FN möts för att diskutera tvångsvaccinering digitalt id

https://www.nowtheendbegins.com/sustainable-development-goals-summit-at-united-nations-today-discussing-mandatory-vaccinations-digital-id-new-world-order/

Hållbarhetsmålen vid FN:s toppmöte diskuterar idag obligatorisk vaccination, digital identitet och hållbara städer.

I 2015 förband sig mer än 190 världsledare till 17 hållbarhetsmål (SDGs) för att hjälpa oss alla att avsluta extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa, samt lösa klimatförändringarna. Troende i Bibeln kallar detta för den Nya Världsordningen.

En av de saker vi berättade för er om är mötet som äger rum idag och imorgon vid FN, kallat SDG-toppmötet, som vi varnade er för redan i juli. Förenta Nationernas “hållbarhetsmål” låter som något positivt, men vid närmare granskning förkunnar de den Nya Världsordningen.

Hab 1:5  Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda! Häpna, ja, häpna! Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den. 

Bland de många SDG:er som FN håller på att främja har vi jämställdhet mellan könen, globala vaccinationer och självklart digital ID inte bara för dig utan för hela familjen. Högst upp på listan finns mandatet för “hållbara städer”, som redan genomförs i ett pilotprogram i 14 amerikanska städer just nu. Det handlar om att begränsa vår rörelse, att inskränka oss till 15-minutersstäder, vilket är en del av den kommande Antikrists rike. De hållbara utvecklingsmålen utvecklades 2015 med ett måldatum för slutförande år 2030. Saker och ting är nästan på plats.

Förenta Nationerna kommer att sammanträda vid SDG-toppmötet den 18-19 september 2023 vid sitt huvudkontor i New York, under högnivåveckan för Generalförsamlingen. Med 2030 års agenda för hållbar utveckling vid halvvägsstrecket kommer världsledare att genomföra en omfattande översyn av tillståndet för de 17 hållbarhetsmålen (SDG), svara på påverkan av de många och sammanflätade kriser som världen står inför, och ge högnivåpolitisk vägledning om omvandlande och påskyndade åtgärder mot målåret 2030.

Men agendan är ett löfte, inte en garanti. Vid halvtid är löftet i djup fara. För första gången på årtionden omvänds utvecklingsframstegen under påverkan av klimatkatastrofer, konflikter, ekonomisk nedgång och kvarstående effekter av COVID-19. SDG-toppmötet fungerar som en samlingsrop för att återuppliva momentum, för att världsledarna ska komma samman, reflektera över var vi står och besluta att göra mer. Det är ett ögonblick att återförsäkra oss om en vision för framtiden som säkerställer att ingen lämnas bakom. Grundläggande förändringar i åtagande, solidaritet, finansiering och handling måste sätta oss tillbaka på rätt spår för att avsluta fattigdom, förverkliga rättvisa samhällen och återställa en balanserad relation med den naturliga världen.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.