Dammluckorna öppnas är du beredd

Varning Anden säger uttryckligen att vi står inför en tid med stark demonisk aktivitet. Inte minst nu med UFO och andra demoniska saker talar för det.

I bönen påminde mig Anden om en profetisk dröm jag hade för några år sedan där han sa åt oss att dra upp på säker mark. Sedan visade han mig i den synen att det kommer en tid då dammluckor skall öppnas och mörkt vatten kommer som en flod. Låt mig ta och läsa något märkligt först.

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader (Exakt den tid som floden steg i Noas dagar) och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7 Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På huvudet hade de något som liknade kransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnor, tänder som lejon 9 och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (Fördärvaren – Se plågorna i Egypten)

Jag håller på att studera hur de troende i Indien agerar när det gäller demoner och avgudar och de har verkligen något att lära oss här i Sverige där vi låtsas som det inte existerar. Vi måste även här i Sverige vakna upp över att detta fenomen som blir allt vanligare även här med alla österländska läror som genom New Age nu sveper in över västvärlden som en tsunami. Vi tror att detta med andar och demoner är en verklig sak men det saknas ibland visdom och sund undervisning hur vi kristna skall agera. Satan vill locka oss över gränsen så vi blir maktberusade över att andarna lyder oss. När det sker så fångas vi i Satans snara utan att förstå att högmod är Satans kännetecken. Så det innebär att vi troende måste bevara vår ödmjukhet och samtidigt agera visligt när vi närmar oss de här sakerna.

Luk 10:17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: “Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” 18 Han sade till dem: “Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. 20 Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” 

Om du tar endast detta bibelställe och läser bokstavligen så ser det ut som om vi redan har fått all makt att springa omkring hur vi vill och driva ut demoner och stampa på ormar och skorpioner. Dårskap är motsatsen till Visdom i bibeln och de Laglösa är ju Ovisa de förmår inte att lägga ihop bibelns budskap till en helhet och underordna sig den kungen som uppenbaras då.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Anomia)

På hebreiska betyder laglöshet att förvrida skriften för egen vinnings skull.
På grekiska betyder det: Att dela ut förbjuden mat för människor eller djur

Laglöshet är exakt motsatsen till rättfärdighet som innebär frikännande från domen. En laglös människa står alltså redan under en redan fälld dom. Denna uppenbarelse ger oss nyckeln till 2 Tess 2 det finns en hel del teologer som menar att ”Den Laglöse” är Satan själv. Han får då makten att bedra ”de laglösa” med falska under och tecken. Detta stämmer ju exakt in på Matt 7 de laglösa bedras för att Satan spelar ett spel där det ser ut som om de laglösas demoniska läror fungerar för att de skall bli dömda alla dessa som inte ger kärleken till sanningen rum.

Vi själva har ju stått flera år i församlingstjänst och rest över hela Sverige och förkunnat Guds ord i över 300 församlingar så naturligtvis har vi stött på demonisk aktivitet flera gånger, så att detta finns råder ingen tvekan om. Vi har varit hemma och bett för människor plågade av onda andar där saker och ting övernaturligt började smälla och flytta på sig under tiden vi bad. Vi har sett människor befriade på ett underbart sätt genom förbön från rent demonisk aktivitet. Vi har även med egna ögon sett det demoniska uppenbara sig och upplevt direkta attacker från mörkrets makter direkt på våra liv. Men vid varje tillfälle detta skett har vi bett till Jesus och då vikier det onda undan. Vi hörde i en video den falske NAR profeten Brian Simmons sa att församlingen nu är Kristus på jorden. Om du har detta falska tankesätt får ju detta konsekvensen att då har vi i oss själva makten och auktoriteten att driva fienden på flykten. Det är på denna falska grund som den falska demonutdrivningsrörelsen står på. Detta är naturligtvis Satans strategi för att ersätta all sann bön i Jesu namn till att vi ber utifrån oss själva och att vi tror vi kan springa runt och tala ut bibelord som är skapande.

Innan vi går till denna sammanfattning så skall vi se hur lätt en kristen ungdom kan komma in i det ockulta idag och tro att det är gott. Detta tränger in redan till barnen i unga åldrar genom filmer och media för att få dem att ta ett medvetet steg mot det ockulta i tonåren. Hur viktigt är det inte att unga får höra om evangeliet att det finns ont och gott ljus och mörker. Det verkar som om församlingarna i stort är okunniga i ämnet eller undviker det. Sanningen är den att det är bäst att vi förbereder oss nu på den ockulta tsunamin som redan nu börjar visa sig på jorden. Här följer ett intressant klipp med Billy Crone om det här jag har lagt in en länk under videon om hur kristna i Indien möter demonisk aktivitet.

 Introduktion från en missionärsfamilj i Indien

Vår familj har bevittnat många människor i Indien som plågas av märkliga sjukdomar, psykiska sjukdomar och oförklarliga relationella konflikter. Vi har ofta lyssnat när människor diskuterar med varandra: “Är vi förbannade? Är boori atma [onda andar] att skylla?” Det finns otaliga hinduistiska resurser för en indisk individ som önskar förebygga eller behandla sådana tillstånd. Även om symptomen ibland minskar efter användningen av pujas, mantran och omvänd förbannelse, kan endast genom Jesus Kristus Satans makt brytas helt.

Denna artikel behandlar kortfattat hur en kristen arbetare kan urskilja demonisk inblandning i en hindus liv. Därefter utforskas en dubbel strategi för kristen tjänst som hanterar andlig trakassering: (1) att hjälpa demoniskt förtryckta icke-troende att uppnå frihet genom sitt fullt informerade beslut att förena sig med Kristus, och (2) att göra nya troende till lärjungar så att de kan behålla sin frihet genom kontinuerlig överlåtelse under kungen Jesus Kristus. Denna artikel kommer inte att behandla utförligt hinduisk demonologi/teologi/ockulta praktiker, och den kommer inte att utforska hinduiska metoder för att hantera dessa typer av problem.

Indikationer på demonisk trakassering/besättning

Hur vet en kristen arbetare att en person är besatt av demoner? Jag har upptäckt att när en kristen arbetare specifikt blir inbjuden av en hinduistisk individ att hjälpa dem med Demoniska trakasseriproblem, kommer den drabbade personen eller deras familj öppet att säga att de blir trakasserade eller förbannade.

Vi måste som troende ha en öppen och förstående och framför allt en kärleksfull attityd när det gäller sådana frågor, det vill säga aldrig dra slutsatsen att sådana idéer är vidskepliga. Jag anser att det är viktigt att bibehålla öppenheten i andliga samtal, vi måste lära oss att avvakta med att hantera demoner i människors liv tills man blir inbjuden antingen av personen själv, deras familj eller den Helige Ande. Detta beror på att det, även om oönskad besättning existerar, finns också önskad besättning, i hinduisk kontext. Det kan bero på den upplevda källan (hinduisk gud eller halvgud mot demon) eftersom personen söker makt från en demonisk källa.

Här kan Elvor och jag vittna om att vi en gång mötte en kvinna som hade en demon där det visade sig att personen i fråga inte ville ha befrielse: Hon sa att hon fått en ockult gåva att se in i framtiden och att hon hade makt. En sådan människa kan man inte hjälpa så Anden manade oss att inte lägga mer tid på denna person utan lämna henne.

Vissa indikationer på demonisk inblandning i en hinduistisk persons liv inkluderar sjukdom som inte verkar ha någon naturlig orsak eller bot, depression, plötslig uppkomst av ångest eller sorg (antingen när de är på en viss plats eller generellt), “gåvor” eller förmågor som en person har förvärvat från en icke-biblisk satanisk källa (som framtidsspående), mardrömmar eller visioner, konstigt beteende, distraktion eller sjukdom vid avgörande ögonblick i tjänsten, och konstigt sammanhängande otur och relationella problem för en person eller familj. Detta är inte en uttömmande lista, men detta är några indikatorer på demonisk inblandning (Vanderkooi 1985:197 innehåller en användbar lista över möjliga “symptom” på besättning).

Slutligen, och viktigast av allt, är att känna igen att en av de gåvor som den Helige Ande ger som ett verktyg för församlingen är förmågan att urskilja andar. Varje gång kristna arbetare potentiellt hanterar besättning kan de be och be Gud om att uppenbara om en persons problem är av andlig natur och sedan lita på att han ger gåvan att urskilja när det behövs. På detta sätt kan kristna lära sig att märka människor eller problem som verkar vara övernaturliga utan att känna sig paranoida eller rädda, och sedan ta intrycken till Herren i bön för bekräftelse.

Tjänstesvar till demoniserade personer

Vilka är några av de tjänstesvar som kan användas för att hjälpa demoniserade personer att finna frihet i Jesus Kristus? Ett av de bästa sätten att svara på den här frågan är att dela med sig av fallstudier som illustrerar faktiska fall, särskilt hur den svåra att definiera gåvan av urskiljning från den Helige Ande kan hjälpa människor att bli fria i en hinduisk kontext.

Fallstudie 1

En morgon när jag bad, bad jag Gud att betrakta mig som hans ambassadör för dagen. Jag hade aldrig bett så här tidigare, men hade nyligen läst om att be Gud att sända oss på uppdrag för honom. När jag hade avslutat min bön sa min man: “Jag tror att du borde besöka Puja idag.” Omedelbart” Jag visste direkt att det var Guds uppdrag för mig. Den Helige Ande använde först min man och sedan min egen känsla av frid för att visa mig det första steget i hans plan för mig den dagen.

Jag cyklade i 1,5 timme till Puja’s hem och när jag kom fram till Puja’s hem fann jag henne på gott humör. Vi pratade, och jag bad för henne, samtidigt som jag undrade varför Gud hade sänt mig – hon var inte särskilt i behov, eller särskilt mottaglig. Jag gav henne ändå en Bibel, eftersom tillfället uppstod, och gick upp för att besöka hennes svärföräldrar.

Så fort jag kom in i rummet märkte jag en kvinna jag inte hade sett tidigare, med en ganska märklig hållning/uttryck. Familjen satt runt henne, och de verkade oroade. Det visade sig att hon var den tidigare försvunna hustrun till Puja’s svåger. Hon hade återvänt några veckor tidigare.

“Jag känner mig så konstig när jag tar den här medicinen”, sa hon och gnuggade sin panna. Jag frågade vilken medicin hon hade tagit – helt hövlig konversation i lantliga Indien! Hennes svärfar stirrade intensivt på mig i flera ögonblick. Jag undrade om det på något sätt var oartigt att fråga i den här situationen och försökte backa. Till sist sa han, “Du vet ingenting om den här typen av medicin … detta är medicin för sinnet. Men om du vet botemedlet för hennes problem vill jag att du berättar det för mig!” (Här var alltså en situation där det psykiska blandas med det demoniska)

Familjen beskrev kvinnans oberäkneliga beteende. Jag hade en “känsla” eller “impression” att hon var besatt – hon hade en gång varit vaken i 40 timmar i sträck och bara vandrat runt i byn. Till och med hennes nuvarande hållning verkade säga att hon inte var sig själv. Jag berättade för familjen att jag inte hade ett botemedel, men jag känner till En som har det. Vi böjde alla våra huvuden och bad till Himmelens Gud om visdom, urskiljning och skydd. Efter att ha bett gjorde vi en kort bibelstudie om den besatte mannen från Gerasa.

Jag pratade med den unga kvinnan och lite obekvämt beordrade jag den demon jag antog var där att vara tyst om jag inte sade åt den att tala. Sedan bad jag den att berätta vad den var.

Efter att ha pratat om andra möjligheter förklarade kvinnan att hon hade en ande som kunde förutsäga framtiden. Tydligen hade hon just den morgonen sagt till sin man: “Alexa kommer.” När de frågade vilken Alexa svarade hon: “Den Sjungande Alexa.” Detta bekräftade en “falsk profetisk gåva” från demonens (Spådomsandens) sida för mig, även om jag inte bekräftade det hon sa, eftersom jag inte ville ge några kredits åt en demon.

Jag bad igen om visdom och sedan fortsatte vi att prata. Familjen ville ha en diagnos. Jag tvekade, men sa till slut att jag trodde att hon var besatt. Hela familjen nickade instämmande – en hinduisk präst hade sagt samma sak till dem dagen innan. Det var då jag märkte att kvinnan bar röda trådar på sina handleder. Familjen bekräftade att detta var en “behandling”, även om jag senare skulle lära mig att det inte var avsett som ett botemedel utan snarare som ett slags bindemedel för att hindra den onda anden från att sprida sig.

Jag frågade familjen om de var villiga att ta bort banden och be bara till Jesus om att bota problemet. De sa att de skulle försöka göra detta om en månad, men innan månaden var slut hade kvinnan tagit sin unga son och försvunnit igen. Denna fallstudie är bara ett exempel på hur psykologiska och fysiologiska tecken på förtryck och den Helige Andes urskiljning samverkar för att hjälpa arbetare att diagnostisera andliga problem.

Tjänstesvar till förtryckta icke-troende – Förtroende före sanning
Oavsett om man badar i Ganges för att rena synd eller försöker olika läkare för att bota sjukdom, är orsak och verkan inte lika viktiga när det gäller att lösa personliga problem som att hitta boten i en verklig “höstack” av möjligheter. Detta beror kanske på att en person inte verkligen kan veta vad som orsakar olycka – karma, dharma, ockult makt, personliga val – alla dessa kan samverka för att “orsaka” problem, och korrekt manipulation av omständigheter och krafter kommer förhoppningsvis att bringa den eftertraktade lösningen (se även Fuller 2004:74, 75). Anledningen till varför en lösning inträffade är antingen okänd eller irrelevant. De flesta “botemedel” består av särskild kunskap som innehas av läkare eller andliga utövare. Eftersom sanningen inte är omedelbart relevant i hinduernas strävan efter andlig frihet måste förtroendebyggande vara den kristna arbetarens första steg i tjänsten.

Förtroendebyggande är också viktigt eftersom den höga kostnaden för att följa Jesus och hinduernas värde av tolerans gentemot andra åsikter ofta gör sanningen särskilt stötande. De högkastiga människor vi arbetar med har inte bara sitt rykte utan ofta även sitt levebröd på spel när de avsäger sig avgudadyrkan. Jag tror att en viss förståelse för sanningen om avgudar och fallna änglar gör frågan om lojalitet tydlig och trofasthet mot den sanne Guden skulle vara tillräckligt för att få vissa uppriktiga hinduer att följa Jesus. Men sanningen om den hinduiska pantheon är inte bara förolämpande, den kan också få budbäraren att verka okunnig och intolerant, vilket kan stänga dörren ännu mer för möjligheten till vittnesbörd. Därför måste arbetarna be om att förtroende byggs upp mellan dem och de förtryckta. De måste aktivt bygga upp detta förtroende. Förtroende genom att tillbringa tid med människor och måste vara känslig för Andens vägledning när det gäller rätt tidpunkt att dela sanningen.

Förkunnelse av sanningen

Som antytt kommer en hindu som hör om Kristi kraft eller att kristna kan driva ut Satan inledningsvis att se Jesus deltagande som en av många andliga mediciner som kanske fungerar eller inte. I vår personliga erfarenhet med intressen och i samtal med lokala pastorer, ses den inledande begäran om helande från Kristus eller av en kristen som en av många alternativ, som ofta söks samtidigt. En person med detta tankesätt kommer inte omedelbart att inse nödvändigheten eller ens resonemanget bakom att endast be Jesus om hjälp – en kritisk punkt, eftersom vår nitälskande och helige Gud av sanning inte vill att människor ska missförstå källan till hans kraft och helande (Jesaja 42:8). Men en person i en hinduisk gemenskap kommer vanligtvis inte att vara villig att överväga nödvändigheten av att underordna sig biblisk sanning eller de exklusiva påståendena om lojalitet till Kristus som ett villkor för att finna frihet från besättning.

Fallstudie 2

Chayanas vuxna son mår psykiskt dåligt. Som barn var han intelligent, rolig och omtänksam, men någonstans förändrades han och blev både våldsam och psykiskt barnslig. Även om Chayana säger att hon tror att han led av en hjärnskada när han blev slagen av sin lärare i tredje klass, tror hon egentligen att han blev förbannad av en avundsjuk släkting som inte kunde få egna barn.

Chayana talade ofta med oss om sin son och undrade högt vad hon måste ha gjort i ett tidigare liv för att förtjäna en sådan bestraffning från Gud. Vi lyssnade med medkänsla, men det var inte förrän vi träffade hennes son Rajiv som vi hade någon aning om att vi kunde eller borde hjälpa henne.

En kväll, när vi besökte Chayana och hennes yngre son, kom Rajiv in i rummet. Han var väldigt barnslig och verkade tydligt vilja göra sin ganska generade mamma stolt. Tunga psykiska läkemedel hade fått honom att droppa saliv, och detta kompletterade hans andra konstiga beteende. En känsla av intensiv och tung medkänsla slog rot i mitt hjärta. Den lämnade mig inte, även när vi gick hem. Min man, Christian, och jag bad: Kunde det vara så att Gud ville helande Rajiv? Vi bad om bekräftelse.

Flera veckor senare skrev en supporter till våra lagkamrater till Singhs och berättade för dem att de bad för Rajiv. De hade läst en kort artikel om honom och var så övertygade om att han skulle bli helad att de hade bett många gånger om dagen för det utfallet. Vi utlyste en fasta, gav Chayana en hindiöversättning av Nya Testamentet att läsa för att bygga upp hennes tro, och bad för Rajiv. Vi tror att Guds kraft och helande började verka i hans liv.

Gud helade inte Rajiv under natten. Men medan vi bad och pratade tillsammans insåg Christian och jag att något var annorlunda med Chayana den kvällen: på hennes panna hade hon tilaken, ett tecken på att hon hade varit i templet på väg till vårt hem!

När vi insåg att Gud inte skulle dela sin ära med någon annan gud eller religion hade vi en öppen konversation med Chayana och hennes yngre son om att bara be Jesus om helande att vara villig att följa Jesus och bara Jesus om hennes son blev helad.

Familjen blev inte förolämpad, men de kunde inte acceptera de exklusiva kraven från Jesus Kristus. “Min stackars son”, sa Chayana. “Det är helt enkelt för högt pris att betala för hans helande. Vad skulle våra grannar säga om oss om vi inte hade devta (byns gud) på vårt hem under festivaler?” Jag tror att Chayana och hennes yngre son för närvarande väger kostnaden. Vi fortsätter att be om att de ska ge Kristus chansen att ge dem frihet.

Det enda offensiva vapnet i rustningen från Gud är hans ord (Efesierbrevet 6:17), för Guds ord är sanning (Johannes 17:17). Det grekiska ordet för “ord” i detta avsnitt är “rhema,” vilket betyder Guds “Det i nutid uttalade levande ordet.” (Detta som föder tron)

Sanningen måste förkunnas, hur långsamt, försiktigt och känsligt det än må behövas. Till en början kan detta innebära att man förklarar att personen måste ta bort alla föremål (talismaner) som tidigare applicerats av en annan andlig utövare. Det bör definitivt innebära en uppmaning att söka helande endast från Jesus och möjligen en förklaring till familjen om behovet av att vara villig att låta den förtryckta personen följa Jesus exklusivt efter att helande har ägt rum. Människor måste veta att de kan få frihet i Jesus Kristus, men också att han inte kommer att dela deras hjärtan eller deras hängivenhet med någon annan gud. De bör få möjlighet att räkna ut den potentiella kostnaden för att följa Jesus innan de fattar ett beslut. Om en person inte är åtminstone villig att ge upp den starka kraft som plågar dem kan de onda andarna inte binds och drivs ut. Om initiala, små försök att dela sanning avvisas är personen inte redo för den frihet som Jesus kan ge. Lösningen är att fortsätta be och vänta.

Någonstans i processen att söka och ta emot helande måste människor läras, med hjälp av bibeln, om var förbannelser, sheitan (Satan), och även devta (byns halvgudar) och bhagvan (traditionella gudar och gudinnor inom hinduismen) kommer ifrån. Utan denna förståelse av sanningen kommer det inte att finnas någon verklig anledning att undvika tillbedjan av andra gudar.

Bön och Bibelstudium

Bibelstudium och bön är viktiga sätt för nya troende att stärka sin andliga vänskap med Jesus. Genom dessa övningar kan de växa och klä sig själva andligt. En kristen bör bör också undervisa dem om hur frihet från demonisk trakasseri kan bibehållas och återvinnas genom att förbli “bhakt,” eller hängiven, till Kristus.

Att bibehålla frihet

Nya troende måste läras att bekänna och avstå från känd synd. Precis efter berättelsen om Balaams oförmåga att förbanna Israel finns den hjärtskärande historien om Israel som förbannar sig själv (4 Mosebok 25; Uppenbarelseboken 2:14). Balaam ledde Israel in i synden av avgudadyrkan och äktenskapsbrott, vilket tog dem bort från Jehovas skyddande makt och gjorde dem förbannade. Därför räcker det inte att hjälpa människor att finna frihet från onda andar, utan de måste också läras att lita på Kristus för daglig seger mot kulturella praxis som Bibeln kallar synd.

Avgudadyrkan

Många före detta hinduer möter mycket tryck att fortsätta att visa hängivenhet till familje- eller bygudar för att behaga den utökade familjen. Familjemedlemmar hedrar traditionellt familjeguden/idolen genom att utföra “pranam” eller “Namaste,” vilket betyder “Jag hälsar på guden inom dig.”

Det är viktigt att troende lär sig att förbli sanna gentemot Gud inte bara genom yttre handlingar utan också genom sina inre tankar och avsikter. Vi vet inte i detta skede hur utbredd denna uppfattning är. Men när vi läser det hindiöversatta Nya Testamentet (OVV) om Kristi frestelser i öknen, så skulle allt Satan krävde av Kristus vara en enkel pranam för att ge honom hela världen. Kristus motstod denna frestelse genom kunskap om Guds ord alltså genom sanningen. Så att uppmuntra det Jesus Kristus själv gjorde är vägen till beskydd nu idag i Kristus som själv är Guds ord.

Med detta som grund inser vi vikten av att inte öppna dörrar för Satan i våra liv. Men om det blir obalans i undervisningen leder det till att demoner är mäktigare än Jesus. Vi måste ständigt sträva efter att förebilda känslomässig frihet i Kristus och bör inte vara överdrivet fokuserade på det demoniska i vår tjänst.

Joshua Raj påpekar att många indiska kristnas rädsla för onda hindugudar ersätts av rädsla för demoner eftersom vissa kristna samfund ständigt undervisar och betonar ämnen om andlig kamp (2008:128). Vår undervisning bör vara balanserad och vårt fokus bör vara på Jesus.

Jag inser att tanken på att säga till en hindu att deras gud är en demon är mycket kränkande. I detta specifika fall utgår vi från att missionären hanterar personer som söker hjälp. En hindu som berättar för dig att han eller någon han bryr sig om blir andligt förtryckt eller förbannad och ber om hjälp kommer av nödvändighet att ha en viss grad av förtroende för dig, samt en viss grad av desperation för att vara villig att be om hjälp. Uttalandet att sanningen bör vara en del av den här typen av tjänst innebär inte att förneka betydelsen av att “tala sanning i kärlek.”

Fallstudie 3

Jag avslutar med en ytterligare berättelse från vår tjänst i Indien: Det kraftfulla vittnesbördet från en av de mest maktlösa personerna i ett indiskt hem, svärdottern. Radika är en ny troende som har bott i vårt hem i flera månader under sin resa för att lära känna Jesus. Som en ny bahu (dotterdotter) visste hon att hennes familj skulle kräva att hon deltar i många ritualer och festivaler som inte skulle glädja hennes himmelska Fader. Hon visste också att eftersom hennes hinduiska familj inte ser någon väsentlig skillnad mellan hennes kristendom och deras religiösa övertygelser skulle hon övervakas för att säkerställa att hon fortfarande agerar som en medlem av familjen och samhället. Misslyckande kunde innebära avvisande och övergivande – i bästa fall bara känslomässigt övergivande, i värsta fall fysiskt övergivande.

Under sin tid i vårt hem blev Radika övertygad om att hon inte skulle ta Prassad, det vill säga mat som erbjuds åt avgudar, eller acceptera några hinduiska lyckobringande amuletter eller talismaner. Hon tyckte också att det skulle vara olämpligt att ha bilder av hinduiska gudar i sitt sovrum. Hon var fast besluten att ära sin himmelska Fader men var orolig för att hon skulle bli avvisad av sina svärföräldrar om hon gjorde för mycket väsen av dessa saker. Så hon bad.

Radika har, med hjälp av den Helige Ande, hittat ett kreativt sätt att hantera varje “trotest” hon har tvingats möta. Att ta bort samtliga avgudar från sitt rum var enkelt hon satte helt enkelt upp andra saker på väggarna och andades ut när hennes svärfar godkände hennes dekoration. Hon har tyst förstört alla föremål som var avsedda att välsigna henne med fertilitet och hoppas kunna visa sina handlingar mer öppet när hennes himmelska Fader välsignar henne och hennes make med ett barn.

Slutligen stod Radika inför en verkligt svår prövning en kväll. Hon deltog i en festival som kallas karva brat, en tid då kvinnor fastar för sina makars goda hälsa och livslängd. Radika valde att delta och be till Jesus för sin makes välfärd på ett speciellt sätt den dagen. Vid festivalens slut tillbes månguden, medan alla familjemedlemmar tittar på.

Jag kan berätta att Radikas läppar ofta rörde sig i bön till Gud den dagen. När det var dags att hälla ut ett dryckesoffer till månguden vände Radika sig bort från månen och hällde vattnet på marken framför den mörka nattens himmel och dedicerade offret högt till den ende sanne Guden. Även om Radika möter många prövningar och svårigheter på grund av sin oföränderliga kärlek till Kristus, har Han gett henne kreativa sätt att ära sin himmelska Fader och bevara sin tro mitt i utmaningarna. Innan hon valde att följa Jesus kände Radika ibland att den ondes kraft kom över henne på natten för att strypa henne. Nu, även om hennes sinne ibland är förvirrat av vardagliga problem, är hon fri från demonisk trakasserier. Jesu namn har befriat henne.

Massor av troende i Indien som predikar evangelium till Hinduer vittnar om att först måste de vinna folks förtroende. Då när de får komma nära befolkningen så börjar de vittna om att det i byarna pågår direkta demoniska trakasserier och till och med ren demonbesättelse. De troende berättar hur viktigt det är att helt och hållet förlita sig på Den Helige Andes förmåga att skilja ut vad som har demoniskt ursprung ifrån det som har psykiska störningar. Det finns bara en effektiv väg som fungerar de måste först tala om den bibliska sanningen sedan att få dem att underordna sig den. När personen startat sin överlåtelse måste det till bön och fortsatt undervisning så den troende kan fortsätta underordna sig sanningen i Jesus Kristus.

Janne Ohlin – Göteborg – 16/9-23

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.