Uppenbarelsens Ande – Frihet från betryck!

Apg 26:18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt (Exousia) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. 

Exousia här betyder rätt och slätt att Satan får bruka sin givna rättighet att använda den fallna andevärlden (Demonerna) mot mig. Det är alltså på det sättet en Allsmäktig Gud använder Satan för att stå emot den högmodige och ger nåd åt den ödmjuke. Den rätten upphör alltså när vi får öppnade ögon genom tron så vi kan se vad Jesus gjort för mig. Det var precis det rådet missionärer i Indien ger åt människor som är attackerade av mörkrets makter aldrig forcera för att driva ut något mot en människas vilja. Du kanske är inne i New Age och lyssnar till denna undervisning du upplever betryck som många gör i den här rörelsen. Be till Gud att han ger dig öppnade ögon så att du får se vad Jesus gjort för dig. Det är den bibliska vägen till frihet.

På hebreiska pekar rättfärdighet och laglöshet i grunden på ett resultat av en dom ifrån Guds domstol. En präst sa en gång att vi aldrig kan förstå Gud (Domaren) och hans ord om vi inte förstår att allt i grunden handlar om att vem Gud är: Den högsta domstolen som har all auktoritet och vet allt vad som döljer sig i varje människas hjärta innan ens ett ord är på vår tunga.

Om vi då med denna kunskap som grund fortsätter titta lite på vad Guds ord säger om rättfärdighet och laglöshet som rent juridiska saker. För det första när det står talas om Gud är han alltid den rättfärdige domaren och gör aldrig ett enda felbeslut och är skyldig att uppfylla allt som är skrivet.

Sann rättfärdighet enligt lagen innebär att vandra i realtid inför Guds ansikte utan att domaren finner en enda ond tanke i människans hjärta. Jesus Kristus Guds Son är den ende som har vandrat på detta sätt inför Guds ansikte i rättfärdighet tills han själv fullbordade allting på Korset. Så när Paulus nu talar om korset så är det just detta han menar i stort sett, att se och förstå vad Jesus Kristus redan har fullbordat för oss ifrån Guds sätt att se på oss från en juridisk ståndpunkt. Detta är alltså detta som är ljus och liv det är detta som är kunskapen om Gud (Domaren)

Utgångspunkten för våra hjärtan är mörker och andlig blindhet annars hade det aldrig stått så här.


Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. (Kunskapen om Gud) 18 Jag ber att era hjärtan (Ögon – 1917 ) skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (Värde) hans arv är bland (Eller I) de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.

Så vår utgångspunkt är mörker och jordisk visdom och endast Anden kan ge oss uppenbarelse och sann kunskap om Gud i vårt hjärta och det är ljus. När bibeln talar om kunskap och visdom är det alltid mänsklig jordisk visdom eller Andlig visdom.

Vi utgår alltid från jordisk visdom (Mörker) genom en process till himmelsk visdom (Ljus) och kunskapen om Gud beroende på hur vi ser på Jesus Kristus och hans fullbordade verk på Golgata.

Kom ihåg nu att det hela tiden handlar om att vi måste se på allting med Guds ögon genom Anden. Att se med Guds ögon är alltså att få tro genom att Guds ord görs levande genom Anden. Med andra ord tro innebär att se eller få ljus över Kristi verk på Golgata sett med Guds (Domarens) egna ögon juridiskt sett. Det är själva trons centrum det är härifrån all rättfärdighet från Gud kommer. Alltså all frikännande från domen och den gamla Adams påverkan och arv genom Köttet Världen och Satan.

Rom 10:12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar (Sin härlighet och värde) åt alla som åkallar honom. 13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rhema – Uppenbarade ord om Jesus Kristus)

Hjärtats tro kommer alltså genom det jag gör just nu jag förklarar vem Gud är. Om du sedan går inför Gud och bekänner Jesus Kristus som Herre – Blir du frälst – Befrielse i pågående form. Därför måste ordets förkunnelse alltid vara i centrum när vi samlas för där uppenbaras ljuset som leder till hjärtas tro och munnens bekännelse.

Här ser du allt vi har en fri vilja att lyda eller låta bli att lyda och lägg märke till att det alltid handlar om hur människor ser på Golgata eller hur Gud ser på Golgata. Paulus hade i Galatien undervisat och predikat om hur Gud ser på Golgata. Sedan kom ett annat evangelium hur människan ser på Golgata.

Det brukar vara något som ser så andligt och karismatiskt ut men i själva verket är det ett ljus som förblindar våra hjärtan och flyttar fokus från korset.

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era (Hjärtats) ögon som korsfäst? 

Vem låter oss få se saker som Gud ser på dem? Vem skänker visdomens och kunskapens Ande för att lysa upp hjärtats ögon? (Ef 1)

Gal 3:2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden (I Kristus – Ljus) skall ni nu sluta i köttet? (Adam – Mörker)

Tro är alltså att få våra hjärtats ögon öppnade så att vi ser på Golgata som Gud ser på Golgata och bara Guds Ande kan ge oss denna information. Vi kan i oss själva aldrig se detta om vi inte ödmjukar oss och vandrar i Anden. Detta kommer att förändra hela vår uppfattning om hur vi ser på:

1/ Vem Gud är
2/ Vilka vi är
3/ Vad Kristus verkligen gjorde på Golgata
4/ Hur detta påverkar vår uppfattning och världsbild
5/ Vi själva bestämmer genom vår fria vilja att bygga på det eller inte

Det som du får se genom Guds ögon är att här vanns seger över:
1/ Satan
2/ Världen
3/ Köttet den gamla människan (Adam)

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (Marturia) 3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud (Domaren) så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud (Domaren) än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet (Marturia) att han var rättfärdig (Frikänd i en domstol) eftersom Gud (Domaren) själv bekände sig till hans offer. (En bild på Golgata) Och genom tron talar han, fastän han är död. 

Genom nåden får vi tro att se som Gud ser (Andligt)
Genom nåden får vi tro och vittnesbörd i vårt hjärta (Marturia)
Genom nåden får vi den tron som ger oss Guds rättfärdighet (Frikänd från domen)
Genom nåden får vi tro på vilket offer som behagar Gud (Korset – Golgata)
Genom nåden får vi tro på att Gud skapat oss och ingen Evolution (Personlig mening och mål)

Kan du gissa vad ordet Marturia kommer ifrån? Det är förutom det vi känner till att ge sitt liv för någon annan en juridisk term det också. Det är knutet till tro och rättfärdighet och betyder att du får ett solklart bevis att lägga fram som innebär ett frikännande i högsta domstolen. (Gud) Ett domsfall i högsta domstolen tas inte upp igen om det inte har framkommit nya bevismaterial i fallet som är så uppenbart att det upphäver den första juridiska domen. Det innebär bildligt talat att du träder upp inför Gud genom tron med bevismaterialet i ditt hjärta och med din mun bekänner (Homologos) att Jesus är Herren.

Allt detta står alltså i en pågående form så därför är det alltid en kamp att behålla vår frihet i frälsningen. Tron är alltid någonting aktivt pågående inför Guds tron låt dig inte bedras att tro någonting annat. Ett sätt som Satan använder sig av för att få oss att sluta kämpa är tankesättet och lögnen att allting blir ju ändå som Gud vill och att vi lever där vår tro aldrig kan påverka saker och ting.

Då skulle Paulus aldrig sagt till Galaterna att han måste göra om processen från början med att öppna deras ögon igen och ge dem nytt liv i smärta (Gal 4:19)

Paulus beskriver bokstavligen hur tron träder upp aktivt inför Gud och med den tron och bevismaterialet frikänner Gud oss. Den sanna tron kan aldrig vara passiv om den skall besegra en åklagare som anklagar oss.

Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud (Domaren) är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? (Åklagaren) Kristus Jesus (Advokaten) är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

Vi måste förstå att vi befinner oss mitt i ett krig som gäller din och min själs frälsning. Detta är alltså trons goda aktiva kamp för själars tillhörighet. Tron kan aldrig dra sig tillbaka den är alltid aktiv och den träder upp inför högsta domstolen hela tiden med bevis på bevis som vi får genom tron och vi övervinner.

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. (Domaren) 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. (Marturia – Kristus i oss) De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. (Vi är korsfästa med Kristus)

Det handlar om en juridisk rätt som genom tron på Jesus Kristus är målmedveten och aktiv genom kunskapen om Gud. Först så hamnar människan i en juridisk dom sedan ger Jesus Kristus sitt liv för oss och genom tron på honom träder vi upp inför Gud. Ditt fall i högsta domstolen prövas på nytt därför att du har nya bevis som leder till en friande dom har uppenbarats genom evangeliet. Detta får du genom att Anden vittnar i din ande.

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt (Juridisk rätt) 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 

Jesus Kristus stred på ett märkligt sätt han vann genom svaghet! Han säger åt oss att följa efter och strida på samma sätt. Det innebär en upplevelse av lidande på ett eller annat sätt för att göra oss ödmjuka och beroende av Guds Nåd.

2 Kor 12:7  Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8  Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9  men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. 

Det är så många som upplever luttring och prövningar just nu som är hel obegripliga för oss. Men målet är att allt vi möter skall samverka till att vi blir ödmjuka och beroende av hans nåd så att Kristus kan verka genom oss på olika sätt.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.