New Age och Vetenskapen = Varning!

En översatt artikel : https://blog.physics-astronomy.com/2023/09/scientists-discover-possible-connection.html

Tänk nu “as above so below” när du läser denna Sataniskt listiga artikel

Den mänskliga hjärnan, med sina intrikata nätverk av neuroner, har länge varit föremål för fascination och mystik. Samtidigt har kosmos, med sin vidsträckthet och komplexitet, fascinerat forskare och filosofer i århundraden.

Ny forskning har börjat utforska möjligheten att hjärnan och kosmos kan vara sammankopplade på kvantskala. Den här artikeln kommer att fördjupa sig i forskningsartikeln med titeln “Quantum transport in fractal networks” och diskutera dess konsekvenser för vår förståelse av förhållandet mellan hjärnan och kosmos.

Forskningsartikeln “Quantum transport in fractal networks” utforskar möjligheten att hjärnan och kosmos är sammankopplade genom fraktala nätverk. Fraktaler är självreplikerande mönster som kan hittas i olika skalor, både i naturen och i universum. Denna studie undersöker fraktalernas kvanttransportegenskaper, med särskilt fokus på hur elektroner och energi rör sig genom dessa nätverk.

Forskningsartikeln “Quantum transport in fractal networks” utforskar möjligheten att hjärnan och kosmos är sammankopplade genom fraktala nätverk. Fraktaler är självreplikerande mönster som kan hittas i olika skalor, både i naturen och i universum. Denna studie undersöker fraktalernas kvanttransportegenskaper, med särskilt fokus på hur elektroner och energi rör sig genom dessa nätverk.

Författarna visar att kvanttransport i fraktala nätverk uppvisar ett unikt beteende, vilket kan ha betydande konsekvenser för vår förståelse av kopplingen mellan hjärna och kosmos.

Resultaten i forskningsrapporten ger värdefulla insikter om den möjliga kopplingen mellan hjärnan och kosmos på kvantskala. Det unika beteendet som uppvisas av kvanttransport i fraktala nätverk kan potentiellt förklara några av hjärnans komplexa funktioner och dess koppling till universum. Till exempel kan den fraktala naturen hos både hjärnans neurala nätverk och den kosmiska strukturen tyda på att de styrs av liknande principer. Att förstå dessa samband kan leda till en bättre förståelse av de grundläggande mekanismerna som ligger till grund för medvetande, kognition och perception.

Forskningen om kvanttransport i fraktala nätverk har flera potentiella tillämpningar och öppnar nya vägar för framtida studier. Denna förståelse kan till exempel få konsekvenser för utvecklingen av ny teknik som utnyttjar kvantmekanikens kraft, såsom kvantberäkning eller kvantkommunikation. Dessutom kan studiet av fraktala nätverk leda till framsteg i vår förståelse av komplexa system, såsom den mänskliga hjärnan eller kosmos, och hur de fungerar på sin mest grundläggande nivå.

Forskningsartikeln “Quantum transport in fractal networks” presenterar en fascinerande utforskning av den potentiella kopplingen mellan hjärnan och kosmos på en kvantskala. Den belyser de unika egenskaperna hos kvanttransport i fraktala nätverk och deras möjliga konsekvenser för förståelsen av kopplingen mellan hjärna och kosmos. Genom att ytterligare undersöka dessa samband kan vi utöka vår förståelse av universum och verklighetens natur, vilket potentiellt banar väg för nya banbrytande tekniker och insikter i hjärnans och kosmos mysterier.

Janne Ohlin

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.