Påven den falske profeten 13/9-23

Ett anmärkningsvärt fenomen äger rum i dagens politiska och religiösa värld. Det sker en sammanstrålning där politiska och religiösa ledare enas för att främja samma budskap. Världen enas under påve Franciskus ledarskap för att rädda planeten, även när synd och laglöshet fortsätter att sprida sig i en alarmerande takt. Påvens plan för Världsungdomsdagen 2023 är att kombinera FN:s Agenda 2030 med Laudato Si’ i ett försök att förena världen kring en ny hållbar ekonomi baserad på påvlig dogma.

Följande är direkt hämtat från den officiella webbplatsen för Världsungdomsdagen 2023: “Det är vår uppgift att bygga JMJ Lissabon 2023 (WYD Lissabon 2023) på de globalt antagna hållbarhetsmålen, de Laudato si’-mål som presenterats av Vatikanen, samt FN:s Agenda 2030 (SDGs). JMJ Lissabon 2023 kommer att deltagas av påve Franciskus encyklikor Laudato si’ och Fratelli Tutti, samt apostoliska uppmaningen Christus Vivit. De uppmanar oss att ta väl hand om vårt Gemensamma Hem. Den Helige Fadern säger ‘allt är sammanlänkat. Omsorg om miljön måste därför förenas med en uppriktig kärlek till våra medmänniskor och ett oförtröttligt engagemang för att lösa samhällets problem’.”

Detta är påve Franciskus plan för världen. Han förenar filosofierna från Laudato Si’, Fratelli Tutti och FN:s Agenda 2030 för att lösa samhällets problem. Vi ser nu hur globalisternas agenda och den religiösa agendan nu är oskiljbara.

Bibelns profetior säger att det skall bli exakt så här och därför kliver Påven upp som toppkandidaten till att vara den falske profeten i bibeln. Det religiösa systemet skall rida på vilddjuret och den falske profeten skall tala exakt samma sak som vilddjuret.  (Upp 13)

Janne Ohlin 13/9-23

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.