Bristen på urskiljning idag

1 Tess 3:11 Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. 12 Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör 13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. 

Fil 1:9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. 

Det är betydelsefullt att Paulus bad om att deras kärlek skulle överflöda “i full kunskap och allt omdöme.” Filippernas troende hade mycket kärlek. Ändå behövde deras kärlek överflöda, växa sig större och större, inte tanklöst, utan i full kunskap; inte i okunnighet, utan med allt omdöme, för att de skulle kunna pröva och särskilja det som skiljer sig åt.

1/ Ett rent samvete kanalen mellan ande och själ (Stephen Kaung)
2/ En förvandling från anden in i själen upplysning av känslor vilja och förstånd

Paulus bad inte om att filippernas kärlek skulle överflöda i iver eller i den goda hjärtats känsla. Som vi alla vet är kärlek kopplad till känslor. Men Paulus bad om att deras kärlek skulle överflöda i full andlig kunskap och allt andligt omdöme, båda kopplade till sinnet eller förståndet. Vanlig mänsklig erfarenhet är en kärlek kopplad till känslor en sådan kärlek är en blind kärlek hur andlig den än ser ut. Paulus bad om att vår kärlek skulle överflöda mer och mer i full andlig kunskap och allt andligt omdöme.

Det grekiska ordet för omdöme betyder känslig uppfattning, moralisk fingertoppskänsla. Omdöme är förmågan att känna av saker och kunna läsa av ett sammanhang. Paulus ville inte att filipperna skulle älska på ett tanklöst sätt. Tvärtom uppmanade han dem att älska med ett förnuft fyllt av andlig kunskap och andligt omdöme, känslig uppfattning och moralisk fingertoppskänsla att kunna läsa av ett sammanhang genom Anden. Den kunskap och det omdöme som Paulus talar om i 1:9 är faktiskt Kristus själv. När vi upplever Kristus blir Han vår kunskap och omdöme. Anledningen till att vi brister i kunskap och omdöme för att särskilja olika sammanhang av villfarelser är att vi saknar erfarenhet av Kristus. Den erfarenheten kan bara uppnås genom att korset får verka mitt Jags död.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.