Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Det är allvarligt att gå emot Anden och den uppenbarade Skriften och jag vill säga att Satan har lyckats mycket väl att bedra obalanserade Kristna. Det är nämligen så att det är de som säger att vi inte skall nämna namn på villolärare kan bli en stötesten för Kristus som är vägen och för de troende som följer den vägen. En väg är i bibeln både tankesätt och handling om vi inte följer vägen så blir vi “stötestenar” både för Jesus och för andra människor.

Vad är få en “stötesten”? Det är människotankar som inte överensstämmer med bibelns tankar. Och många sådana stötestenar använder Satan att bygga sitt hus med han bedrar dem så de fastnar i lögn och tankebyggnader. Bara Guds visdom och Guds kraft kan i sanning bryta ner sådana tankebyggnader. Så ofta räknas det som visdom för en människa att tiga än att yttra sig om saker som hon inte känner till. För det är genom våra ord säger bibeln som vi skall dömas.

Jag vill påstå att många människor riskerar att dra på sig en dom genom att man blir en stötesten både för Jesus och samtidigt för andra människor. Om du går emot bibelns klara lära och genom din mun eller genom att skriva saker vägleder du faktiskt människor vare sig du vill eller inte.

1/ Antingen håller du med om vägen och vill att andra också skall följa den.
2/ Eller så håller du inte med om vägen och då hindrar du med ord och tal och skrift andra.

Amos 3:3 Vandrar två tillsammans (På en väg) utan att de kommit överens om det? 

Här säger skriften att vi inte vandra tillsammans med Herren i Ljuset om vi inte är helt överens med honom vägen alltså Jesu Kristi lära och liv. Med andra ord den som nu vandrar på den smala vägen är den som har Jesus Kristus som sin förebild. Då kommer vi till de Apostlar som Jesus Kristus utvalde och uppenbarade sin väg och sin lära för de är ett med honom. De lever alltså i ljuset och de har Jesus Kristus som sin förebild i lära och liv. Så det Apostel Paulus undervisar oss om och gör är exakt vad Jesus Kristus uppmanar oss till att göra det går aldrig att skilja på.

EF 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. 

Det innebär att vi kan vara levande stenar bara om vi vilar på Apostlarnas och Profeternas grund och har Jesus Kristus som vår förebild i lära och liv. Du kan antingen vara ”en stötesten” eller ”en levande sten” helt beroende på om du är en förebild och lever och lär som Jesus och Apostlarna gjorde.

Apostel Paulus hade Jesus Kristus som förebild och levde och lärde och sa
1/ Bli Guds efterföljare (Imitera) ha honom som förebild och exempel (Ef 5:1)
2/ Paulus vädjade till Korinterna att bli hans efterföljare (Imitera) (1 Kor 4:16)
3/ Att följa Apostlarna var att följa Herren (1 Tess 1:6)
4/ Församlingarna var efterföljare till den Apostoliska urkyrkan i Judeen (1 Tess 2:14)(Inte Rom alltså)

Så alla församlingar idag och alla medlemmar skall också se på Jesus Kristus och den lära som en gång för alla överlämnades till de äkta Apostlarna att försvara och bevara och för att sprida. Bara den som fylls av Anden kan vandra i enlighet med det budskapet på den smala vägen. Alla församlingar som vill leva i ljuset måste ha den församlingen i Judeen där Apostlarna startade som sin förebild.

Vishet är alltså att vandra och handla och att tala helt i enlighet med summan av vad Guds ord säger och detta är sanningens väg och det innebär frihet. Ovishet eller dårskap är att inte vandra och handla och tala helt i enlighet med summan av vad Guds ord säger. Den som vandrar i ovishet eller dårskap är alltså en obalanserad kristen som riskerar att bli en stötesten för både Jesus och din nästa.

Jag kände i morse att jag skulle ta upp detta för att sända ut en varning till den som nu går emot skriften och säger att du inte får döma eller nämna namn. Det är nämligen så att du riskerar att bli en stötesten för Jesus Kristus eftersom du inte handlar och vandrar och talar helt i enlighet med summan av Guds ord. Titta noga på dessa 4 Punkter jag skrev så ser du din skyldighet om du vill bli vis och vandra i gemenskap med Herren på vägen.

Det är just denna dårskap och ovishet som säger tvärt emot summan av bibelns sanning som fått Satan att lyckas infiltrera hela kristenheten och dra ner Jesu namn i smutsen. Du som har handlat så här det är du som har blivit en stötesten för Jesus och det är din ovishet och människofruktan som riskerar dra på dig en dom.

Apostlarna nämner villolärarna vid namn vid flera tillfällen. Apostlarna beskriver i detalj vad de undervisade. Apostlarna och bibeln säger att vi skall imitera dem för de imiterade Herren. Det är alltså summan av vad Guds ord säger som är vägen och sanningen och du som går emot detta är en stötesten både för Jesus Kristus och hans tjänare. Jag vill säga detta till dig av kärlek så att Satan inte förblindar dina ögon.

De här verserna talar just om en stötesten för Johannes döparen var sänd ifrån Gud han vandrade på vägen och var en profet och vägvisare. Lägg märke till att han gjorde exakt det kristna idag säger att vi inte får göra men som Jesus säger här i sammanhanget är absolut rätt.

Mat 11:6 Och salig är den som inte tar anstöt av mig.” (1917 står det Stötesten) 7 När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: “Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. 9 Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er: Han är ännu mer än en profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. (Tankesätt + Handling + Tal + Skrift)

Johannes avslöjade mörkret! Han dömde skulle många säga!
Men om inte omvändelse sker kan aldrig Guds härlighet uppenbaras!
Så väckelse är omöjligt om inte stötestenarna eller surdegen rensas ut!

Då måste vi ställa oss frågan genom de 4 Punkterna är vi vägvisare eller stötestenar?
1/ Bli Guds efterföljare (Imitera) ha honom som förebild och exempel (Ef 5:1)
2/ Paulus vädjade till Korinterna att bli hans efterföljare (Imitera) (1 Kor 4:16)
3/ Att följa (Imitera) Apostlarna var att följa Herren (1 Tess 1:6)
4/ Församlingarna var efterföljare (Imitera) till den Apostoliska urkyrkan i Judeen (1 Tess 2:14)

Jag avslutar detta med att visa hur vi skall imitera och avslöja de människor som lever i mörkret
EF 5:1 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek (Gk: Agape) så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. 

EF 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. (Gnosticismen) Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. 7 Ha därför ingenting med dem att göra. 8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då (På vägen) som ljusets barn. (Imitera alltså Jesus och Apostlarna de 4 Punkterna) Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” 15 Se alltså noga till hur ni lever (Alla 4 Punkterna) att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. (Efter de 4 Punkterna16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. 17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 

Sedan kommer ett klart budskap från Paulus som vi ju skulle imitera och vandra efter eftersom han följer Jesus. Kolla vad han skriver och uppmanar församlingen att göra!

1/ Ge noga märke till dem som följer Apostelns lära. (Gk: Märk dem)
2/ Ge noga märke till dem som inte gör detta. (Gk: Märk dem)

Detta är ju omöjligt att göra om man inte nämner namn! För ett namn står för en person och hur denne vandrar och är.

Fil 3:17  Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. 

Rom 16:17  Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem (Avslöja dem och varna för dem) som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 

Kan det sägas tydligare min vän? Vi riskerar att bli stötestenar och gå fiendens ärenden om vi går emot bibelns klara uppmaningar givet av Jesu och Apostlarna.


Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.