Profetiskt budskap – dags fylla på tanken!

Jag kör inte gärna inte bil när skoven kommer i min svåra Menieres sjukdom utan bara när jag känner mig helt okej. Som tur är kommer alltid varningssignaler när ett anfall kan vara på väg då vågar jag inte köra eller gå långt. Elvor däremot måste ju ha bilen till arbetet och hon kör oftast när vi åker till olika platser. Elvor har stenkoll på det mesta så även när och var bensinpriset är som lägst då tankar hon alltid fullt. Det är ju en bibliskt tanke att alltid låta tanken vara full av drivkraft så den räcker hela vägen.

Vet du att vårt hjärta kan beskrivas som ett förråd eller en tank som är uppfylld av olika saker.

Ord 14:14 Den avfällige uppfylls av sina egna vägar, en god man håller sig borta från honom. 

Pro 14:14 The backslider in heart shall be filled with his own ways: and a good man shall be satisfied from himself. 

Vårt hjärta kan vara som en ren bensintank som fylls med himmelsk drivkraft. Eller så kan vårt hjärta vara som en oren bensintank fyllt av mänskliga tankar och det kallar bibeln för tomhet och orenhet.

Dessa verser talade Herren till oss om en gång och jag tror detta gäller Guds folk nu och Herrens Kärl är de som har rena hjärtan.

Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. (De som har rena hjärtan) 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. 

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (GK: Uttömmas på Kraften) 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda (GK: De goda som går Korsets väg och håller fast vid sanningen) 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för (GK: Älska upplevelser mer än) Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. (Gk: Yttre sken utan inre realitet) Håll dig borta från dem!

Det råder ingen som helst tvekan om att Paulus här talar om en avfallen kristendom och inte människorna ute i världen i allmänhet. Dessa människor stämmer helt överens med de evangelister från trosrörelsen som du kan se i kristen Tv idag. Det kommer alltså en tid då ett stort avfall kommer i kyrkan och Paulus beskriver deras natur och hur det ser ut i deras innersta alltså vilken frukt de bär. På varenda ställe där Paulus och Apostlarna varnar så handlar det alltså om Gnosticismen som är samma sak som trosrörelsen idag. Det är exakt det som vi ser i Betel Church och i NAR och alla andra församlingar som tagit in detta ormgift till teologi som förstör och splittrar Kristi kropp.

Sista budskapet jag hade var att vi skall nämna namn och varna församlingarna tydligt vilka dessa är för annars kan vi ju inte “Hålla oss borta från dem” (2 Tim 3:5) Det Paulus beskriver i 2 Tim 3:1-5 är alltså de laglösas uppträdande och tankesätt vad de lär och vad de säger och hur de handlar. De är alltså köttsliga och har inte Guds Ande men ändå bekänner de Jesu Namn och vill göra karriär i sitt eget namn och prestera någonting stort som de kan berömma sig över.

1/ När dessa teologier tas in i församlingen töms den på Andens Kraft
2/ Resultatet blir naturligtvis att köttet tar över och det är fiendeskap mot Gud
3/ Sedan räknas saker upp som Gud hatar som bara korset kan döda genom Anden
4/ Dessa skall älska upplevelser mer än Gud
5/ De skall ha ett yttre sken utan inre realitet
6/ Dessa skall förakta och vara fientliga mot de goda

Den som är Andefylld och älskar sanningen möter Jesus Kristus i sitt innersta kan ha festgudstjänst i hjärtat oavsett hur det yttre än ser ut. Men det kan inte de laglösa de som älskar upplevelser mer än Gud. De som är helt upptagna med det yttre skenet och vill prestera något som skiner som bär deras namn. Herren har visat att det är detta som nu kommer att ta över församlingarna och splittra och jag tror det är en dom ifrån Gud. Om du tittar på dessa Megakyrkor som Hillsong och Betel har de något gemensamt man strävar efter. Vi kan sätta ett namn idag på allting och det är NAR = New Apostolic Reformation.

1/Perfekt lokal
2/Perfekt lovsång
3/Perfekt stämning för att ge upplevelser
4/Perfekta människor
5/Perfekt teologi som passar för den köttsliga människan
6/Perfekt mål för verksamheten är en väckelse för att göra sig ett namn

När Herren ger mig profetiska drömmar kommer det alltid ett tydligt budskap i drömmen. En vanlig dröm försvinner alla detaljer nästan direkt. Men om Herrens Ande ger dig en profetisk drömsyn så kan du se detaljerna hela ditt liv det är som om de är skrivna på ditt hjärta för evig tid. Jag har haft flera sådana och när Anden ger dig sådan uppenbarelse hänger allting som han visar dig ihop som ett pussel. Utan Andens visdom och kunskap hade vår tjänst att varna Guds folk varit totalt omöjligt. Men Janne hur vet du att det är Herren som talar till dig då?

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig,
Joh 10:27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 
Joh 10:5  Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” 

Om du är av Herrens lilla hjord kommer du att känna igen om det är han som nu talar genom mig eller om det är en främling som talar till dig. Jag kan säga er att det finns massor av röster ute på nätet som utger sig för att tala för Gud men du skall veta i ditt innersta direkt genom Andens vittnesbörd om det är Herrens Ande eller inte.

1 Joh 4:1  Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

De = De Ovisa eller de Laglösa som inte känner Gud (Villfarelsens ande)
VI = De visa eller de Rättfärdiga som känner Gud (Guds Ande)

Herren visade att det kommer en dom över Guds hus och det kommer att innebära en skiljelinje mellan DE och VI. En natt förra veckan kom Herren med ett nytt profetiskt budskap där han tydligt beskrev vad som sker nu.

Jag hade en natt här förra veckan en profetisk dröm gällande de här yngre nya pastorerna i Sverige han visade en person som en förebild på alla dessa. Jag vet nämligen att denna person älskar: The Message bible! Han har varit i Betel Church och han är en stor dyrkare av de falska profeterna Todd White och Chris Valloton. Han är väldigt engagerad i Hillsong och älskar dess ledare. Kära vänner denna person skall nu anställas i en Pingstkyrka som pastor det visar lite hur det är ställt.

Naturligtvis kommer han att inrikta sig på att få alla att följa samma linje som han själv står för. Budskapet bekräftar bara vad Herren visat oss tidigare kommer att ske i drömmar och syner för över 20 år sedan. Gud har aldrig fel jag glömmer aldrig hur jag grät som ett barn på natten då Anden uppenbarade vad som skulle ske med hela denna rörelse som kallar sig för Pingströrelsen.

Nu till den senaste profetiska drömsynen om denna nya unga Pastor som får stå som en förebild för det avfall vi ser idag. Det började med att han hade en vit gammal folkvagn ni vet de gamla man kallar för ”Bubbla”. På de här gamla ”bubblorna” sitter ju tanken fram och motorn bak och pastorn skulle resa ganska långt och skulle tanka sin bil med full tank inför resan.

Jag befann mig nu i drömsynen vid en gammal bensinstation och ägaren till macken skulle tanka upp bilen med åt pastorn sån där service som man bara hade förr ni vet. Men det gick inte att få in något bränsle så ägaren till macken stängde av pumpen och sa att det är något allvarligt fel för det går inte att fylla på tanken. Nu liksom zoomades bilden in och luckan fram öppnades och mackägaren lutade sig in och utbrast: Det är väl inte undra på din tank är ju mindre än innehållet i en blomvas. Anden lät mig få se hur det såg ut i denna lilla bränsletank på knappt 0,5 Liter det var helt kruttorrt och på botten var det fullt av gammalt ärgat koppar.

Vet du vad Koppar symboliserar i bibeln? Det symboliserar dom från Gud! Det finns bara två domar från Gud! Kopparhavet i tabernaklet skulle fyllas med vatten ifrån den slagna klippan! (Korset)

1/ Rättfärdighet = Under en friande dom ifrån Gud = Ger oss Andeuppfyllnad
2/ Laglöshet (Heb) = Under en fälld dom ifrån Gud = Ger oss inte Andeuppfyllnad

Vilken talande dröm vårt bränsle som är vår drivkraft är alltså Anden och här var det helt tomt på Andens Kraft. Drömmen visade så tydligt det är inte Anden som ligger bakom Betel Church New Wine eller Hillsong och NAR som nu tränger in och splittrar församling efter församling. Drömmen visade att det går att genom köttet prestera mycket som ser kristet ut på ytan men är i själva verket tomt på Guds kraft.

Är inte detta ett budskap att ta till sig och tänka till över? Det är så talande att de kallar denna falska rörelse även för ”Awakening” och de talar mycket om Guds Rike eller Himmelriket men de saknar det himmelska bränslet Anden så då måste Köttet ta över.  

Mat 25:1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen (Bränsletankar) tillsammans med sina lampor. 5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. (Bränsletankar) 8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. 9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. (Byteshandel10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför (Var uppfyllda i bränsletankarna) ty ni vet inte (Genom mänsklig visdom) vilken dag eller timme han kommer. 

David Wilkerson sa att detta med att köpa handlar om byteshandel annars fattar vi inte liknelsen. Det finns bara en sak som du kan byta ut och få Anden istället. Vårt kött måste dö genom Korset bara på det sättet kan vi fyllas av Anden. Så om Gud visar dig i en dröm att en pastor som representerar en hel rörelse har en bensintank utan innehåll finns det inget kors överhuvudtaget.

Så de rättfärdiga är de visa i den här liknelsen som står under en frikänd dom och får sina tankar fyllda med himmelskt bränsle. De laglösa är de ovisa i den här liknelsen de står under en fälld dom och de får inte sina tankar fyllda med himmelskt bränsle.

Jo det kommer en ”global awakening” men det har absolut inget med Kristi Kors och Guds Ande att göra. Detta kommer denna självcentrerade rörelse att märka först när det är för sent. Nämligen denna regel att Gud låter inget kött få berömma sig inför honom.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.