Gud människan och andemakterna del 5

Vi lämnade del 4 med att nämna att Toronto var startskottet på vad vi tror är början på en process som kallas för det stora avfallet. Vi tittade på Roodney Howard Browns tjänst och jämförde med Sven Reichmans bok – Allt är inte Gud som glimmar. Vi såg att Rodney Howard Brown har samma rötter som Kenneth Hagin.

Den som vandrat korsets väg kan förstå att Gud aldrig skulle utgjuta Den Helige Ande över ett folk som sätter sig över Guds ord och nedvärderar Jesus Kristi Härlighet. Ändå har sorgligt nog många främst yngre utan urskiljning dragits in i New Wine (Betel Church – Bill Johnson) som har sina rötter rotat i Torontovälsignelsens falska lärosystem. (Kenneth Hagins)

Det finns ärliga människor som söker sanningen som inte har en aning om vilka farliga lärosystem som ligger bakom nästan allt vi ser idag. Det är glädjande med all den positiva respons vi fått. Jag upplevde att jag skulle göra den här serien så grundläggande som möjligt. Sedan kan man bara be att Anden leder människor som behöver höra det. Vi ger naturligtvis all ära till Herren Jesus Kristus för vi gör bara vad Herren sagt åt oss att göra. Till och med ekonomin till utrustningen vi använder här hemma har kommit genom en gåva som exakt täckte inköpet.

Vi har varit med om det förut i vår tjänst för Gud. Vi reste då på heltid för Herren i Sverige och predikade några år. Vi hade då en gammal rostig bil som inte gick att svetsa på mer så rostig var den. Vi bad till Gud och på förunderliga vägar fixade han en begagnad men hyfsad bil till oss. När Gud kallar dig så tar han hand om allting runt omkring dig också. Själv kan jag se hans mäktiga hand genom en 3 årig – Sjukdomsperiod med mycket prövningar och lidanden. Det finns ett kors att bära så lidanden drabbar oss förr eller senare.

I detta avsnitt Nr 5 i serien skall vi titta på en person som får denna svarta flod av villfarelse att spridas globalt. En man som försöker organisera en hel kristenhet att på ett felaktigt sätt göra vad bibeln varnar oss för nämligen att konfrontera de demoniska krafterna. En man som introducerar ett begrepp som han kallar för “Territoriella andemakter” som han påstår har greppet över människor städer och länder. Hans namn är C Peter Wagner och är grundaren av det vi kallar för NAR (New Apostolic Reformation) Det är viktigt att veta om att han delar samma gnostiska teologi som Kenneth Hagin. Det är C Peter Wagner som börjar organisera samman jättelika globala nätverk för att transformera hela kristenheten in i en ny Apostolisk Reformation. (NAR)

Från C Peter Wagners egen bok: Confronting the Powers (Att konfrontera den fallna andevärlden) där beskriver Wagner att det finns starka fästen som ger andemakterna legal rätt över olika områden (Städer och länder) samt över enskilda personer.
Han talar om mark nivå = Andeutdrivning eller att bryta förbannelser över enskilda personer.
Han talar om strategisk nivå = Driva bort andemakterna över städer och länder.

Detta har absolut ingen biblisk grund utan snarare en logisk slutsats baserad på samma falska grund som Kenneth Hagin. Vi läste i del 4 ifrån Sven Reichmans bokAllt är inte Gud som glimmar. (Pdf) Vi ser då att summan av Kenneth Hagins undervisning blir följande.

1/ Hagin beskriver oss vara en ande ha en själ och bo i en kropp
2/ Hagin beskriver sedan en falsk pånyttfödelse
3/ Hagin påstår att vi i vår ande har allting för att råda över skapelsen
4/ Hagin påstår att vi blivit som Kristus på denna jorden
5/ Hagin påstår att vi utifrån vår ande kan tala skapande ord och att det beror på att tron är en kraft.

Så när vi nu talar om C Peter Wagner utgår han från Kennet Hagins teologi. Han kallas ju inte för “Trosrörelsens fader” för intet. Eftersom ingen av dem grundar sig på bibeln är detta bygge ett jättestort luftslott utan någon bibelgrund.

C Peter Wagner har alltså en falsk undervisning han kallar nu in bönekrigare till “andlig krigföring” på “Strategisk nivå” Wagner menar att andemakterna (Demonerna) får legal rätt. Denna rätt får de om det skett onda saker i en stad eller i ett land. Dessa demoniska krafter kallar Wagner för territoriella andemakter. så har andemakterna (Demonerna) fått legal rätt att råda över detta Territorium. Detta är för bibeln helt främmande tankar men inte om man tänker som Kenneth Hagin. Han menar ju att den Kristne har fått all Jesu Auktoritet boende i sin ande vid pånyttfödelsen. Endast då blir ju Wagners tankesätt logiskt men helt obibliskt utan gnostiskt i sin natur.

Först och främst lockar denna lära in den Kristne i en falsk identitet en illusion. (Mörker) Med denna falska identitet skall alltså den kristne nu tjäna Gud på ett obibliskt sett. (Mörkrets ofruktbara gärningar) Detta kräver nämligen en hemlig kunskap om andevärlden som Gud har förbjudit och varnat för.

EF 5:9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Många kommentarer pekar på att Paulus här pekar på Gnosticismen som infiltrerade församlingarna då. Det som nu Kenneth Hagin och C Peter Wagner förespråkar är i princip samma sak. Gnosticismen skapar alltså en falsk identitet en illusion (Mörker) det har absolut ingen biblisk grund även den är en illusion (Mörker) Då blir även huset som blir byggt på den grunden och dess gärningar en illusion (Mörker)

Ser du vart det hela börjar?
1/ Falsk identitet (Hagins lära)
2/ Falsk grund (Hagins lära)
3/ Falsk byggnad (Wagners lära)
4/ Falska gärningar (Wagners lära)

Det ser ut som om mörkret försöker bedra oss precis som en tvåstegsraket rakt upp i “högmodshimlen”. Satan kan bara få äran på jorden om “Jaget” upphöjer sig och gör hans vilja.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall Jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. (SIONS BERG) 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, Jag skall göra mig lik den Högste.

Lägg märke till att detta kan menas: Det hjärta som han äger! “Jaget” skall alltså fångas genom demoniska läror “Jaget” skall inte dö genom korset. “Jaget” skall bedras av en “Illusion” som en tvåstegsraket.
1/ Den första illusionen står alltså Hagin för i sin lära om din identitet.
2/ Hagin startar illusionen att du i din ande är som Kristus
3/ Många skall komma och säga att “Jaget” är Kristus (Matt 24:5)
4/ Wagner är den som fortsätter organisera “Jaget” globalt

Nu ser jag exakt vad Gud menade med drömmen Gud gav mig om den “Svarta floden” som inte nådde upp till Sions berg. (Jes 14:12-14) Kenneth Hagin startar alltså den demoniska attacken helt i enlighet med Sven Reichmanns bok “Allt är inte Gud som glimmar”

Kenneth Hagin går utöver vad bibeln lär och säger att genom pånyttfödelsen har du nu i din ande allting som Jesus Kristus äger. Eftersom han säger att ditt “Jag” eller din person är en ande blir du genom en illusion plötsligt “Kristus” – Om du tror på Illusion Nr 1 Kommer givetvis Illusion Nr 2 Vad skall nu den här människan göra som gått på Illusion Nr 1. Nu kommer C Peter Wagners böcker och läror in och tar över. Det är han som tar Illusion Nr 1 och pekar ut den väg “Dessa falska Kristusar” skall ta för att göra “Samma gärningar som Jesus gjorde fast större” När jag såg det här förstod jag att Betel Church och New Wine och allt det andra med de 7 bergen läran bara är en konsekvens av Kenneth Hagin och C Peter Wagners instruktioner.

Kenneth Hagin: Producerar alltså ogräset en illusion en falsk identitet
C Peter Wagner: De globala nätverken som samlar ogräset (NAR)
C Peter Wagner: Detta ogräs skall genom en falsk auktoritet lägga hela jorden under sig.

Kan du se nu hur dessa två är precis som om de går in i varandra de är fångade i Djävulens snara så de gör hans vilja. Om han kan få dig att förkasta korset och upphöja “Jaget” och tro på Hagins illusion. Kommer du samlas in i något av dessa “globala nätverk” NAR har i det fördolda upprättat. (Herren har visat oss att de består av olika pastorer och ledare som träffas i mörkret och smider planer även här i Sverige)

Utåt sett säger de att de är kallade att sätta upp Guds Rike på jorden. (Kingdom Now) Men detta är bara ett yttre sken för deras “dominionistiska” tankesätt de vill ha makt och berömmelse och göra sig ett namn här på jorden.

Eftersom Kenneth Hagins och C Peter Wagners husbygge inte har någon som helst biblisk grund att stå på så blir det alltså ett bygge på det Jordiska. Jakobs brev beskriver denna Jordiska visdom som Demonisk. (Jak 3:15)

Vad är det då för skillnad mellan den visdom som Kennet Hagin och C Peter Wagner står för och den ockulta egentligen? Det rätta svaret är absolut ingen skillnad alls för utanför bibelns klara gränser råder den onda andevärlden. Därför är det egentligen ingen skillnad mellan Svart Magi och Vit Magi demonerna råder över båda sidorna. Så den hemliga obibliska kunskapen som Hagin och Wagner presenterar är: Gnostisk och Ockult till sin natur!

Båda två lär ut att du måste få en hemlig kunskap (Ockult) om vad som sker i andevärlden annars kan vi inte nå en framgångsrik framtid. (Gnosticism) Men nu är det så att det “Ockulta” betyder det som är hemligt och fördolt för människan.

Bibeln ger oss starka varningar att försöka tränga in i den “Ockulta” världen för att försöka skaffa oss en hemlig kunskap (Gnosticism)

5 Mos 29:29 Vad som ännu är fördolt hör HERREN, vår Gud, till; men vad som är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skola göra efter alla denna lags ord (1917)

Hebreiskan: Hemligheten och det som är fördolt äger Herren vår Gud. När Hemligheten är uppenbarad gäller den för oss och våra barn till evig tid!

Sanningen betyder uppenbarad realitet (Ljuset)
Paulus säger att Guds Hemlighet är Jesus Kristus (Kol 2:2)
Paulus säger att Guds Hemlighet är Jesus Kristus i oss (Kol 1:29)
Johannes sa att Jesus Kristus var full av Nåd och Sanning (Joh 1:14)
Jesus sa: Jag är Vägen Sanningen och Livet (Joh 14:6)
Jesus sa: Jag är Världens ljus och det sanna Ljuset (Joh 1 + Joh 9:5)
Paulus sa: Allting som uppenbaras är Ljus (Ef 5:14)

När vi lägger samman alla dessa bibelord så ser vi att bibelns klara budskap är att det är Jesus Kristus som är Guds hemlighet. Det är alltså honom som uppenbarelsens Ande kommer för att avtäcka så att vi kan lära känna Gud.

Den väg som Kenneth Hagin och C Peter Wagner pekar på är den väg till insikt som i alla tider har kallats förbjuden kunskap (Gnosticism) eller ockultism. (Häxkraft eller Magi) Den “Jesus” som uppenbaras på den andra sidan gränsen är vad man kallar för “Den Kosmiske Kristus” eller den Österländska andemakten.

Ser du att C Peter Wagners tankesätt får den konsekvensen att för att kunna utföra “Andlig Krigföring” på hans sätt måste vi få en “Förbjuden kunskap” om Mörkret och hur andemakterna fungerar på ett sätt som är totalt förbjudet enligt bibeln.

En krigare på “Marknivå” som jag skrivit om tidigare berättar följande vid en konfrontation med en demon. Jag tror demonen “ljuger” eftersom den vill dra den troende alltmer in i mörkret.

När det spårar ut på det här obibliska sättet blir det hur tokigt som helst. Jag citerar här en person i rörelsen som heter Bob Larson från en bok som heter: In the name of Satan. Han beskriver att han kastar ut demoner ur människor och demonerna är förvånade att Larson har fått reda på den hemliga lagen som ger honom rätten att kasta ut dem.
Demonen: Vem har gett dig kunskap om de andliga lagarna?
Larson: Vad menar du med det?
Demonen: Jag menar den andliga lagen som bestämmer vad vi kan och inte kan göra. Det måste vara någon från vår sida som talat om det för dig.

Det är ju mitt i allvaret lite humor i det hela någon demon har alltså “Tjallat” och berättat hemligheter så att mörkret förlorar sin makt.

Jag kan säga det att vi har stött på märkliga saker som vi vet är demoniskt under vår tjänst för Herren. Vi har ju rest runt i Sverige och besökt flera hundra församlingar så det är oundvikligt om du är fylld av Anden och predikar Guds ord. Men vi skall aldrig söka upp mörkret för att attackera det. Det är en verklig sak med verkliga manifestationer en gång stötte vi på en kvinna som hade tre stycken demoner i sig. De talade samtidig i kör med 3 mansstämmor. Vi reste hem till dem här kvinnan på hennes inbjudan för att driva ut dem.

Jag glömmer aldrig den här dagen när vi började be så startade saker i lägenheten att flytta på sig och det small och levde. Samtidigt när vi talade till dessa andemakter så höll de på och kväva den här kvinnan och de skrek hånfullt: Det är ingen ide att ni försöker för vi har rätt att vara här! Vi lämnade kvinnan efter ett samtal om överlåtelse för något gjorde att makterna hade ingång i hennes liv. Vi fick sedan reda på att en annan pastor där råkat ut för exakt samma sak efter att ha fastat och bett för kvinnan.

Men vi har också varit med om att den kvinna från Afrika blev befriad på ett helt fantastiskt sätt. Hon kom till oss och bad om hjälp helt skräckslagen! Vi berättade att hon måste ge sitt liv åt Jesus Kristus helt och hållet. Efter att ha bett för henne i Jesu namn förvandlades hela hennes utstrålning. Det var så tydligt att hon lämnade Mörkrets välde och gick in i Guds Sons rike av ljus. Det var hennes tro på Jesus Kristus som befriade henne att Gud sedan av nåd använde oss är oväsentligt i sammanhanget.

NAR (New Apostolic Reformation) påstår sig helt enligt Wagners läror att de har fått information direkt ifrån demonerna hur de andliga lagarna fungerar. Wagner sa ju precis att vi måste ta reda på vilka andliga lagar som styr på marknivå och på strategiskt nivå. Konsekvensen av Bob Larsons berättelse är att det är precis som om en demon har ”tjallat” på de andra demonerna. Bob Larson har fått reda på en djup demonisk hemlighet så nu kan han driva ut alla andar genom den hemligheten. Det här kära vänner är ren Gnosticism och det liknar mer ren trolldom än Kristen tro. Om den här berättelsen skulle vara sann som Bob Larson beskriver: Hur stor tillförlitlighet har en andemakt driven av lögnens fader?

Men det här är exakt vad bibeln säger skall ske i ändens tid: Larson trodde alltså mer på demonen än han gjorde på Guds ord! Men det kusliga är att det är helt i linje med vad C Peter Wagner lär och som nu strömmar rakt in i NAR (New Apostolic Reformation)

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

De här fallna änglarna har varit i den andliga sfären långt längre än vi existerat och deras uppdrag är att få så många människor över på deras sida som möjligt. Vi människor har i vår egen kraft inte en chans i visdom mot dessa fallna änglar vi är ett lätt byte för dem om vi går utanför Guds ord. Alla röster och alla andar måste testas mot skriften idag håller det inte provet måste vi förkasta det även om populära pastorer och lärare redan har bedragits och följer de här lärorna om Andlig Krigföring. Vi måste helt enkelt börja studera skriften och hålla oss nära Jesus Kristus för det är demonerna som står bakom alla falska profeter och dess läror.

Gud har bara en hemlighet Jesus Kristus och den hemligheten uppenbaras för oss i evangeliet som i sin tur är grundat på lagen och profeterna. Det sanna ljuset och den sanna elden brinner i våra hjärtan när Jesus Kristus får uppenbaras för våra hjärtas ögon genom Guds ord.

Luk 24:26 Måste inte Messias (Kristus) lida detta för att gå in i sin härlighet?” 27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom (Guds Hemlighet) i alla Skrifterna.

Luk 24:32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”

Ni minns väl från del 4 när vi beskrev Rodney Hooward Browns obibliska upplevelse: Han brann som en eld han föll i okontrollerbart skratt och han upplevde att han kopplades in i himlens kraftfält. Samma sak som många kan berätta som varit inne i den Österländska andligheten.

Paulus säger detta Kolosserna en församling som infiltrerades av exakt samma Gnostiska läror som Kenneth Hagin och C Peter Wagner försöker bedra församlingarna med.

Kol 2:1 Jag vill att ni skall veta vilken kamp (Mot Gnosticismen) jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, 2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4 Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord (Med ett tal som är logiskt övertygande för den naturliga människan)

Det är precis vad vi möter i C Peter Wagners tal om “Andlig Krigföring” han påstår helt enkelt att för att kunna vinna seger måste vi veta hur den demoniska andevärlden är uppbyggd. Vi måste ta reda på vad som har skett på geografiska platser och i olika människors liv. Vi måste ta reda på och skaffa oss kunskap om vad som skett genom generationerna som ger demonerna rätten att hålla människor (Krigföring på marknivå) och hela städer och länder (Krigföring på strategisk nivå) fast i bundenhet.

Jag har nu nämnt vid namn två nyckel personer precis som Paulus gjorde under Andens inspiration. Vi skall avslöja allting som de håller på med i mörkret och dessa två har öppnat dörren för demonisk aktivitet att tränga rakt in i församlingarna.

1/ Kenneth Hagin ger oss en falsk syn på vår identitet och på vår auktoritet.
2/ C Peter Wagner pekar ut vägen hur du praktiskt skall använda denna falska identitet och falska auktoritet.

I del 4 beskrev jag en väldigt viktig sak som en före detta trollkarl nu kristen berättade för mig så jag citerar detta här.

En gång i ett samtal i telefonen sa han någonting viktigt som jag skrev ner han avslöjade nämligen en sak om mörkret. Detta han sade bekräftar hur Satan bedrar människan genom olika saker som tillhör den mörka sidan. Han sa att när du väl stiger över på den förbjudna sidan så bedrar Satan människor genom att agera så att det ser ut att fungera.

Han sa att Satan har en speciell uppenbarelse för varenda människa som går utanför Jesus Kristus för att fånga oss med och han har rätt att göra det.

Detta är en sanning för om du söker på nätet skall du få se hur ofta dessa gnostiska krigare berättar om olika falska uppenbarelser och drömmar de haft. Där de själva är som jättestora och mäktiga krigare i andevärlden med krafter att driva bort demoner (Självupphöjelse är alltid Satans signum)

Försök sedan att säga åt denna person att han har fel det går bara inte han blir fångad i Djävulens snara för att göra hans vilja (2 Tim 2:26) Personen måste ödmjukas och vända om annars hålls hans sinne fast i dessa tankebyggnader för det ser ju Kristet ut. Det är ingen lek man ger sig in på om man följer dessa falska läror som förkastar korset och upphöjer jaget det kan många människor som lyckas ta sig ur vittna om.

Detta bibelord är en av de viktigaste när det gäller att överbevisa denna falska rörelse som bara talar om Anden och gör sig själva stora. Om Anden verkligen skulle verka igenom ditt liv så försvinner “Jaget” ur bilden. Allting Anden utför gör han endast för att förhärliga Jesus Kristus Guds Son som är själva källan Anden verkar utifrån.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Det är alltså Jesus Kristus i oss som är Guds hemlighet som vi skall ha som vårt centrum. Den som är i honom kan därför uppleva en stor vila i att slippa hålla reda på alla demoner och generationsförbannelser över människor och städer och länder. Jag brukar kalla detta för ett “Karismatiskt slaveri” för det är exakt vad det är. Det står i bibeln att vi skall hålla våra ögon och tankar fixerade på Jesus Kristus endast han är medlare mellan människan och Gud.

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Man måste alltså ha samma antikristliga teologi som Hagin om man säger sådana saker som C Peter Wagner. En utgångspunkt som säger att vi är Kristus i vår ande och därför har vi rätt att ta dominion och lägga hela jorden under våra fötter. Det ligger alltså på våra axlar säger de att sätta upp Guds Rike synligt på jorden såsom det är i himlen. (Jes 9:6-7) Detta är antikristligt!

C Peter Wagner har pekat ut att genom en falsk auktoritet strida mot ondskans andemakter:
1/ På Marknivå = Mot andemakter i enskilda människor
2/ På Strategisk Nivå = Mot andemakter över städer och länder

C Peter Wagner lärde att för att vinna hela städer och hela länder (Den Strategiska nivån) måste de Nya Apostlarna och de nya Profeterna sättas in på dess platser och samarbeta.

Hur tror du man ber om man har samma tankesätt som hela den Apostoliska reformationen har? Du har ju nu redan nu enligt deras teologi allting som Jesus har och är placerat i din ande. Du har ju i praktiken gjort biblisk bön som alltid handlar om ett vädjande till Gud för att få nåd totalt meningslöst.

För om du inte vet och förstår det så kan du råka ut för dessa förbannelser som de kan sända över ditt liv. De går idag så långt att man kan inte bli frälst om inte Apostlar och Profeter kommer på rätt position. Då säger man att det kommer ett skifte i den andliga världen så hela städer och länder kan bli frälsta. De har spårat ut fullständigt det här innebär ju ett Karismatiskt slaveri och ingen vila i Kristus. Det ser så andligt och så bra ut ändå är det totalt köttsligt och grundat på ett hedniskt tankesätt. En del i den här extrema rörelsen går så långt att man tror att människor inte kan bli frälsta utan att denna strategiska andliga krigföring måste ske först.

Från C Peter Wagners bok: Confronting the Powers (Andemakterna)
andemakterna kan komma tillbaka igen till deras fästen som är grundade på andliga lagar över städer och dess människor. Orsaken till detta är att vi inte lyckas driva bort dem fullständigt. Därför är det viktigt att vi genom känslighet kan upprätta ”andliga” kartor så vi kan identifiera djupt rotade synder som skett i generationer på platserna långt bakåt i tiden.

Detta är något helt nytt som har kommit in genom NAR (New Apostolic Reformation) enligt Wagner måste de upprätta ett system av ”andliga” kartor. Och genom detta systematiskt genom ”andlig krigföring” driva ut andemakterna från olika områden så människor kan bli frälsta. Hur skall nu detta gå till eftersom vi aldrig kan se andemakterna? Och vi har tagit upp att detta är totalt obibliskt och direkt livsfarligt för vår frälsning att dras in i.

EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna

Är Wagners sätt bibliskt att konfrontera dem på det här sättet för om det inte är det har ju hela NAR (New Apostolic Reformation) trätt in på en fel väg. Har man väl börjat tänka så här kommer det bli värre och värre fel och det är exakt vad det blivit också. Det lägger ju ansvaret på oss att vi måste göra någonting åt demonerna annars är det ju lönlöst att förvänta sig att det skall ske någon befrielse av människor bara genom det enkla evangeliet. Det Wagner gör är ju helt enkelt det Paulus varnade för konsekvensen blir ju att Kristi Kors förlorar sin kraft.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Hade Paulus en karta som han gick efter en ”andlig karta” så att han kunde driva ut andemakterna över Korint innan han predikade evangelium? Det står hela tiden att Paulus var totalt beroende av Guds Nåd och Kristi Kors. Den högsta ledaren i NAR (New Apostolic Reformation) påstår alltså att vi kan få en fördold kunskap (Gnostisk) som gör att vi kan veta under vilka andliga lagar demonerna opererar i över ett visst område. NAR (New Apostolic Reformation) påstår att det är lönlöst att ens försöka vinna människor på det vanliga sättet nu. Är inte detta ett annat evangelium så vet inte jag vad som är det. Hur skall du få veta hemligheterna om demonerna? Hur skall du få veta vilka andliga lagar som gäller över staden där de säger sig operera?

Till sist jag påstod att allt detta exploderade sedan Toronto och både vi och andra upplevde varningar precis vid den tiden. Både vi och Tricia Tillin (I ett nyhetsbrev från 1994) upplevde det som en flod som var på väg att släppas lös. En annan vid namn Ed Tarkowski fick precis innan uppleva hur han fick se en “andlig mörk pyramidliknande hierarki” försöka kalla på honom. Han säger att det var precis som om dessa makter erbjöd honom en hög position i samma profetiska rörelse som Kansas City profeterna.

NAR (New Apostolic Reformation) de falska Apostlarna samarbetar alltså tillsammans med de falska profeterna i Kansas City. Du finner samma teologi och tankesätt där med nämligen Kenneth Hagins Gnostiska falska evangelium. Ed Tarkowskis uppenbarelse från Herren om denna mörka pyramidliknande hierarki som inbjöd honom till “självupphöjelse” i Profetrörelsen i NAR (New Apostolic Reformation)

Bed gärna för oss älskade vänner om Jesu Kristi beskydd och hjälp att avslöja mörkret känner mig faktiskt “attackerad” i sinnet när jag håller på och gör den här serien. Tack för all förbön som jag fått av er alla under min sjukdomstid. Det är underbart med Herren han använder till och med detta för att hålla oss ödmjuka för att kunna uppenbara saker för oss. Det är endast Herren som skall ha äran om ljuset ifrån Anden kommer så vi får förmågan att kunna avslöja mörkrets ofruktbara gärningar.

Detta är vår tjänst precis som han sagt genom personliga tilltal bekräftat genom profetior förutom att predika evangeliet så klart och tydligt som möjligt. Vi kan vittna om att vägen för att gå in förutberedda gärningar är endast på Korsets smala väg! Den väg som Kenneth Hagin och C Peter Wagner pekar på leder till “Självupphöjelse” och är den breda vägen som många skall vandra på: Det ser ju så kristet och bra ut med “Under och tecken” och “Profetior” i Jesu namn. Men det är ingenting annat än “Gnosticism” och “Laglöshet” men Jesus Kristus kan väcka dem genom sitt eget ord.

Ord 24:11 Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. 12 Om du säger: “Vi visste det inte“, skulle inte han som prövar hjärtan märka det, skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

Det kommer en dag när vi skall stå till svars för hur vi förvaltar det ljus Herren gett oss. Vart är alla Pastorer som borde träda fram nu men tiger! Är det Guds Kärlek att tiga? Det är Kärlek att stå upp för sanningen även om det kostar på.

1 Kor 13:4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5 den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. 7 Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. 8 Kärleken (Agape) upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgås.

Bön: Käre Herre vi lever i en tid av stora splittringar och där laglösheten förökas så att din kärlek kallnar. Herre tänd äkta eldar i människors hjärtan med din Ande och ditt ord så isen kan smälta. Jag ber Herre att din äkta Kärlek skall flamma upp på nytt igen till läkedom och försoning i Jesu Kristi namnAmen!

Janne Ohlin – Göteborg.

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.