Dra ut mitt folk och sök beskydd

Babylon står för allting egentligen som är utanför Kristus och det är dit alla vägar utom den smala leder till. För att försöka få en Kristen in på den breda vägen måste mörkret uppträda som Ljuset.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Det finns så många nu som säger det och upplever det över hela världen. Vänner vi känner har upplevt det en syster i Herren har nyss drömt det. Vi själva har upplevt det: Anden varnar oss vänner det är dags att dra ut ur allting som är mörker för att bli Ljus i Herren. Bara i honom kan vi vara beskyddade för den demoniska aktivitet som släpps lös över jorden nu. Här är länken till en dröm en vän hade nyss >> / Här är ett program från Jane Markell som uppenbarar samma saker: Ökad demonisk aktivitet!
Deliver Us From Evil – Understanding the Times: January 19, 2023

Här kommer drömmen:
Jag var på väg mot ett hotell jag och min man bodde på, jag passerade ett annat hotell med en manlig orkester som brukade spela utomhus på verandan. Då jag passerade hade de en paus då de hade lite “trevligt” (hångel) med varandra och spelade därför inte. 

Jag passerade dem och  gick ner för slänten, det började skymma hastigt. Nedanför slänten fanns en spång man kunde gå över, då det var en form av kärrmarker. Precis sådana som finns på vandringsleder då det är sankmark.

Jag hörde hur orkestern började spela igen. På spången uppfattade jag att det kom “någon” (skepnad) och gick med en hund men när den kom närmare så var det ingen hund utan en stor svart/grå varg. Jag upplever då hur det strålar ljus omkring mig, vargen tittade bara på mig och passerade, dessutom kom hela flocken förbi mig utan att ens titta upp på mig. Alla hade passerat över spången framför mig. Jag kände ingen rädsla utan jag visste att Herren beskyddade mig, kände full förtröstan.

Jag fortsatte över spången och det var så ljust omkring mig att jag såg varje kvist och ådra i träet, innan jag kom fram till huset hör jag skrik och oväsen från verandan med musikerna som jag passerat tidigare.

När jag kommer fram till hotellet är det helt kolsvart ute. Då jag passerat in genom grindarna kommer portiern fram, stänger de stora järngrindarna och säger: Har du sett den stora vargflocken?? Har du hört vad som hänt??

Ja svarade jag, jag mötte dem, de rörde mig inte! Han stirrade på mig och säger att flera ur orkestern är döda.

När jag vaknade ur drömmen förstod jag att Herren ville visa på något. Jag tror att det kommer en dom mot de som inte följer Guds Ord, men att de som vill hålla fast vid Den Heliga Skrift, Bibelns  Ord kommer att få ett övernaturligt skydd hela vägen hem. Det kommer ett mörker vi inte kan ta oss igenom utan Herrens hjälp. 

Jag tror att det kommer mycket mörka tider framöver och att vi får be för varandra, stötta varandra. Samtidigt tror jag att vi är där Herren vill ha oss just nu.

Upplever att den demoniska aktivitet ökar hela tiden vilket gör att bibelordet, bönen, blodet och den Helige Andes ledning behövs än mer. Vi kommer att behöva ha våra dörrposter bestrukna med Lammets blod nästintill bildligt talat.

Guds Underbara Frid och Välsignelse!
Hälsningar Kerstin

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Det verkar som om detta är någonting som många har just nu och det skall ske säger bibeln i Joels Bok – Hans Tjänare och Tjänarinnor skall se Syner och ha drömmar. Naturligtvis måste det stämma med vad bibeln säger själv har jag haft åtskilliga. Varav en handlade om en översvämning av svart kloakvatten som steg som en flod över hela jorden. Det stämmer alltså förökad demonisk aktivitet och det enda sättet att komma undan i min dröm var att komma upp på Sions berg. Där skall det nämligen finnas en kvarleva säger skriften och de skall åkalla hans namn.

Jag har hört så många videos den senaste tiden om hur människor har råkat ut för demonisk aktivitet och upplevt betryck och andra saker och allt tycks bara öka ju närmare Jesu Tillkommelse vi är. Låt mig få tillägga att många som säger sig vara Kristna råkar faktiskt ut för det här men söker befrielsen från fel källa. Många söker befrielse luras av alla böcker om andlig krigföring och får en fel bild av vilken väg man skall välja. Den väg man väljer är att söka upp någon som kan manipulera andevärlden till deras fördel så de får lättnad. De kanske inte tänker på det men den som säger sig kunna manipulera andevärlden för olika syften är över på den ockulta mörka sidan så det är en falsk profet. Men det är bara att allt detta idag har klätts i Kristna kläder och ord så det uppträder som Ljuset.

Gud ger oss är en möjlighet att genom tron på Jesus Kristus komma ut ur mörkrets auktoritet genom Anden. Detta kan bara ske genom Kristi Kors för det är där kraften finns. Det är exakt där min oro ligger att på de ställen som erbjuder befrielse från mörkret predikar man aldrig om Korsets Kraft att sätta människan fri. De platser som nu överger Korset får heller inte del av Korsets Kraft genom Anden. Detta är så viktigt idag Korsets Kraft genom Anden är nämligen det enda som kan stoppa demonisk aktivitet i våra liv men även i församlingen.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Ser du det Korset kan aldrig skiljas från Guds Kraft. Kristi Kors är det centrala när det gäller vår frälsning. Ordet frälsning handlar ju om befrielse men även ett bevarande från mörkrets makter. Vi kan alltså omöjligt befinna oss i Sonens Rike av Ljus utan att omfamna Golgata kors. Att omfamna Kristi Kors är samma sak som att gå till Nådastolen med blodet på och vädja till Gud om hjälp. Frälsning omfattar allting som Jesus Kristus gjort för oss på Korset. Paulus själv beskriver Jesu Kristi verk på Golgata just som en Nådastol.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Om vi skall kunna stå emot den våg av demonisk aktivitet som nu drar över världen i form av ondska av aldrig skådat slag, är detta någonting vi måste vara solklara över: Vi måste förstå vad Jesus Kristus verkligen har gjort för oss på Golgata Kors. När vi blir attackerade av Mörkret på olika sätt ofta använder Djävulen människor och sedan en direkt attack mot vårt själsliv. Då finns det bara en enda säker plats att befinna oss på men utan att omfamna Korset kan vi heller inte gå in i honom. Det är bara genom Korset mörkrets välde (Exousia) kan tas bort över våra liv. Det är alltså av egen erfarenhet jag säger det: Vi kan aldrig uppleva verkligheten av den Kristna tron och gå in i Riket av ljus utan Kristi Kors.

Varför är du Rättfärdig? Därför att det beror på Guds Nåd att han lät straffet jag skulle haft drabba min frälsare Jesus istället. Så Korset är i centrum igen för det var där allting fullbordades. Sedan uppstod Jesus Kristus för att leva sitt liv i våra liv som rättfärdiga i honom av Tro. Om vi inte förstår det här blir vi lätt utsatta för olika attacker från fienden varav fördömelse är den vanligaste attacken. När det står att vi kan gå fram till nådens tron så är det exakt samma sak som Nådastolen för en Jude. Så Nådastolen är alltså samma sak som att böja sig invid Korset för att söka hjälp. Så förstår vi inte Korset så förstår vi heller inte varför vi skall gå fram till Nådens tron för att söka hjälp för det är exakt samma sak.

Vi vet att på Golgata Kors fullbordades allting för vår frälsning! Det är alltså vår Nådastol det är inför den vi måste böja oss för att få Nåd. Ser du att det är totalt omöjligt att komma in i det allra heligaste i Kristus utan att först förstå och få uppleva Korsets nödvändighet i våra liv. Det är här ingången till Guds vila och Guds fullkomliga Vilja för våra liv finns. Men vi måste komma genom Tron som vi får av bara Nåd.

Heb 4:3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.

Vi måste vara konsekventa när vi tolkar bibeln så Guds vila vart är den? Den är naturligtvis i Kristus och det är exakt samma sak som att befinna sig i hans älskade Sons Rike av Ljus (Kol 1:12-14)

Det är exakt detta vi nu uppmanas till när vi plågas och livet är svårt på alla sätt. Vi har nyss sett den bibliska vägen att komma ut ur Babylon som betyder både blandning och förvirring. Babylon symboliserar också mörkret och dess attacker på dig av villfarelser av olika slag. Babylon står för allting som är Antikristligt och det är Mörkrets attacker mot ditt tankeliv.

Då lämnar vi Babylon ryggen och vänder våra ansikten och våra tankar emot Nådastolen och Korsets fullbordade verk på Golgata. Då skall vi veta att förebilden här nämligen tabernaklet är bara en förebild på det himmelska där Kristus Jesus sitter på Faderns högra sida.

Lägg märke till att detta måste vara en Andlig plats i det Himmelska som vi aldrig kan gå till geografiskt. Vi kan bara se det genom våra hjärtans ögon igenom Tron upplysta av Guds ord. Det är samma sak som att Paulus säger att vi redan sitter med honom i det himmelska.

EF 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron (Kristi Kors eller Nådastolen) för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Så om vi skall gå in här måste vi få en levande uppenbarelse i hjärtat. Ett vittnesbörd ifrån Gud om Rättfärdighet i Jesus Kristus. Detta att dra ut från Babylon handlar om att först bli förkrossad så vi inser vårt beroende av hjälp. Sedan kommer vi i ödmjukhet och inser att Gud har alltid rätt och vi har fel. För att föra oss till det tillståndet måste Gud tukta och kanske ta bort saker från våra liv för allt detta är Nåd.

Titus 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15 Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.

Detta är alltså den bibliska vägen till frihet från mörkret och Babylon genom Guds Nåd och nyckeln in är Kristi Kors. Här ser vi alltså att vi måste stå i en beroendeställning och ett underordnande till Herren hela tiden. Om vi inte håller fast vid det ljus vi fått försöker Babylon och mörkret vinna tillbaka våra hjärtan igen. Lägg noga märke till att det är precis vad Romarbrevet 1:

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. (Kristi Kors) Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. 18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

En av de mer uppskattade Teologerna FF Bruce säger i sin kommentar till Romarbrevet: Lägg märke till att Guds Rättfärdighet är tvåfaldig när den uppenbaras för oss. Han säger att detta är ett typiskt hebreiskt uttryckssätt Paulus använder sig av här. Vad är rätt inför Gud och vad är fel inför Gud det var det enda Hebreerna brydde sig om.

1/ Rättfärdighet = Är rätt inför Gud
2/ Orättfärdighet = Är fel inför Gud

Gud är själv den rättfärdige och det innebär att Gud aldrig kan ha fel. Lägg märke till att det är hans karaktär. Precis som han är Kärlek och Ljus och Allsmäktig. När Gud uppenbarar sig själv och vi får ljus i hans ord uppenbarar han alltså sin egen karaktär för oss. Om vi håller med honom då och vandrar i det ljuset vandrar vi i tro i hans rättfärdighet. Ljuset ser föder automatiskt en bekännelse och ett underordnande ser du här.
Prisade honom för hans (Nåd)
Tackade honom för hans (Nåd)

En människa som vandrar i Ljuset och som verkligen är född på nytt. Vandrar i rättfärdighet när hon bekänner att Gud är rättfärdig (Gud har alltid rätt) Det handlar alltid om att vi underordnar oss ljuset som vi får genom Anden. Det kan se väldigt konstigt ut ibland när vår väg går igenom långa ökenperioder och prövningar. Men den bibliska sanningen är den att den väg Gud väljer att leda oss på är alltid rätt. Det är bara det att vi har inte Guds förmåga att se allting på en gång och därför försöker djävulen bedra oss hela tiden. Vår förmåga att prisa Gud och tacka Gud ökar hela tiden tillsammans med vårt fruktbärande och vår visdom. Meningen med alltsammans är ju att du skall få lära känna Gud och Han lär känna oss. Då föds automatiskt lovprisning och tacksamhet i livets alla förhållanden.

Om vi överger vägen och vandrar i våran egen rättfärdighet inför Gud. Då kallar vi Gud för lögnare eftersom Gud är Rättfärdig. Då drar vi på oss Mörker istället för Ljus. Vi upphöjer våra tankar som rätt och Guds tankar som fel. Vad ville människan bli i Eden? Ha en egen Kunskap och Visdom oberoende av Gud (Kristus) = Att alltid ha rätt!

Det går aldrig ihop vi kan aldrig ha rätt inför Gud! Det finns en hel rörelse idag som påstår att deras Apostlars och Profeters uppenbarelser alltid är rätt. Det här är samma väg Katolska Kyrkan gått om vi berömmer oss av mänsklig jordisk visdom och följer den. Vart tror ni det slutar? Uppenbarelseboken är en bok också inandad av Gud där säger Gud att denna visdom slutar i Babylon. Mörker förvirring blandning sedan kommer en evig dom. Gud ropar ut mitt folk drag ut ur henne!

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Så det finns bara 2 sorters visdomar som leder in på 2 vägar med 2 olika mål. Lägg märke till att Ormen attackerar Guds karaktär som rättfärdig! Skulle då Gud ha sagt! Idag har vi en hel rörelse som till och med har en egen översättning och egna superapostlar och superprofeter. De påstår att Guds verk inte var fullbordat. De säger sig ha högre uppenbarelser än den vanlige Kristne och de har alltid rätt. Då måste ju Gud ha fel!

Paulus kände omedelbart vilken andemakt som låg bakom attacken som kom emot församlingen i Korint. Det är exakt samma gnostiska rörelse men klädd i lite andra kläder den ormen som attackerar församlingarna idag. Vänner vi har facit i handen vi kan ta varning men det tycks bara ta över församling efter församling. Jag talar om NAR och nya Apostlar och Profeter med ny uppenbarelse kunskap som står högre än bibeln.

Vi har en rörelse som använder sig av två stycken hemska översättningar som många teologer reagerar över: The Message Bible (Mysticism – New Age) och The Passion Bible (NAR) Simmons påstår att Jesus själv uppenbarade sig för honom och gav honom uppdraget.

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning?

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , . Bookmark the permalink.