Gud människan och andemakterna del 1

Den kristna kyrkan i sina många grenar kan fungera som en Johannes Döparen, som en röst som ropar i vildmarken och som en kärna genom vilken världsupplysning kan åstadkommas. Jag visar på hoppet. Jag påstår inte ett faktum. Kyrkan skall hålla en bred plattform. Kyrkan måste visa en bred tolerans och inte lära ut några revolutionära doktriner eller hålla fast vid några reaktionära idéer. Kyrkan som undervisningsfaktor bör ta de stora grundläggande lärorna (New Age) och (krossa de gamla formerna i vilka de uttrycks och hålls) visa sin sanna och inre andliga betydelse. Kyrkans främsta uppgift är att undervisa, och undervisa oavbrutet, bevara det yttre utseendet för att nå de många som är vana vid kyrkliga sedvänjor. Lärare måste utbildas; Bibelkunskap måste spridas; sakramenten måste tolkas mystiskt, och församlingens  kraft att hela måste demonstreras.

… Det råder därför ingen tvekan om att det arbete som ska göras för att göra den stora allmänheten bekant med mysteriernas natur är av största vikt just nu. Dessa mysterier kommer att reformeras till yttre uttryck genom kyrkans och frimurarbrödraskapets medium, om dessa grupper slutar vara organisationer med materiellt syfte och blir organismer med levande mål. Alice Bailey, The Externalisation Of The Hierarchy, pp. 510, 514

Satan kommer med sina listiga anslag till en Kristen för att bedra han uppträder som ljus och det kan ske falska under och tecken säger bibeln. Gud tillåter alltså de onda andarna att genom Alice Bailey beskriva exakt vad Gud kommer tillåta dem göra i det stora avfallet. Detta bli alltså vad som kommer att ske som Gud tillåter

1/ Bevara kyrkans yttre verksamheter och yttre skal
2/ Ta bort korsets stötande budskap från kyrkan
3/ När det sker kan ett nytt New Age evangelium fylla kyrkan
4/ De kommer att låta New Age termer att klädas i kristna termer
5/ Då när allt är på plats måste helanden prioriteras

Är inte detta exakt vad vi ser ske framför våra ögon idag? Bibeln talar om att det skall komma en sådan här tid på jorden strax innan Jesus Kristus kommer tillbaka. En tid då andemakterna får tillåtelse att börja skilja ogräset ifrån vetet. Aldrig har vi väl sett en sådan förvirring som idag och vi får bereda oss på att det faktiskt kan bli ännu värre. Aldrig förr har det väl varit så viktigt att se vad bibeln säger som idag. Det kommer rapporter från hela världen att folk har ingen kyrka de kan gå till för ett annat evangelium och en annan Jesus har manifesterat en annan ande rakt in i kyrkan. De Alice Bailey sa är väl nästan bokstavligen vad som skett i Betel Church.

Både New Age och NAR (New Apostolic Reformation) talar om en fantastisk tidsålder på den här jorden. Låt mig säga det att den reformation de talar om att är att få människor att ”Skifta” från ett tankesätt till ett annat tankesätt. Eftersom tankesätt och handling i bibeln är en bild på en väg så är de ute efter att få dig att byta väg. Både New Age och NAR (New Apostolic Reformation) talar om ”Himlen på Jorden” och de menar att det finns två evangelier. Evangeliet om frälsning är för de svaga som behöver börja med det. Men när man stiger upp på deras andliga väg (Pyramid = Elitism) så når man en mognad menar man då är man redo att kunna förstå Evangeliet om Guds Rike.

Detta nya Evangelium om Guds Rike på Jorden är för dem som når högre uppenbarelser. Det är deras Nya Apostlar och Profeter som skall organisera och transformera församlingen in i ett nytt Paradigmskifte. Centrum för det här just nu är Bethel Church och Bill Johnson från Redding i Kalifornien. Det han talar om och skriver om är exakt samma sak som New Age talar om. Så de uppfyller vad Alice Baileys andeguide (Demon) sa: Vi skall infiltrera Kyrkan och förändra dess läror så vi får ut vårt budskap genom dem (New Age)

Bill Johnson och Betel lär ut saker och skriver om saker som är ren New Age. Ändå reser människor från församlingar från hela världen dit och när de kommer hem förleds först och främst ungdomarna i hemlighet. Vänner en sund Kristen kan inte ens tänka så som de tänker i den rörelsen ändå får den en sådan framgång. Sorgligt nog är det precis vad bibeln lär skall ske i de yttersta dagarna innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen.

Låt oss titta på en person som står bakom NAR en av de snabbast växande rörelserna i den Karismatiska kyrkan idag. C Peter Wagner: Han är fader för denna rörelse han dog för några år sedan men reformationen är här och har påverkat nästan allt vi ser idag inom den Karismatiska rörelsen. Det är han som står bakom det här med nya Apostlar och Profeter som skall leda församlingen in i den mest segerrika tiden i kyrkans historia. När vi går igenom det här nu så måste vi se det och bedöma det utifrån: Vad är deras tankesätt? Om de vill genomföra en reformation så är detta alltså en väg ett sätt att tänka som skall leda fram till ett mål. Om inte denna väg stämmer överens med Jesus Kristus som är vägen så riskerar de som följer dem att missa målet. (Synd)

Bibeln är solklar det finns bara två stycken sätt att se på vad som sker i den här världen. Det är exakt därför Jesus själv visade att antingen vandrar du på den smala vägen eller också vandrar vi på den breda vägen (Matt 7) Så Jesus Kristus själv bekräftar att det finns bara två sätt att tänka och att handla på. När det kommer något som påstår sig vara en ny reformation som skall förvandla hela kristenhetens tankesätt måste du och jag pröva det. Vi måste själva avgöra om den här vägen är God (Ljus) eller om den är Ond (Mörker)

Jag tog upp i undervisningen: Dra ut mitt folk och sök beskydd.
En av de mer uppskattade Teologerna FF Bruce säger i sin kommentar till Romarbrevet: Lägg märke till att Guds Rättfärdighet är tvåfaldig när den uppenbaras för oss. Han säger att detta är ett typiskt hebreiskt uttryckssätt Paulus använder sig av här. Vad är rätt inför Gud och vad är fel inför Gud det var det enda Hebreerna brydde sig om.

1/ Rättfärdighet = Är rätt inför Gud
2/ Orättfärdighet = Är fel inför Gud

Gud är själv den rättfärdige och det innebär att Gud aldrig kan ha fel. Lägg märke till att det är hans karaktär. Precis som han är Kärlek och Ljus och Allsmäktig. När Gud uppenbarar sig själv och vi får ljus i hans ord uppenbarar han alltså sin egen karaktär för oss. Om vi håller med honom då och vandrar i det ljuset vandrar vi i tro i hans rättfärdighet. Ljuset vi får av honom föder automatiskt en bekännelse och ett underordnande.

Om vi skall vandra tillsammans med Herren på hans väg måste vi vara överens och bekänna att Gud har rätt.

Amos 3:1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2  Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. (Avon = Laglöshet) 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?
Amos 3:1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2  Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. (Avon = Laglöshet) 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?

Detta för Jesus själv över på NT i sin undervisning om de två vägarna.
1/ Den breda vägen är de Laglösas väg (De håller fast vid att de har rätt ända tills domen faller)
2/ Den smala vägen är de Rättfärdigas väg: (De håller fast vid att Gud har rätt och får evigt liv)

Vilken väg av de här två är den väg som du blir ett med Jesus Kristus och vandrar förenad med honom på? Det ord som används om kommer överens om är enligt ett lexikon: Att lägga ihop och summera! Att bestämma ett möte med någon. Men nu kommer en underbar betydelse: Det kan även betyda att först förlova sig med någon för att sedan vid en viss tid bestämma ett bröllop. (2 Mos 21:8) Visste du att Den Helige Ande beskrivs som en förlovningsring av Paulus. Så om vi inte vandrar i Anden vandrar vi heller inte i gemenskap med Jesus på den smala vägen och räknas som rättfärdiga. Om vi vandrar i Anden så är det enligt bibeln att vi drivs av Anden för att förhärliga Jesus Kristus för just det ändamålet har vi fått Anden.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Låt oss nu titta lite på de här två vägarna som erbjuds oss vandra på. Är verkligen den reformation eller väg NAR och de nya Apostlarna och Profeterna presenterar överens med Den Helige Ande? Eller är denna reformation inte överens med Den Helige Ande och Guds ord? Det hebreiska ordet för laglöshet betyder att man redan är under en fällande dom. Rättfärdighet betyder att en bekännelse måste göras att Gud har rätt och vi har fel. Anden sköter om denna överbevisning i våra hjärtan och om vi håller med och bekänner går vi från mörker till ljuset. Så med denna grund kan vi alltså bedöma om denna reformation som de säger skall förvandla en hel Kristenhet till att bli Superkristna är från Gud eller inte.

Nu fortsätter vi alltså att titta på vad denna reformation handlar om. Vi tänker oss att vi står vid ett vägval varje gång vi får höra ett profetiskt budskap som de menar komma direkt ifrån Gud. Nu har vi ju lärt oss hur vi skall bedöma budskapet för att kunna välja väg.

De påstår nu i denna reformation att vägen till framgång går genom att en kristen måste konfrontera andemakter. Stämmer detta med den väg vi nyss tog upp? Vår väg som är sanningens väg säger att Gud själv i sin Allsmäktighet har hela universum och hela skapelsen i sin egen hand. Bibeln säger att Guds Plan och väg för våra liv är planerad före tidens skapelse och leder oss in i en vila och in i hans gärningar skapade långt innan världen existerade. Den bibliska vägen är alltid trygg att vandra på för det är Jesus själv som är den vägen. Vi måste stå på klippan och se på världen därifrån det är vår enda chans att klara oss. På den Klippan får vi det ljus vi behöver hela tiden för att behålla en rätt bekännelse med vår mun och vinna en evig frälsning. Det är livsviktigt att vi får vårt ljus från rätt källa så vi kan stå och reflektera det ljuset till andra skepp därute på det stormiga havet. De är livsviktigt att det finns gemenskaper i Herren som brinner av Andens olja som kan visa på den rätta vägen. Vi måste sluta upp med att tänka stort ”Kvarlevan” har alltid Gud själv samlat ihop det är alltid ”Den Lilla Hjorden”. Jag tror på nådegåvor och det profetiska men jag tror inte på dessa överdrifter vi kan se strömma in genom rörelser som New Wine och Betel med flera.

När jag satt och skrev det här kom jag att tänka på en av mina första riktigt starka profetiska drömmar. Jag ser en väg som människor bygger på röd jord för ett tåg som skall komma. I den drömmen visade mig Herren att de byggt vägen på bara det jordiska och att det inte fanns någon grund. När tåget sedan kom så ropade människor att de inte hade tid att vänta längre så de hoppade på tåget vars vagnar snabbt fylldes av människor. När det här tåget startade igen upptäckte jag att detta var inget vanligt tåg utan mer som en fångtransport eller boskapstransport. Men de som var i de här vagnarna ropade i något som tycktes vara karismatiska segerrop. Det hela slutade med att plötsligt höll inte marken utan tåget med hela besättningen sjönk ner i ett bottenlöst hål. Alla karismatiska segerrop tystnade när alla vagnarna med människor i sjönk ner i det bottenlösa hålet. Jag kom ihåg att jag vaknade med en fruktansvärd känsla av nöd och bedrövelse!

Idag när jag bad kom ordet till mig hela tiden Karismatiskt slaveri. Jag satt och bad med slutna ögon och denna dröm kom tillbaka igen Anden gjorde den levande! Underbara Ande som vi fått från Gud som kan påminna oss igen om det han tycker är viktigt och det vi skall predika och undervisa.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Nu när jag satt och bad så påminde mig Anden om att jag stod på en höjd en upphöjd klippa när den här drömmen spelades upp igen inför mina ögon. Anden ville tala om något för mig som var viktigt. På klippan så fick jag se utifrån bibelns världsåskådning vad som skedde. De som hoppade på tåget hade ett annat tankesätt att se på världen andemakterna och deras framtid. Just dessa två tankesätt kommer vi att se vidare på i några avsnitt när jag hinner.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW. Bookmark the permalink.