Antikrists ande

Att sänka Kristus och höja upp Människan.

Om du väntar på att världen i stort ska vända sig och fira Jesus Kristus kommer ditt väntande att vara förgäves. Precis som i Edens trädgård när Adam erbjöds att ära Gud eller ära människan har frestelsen fortsatt sedan dess. För vi ser att människans verkliga tillstånd är ett fallit tillstånd, och han kan inte, rädda, förbättra eller laga sig själv, än mindre denna nuvarande onda tidsålder. Så måste människan i sitt sanna tillstånd skapa en bild av sig själv som döljer hans verkliga tillstånd. Precis som när Adam satte på sig fikonblad för att dölja sin verkliga bild och skapa en annan bild av sig själv. Idag är världen full av människoskapade bilder av människan som framställer människans överlägsenhet bortom hans verkliga jag.

Människan i sitt fallna tillstånd tror att han är sin egen mästare och herre över sitt eget öde och värld. Han har arbetat obevekligt för att framställa bilder som fortsätter att förneka hans verkliga existens. Bakom all denna fasad finns sanningen om mänsklig ondska, och när vi närmar oss tidens slut kommer vi att se en ökande verklighet av den fördärvade människans bestialiska natur. Den kommer inte att vara gömd eftersom det sämsta i mänsklig natur kommer att visas för hela världen, vilken sann kapacitet människan har bortom Guds liv i Jesus Kristus.

Detta har jag nyss skådat genom HAMAS vedervärdiga massaker i Israel.

Människor kommer först att agera som om de är chockade över den fördärvade människans handlingar, men när våldet ökar kommer kontrasten mellan människans falska bild och fördärvet att vara oemotsäglig. Det värsta hos människan öppet framställt, med krig, hat och våldsamt blodspillan på skärmen. Rakt bredvid bilderna av den vackra människan och alla bilder som skapats av teknologi och media för att framställa människan i sin överhöghet. Till och med kyrkan kommer att dras med i försöken att framställa bilden av den överlägsne människan genom att göra kyrkan till en överlägsen kyrka.

Kyrkan, som är upptagen med att förhärliga den fallna människans bild i ett försök att locka världen och vinna dess godkännande.Blir du frestad att rikta din blick mot dig själv och mäta dig själv efter världens normer för framgång, efter människoskapade bilder? Inser du att den enda överlägsna människan som kom in i den här världen föraktades och hatades av människor och blev förkastad och dödad? Jesus Kristus liv var en avslöjande av människans verkliga fallna bild och avslöjade deras knappt förslöjade liv för att avslöja människans ondska under.

Kristi liv förebrår människans avgudar med en avslöjande av synd, död och evig dom. Knappast kan en människa stå ut med att hennes bild av sig själv förstörs av sanningen om Jesus Kristus. När vi närmar oss Jesus Kristus andra ankomst kommer människans försök att höja upp bilden av den förhärligade människan att resultera i att Jesus Kristus korsfästs i världens rättssal.

Människan måste döma sin bild av sig själv som överlägsen och förakta sin fallna bild som avslöjats av Jesus Kristus. Du ser, korset med Jesus Kristus är en grov bild av människan som dör i sin synd, men i verkligheten räddar det människan från självbedrägeriet.Varför predikas korset så lite och varför göms Jesus Kristus i dagens moderna värld?

Varför kämpar kyrkan med att predika frälsningens evangelium som korset som framstår som dumhet i de fallna syndens och dödens ögon? Varför har den moderna kyrkan gått över till att exaltera kyrkans bild på bekostnad av att predika korset? Varför har Jesus Kristus nästan eliminerats från den moderna kyrkans predikan, och människan har satt sig själv i stället för Jesus Kristus?

I dag kommer du att höra budskap om kyrkans storhet och de kristnas överlägsenhet som tar över världen för att göra den ärorik. En kyrkoledare måste framställas som en med mirakulös kraft, en som kan föra himmelriket till jorden och skapa en utopisk kristen värld. Då kan Jesus Kristus återvända till den värld som kyrkan har gjort perfekt när Jesus Kristus var borta. Vissa säger till och med att Jesus Kristus inte kommer att återvända eftersom han redan har återvänt i kyrkan, som är hans kropp.

Ja, världen måste korsfästa Jesus Kristus på nytt. Även när krig och våld och blodsutgjutelse fyller jorden. Ja, människan kommer att höja upp bilden av människan och buga sig för att dyrka bilden som sin egen överlägsna själv. Det är därför avgudar av människan är så populära, och folkmassorna är så upptagna med bilder av sina egna liv. Hur kommer det att sluta? Guds fruktan kommer att gå förlorad, och bilden av den gyllene människan kommer att fylla jorden. Självklart är denna gyllene avgudabild människans bild som Antikristus.

Don Pirozok

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.