Gud människan och andemakterna del 4

När man blir bedragen av Satan så förkastar man korsets väg den enda vägen som Gud bekräftar dig på och ger dig en identitet. Det är därför den Gnostiska rörelsen är så noga med olika titlar och människoupphöjelse. Gud måste själv kalla oss korsfästa vårt kött och sedan själv upphöja oss. Annars kommer vi upphöja oss själva och skaffa oss en falsk identitet. Församlingen i Korint hade mött en Gnostisk rörelse exakt lik den jag skall varna för idag. En falsk rörelse byggd på en falsk lära leder alltid till att man lever i en illusion där man tror sig vara någonting man inte är.

1 Kor 4:8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Den som springer omkring i en illusion tror alltså han är något han inte är och Paulus säger att en sådan människa är bedragen i sitt hjärta. Bara Gud kan ge dig och mig vår rätta identitet genom en rätt relation med Jesus Kristus.

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.

Vad hade Rodney Hooward Brown för rötter? Var det inte Trosrörelsen han kom ifrån? Om du tänker efter brann inte den här falska Elden som starkast där man redan hade Trosrörelsens läror? Vet du vad jag tror? Om du tar och analyserar Word of Faith (Trosrörelsen) så skall du se att det handlar om detta “hedniska tankesätt” att vi måste gå in i en direkt konfrontation med andemakterna. Jag vill uttrycka mig genom boken “Allt är inte Gud som Glimmar” (Sven Reichman) som handlar om Trosrörelsen.

(1) De påstår att människan är en ande har en själ och bor i en kropp.
(2) De påstår att vi i vår ande har blivit Kristus
(3) Därför kan vi genom vår ande regera över skapelsen
(4) Det innebär säger de att alla andemakter är underlagda oss

Detta är naturligtvis inte sant utan en illusion och det ger den som tror på detta en helt obiblisk identitet. Att springa omkring och strida mot andemakterna genom en falsk identitet och leva i en illusion är direkt skadligt för vår själ. Sven Reichman berättar hur människor nu står på kö till själavård de blir kluvna och får djupa trauman. Det var när han såg detta som han hoppade av och förkastade hela teologin. Naturligtvis kommer förr eller senare en dom från Gud över all obiblisk lära (Laglöshet) Är inte en lära från Gud och stämmer med bibeln så är den Jordisk (Demonisk) och uppbyggd på mänsklig visdom från Eden. När Gud dömer så står det att han skall fånga människa i hennes egen visdom.

Detta gör Gud genom att tillåta Mörkret att spela ett spel där det ser ut som om en lära fungerar genom “Falska under och Tecken“. Detta är en sanning som gäller allting utanför bibeln.
> Horoskopen kommer att se ut som det fungerar
> Besvärjelser och Woodoo kommer se ut att fungera
> Häxkonst och New Age kommer att se ut att fungera
> En falsk kristen lära kommer att se ut som om den fungerar

Jag känner personligen en som verkligen har varit djupt inne i det ockulta han levde som en praktiserande Trollkarl. Han ansågs stark i denna ockulta värld och hade många följeslagare. Det var demoner samlade på varenda möte som manifesterade sig mitt bland dem. Han sa att möta olika demoner var en liksom en vardaglig grej för mig. Han kom till slut ur detta mörker och blev en troende! Han berättar hur han skrek ut sin förtvivlan och ville ut ur mörkrets grepp det började plåga honom. Han ringer upp mig och berättar en märklig händelse hur Herren började söka honom. Han blev på ett övernaturligt sätt ledd till våran hemsida. Det är fullkomligt underbart att veta att Herren förmår frälsa en människa ur vilket mörker som helst bara man vill.

En gång i ett samtal i telefonen sa han någonting viktigt som jag skrev ner han avslöjade nämligen en sak om mörkret. Detta han sade bekräftar hur Satan bedrar människan genom olika saker som tillhör den mörka sidan. Han sa att när du väl stiger över på den förbjudna sidan så bedrar Satan människor genom att agera så att det ser ut att fungera.

Han sa att Satan har en speciell uppenbarelse för varenda människa som går utanför Jesus Kristus för att fånga oss med och han har rätt att göra det. Han fortsätter och förklara detta genom att berätta följande……

Jag höll på med Mexikansk Trolldom så mina drömmar och uppenbarelser handlade om denna gamla Mexikanska ockulta andevärld. Men jag känner dem som var inne i Asatron och deras uppenbarelser och drömmar drog dem allt djupare in i den världen. Så den värld som är obiblisk är en livsfarlig väg att vandra på utan beskydd från mörkrets makter som lätt kan bedra en människa.

En gång tjänstgjorde vi i en församling där fick vi reda på att en person höll på att läsa horoskop. Vi varnade naturligtvis för faran detta kunde föra med sig att öppna upp för mörkrets makter. Nu sker något otroligt en förälder och ledare i den församlingen ringer upp oss och skäller ut oss. Personen sa detta är rena löjligheterna att ni varnar för ni skall veta det att jag har läst horoskop sedan jag var liten. Detta skedde i en Pingstförsamling och bevisar vilken otrolig dålig urskiljningsförmåga det finns om hur mörkret får insteg i människor. Horoskop är direkt hämtat ur den Babyloniska Zodiaken och tillhör givetvis den ockulta sidan. Det är inte andemakter som bestämmer en människas framtid utan den Allsmäktiga Guden.

En av den här tidens största falska profeter William Branham trodde på Zodiaken och gjorde ingen hemlighet av det. Han sa även att han hade en ängel som gjorde helandeunder i hans möten och inte gav äran åt Jesus. Denne man bedrog sig själv och upphöjde sig själv och trodde han var Elia. Han dog i en frontalkrock i december 1965.

Det här tål att tänka på för samma princip gäller naturligtvis för alla som säger sig vara kristna men träder över gränserna in i det ockulta. Vi kan se idag exakt samma andliga mönster gäller för Gnosticismen (Trosrörelsen) Satan kommer själv för att bedra dem så de har större och större tankar om sig själva. Att detta stämmer med dagens Kristenhet kan du se i Matt 7 Där de laglösa är bedragna av Satan in i en falsk Kristenhet som ser ut att fungera…..För mig ser detta helt enkelt ut som dagens falska karismatiska rörelse som New Wine och Bethel Church. Detta fick mig att komma att tänka på en händelse som startade allt nämligen en falsk andeutgjutelse av något de kallade för New Wine i en stad vid namn Toronto.

Även 2 Tess 2 är solklar att Gud tillåter Satan att bedra alla som njuter av orättfärdigheten och står emot sanningen med stark villfarelse så de tror på lögnen. (Pseudo) De skall alltså tro på en skickligt gjord kopia av Kristendomen vilket man måste kalla “Trosrörelsen” för om man skall tro Sven Reichmann. Då innebär detta att en falsk andemakt kommer att utgjutas som en dom ifrån Gud för att fånga dem i deras egen visdom.

Därför är min fulla övertygelse att det som nu startade i Toronto tror är starten på en process och en dom från Gud. Detta kommer att sprida sig över hela världen till slut. Jag vill säga att jag grundar mitt konstaterande på biblisk grund och en profetisk varning Herren gav mig med flera exakt då detta startade. Det är så uppenbart i bibeln att Guds Helige Ande aldrig skulle bekräfta ett hedniskt ockult tankesätt. Det går nämligen rakt emot bibelns uppenbarelse om vem Gud verkligen är! Tron kommer ur Guds Nåd genom Anden för att förhärliga Jesus Kristus som är Guds egen avbild. Vad säger Trosrörelsen om tron? Det är en Kraft! (A Force – New Age)

Och det är exakt vad jag tror Satan och hans demoner bekräftade dem och bedrog dem med som har trosrörelsens teologi som är helt obiblisk enligt Sven Reichmans bok: Allt är inte Gud som glimmar (som finns att ladda hem gratis på nätet HÄR)

En person räknas som huvudrollsinnehavare till denna falska andeutgjutelse i Toronto. Hans namn är Rodney Howard Brown så det är av stor väsentlighet att veta att Howard-Browne var associerad pastor i Rhema-kyrkan i Johannesburg, innan han flyttade till USA 1987 och han identifierade sig med en annan av Rhema-kyrkans ledare, Kenneth Hagin, en person vars undervisning också mycket tydligt har visat sig vara Gnosticism (Hanegraaff: 1993; Crenshaw: 1994). Oral Roberts är en annan lärare som har delar samma felaktiga teologi.

Det är just Kenneth Hagins böcker och teologi som synas i boken: Allt är inte Gud som glimmar. Nu när det bevisligen är så att Rodney Howard Brown identifierade sig med Kenneth Hagin som även kallas Trosrörelsens Fader. När du läst boken vilka villoläror som presenteras av Kenneth Hagin kan du vara 100% säker på att bibelns Gud aldrig skulle utgjuta sin Helige Ande över dessa människor med denna antikristliga teologi. Inte heller över den person som identifierade sig med dessa läror vilket Rodney Howard-Browne bevisligen gör.

Rodney Howard Brown skriker Fire! Och adresserar ofta Guds Ande som en opersonlig Kraft i Toronto. Han sa: Receive It (Ta emot det)

Oral Roberts har enligt en artikel, “proklamerat att Howard-Brownes tjänst signalerade ankomsten av” en annan nivå i den Helige Ande.” Man måste fråga sig var i Skriften vi får lära oss att det finnsnivåeri den Helige Ande?

Trosrörelsens läror enligt Sven Reichman blir ju att Anden reduceras från en person till en slags opersonlig kraft precis som i den ockulta världen. Tron menar de är en slags kraft man kan använda för att manipulera den osynliga andevärlden med så att det goda och en framgångs rik framtid faller på min sida. Med andra ord är detta den bilden hela den här serien har handlat om: Gud människan och andemakterna. Om nu människan tror detta evangelium som Kenneth Hagin presenterar blir ju i praktiken Jesus Kristus Guds Son och själv Gud (Joh 1:18) Förvandlad och förminskad till en ande i Alladins Lampa som blir vår tjänare istället för Herre.

Naturligtvis kan inte Gud ställa upp på att någon hädar honom och lurar in sitt folk i Trolldom eller Häxkraft och detta sker i Jesu namn. En Häxa eller en Trollkarl är en som är totalt bedragen som tror hon har hemlig (Ockult) kunskap att manipulera andevärlden med gott eller ont. Vet du vad häxorna säger när de skiljs efter ett ockult möte? Let ”The Force” be with you! = Låt Kraften vara med dig! Så vi måste ha urskiljning vad är det för Krafter i rörelse? Är det Guds Ande eller är det denna Gnostiska “Ockulta” Kraft av villfarelse? Du måste bedöma och urskilja det här för du kommer att tvingas välja sida när denna “falska väckelse” når dig förr eller senare.

https://www.youtube.com/watch?v=zeNG5kCzPtU&ab_channel=miracles247

I den förra delen tog jag upp att människor som varit inne i den här Gnostiska rörelsen som kan vittna om att det ser ju ut att fungera. När man sedan vänt om och får ljus förstår de att man blivit bedragna. Många som kommit ut ur Gnosticismen kommer fram till den slutsatsen att eftersom det ser ut att fungera måste ju den fallna andevärlden samarbeta så det ser ut att fungera. Jag vet att även Sven Reichman har nämnt detta fenomen. Inte undra på då i så fall att bibeln varnar oss för falska under o tecken gjorda av Satan för att bedra.

Gud tillät Satan att ge dem bekräftelse i deras falska väckelser så att det såg ut som deras Gnostiska tankesätt att manipulera andevärlden fungerade. Från och med Toronto exploderar allting av villfarelse. Det var då Herren gav mig drömmen om den mörka floden som översvämmade allt utom Sions berg. Den här sidan handlar om Toronto och dess efterdyningar här kan du bland annat se C Peter Wagner och Bill Johnson. (NAR – New Apostolic Reformation)

Jag skulle nu fortsätta att gå direkt till NAR men jag upplevde att jag inte kommer förbi Toronto eftersom Guds Ande varnade oss och flera så starkt just då den startade. Då är det bra att titta på frukten och vad han som hade huvudrollen har för teologi och vad han sade nämligen Rodney Hooward Brown. Idag har han satt titeln “Doktor” före sitt namn för det tycks vara viktigt att skaffa sig en identitet och göra sig ett namn i den här rörelsen.

Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.

Allting har alltså med vilken rot allting kommer ifrån som driver oss att tala och att handla: Är Jesus Kristus roten eller Kunskapens träd roten? Låt oss titta på roten till hans verksamhet för att bedöma det. Men Howard Brown tillåter ingen prövning utan anklagar alla som prövar dessa konstiga manifestationer för att häda den helige Ande. Se Länk. Exakt det samma gjorde Benny Hinn i TBN så det börjar likna “självupphöjelse” direkt i vår prövning av Rodney

Nu skall vi gå till 1994 då “Torontovälsignelsen” startade och bedöma vad Rodney Hooward Brown sa med vad bibeln säger. Vi är skyldiga att pröva varje person som utger sig för att med sitt hjärta och sin mun påstå sig tala i Herrens namn. Följande uttalanden är gjorda i Carisma Magazin augusti 1994 och ifrån de mötet han hade under Toronto och ifrån Kenneth Copelands möten vid samma tid.

Här följer några märkliga citat av Rodney Hooward Brown:
(1) Om någon står emot det Gud gör här just nu kommer han att falla ner död omedelbart.
(2) Jag struntar i om det är Gud eller Djävulen, så bara något händer räcker det för mig.
(3) En kväll predikade jag om helvetet och ju mera jag predikade om helvetet ju mera skrattade lyssnarna.

Rodney Howard-Browne påstår sig vara den “Helige Andens bartender“, mannen genom man påstår att Gud använt som starten på det de menar är ändetidens stora väckelse. (Även kallat Latter Rain) Han tillskrivs också vara källan till det som har kommit att kallas “Toronto Blessing“. Detta påstående tyckte jag var intressant eftersom Herren varnade precis samtidigt och han visade en svart flod i drömmen med orent kloakvatten stiga till en översvämning över hela jorden så det handlade om demonisk aktivitet och inte Den Helige Ande. Jag såg att det mörka vattnet inte nådde upp till Sions berg där Guds kvarleva befann sig.

Jag vill sätta ett stort frågetecken till ursprunget till hans påstådda upplevelse 1979 när han fick den här “Kraften” då gick det till så här menar han själv att han skrek till Gud helt desperat”Antingen kommer du ner hit eller så kommer jag upp dit och rör vid dig.” Plötsligt hävdar han att “hela hans kropp kändes som om den brann. Han började skratta okontrollerat… Jag var inkopplad i himlens elfkraftfält, och sedan dess har min önskan varit att gå och koppla in andra människor där.

Så här talar man inte till Gud i en kris då är man förkrossad och vädjar Gud om nåd man kommenderar honom inte. I somras när jag gick in i väggen vädjade jag till Herren om ett förbarmande i min livskris. En normal människa i en stor livskris kommenderar aldrig Gud på det här sättet som han gjorde. Han ställde ultimatum på Gud precis som han själv var så viktig. En Allsmäktig Gud behöver egentligen inte oss men i sin kärlek kan han visa barmhärtighet över oss när ödmjukar oss inför honom.

Man säger absolut inte i en livskris: ”Antingen kommer du ner hit och rör vid mig eller så kommer jag upp och rör vid dig

Det finns andra vittnen som beskriver att samma händelse utspelat sig i juli 1979, vid arton års ålder, nådde Rodney Howard-Browne från Port Elizabeth, Sydafrika, en livskris. ……. han skall enligt vittnen i ett bönemöte med arton ungdomar ropat till Herren: ‘Gud, antingen kommer du ner hit i kväll och rör vid mig, eller så ska jag dö och komma upp dit och röra vid dig.’ Han började skrika högt i 20 minuter och skrämde nästan vettet ur de närvarande säger vittnen.

Ser ni något konstigt redan från början? Howard-Browne tror att hans gud inte bara är underordnad utan också beroende av honom. Detta är absolut inte den Gud som uppenbarar sig för oss i skriften. Sedan dess påstår han sig vara inkopplad i himlens ”Elektriska kraftfält”.

Det första att lägga märke till är att Rodney Howard-Browne nådde en livskris. Det är inget fel på en livskris om Gud står bakom den leder den alltid till att vi ödmjukar oss. Korsets väg innebär både Ökenvandringar och Livskriser och olika smala passage för att förkrossa våra hjärtan så vi blir helt beroende av Herren.

Om vi analyserar Rodneys bön teologiskt kommer vi att märka följande.
1/ Han ber att hans vilja skall ske istället för att låta Guds vilja ske.
2/ Han gör våld på Guds suveränitet

Guds ord säger att vi bara kan ta emot det som ges [till oss] ovanifrån. I den andliga världen initierar Gud suveränt; vår plikt är att anpassa oss och ödmjuka oss under honom för att få reda på och gå in i hans vilja och plan.

Joh 3:27 Johannes svarade: “Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen.

Rodneys bön pekar inte på den förkrossades bön vilket i bibeln är (Gk: Aiteo) En utfattig tiggares bön som kommer inför en som är rik och god som han nu vädjar till om hjälp. Denna förkrosselse som kommer genom korset och svårigheterna öppnar oss för att i ödmjukhet ta emot saker från Gud. Den liknar mer de “proklamationsböner” som är så vanliga inom “trosrörelsen” där han bevisligen var grundad i sin teologi.

1 Joh 5:14 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber (Gk: Aiteo) om något efter hans vilja, så hör han oss.

Rodneys bön var absolut inte den bön av ödmjukhet som bibeln beskriver (Gk: Aiteo) Det var precis som om han istället ställde ultimatum på Gud och den sortens böner är inte behagliga inför Guds ansikte. Om vi börjar att fresta Gud genom att utmana honom istället för att ödmjuka oss inför honom är vi uppenbarligen i stor fara. Bibeln varnar oss för att inte fresta Gud för då kan vi bli ett byte för mörkrets krafter istället.

1 Kor 10:9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.

Var inte detta exakt vad Roodney Howard Brown gjorde i sin prövning? Lägg märke till att händelsen med ormarna utspelar sig i öknen som är en bild på prövningar och livskriser av olika slag. Istället för att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand i prövningen så frestade och utmanade han Gud. Gud drog bort sin hand så demonisk kraft (Ormar – Villfarelse) intog hans hjärta. Lägg märke till att det var efter denna händelse där han utmanade och frestade Gud som han enligt honom själv gjorde sin konstiga andliga upplevelse. Kom ihåg nu att han var inne i trosrörelsens gnostiska evangelium och var i nära relation till Kenneth Hagin.

Rodney upplevde alltså följande obibliska men “gnostiska mystiska” upplevelse och trodde naturligtvis att detta måste ju bara vara Gud. Han säger att han började uppleva som om hela hans kropp brann. Samtidigt som han började skratta helt hysteriskt utan kontroll och kunde inte sluta upp. Han beskriver det som att vara inkopplad i himlens elkraftnät, och sedan dess har hans önskan varit att gå och koppla in andra människor.”

Låt oss nu jämföra detta med den texten där folket förkastade Guds prövning i Öknen och talade illa om Korset. Vi kan se en slående likhet i Rodney Howard Browns berättelse och domen över dem som frestade Herren i öknen som blev biten av ormarna.

4 Mos 21:5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: “Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” 6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.

De ifrågasatte korsets kraft här och ökenvandringen det är exakt samma sak som att förkasta Evangeliets budskap och Kristi lära. De ville uppleva någonting annat istället för Jesus Kristus. Det fick de och jag tror ormarna är en bild på demonisk stark villfarelse. På hebreiska står det att Herren utvalde och sände brinnande giftiga ormar (Heb: Naschash = “Den skinande” i Eden) som bet folket så många i Israel dog. Precis som han prisgav folket som frestade honom i öknen med brinnande giftiga ormar som bet dem upplevde Rodney Howard Brown exakt samma sak.

Den Helige Ande kan omöjligt föras över på det sättet som sker genom Rodney Howard Brown. Det är endast Jesus Kristus som är medlare mellan människa och Gud. Det som sker nu i Toronto är en andemakt som kan förmedlas genom mänsklig kraft och detta har kännetecknat den österländska andemakten i alla tider. Alla som drabbades av den kan vittna om exakt samma upplevelse av eld och okontrollerat skratt och manifestationer lik dem Rodney Howard Brown gjorde.

Danny Aguirre och Warren B Smith, (Fd New Agare) som skriver i tidskriften Spiritual Counterfeits Project, SCP Newsletter (hösten 1994, volym 19: 2, s.14), gör liknande jämförelser med fenomen associerade med Ramakrishna, Bhagwhan Shree Rajneesh, afrikanska trolldoktorer från Kalahari och Qigong – forntida kinesiska metoder.

“Den indiska gurun Bhagvhan Shree Rajneesh var kärleksfullt respekterad och erkänd av sina anhängare som den ” gudomligt uppfylld drinkare” “eftersom han sägs ha druckit så djupt från den “Gudomliga” källan. Som tidigare anhängare av Rajneesh träffade jag hundratals som hade flugit till Indien “för att dricka” ur “Bhagwans vin”. När anhängare fysiskt berördes av Rajneesh, eller till och med om de bara var i hans närvaro, upplevde de ofta starka manifestationer och föll in i en slags okontrollerbart skratt. Lärjungar till Swami Baba Muktanada kunde även de ofta manifestera saker som okontrollerbart skratt efter att ha fått Shaktipat (fysisk kontakt och handpåläggning på kroppen) från gurun.  (s.13)

Så vi måste pröva andarna vi måste växa upp genom Korset till den ödmjukhet och förkrosselse som är grunden för att få sann Andlig urskiljning. Bibeln säger att det finns bara två andemakter antingen är den från Gud och Ljuset (Gott) eller så är det från Mörkret (Ont). Det onda och den österländska ockulta andemakten har i alla tider symboliserats av en orm. Ormens namn betyder alltså på hebreiska Den skinandeoch är själva källan till allt mörker som uppträder som ett falskt ljus.

Så efter det att Rodney Howard Brown gjort en mystisk upplevelse exakt den som den österländska andemakten manifesterar. Startar en invasion av ormar rakt in i kyrkorna med början in i Trosrörelsen (Gnosticismen) och rakt in i Toronto. Därifrån har den spritts ut som en flod över hela världen knappast en Karismatisk församling har kommit undan dessa brinnande domsormar. En plats som nu på ett särskilt sätt är ett centrum för detta är Bethel Church för det är exakt samma läror och exakt samma manifestationer.

Vi gör rätt i att pröva allt vad Rodney Hooward Brown gjort och talat med sin mun för det hjärtat är fullt av talar ju munnen. (Lk 6:45) Vi kan följa exakt samma mönster där denna mörka mystiska flod drar fram över jorden.

Även en annan person som stått i samma rörelse men hoppat av när han blev varnad av Gud är Andrew Stroem: Han tror att hela kyrkan nu attackeras av den Österländska andemakten vid namn Kundalini. (Som också beskrivs som en orm) Det finns en video på nätet där Kenneth Hagin väser som en orm när han är inne i vad Rodney Hooward – Brown kallar ” Himlens elektriska kraftfält

Han förnekar genom sin undervisning Guds suveränitet, Han förnedrar den Helige Ande och bortser från att Jesu Kristi person alltid är i Centrum. Han föraktar sinnets användning och identifierar sig ofta med uppenbara falska lärare. Detta övertygar mig om att källan till hans verksamhet och de manifestationer som är förknippade med den inte är den Helige Andes verk, utan det är en annan ande bakom.

Varför får då sådana människor som Rodney Howard-Browne en sådan framgång? John F. MacArthur har sagt, i förordet till Crenshaws bok: Man as God: The Word of Faith Movement. (I Sverige kallat Trosrörelsen)

“De gör det genom hot, knep, lögner och mest kraftfullt av allt, undervisning som tilltalar vanliga människors gemensamma längtan och önskan här i världen. När allt kommer omkring, vem skulle inte vilja tro att hälsa, pengar, välstånd och framgång är rätt? I en kultur som är självisk, materialistisk och stolt kommer hälsa och rikedomsbudskapet garanterat växa i popularitet. Människor med kliande öron samlar till dem själva dessa falska lärare som ger de löften de vill höra. Samtidigt som den sunda läran och talet om korset förkastas låter Gud dem få vad man vill höra.

Vilka är “tecknen” på den Helige Andes äkta verk som bör vägleda oss när vi prövar “Torontovälsignelsen”?

“När den Helige Ande kommer till syndiga människor, ger han till en början sorg. … Det finns mycket mer i andligheten än att göra massa upplevelser av dessa andar. Många förespråkar idag ett inträde i det sprudlande livet som växer till följd av olika spännande upplevelser. Det är sorgligt men i många av de nya karismatiska pingstförsamlingar kommer du förgäves inte att finna något annat det är denna väg man slagit in på. Men bibeln är solklar ingen som har Guds Ande kan vandra genom vår värld utan djupa stön av sorg och nöd. När stanken av omoral och villfarelse fyller hans näsborrar kan den andefyllda människan inte vara lycklig, lycklig, hon blir lika bedrövad som Anden i henne…. Om Anden skulle komma kraftfullt [i dag] skulle det inte vara för att få människor att klappa händerna av glädje utan för att få dem att slå sina bröst i sorg … Han är inte den Helige Ande som underhåller människor utan den som överbevisar människor.

Förstår vi nu varför vi var tvungna att stanna till vid Toronto och ta oss en riktig funderare på om inte detta var tidpunkten då en dom började över Guds hus och inte en Väckelse!

Elvor hade en natt en dröm som gällde en församling som släppte in en orm. Det var en varning till en Pingstförsamling för att släppa in Villfarelse. Jag själv har fått identiska drömmar om att mörkret infiltrerar kyrkan och detta är vad jag kan förstå början på den process där Ogräset som skiljs från Vetet.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Här är den exakta andliga meningen med dessa verser hämtade från 5 Mos 13 – Gud sände ormarna nu sänder han de falska profeterna för att testa om vi vill hålla oss till hans läror eller inte.

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Här ser du att en Falsk Profet kan profetera saker som slår in exakt även om han tjänar ett annat evangelium eller en annan Jesus. Satan kommer alltså genom den Österländska ockulta andemakten på samma sätt försöka få ut de utvalda ut ur Kristus. Därför är det så viktigt med urskiljning i ändetiden!

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter (Kristusar) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Denna österländska andemakt som nu släpps lös som liknas som brinnande giftiga ormar i skriften (4 Mos 21:5-6) är profetiskt beskrivet som en falsk andlig berusning i Jesaja bok!

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.”

Detta är exakt vad som skedde under Torontoväckelsen!
Ledarna uppträdde som berusade och hånade till och med skrifterna! De ville hellre att manifestationerna skulle starta med de Österländska andemakterna än att höra Guds ord! Denna video är en ren hädelse mot Guds Helige Ande och Guds Ord.

Det var viktigt att få lägga denna grund innan vi skall se hur den gnostiska villfarelsen efter Toronto fullkomligt exploderar. Nu träder en man fram som påstår att han skall “transformera” hela kristenheten genom sin Nya Apostoliska Reformation (NAR) hans namn är C Peter Wagner. Hans teologi är nära förbunden med samma gnostiska rörelse som Kenneth Hagin och Rodney Howard Brown och Bill Johnson. Så efter denna del 4 skall vi fortsätta att titta på hur den gnostiska invasionen bara tilltar i styrka. Nästan hela den karismatiska rörelsen är på något sätt berörd av den framväxande “Gnostiska” obibliska villfarelsen. Att söka upplevelser och “under och tecken” har lett många rakt in i New Age. Det är exakt vad jag tror är Mörkrets syfte med denna falska rörelse som de kallar för “väckelse”

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.