Gud människan och andemakterna del 7

Jag vill först ta er med till boken “Synen” av David Wilkerson som beskriver detta som jag tar upp i hela den här serien Citat: Ett falskt “Jesusfolk” kommer att uppstå som starkt framhåller utdrivandet av onda andar. De gör också anspråk på att ha helbrägdagörelsens nådegåvor och de utför skenbara underverk. (Boken synen från 1973 sidan 53 av David Wilkerson)

Denna rörelse som vi kallar för NAR uppfyller exakt denna profetiska förutsägelse som Anden gav till David Wilkerson med kuslig exakthet.

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?

Det kommer en dom över alla som använder Jesu namn för egen ära och vinning och den domen jag såg var fruktansvärd. Jag avstår gärna att gå in på detaljer men detta skakade om mig rejält kan jag säga er. Som jag sa i det profetiska budskapet sist akta er för att följa dessa människor då kan du inte fyllas av Guds Ande. Nu är tiden inne för omvändelse och lydnad och att separera oss från dessa människor som drivs av köttet och inte Anden och splittrar Kristi kropp (Judas brev V 19)

Den 13/3 – 23 kom en film ut i USA som heter: Come out in the name of Jesus! Denna film sändes på över 2000 biosalonger över hela USA. Man påstå sig ha massutdrivning och att myriader av demoner kastades ut denna premiärkväll för filmen. Innan filmen startar så är det en mycket kort presentation av evangeliet. Denna film skall visas två kvällar nästa månad på samma sätt. De påstår att demoner drevs ut ur massor av kristna genom dessa falska proklamationer man gör i filmen. De påstår att just nu är vi inne i kristenhetens största segertid någonsin nu skall alla demoner besegras och denna befrielsetjänst kommer nu att blomma upp som aldrig förr. Känns detta igen? Ja den falska kristenhet som vi varnat för infiltrerar kristenheten nämligen Latter Rain, Kingdom Now allt under det gemensamma namnet NAR (New Apostolic Reformation) Denna film går i samma linje som de falska filmerna Transformations som sändes för en hel del år sedan och det är tydligt att man vill nå samma mål med dessa filmer. För att förstå hela sammanhanget så rekommenderar jag att läsa de 6 delarna innan. Nu gäller det verkligen att vi håller oss vakna håller oss till skriften och fyller på våra bensintankar så bränslet räcker ända hem. Se mitt profetiska budskap 23/3-23 >>

Jag har tagit upp detta ämnet i de 6 förra avsnitten i serien:
Del 1 / Del 2 / Del 3 / Del 4 / Del 5 / Del 6

Dessa befrielsetjänster som handlar om rena proklamationsböner i jesu namn i en falsk auktoritet är nämligen inte i enlighet med skriften. Den typen av undervisning kan leda fram till ännu större bundenhet särskilt i fruktan istället för den frihet Jesus Kristus har köpt oss till med sitt eget blod. Dessa bedragare menar nu att kristna kan ha demoner i själen och i kroppen medan de säger att Anden samtidigt kan bo i vår ande.

En av dem som står bakom denna film har sagt att han endast utövar befrielse på troende. Han menar sig stå på den grunden att bibeln inte säger (Alltså ingen grund alls) att en kristen kan ha inneboende demoner. Han sätter alltså upplevelserna som grund för sina ord och inte Guds ord och då är man ute på svag is. Han uppmanar även troende att gå för att få befrielse med jämna mellanrum och menar att detta är vägen till fullständig befrielse för en troende. Det här vänner har blivit en stor sak nu i avfallets dagar och du kan på nätet finna massor av läroböcker i ämnet.

Jag är djupt oroad över den obalans och brist på urskiljningsförmåga som många troende uppvisar just nu i denna tid då den behövs som mest. Jag vill sätta fokus på vad Jesus har gjort för oss och inte vad demonerna håller på med för det är en fälla som jag tror Satan har riggat.

Guds ord säger följande om den troende:
Vi är redan ute ur Satans grepp och mörker och insatta i Sonens rike av ljus (Kol 1:13-14) Gud har redan satt sin stämpel på oss (Äganderätten) genom Anden (Ef 1:13) Och han som bor i oss är mycket starkare än de andemakter som regerar över den här världen (1 Joh 4:4)

Vi skall alltså som troende läsa vår bibel och glädjas över och tacka Gud för den befrielse som Jesus Kristus redan köpt oss fria till att leva i. Du har redan fått ljus men Paulus säger att Anden vill ge oss ännu mera ljus så vi förstår att det är Gud som äger all makt och inte Satan.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.

Den erkänt duktige teologen Matthew Henry skriver i sin kommentar till Joh 12:31 där Jesus kastar ut Satan från makten så här: Jesus Kristus försonade världen med Gud genom sin seger på Korset. Han besegrade där alla andemakters kraft över döden. Han kastade ut Satan som är fördärvaren. Jesus Kristus förde sedan värden till Gud genom läran om vad som fullbordades på Korset. Där och endast där finns makten som bryter synden och besegrar Satan som försöker att bedra oss. Den själ som då var långt ifrån Gud förs nu genom tron nära genom Jesus Kristus i kärlek.

Dessa falska befrielsetjänster citerar ofta Matt 12:43-45
Mat 12:43 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen.44 Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat 45 går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.” 

Detta är ju uppenbart ett falskt tankesätt för den kristnes hus är ju inte tomt för Jesus Kristus bor ju där så du kan omöjligt applicera detta på en troende människa som fått Anden. En människa som tror på Jesus Kristus har ju förvandlats till någonting mycket bättre än innan hon kom till tro. Nu har ju Jesus Kristus tagit din synd och renat dig från all orättfärdighet så du står i ljuset inför Gud. Du vandrar och lever nu i ett mycket bättre förbund än det gamla som bara är bokstaven du lever i själva livet i frihet och dessa bedragare försöker stjäla både dina pengar och din frihet. Jag läste nämligen att de tar ganska bra betalt till skillnad från äkta biblisk själavård som skall vara gratis.

Vem som helt som har lite urskiljning kan ju se rakt igenom detta “hyckleri” om du har demoner och måste gå till dessa utsugare varje månad genererar ju detta en massa pengar till dem. Konsekvensen är ju uppenbar du fångas och binds till människor istället för att vara fri och frivilligt följa Jesus Kristus. De som håller på med detta är redan fångade själva under så kallade Apostoliska nätverk som de tillhör. Det vi ser nu är NAR och Satans listiga anslag att fånga och binda människor i mörker.

Det är ju viktigt att vi förstår skrifterna om vi skall bevara vår frihet i Kristus. När du läser Matt 12:29 så är det ju Jesus Kristus som beskriver sig själv som “den som är starkare” än “den starke mannen” som är Satan. Det är Jesus Kristus som genom sin död på Golgata Kors utför en handling som binder “den starke mannen” och tar fångar och sätter dem fria. Jesu Kristi kors står som en symbol för den frihet Jesus Kristus har köpt oss fria att vandra i.

Då är det väl helt uppenbart att denna rörelse är falsk för de nämner knappt läran om Kristi Kors överhuvudtaget. Nästan alla dessa befrielsetjänster kommer ifrån trosrörelsens falska gnostiska teologi som har sin grund i Kenneth Hagins läroböcker: Han lär ut precis som Bill Johnson att människan har en större auktoritet än hon i själva verket har!

Jesus själv bad i Joh 17:14-17
Joh 17:14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen.15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. (Eller den onde) 16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 

Kommentar från en annan teolog Robert Dean: När Gud renar sitt eget tempel i oss för att själv ta sin boning där låter han ingenting orent komma in det kan du vara säker på och vila och tacka Gud för.

Dessa bedragare i den här rörelsen har inget gott budskap alls att förmedla utan orsakar bara en stor förvirring bland Herrens små. För att du skall förstå allvaret och verkligheten i detta har det hänt att kristna människor har ringt oss och trott att de har en demon boende i sig. Människor svaga i tron och har brist på urskiljning och tror att varje budskap som har ett “kristet namn” på sig måste vara sant. Det är ett måste idag att du lyssnar på sanna vägvisare som inte tar betalt och utsuger dig som du kan lita på annars riskerar du att bedras.

2 Tim 3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Det är alltså den här vägen Gud utvalt att föra en människa till fullkomlig frihet i Jesus Kristus. Guds Helige Ande skall uppenbara Guds ordet för dig och det leder till en fullständigt fri och lycklig människa. Det är alltså en oerhörd skillnad på dessa bedragares väg och den själavård baserad på ordets grund som gör den som tar emot den fri på samtliga områden. Det är uppenbart att det är två olika vägar som uppenbaras framför våra ögon just nu och bara en kan vara rätt.

Evangelium har alltså sitt centrum i vad Jesus Kristus redan har fullbordat på Korset. Den andra vägen innebär ju att du måste förneka att detta är sanning du kan ju nästan bokstavligen höra ormen viska till dig: Skulle då Gud ha sagt?

Vårt problem är synden och inte några inneboende demoner som de här bedragarna vill lura dig att tro. Om du följer dem tar du bort dina ögon ifrån korset och sätter dem på en illusion en lögn som kommer att bedra dig. För vems fel blir det när du misslyckas med ditt kristna liv och faller i synd vilket är ofrånkomligt med denna falska lära. Då kommer du ju att kunna självrättfärdiggöra dig själv och skylla på demonerna istället för den synd som bor i oss som bara korsets kraft kan ta hand om.

Du kommer att bli ännu fattigare och ännu blindare om du följer dessa bedragare det är mer sanning vi behöver och det kan bara Anden själv uppenbara genom ordet för dig.

Rom 7:18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 

Vi möter alltså frestelser därför att synden bor i oss och vi kan misslyckas på vår vandring vad är lösningen då? Hur tänker du nu? Beror det på demoner eller på synden i mig? Guds lösning är mer ljus över vad Jesus Kristus redan fullbordat det är sinnesändring det leder till helgelse och frihet. Detta är den väg som äkta biblisk själavård kan erbjuda och det finns faktiskt ingen annan väg än denna väg.

Du har Anden boende i dig som ett ledljus som alltid samarbetar med det som står skrivet.
Det kan vi se i Rom 8:13-14 + Gal 5:16-18. Om vi skulle misslyckas och falla så har vi en överstepräst som ber för oss på faderns högra sida (Rom 8:34 + Heb 7:25 + 1 Joh 2:1) Det är en som gått igenom allt som en människa kan gå igenom men utan synd (Heb 4:15) Det är tack vare det ljus som lyser upp ditt samvete och vittnar där som vi kan få uppleva frimodighet och gå fram till nådens tron för att få hjälp i rätt tid (Heb 4:16)

Denna falska lära om befrielse genom utdrivningar ur en kristen skapar bara osunda bindningar och ekonomiska bedragare. Det finns absolut ingen som helst grund i bibeln för deras läror utan snarare verkar det vara dessa Jesus menar i Matt 7:22 som skall ropa: Herre Herre och berömma sig av andeutdrivning.

Hittar du något ställe i bibeln som liknar detta som denna falska befrielsetjänst kan ta som ett exempel ens? De kommenderar alltså demoner att komma ut ur kristna precis som Jesus gjorde. Nej istället ser vi hur Paulus pekar ut synder och pekar på Anden och ordet. Kan vi se hur de kristna knyts till Paulus och kommer till honom för andeutdrivning en gång per månad? Är det inte så att Apostel Paulus hela tiden pekar på att det Jesus Kristus gjorde på Golgata kors räcker till för evig tid.

Det är dags att ta upp bibeln och börja kämpa för den sanna tron överlämnad åt apostlarna en gång för alla (Judas v 3) Sedan kan man ju inte låta bli att fundera över om det inte är dessa bedragare som Judas brev sedan beskriver. Om du vill höra min åsikt i den frågan så är det tveklöst Ja från min sida.

Mvh Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged . Bookmark the permalink.