Ett falskt Gudsrike 12/9-23

Mitt rike är inte av den här världen

Varför skulle Jesus Kristus, när han ställdes inför Pilatus i rätten, säga att hans rike inte var av denna värld? Hade detta någon slags andlig betydelse när Guds rike faktiskt var närvarande? Varför skulle Jesus Kristus säga att om hans rike var närvarande skulle hans tjänare komma och strida för att skydda hans liv? Jesus Kristus använde två olika ord för rike.
1/ Det första syftade på hur den här världen är ordnad. (Kosmos)
2/ Det andra syftade på hans kungarike över denna ordning (Kosmos)

Så enligt Herren själv så var inte dessa två punkter närvarande ännu på jorden. Vi kan av sammanhanget dra den slutsatsen att när Guds Rike kommer så skall även Jesu Kristus regera över hela världen enligt vad Jesus Kristus själv sa. Det vi kan se nu är att Satan bedrar hela världen och har fått order att sätta upp en sista världsordning som uppfyller profetiorna. Den världsordningen kommer att regeras av en falsk messias kallad för antikrist. Enligt vår uppfattning så riskerar denna falska lära att gå ihop med Katolikerna som har samma syn på Guds Rike. Detta tankesätt ligger då som en snara för att föra in dem i världskyrkan under den falske Profeten (Påven) och Agenda 2030.

Joh 18:36 Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” 37 Pilatus sade: “Du är alltså en konung?” Jesus svarade: “Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”

Uppenbarligen har Jesus Kristus styrande över nationerna inte förändrats sedan den tiden. Dessutom har världssystemet inte förvandlats, så nationerna styrs direkt under Jesus Kristus. Här är något vi måste överväga: Himmelriket etablerades inte över jorden vid Jesu Kristi första ankomst. För det andra är det bara genom Jesu Kristi kors som löftet finns till denna förändring, men då måste detta inkludera Jesu Kristi andra ankomst. För det tredje har kyrkan aldrig i sig självt haft kapacitet att skapa Himmelriket på jorden på nästan två tusen år, eftersom de regler som Jesus Kristus själv satte inte har uppfyllts ännu. För det fjärde, eftersom kyrkan inte har kunnat skapa Himmelriket, måste vi också ifrågasätta de som lär att kyrkan är Himmelriket. Det väcker frågor för om detta vore en sanning varför existerar det då så mycket synder i kyrkan genom historien. Katolska kyrkan har ju försökt upprätta ett sådant Guds Rike på jorden vilket slutade med en av historien mörkaste tid nämligen Inkvisitionen.

Moderna lärare tycks aldrig lära sig något av dessa klara bevis på felaktig teologi och dess misslyckanden. Nu gör man likadant i sina försök att skapa ett falskt Guds Rike på jorden nu. Man menar att den s.k. “Sju Bergens Evangelium,” innebär nu att kyrkan håller på att omvandla världens riken till vår Guds och Kristi rike. Men eftersom de “inte har frambringat en enda stad eller nation” med sitt Himmelrike där Jesus Kristus styr allting, måste detta Himmelrike fortfarande vara en teoretisk tanke, inte ett faktum. Eftersom de villkor som Jesus Kristus har lagt fram måste innebära en bokstavlig förvandling av världen där nationerna styrs av Jesus Kristus. Vidare är villkoren i världen då så förändrade att även alla djur förändras; vargen och lammet kan ligga bredvid varandra utan någon skada. Till och med människors förväntade livslängd har ändrats så att en person som dör vid hundra års ålder fortfarande anses vara ung. Självklart är det mest avgörande faktumet när det gäller Himmelriket på jorden den faktiska fysiska närvaron av Jesus Kristus på jorden som regerar som kungarnas konung och herrarnas Herre.

Dessa villkor identifieras ofta som det tusenåriga riket regerat av Jesus Kristus. Så, all slags hype och manipulation har använts för att hävda att en superkyrka och en superledare har uppstått. Förutom de flera decennier som denna undervisning har funnits har ingenting lett till något Himmelriket på jorden. Så deras filosofiska tillvägagångssätt är att kontinuerligt använda “framtida profetiska förutsägelser” som ett sätt att säga, “Gud bygger sitt rike genom kyrkan.” Eftersom inget av världens förhållanden faktiskt har förändrats, görs allting till något framtida, och det finns inget som bevisar att Himmelriket nu är närvarande genom kyrkan.

Vad ska vi då dra för slutsats? Kristna kan inte ändra det faktum att Jesus Kristus sa att hans rike och styre inte var av denna värld. Kyrkan kan heller inte säga att de har ändrat detta faktum på nästan två tusen år. De som insisterar på att de kan föra Himmelriket till jorden innan Jesus Kristus kan återkomma har misslyckats inte en enda stad eller nation har förändrats. Detta är fakta. Vad ska vi då dra för slutsats? Kyrkan är inte Himmelriket på jorden och kan inte skapa millenniebetingelser på jorden före Jesu Kristi andra ankomst. Slutsatsen är då att världens förhållanden bevisar att Skrifterna pekar på att Guds Rikes uppsättande knyts till Jesu Kristi andra ankomst.

Falska evangelier placerar Himmelriket utanför tid och säsong. Detta har resulterat i en mängd falska doktriner som har utvecklats till de karismatiska läror som “Sju Bergens Evangelium” och Karismatisk preterism som säger att allting uppfylldes redan år 70.  Dessa har också banat väg för falska profetiska förutsägelser som dominerar nuvarande falska hyperkarismatiska rörelser. Profeterna har misslyckats med falska förutsägelser vilket grundar sig felaktigt på att karismatiker kan proklamera Jesu Kristi styre över naturen och nationerna. Världen är totalt nedsjunken i synd och död, och Jesu Kristi makt  har ännu inte kommit för att skapa ett tusenårsrike på jorden. Detta är fakta.

Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: “Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.” 16 Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud 17 och sade: “Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. 18 Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.” 19 Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.