Jesus Kristus är vårt värde

Ord 3:5 Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 6 Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. 

Gal 4:4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen 5 för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.

Idén bakom uttrycket “fullbordad tid” är “när tiden var rätt.” Jesus kom vid precis rätt tidpunkt i Guds frälsningsplan när världen var perfekt förberedd för Guds verk.

Vid exakt rätt tidpunkt sände Gud sin Son, född av en kvinna. Jesus kom inte bara som Guds Son, utan också som en som föddes av en kvinna, född under lagen. Den eviga Guds Son i himlen lade till mänsklighet till sin gudom och blev en människa, född av en kvinna, född under lagen.

Guds stora syfte med detta var att återlösa dem som var under lagen. Eftersom Jesus är Gud har han kraften och resurserna att återlösa dem som tror. Eftersom Jesus är människa har han rätten och förmågan att återlösa sitt folk. Han kom för att köpa troende ur slavmarknaden, från deras fångenskap i synd och död.

Den berömda psalmen “Amazing Grace” skrevs av John Newton, en man som visste hur man skulle minnas sin återlösning. Han var en enda son vars mor dog när han var endast sju år gammal. Han blev sjöman och gick till sjöss vid elva års ålder. När han växte upp arbetade han på ett slavskepp och hade en aktiv roll i den hemska förnedringen och omänskligheten i slavhandeln. Men år 1748, när han var tjugotre år gammal, var hans fartyg i omedelbar fara att sjunka utanför Newfoundland. John Newton ropade till Gud om barmhärtighet, och han fann det. Han glömde aldrig hur fantastiskt det var att Gud hade tagit emot honom, så dålig som han var. För att hålla det färskt i sitt minne fäste han orden från Femte Mosebok 15:15 över eldstaden i sitt arbetsrum: Du skall komma ihåg att du var en slav i Egyptens land, och Herren din Gud återlöste dig. Om vi håller färskt i minnet vad vi en gång var och vad vi är nu i Jesus Kristus, kommer vi att göra väl.

Men Guds verk för troende slutar inte med återlösningen; det går vidare till adoption. Det skulle vara tillräckligt att troende köps ut från slavmarknaden. Men Guds verk för sitt folk slutar inte där; de blir sedan upphöjda till Guds söner och döttrar genom adoption.
Observera att vi tar emot adoptionen som söner; vi återställer den inte. På detta sätt får vi något i Jesus som är större än vad Adam någonsin hade. Adam blev aldrig adopterad som troende är. Gud återställer inte bara det som gick förlorat med Adam. Troende får mer i Jesus än vad Adam någonsin hade.

När Gud välsignar oss innebär det att han ödmjukar oss så att vi kan ta emot ännu mer av hans andliga skatter som så totalt väger tyngre än hela det värde som vi söker i den här världen.

Jag kan se en djup hemlighet efter det att Jakob böjde knä och tog emot välsignelsen blev han samtidigt svag i sig själv när han blev slagen på höften Nu skulle han möta Esau som han visste ville döda honom men nu överlät han sin framtid åt Herren som gick före honom på vägen.

Det är inte lika tydligt för oss som det är på hebreiska. Ordet Anden använder för “gåvor” är i själva verket ordet för “offer”. Ordet han använder för “lugna” är i själva verket ordet för “försoning”. Ordet han använder för “ta emot” är egentligen ordet för “acceptera”, som i: att förlåta.

Så i 1 Mos 32:20 tänker Jakob verkligen: “Jag skall sona mina synder mot Esau med dessa offer som jag sänder i förväg; senare, när jag träffar honom, kanske han kommer att acceptera mig och förlåta mig.”

Jakob försöker inte betala Esau. Han försöker vinna tillbaka Esau sin bror.

Jakob försöker visa sin bror att han är ledsen för sina synder och att han i sin omvändelse vill ge tillbaka allt han kan och göra sitt bästa för att ställa allt till rätta. Jacob har bestämt sig för att inte lita på militär strategi. (Mänsklig visdom) I stället har han bestämt sig för att sätta sin tro till ärlighet, ödmjukhet och omvändelse. Han ber sin bror att förlåta honom och nu kan han bara vänta på att få reda på om Esau kommer att förlåta honom eller inte. Jakobs gåvor gick alltså före honom.

I GT så är alla offer en bild på Jesus Kristus så denna försoningsgåva är en bild på att Gud kan göra det omöjliga om vi strider på hans sätt.

Ord 16:7 Om någons vägar behagar HERREN, gör han även hans fiender till vänner. 

2 Kor 10:3  Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus 

Guds välsignelse Janne Ohlin

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.