Dra ut ur henne mitt folk

Upp 1:5  och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 6 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 

Men det kommer att finnas ett falskt system på jorden som han vill att inte vi skall ta del av där en annan jesus råder. Vars blodlösa falska offer aldrig kan ta bort eller friköpa någon från synd. Den eukaristiska jesus är absolut inte bibelns jesus kristus utan en annan jesus.

Upp 18:4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5  Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 

De som står upp för sanningen idag blir attackerade och förtalade och behandlade med ett djupt förakt. Detta förakt är inget vi troende skall vara ett dugg förvånade över det kommer från synden som bor i köttet. Det är egentligen inte dig de föraktar utan den andemakten bakom som hatar allting som Gud står för. Det är uppenbart i skriften att denna andemakt kommer att hata Judar och de sant troende som står för sanningen. Det står i skriften att Antikrist kommer att mentalt attackera och trötta ut de heliga genom sitt tal och sina handlingar (Dan 7)

Jak 5:10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. 11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. 

Jer 20:7 Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. 8 Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord drar över mig spott och spe hela dagen. 9 Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. 10 Jag hör många förtala mig, det är skräck från alla håll: “Ange honom!” “Ja, vi skall ange honom!” Alla som stått mig nära väntar på att jag skall falla. “Kanske låter han lura sig, så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom.” 11 Men HERREN är med mig som en mäktig hjälte. Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De skall stå där med stor skam, ty de har handlat utan förstånd. De skall drabbas av evig vanära, som ej skall glömmas. 

Jag måste bara få tala ut jag känner att människans ondska snart har passerat alla gränser och att Gud nu varnar oss för att en dom måste komma från en Gud som är rättfärdig. Inte undra på att det Judiska folket inte vill ha med Jesus att göra det har Vatikanen en stor skuld i. Vatikanen och Påven har upphöjt sig att vara kristenhetens talesman för dem är alla utanför deras kyrka kättare och förbannade.

Ett brev har upptäckts som bevisar svart på vitt att den Romersk-Katolska påven Pius XII visste allt om förintelsen och koncentrationslägren men inte gjorde något för att stoppa det.
Den 2 mars 2020 tvingades Vatikanen att öppna arkiven och ut kommer ett riktigt mörker och ett otroligt hyckleri uppenbarades. Alla hemliga dokument om denne påve Pius XII kan nu studeras helt öppet och avslöjar då en mycket ond människa. Att denna människa säger sig vara Petrus efterträdare och sitter på den heliga stolen som Kristi ställföreträdare och ofelbar gör att man vill kräkas.

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. 

Här kan vi se att den avfallna kyrkan kommer att göra sig ett med staten och tro att detta är den säkraste platsen i världen. Men plötsligt kommer Gud som är konungarnas konung att vända staten emot skökan och förgöra henne och straffa henne för att ha utgjutit oskyldigt blod. Romersk Katolska Kyrkan har så mycket blod på sitt samvete att Guds rättfärdighet kräver en dom över hela systemet.

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 

Om nu Gud tycker så här om skökan hur kan då vi som Kristna åka till Rom och böja knä inför Påven och därmed signalera till äkta kristna syskon att detta falska kyrkosystem är något gott.

Påve Pius XII var en av de påvar som lät sig lyftas upp och bäras runt på en portabel tron. Han lät sig sedan på den upphöjda tronen bäras fram och hyllas och dyrkas och ta emot tillbedjan nästan som Antikrist kommer att göra. Denne Påve Pius XII kallades Hitlers påve på grund av det stöd han gav nazisterna för att kunna genomföra sina ondskefulla planer. Det finns ingen bättre förebild för Antikrist än Adolf Hitler, och påve Pius XII gjorde allt han kunde, både före sitt påveämbete och under sin regeringstid, för att bistå nazisterna. Största delen av nazisternas krigsförbrytare åtalades aldrig eftersom Vatikanen hjälpte dem att fly genom Schweiz till Argentina. Dessa flyktvägar kallades ‘råttstigar’ av uppenbara skäl. Påve Pius XII var den främsta råttan men även Röda Korset var inblandat och dessa saker är bevisade se LÄNK

Pred 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. 10 Finns det något om vilket man säger: “Se, detta är nytt”, så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss. 

Vi ser exakt samma sak idag fast bara med andra kläder! Vi ser idag Claus Swaub – Depopulations agendan grundat på den demoniska evolutionen. Vem är inte med på tåget? Jo Påven och Vatikanen! Man pratar nu öppet om att skapa övermänniskan med hjälp av genforskning och datateknik skall människan bli som gud och aldrig dö. Tro inte ett ögonblick att inte historien kommer att upprepas och bibeln ger oss en överbevisning om att detta kommer att ske.

I klippet som följer i slutet visas bland annat Washingtons största katolska kyrka där Påven besökte 2015 vid sitt besök i FN där Agenda 2030 invigdes. Roger Oakland har varnat i många år att detta är den falske profeten med en falsk Jesus. Roger Oakland säger att Matt 24:24-24 detta pekar direkt på mystiken och en annan jesus som uppenbaras i den katolska mässan.

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (Tomheten) så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (Behållare eller tabernakel) så tro det inte. 

1/ Först lyfts jesus upp av prästen
2/ Sedan besvärjer prästen oblaten som blir kristus bokstavligen
3/ Sedan placeras oblaten i en monstrance
4/ Sedan placeras oblaten i ett tabernakel
5/ Då tänds en liten lampa som signalerar Gud är i sitt heliga tempel
6/ Folk går fram till oblaten och böjer knä för denna jesus i eukaristisk tillbedjan

Du finner dokumentet till nyheten här LÄNK
Vi lade in följande idag på vår nyhetssida 18/9-23

Artikeln i Vatikan News:
Men korsvandringarna har funnits längre än så. Det var för 10 år sedan som Alf Lax hörde orden ”Sverige är världens mest avkristnade land” och i den stunden fick intuitionen att man borde föra ut korset på vägarna. ”Det kan väl du göra Alf” hörde han i sitt hjärta och efter den uppmaningen byggde han det första cirka tre meter höga korset i trä och började vandra. Efter några år och över hundra mil vandring ensam med korset, kände han att Sveriges kyrkor borde enas i detta, och han kontaktade Mats Nyholm som är präst i S.ta Clara kyrka i Stockholm. Fler korsvandrare anslöt och efter att ha gått från Haparanda till Ystad, en sommar och vidare till Paris en annan, fortsatte man denna sommar vidare från Paris till Rom. ”Vi bad under vägens gång för de vi mötte och för länderna vi gick igenom”, säger Mats Nyholm som är präst i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Det stora korset ledde till många möten och samtal, och spontana stunder i bön längst vägen, tillsammans med de som stoppade de och undrade. Haparanda – Rom via Paris är över 500 mil till fots. Den 30 augusti nådde korsvandrarna Rom efter sommarens etapp på 1500 kilometer, under en gassande sol. Den sista vägsträckan var det 4 pilgrimer som bar korset: Mats Nyholm och Fredrik Weflö som är präst i Söderledskyrkan i Norrköping; och två volontärer i S:ta Clara i Stockholm, Roland Furtenbach och Lars Blomkvist. Väl på plats i audienshallen fick de fem svenska korsvandrarna sitta längst fram. ”Påven tycker om den här typen av initiativ”, sa hans sekreterare. Och efter sin trosundervisning som denna morgon fortsatte serien om ivern att evangelisera, hälsade påven på dem och utbytte några ord. Samtidigt överlämnades korset till påven, eller anförtroddes, med tanken att hämta det i Vatikanen nästa sommar. Varför det? ”Vi tänkte fortsätta bära korset till Jerusalem nästa sommar, men vi vet fortfarande inte hur vi ska få ihop det och vilken färdväg vi väljer.” Under tiden gavs detta kors som en gåva till påven Franciskus med det ömsesidiga löftet att be för varandra.

Låt mig få förklara alla dessa fina ord om evangelisation det är inte vad du tror. Nej det är Katolska Kyrkans hela satsning sedan många år att väcka förundran och vinna världen för den Eukaristiske jesus inte bibelns Jesus. Så den rörelse som de kallar enhet är med bibeln som grund en stor splittring.

Mat 12:30  Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. 

OHLINS: Vi finner en intressant artikel från Bibelfokus.se/ Med tanke på att Mats Nyholm och Sankta Claras inblandning i Korsvandringen undrar vi verkligen de bakomliggande motiven och inblandningen det här känns inte drivet av Guds Ande. Vi känner istället att sanningens Ande vittnar och varnar oss.

Artikeln är intressant eftersom den är från 2010 och Alf Lax är evangelist och välkänd i Pingst denne Mats Nyholm är från Clara Kyrka.

Citat:
Helgen den 28-31 oktober 2010 hölls den karismatiska konferensen “Culture of Pentecost”. Konferensen arrangerades av S:ta Clara kyrka i Stockholm, Stockholms Katolska stift samt Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS). Syftet med konferensen var bl.a. detta:
Konferensen vill lyfta fram pingsten och de andliga nådegåvorna som en viktig del i Kyrkans liv, informera och inspirera alla troende att som aktiva medlemmar i Kristi kropp öppna sig för och leva i pingstens fulla verklighet i enlighet med vad de två senaste påvarna sagt

Bland konferensens talare fanns:

  • Ulf Ekman – grundare av och föreståndare för Livets Ord i Uppsala, men jag tror också mer och mer att Ekman är påvens och jesuiternas sändebud till Sverige för att återföra Sveriges folk till lydnad under “Petri stol”, dvs. påvekyrkan – uppriktigt talat! Mer om detta längre ner.
  • Inga Pagreus – diakon i S:ta Clara kyrka.
  • Anders Arborelius – biskop i Stockholms katolska stift.
  • Charles Whitehead – katolik från England med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska rörelsen.
  • Fr Wilfried Brieven – katolsk präst från Belgien och har varit personlig sekreterare åt framlidne kardinal Leo Jozef Suenens – Mfl.

Under konferensens erbjöds mässor, laudes, pontifikalmässa, seminarier, samt eukaristisk tillbedjan (mer om detta nedan) m.m. Det stora ämnet för konferensen var den Helige Ande, ekumenik och Enhet! Några rubriker visar på detta:

  • “Den Helige Ande, kärlekens, kraftens och enhetens Ande” – Ulf Ekman
  • “The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten” – Charles Whitehead
  • “The Power of Unity – Working together in the Power of the Holy Spirit” – Charles & Sue Whitehead, Ulf Ekman – Slut Citat.

Är det inte märkligt att det saknas ett ord här bland alla dessa talare man utelämnar helt ordet Sanning. Det är omöjligt att bygga en enhet för tillbedjan utan sanningen. Jesus själv knyter ihop Ande med Sanning när det gäller sann tillbedjan av den levande Guden.

Joh 4:19 Kvinnan sade: “Herre, jag märker att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Guds välsignelse och här kommer videoklippet! Det börjar med en bild på Nazipåven Pius XII som gör detta tecknet med två fingrar. Ser det bekant ut? Det borde det, det är en militär gest som betyder ‘gå för dödlig träff’. Prickskyttar använder den här gesten. Det är också en gest som är kopplad till Antikrist, som du snart kommer att se. I Nazityskland, när soldater svor sin heliga ed till Adolf Hitler, gjorde de också denna gest.

En intressant katolsk sida med massor av saker som har med Sankta Clara och Katoliker att göra LÄNK 

Av Janne Ohlin – 18/9-23

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.