> 2/10-23
Profetisk uppdatering >> 30/9-23
Kom och förbli i Herrens nåd >> 21/9-23
Guds förbarmande och Guds stränghet >> 20/9-23
Joe Biden i FN: Israel måste delas >> 19/9-23
FN möts för att diskutera tvångsvaccineringar ID mm >> 18/9-23

Dra ut ifrån henne mitt folk >>18/9-23
Uppenbarelsens Ande och öppnade ögon >> 17/9-23
Dammluckorna öppnas är vi beredda? >> 16/9-23
Ufos Aliens och Kristendom >> 15/9-23
Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa? >> 15/9-23
Israel lockas in i fällan av Abrahams Accords >> 14/9-23
Useless Eaters – Hitlers tankesätt Syndens människa >> 14/9-23
Ufo – Påven – Laglöshetens hemlighet >> 14/9-23
Påven den falske profeten >> 13/9-23
Ett falskt Gudsrike >> 12/9-23
Österrike gör sig redo för att gå under huden >> 12/9-23
Ett globalt digitalt ID föreslaget >> 12/9-23
USA:s rävspel mot Israel uppfyller profetiorna >> 10/9-23
Vi Kommer testas som Jesus >> / Youtube / 11/8-23
Min smärtas son eller högra handens son >> /Soundcloud/ Youtube /23/4-23
Paulus den lille och dom över Guds Hus >> /Soundcloud /Youtube /29/3-23
Gud människan och andemakterna del 7 >> 24/3-23
Profetiskt budskap: Nu gäller det att fylla på tanken >> 23/3-23
En stötesten för Jesus och din nästa (4 viktiga punkter) >> 21/3-23
Smord teologi del 2 – Fortsättning Profetiskt budskap >> 10/3-23
Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap >> 9/3-23
Vi behöver balans >> 6/3-23
Gud människan och andemakterna del 6 >> 18/2-23
En titt på Asbury väckelsen (Pdf) >> 17/2-23
Gud människan och andemakterna del 5 >> 11/2-23
Gud människan och andemakterna del 4 >> 6/2-23
Gud människan och andemakterna del 3 >> 4/2-23
Gud människan och andemakterna del 2 >> 1/2-23
Gud människan och andemakterna del 1 >> 29/1-23
Dra ut mitt folk och sök beskydd >> 27/1-23
Nu kommer en skiljelinje >> 6/1-23

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.