Så i Anden eller Köttet

När vi läser Bibeln är det viktigt att beakta sammanhanget. Om Galaterbrevet 6:7 tolkades som ett absolut påstående, något alltid sant i varje fall, skulle ingen gå till himlen och Bibeln skulle motsäga sig själv. Detta är inte en lag om karma eller attraktionsprincipen; det är ett sant påstående i sitt sammanhang, med tanke på vad som kommer före och efter versen.

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. 

I versen innan (Galaterbrevet 6:6) uppmanade Paulus troende att stödja dem som undervisar dem i tron, att “dela i allt gott” med dem. Detta är en grundläggande, om än ibland försummad andlig princip. De som föder och välsignar troende andligt bör också stödjas ekonomiskt (1 Kor 9:11, 9:14, 1 Tim 5:17).

Därför, för dem som tvekar att “dela i allt gott” (Galaterbrevet 6:6) med dem som undervisar dem, påminde Paulus dem om Guds princip om att så och skörda. Deras givande skulle inte vara som att slänga bort pengar; det skulle vara som att plantera frön, och det som en person sår, det ska han också skörda. Paulus huvudpoäng var inte att Guds folk borde stödja dem som undervisar dem eftersom det är bra för läraren. Snarare bör de stödjas eftersom det är bra för den som undervisas och delar, vilket visas av principen om sådd och skörd.

Det blir tydligare när vi överväger versen efter Galaterbrevet 6:7. Där skrev Paulus om att så i köttet och så i Anden, och skörden som uppnås genom varje typ av sådd. Om troende vill skörda i Anden bör de inte tveka att så i Anden med de resurser som Gud ger dem. Bonden skördar samma som han har sått, men inte exakt. Äppelkärnan växer inte bara fler äppelkärnor, utan fler äpplen som innehåller kärnor. På samma sätt, när vi sår i Anden – även med materiella ting – är det vi skördar inte nödvändigtvis materiella ting, utan något bättre: vi skördar evigt liv (Galaterbrevet 6:8). Vi ger inte som en grov “investering” eller pengaförsörjningssystem, även om troende är övertygade om att de aldrig kommer att förlora på att ge.

I sammanhanget har uttrycket “det som en person sår, det ska han också skörda” tillämpning bortom givande och stöd till lärare och tjänare. Det gäller generellt: vad vi får ut av livet är ofta vad vi lägger in i det. Ändå, om bara goda människor fick goda saker från Gud, skulle vi alla gå under – eftersom alla har syndat och kommit på kort i Guds härlighet. Här kopplar Paulus helt enkelt principen om sådd och skörd till hur resurser förvaltas (som i 1 Korinthierbrevet 9:11 och 2 Korinthierbrevet 9:6-10).

Vi kan lura oss själva genom att förvänta oss mycket när vi sår lite, men vi kan inte lura Gud, och resultaten av vår dåliga sådd kommer att bli uppenbara. När du förvaltar det som Gud ger dig, så rikligt och skörda rikligt.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.