Amir Tsarfati – Händelser och Judarna

Amir Tsarfati 1/11 Meddelar följande på telegram och lägg märke till att det är nog första gången han inte skriver om något uppryckande som nästa händelse.

Judar runt om i världen vaknar upp till en värld som hatar dem för att de helt enkelt protesterar mot det brott mot mänskligheten som begicks mot andra judar den 7 oktober.

Demonstranter över hela världen kunde inte bry sig mindre om de 1400 massakrerade israeler och 240 kidnappade som ledde till detta krig från första början. Judar kan slaktas och kidnappas, men Gud förbjude bör aldrig svara.  Plötsligt inser många progressiva liberala judar både i och utanför Israel – främst inom media och den akademiska världen – att de är omgivna av hat som inte är politiskt motiverat. Folk väntade bara på en anledning att avslöja sitt hat mot judar. Period!

Jag observerar två saker som händer just nu: 1. Många judar över hela världen kommer att migrera till judarnas land – Israel.

2. Många i Israel kommer att flockas för att finna andlig tillflykt genom att praktisera ortodox judendom.

Trots det tragiska pris som vi redan har betalat och kommer att betala inom en snar framtid kommer Israel att gå segrande ur detta krig.

Men kommer det att stoppa försöket att förgöra oss? NEJ! Damaskus fall och Hesekiels krig kommer härnäst. Då kommer antikrists uppkomst att leda till en falsk fred och därefter till byggandet av ett tredje tempel – en händelse som kommer att få många att dyrka honom.

Då kommer förödelsens styggelse att resas i Jerusalems tempel och därmed kommer den mest fruktansvärda förföljelsen i Israels historia att ske. Den tiden av Jakobs nöd kommer att sluta med Israels nationella frälsning som ett resultat av deras ånger och deras erkännande av sin Messias vid hans fysiska återkomst till Jerusalem.

Dessa saker är förutsagda! Vi kan inte ändra dem. Dessa sanningar kvarstår:

* Gud är inte färdig med Israel
* Gud iakttar hur nationerna behandlar Hans folk.
* Gud kommer att döma varje fiende till Israel hårt!
* Gud kommer att fortsätta att vara där för sitt folk
* Gud kommer så småningom att frälsa dem när de väl omvänder sig.

Som profeten Jeremia skrev i sitt 29:e kapitel:

11 Ty jag vet vilka tankar jag tänker för er, säger Herren: fridens tankar och inte ondskans, för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Då ska ni åkalla mig och gå och be till mig, och jag ska lyssna till er. 13 Och du kommer att söka mig och finna mig, när du söker mig av hela ditt hjärta. 14 Jag skall bli funnen av dig, säger Herren, och jag skall föra dig tillbaka från din fångenskap. Jag skall samla er från alla hednafolk och från alla platser dit jag har fördrivit er, säger Herren, och jag skall föra er till den plats varifrån jag låter er föras bort i fångenskap.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.