Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa?

Reformationen är över 500 år gammal och leddes av nationer som Tyskland och England. Naturligtvis finns det många andra reformatorer som betalade det yttersta priset för att försvara tron och stå emot den korruption som fanns inom katolicismen och den mörka medeltiden. Vad återhämtade reformationen? Den grundläggande verkligheten att Skrifterna är den sista auktoriteten och inte kyrkans organisation eller kyrkans ledarskap. Eftersom huvudet för kyrkan är Jesus Kristus, och alla som bekänner tro på Kristus är födda på nytt av den Helige Ande och är en del av Kristi kropp. Inom den kristna tron finns det endast en Herre, en tro, en dop, en kropp och en Ande genom vilken alla kristna är förenade. Eventuella uppdelningar av Kristi kropp som leder till schismer är helt enkelt konstgjorda och mänskligt skapade. Så, delade den protestantiska reformationen Kristi kropp eller återhämtade den från mänskliga religiösa traditioner och falska doktriner?

Vad hände med den protestantiska reformationen i Västeuropa? Nationer som en gång ledde världen i att sprida evangeliet om vår frälsning, vars män reste ut i världen på missionsuppdrag, och nationer vars kultur bekände sig vara kristen? Det finns inte mycket kvar av det längre, eftersom Tyskland och England endast är kristna till namnet, med bara cirka 4% av sin befolkning som verkligen åtagit sig att följa Jesus Kristus. Vad hände med Wales och den walesiska väckelsen? Där en hel nation ställdes på sin spets och frälsningen i Kristus bröt ut på gatorna? Det uppskattades att upp till 90% av Wales påverkades av den walesiska väckelsen. Idag är Wales endast cirka 4% kristet. Om du tittar på Västeuropa ser du en sådan nedgång i den kristna tron att deras kyrkor förblir mestadels tomma och åldras. Nya kristna är få, och många av deras kyrkobyggnader används till andra ändamål. Man kan säga att kulturellt sett håller Västeuropa mer fast vid en anti-kristlig moralisk etik och har avvikit från bibliska värderingar och övertygelser.

Vi måste förstå effekterna av nedgången i tron. I Israel, där kristendomen föddes, ser vi lite kulturellt bevis på kristna som är födda på nytt av den Helige Ande. I västra Turkiet, där Jesus talade om de sju församlingarna i Uppenbarelseboken, är de nästan helt borta. Vi ser Rom, som utropade kristendomen som “statsreligion” och institutionaliserade kyrkan till den största historiska perversionen, vilket ledde till massakern av miljoner i Guds namn.

Vi ser den protestantiska reformationen spridas till Amerika och 300 år av kristen tro i Amerika som låg i själva hjärtat av dess grundande. Dessutom ser vi i vår tid den största nedgången i den amerikanska kulturen, med den yngsta amerikanska generationen Z som har den högsta andelen av självutnämnda ateister, där 1/3 säger att det inte finns någon Gud. Hur kan våra barn som växer upp i kyrkan nu förklara att det inte finns någon Gud?

Svaret är enkelt. Förvånande nog har undersökningar visat att Amerika är bibelokunnigt och många amerikaner vet helt enkelt inte mycket om Skrifterna i dag. I Barnas undersökningar av amerikaners religiösa övertygelser håller bara en liten procentandel verkligen Bibeln som Guds gudomligt inspirerade ord för sina liv. Det stämmer, i Amerika har vi förlorat budskapet om evangeliet samtidigt som vi behåller de religiösa institutioner som skulle predika och undervisa i Bibeln och bygga upp biblisk doktrin för att göra nya lärjungar av Jesus Kristus. Utan evangeliet som sprids över hela landet minskar antalet nya lärjungar, och moralen går bort från biblisk etik till antikristliga moraliska övertygelser. Varför håller Amerika på att ta avstånd från att kyrkan är relevant för deras liv? Bibeln har inte fastställts som de primära principerna och liv som vår kultur anser vara den sista auktoriteten för sina liv. Bibeln anses inte längre vara Guds ofelbara ord i den amerikanska kulturens mainstream. Vi rör oss i samma riktning som alla andra före oss, när en nation vänder sig bort från Guds ord och till och med angriper Bibeln som religiös tradition och mytologi.

Ta en titt på ditt eget liv. Vilken plats har du gett Guds skrivna ord? Hur söker du Guds visdom och bud som ges i Skrifterna? Sätter du Guds skrivna ord som den slutgiltiga auktoriteten för ditt liv? Försöker du rättfärdiga varför du inte ser Bibeln som den slutgiltiga auktoriteten för ditt liv? Slutligen, vet du ens vad Bibeln egentligen lär, även om du deltar i en lokal kyrka? Hur kan du kalla Honom Herre och inte följa det Han säger?

Jud 1:1 Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. 6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. 8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.” 10 Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med. 11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna. 13 De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. 14 Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: “Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga 15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom.” 16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. 24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande – 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. 

En artikel av Don Pirozok översatt till svenska Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , . Bookmark the permalink.