Kom och förbli i Herrens nåd

1 Kor 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjorts till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. 

Det ord som Paulus använder är hämtat från Jer 9:23-24 där ordet berömmelse är knutet till att vara vårt ljus som då står i direkt motsats till mörkret i bibeln.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt (Guds VISDOM) och känner (Heb: Yada – Gk: Ginosko – Levande personligt berörande KUNSKAP) mig: Att jag är HERREN, som verkar (Bestämt något – Formar något – Fullbordat något) med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. (Läs EF 1)

1/ Gud verkar bara genom sin nåd mot oss
2/ Gud är den som dömer allting på jorden som han inte verkat igenom nåden
3/ Gud är den som verkar med sin rättfärdighet på jorden (Gud måste göra det han sagt)

Dessa tre saker uppenbarar en person som har skapat allting och uppfyllt allting hans namn är Jesus Kristus. Paulus sa: Vi kan jubla och tacka att vi befinner oss i Jesus Kristus

Låt mig nu ta och sätta ihop denna uppenbarelse med budskapet av Jesus och Apostlarna. Ordet berömma sig har två helt olika innebörder både en negativ betydelse och en positiv betydelse. Här i Vers 23 betyder det att skryta och hyckla och spela teater bakom masker och spel. Det betyder även att inte ge en klar ton och att uppträda och handla ovist och dåraktigt. Vers 24 är alltså den positiva segersidan av ordet alltså ju mer insikt och levande kunskap du får om Gud ju mer försvinner Vers 23 och alla de negativa influenserna som kommer från köttet.

Det är alltså omöjligt att gå från Vers 23 det negativa till den positiva i Vers 24 utan att först och främst titta på Herren själv och på hans död på Golgata och din död med honom är dörren in till Vers 24. Vi kan kalla denna andra sidan för Halleluja sidan för det ordet kommer från detta positiva ord här. Den som vill uppleva den överflödande nådens glädje och jubla över honom och gå från härlighet till härlighet måste alltså bildligt talat byta ut sitt hjärtas förråd genom korsets kraft.

När du blir frälst så får du alltså uppleva en tro som kommer av nåden. Genom den tron kommer du in i ett förbund med Jesus Kristus och den överflödande nåden. Du sätts nu in i Jesus Kristus och här är alla löften redan fullbordade genom hans nåd i Kristus och är Ja och Amen.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. 21 Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. 22 Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning (Gk: Förlovningsring) i våra hjärtan. (Till lammets bröllopsfest vid den fulla förlossningen)

De som nu befinner sig på Hallelujasidan i Jer 9:24 De jublar över Jesus Kristus genom en kunskap och visdom som är upplevd genom att Herren har berört dem med sin nåd i Kristus Jesus. När Paulus upplevde svaghet och bad till Herren att ta bort den fick han till svar: Min Nåd är tillräcklig nog för dig Paulus – Herren som har all makt hade tillåtit detta i Paulus liv! Kraften fullbordas i svaghet sa Herren åt honom.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften (Gk: Dunamis) fullkomnas (Läs: Kallad – Formad – Brukad – Fullborda sitt lopp) i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. (Jeremia 9:23-24 igen) Paulus förstod alltså att Herren tillåtit detta och att det ingick i den tuktan som sann nåd ger (Tit 2:11-14)

Guds Kraft här är Dunamis och roten till det är Duna
1/ Inre Kapacitet (Nåd) En personlig utrustning till tjänst
2/ Ges yttre öppnade dörrar (Nåd) Guds öppnade dörrar där den personen passar in

Vi avslutar detta nu så ni får smälta den här undervisningen som är till dig som upplever olika svagheter just nu i ditt liv. Det beror bara på vår vilja om vi vill gå ifrån Jeremia 9:23 till Jeremia 9:24 och jubla i outsäglig glädje över honom som för dig över på Halleluja sidan.

Jer 9:24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt (Guds Visdom) och känner (Heb: Yada – Gk: Ginosko – Levande personligt berörande Kunskap) mig: Att jag är HERREN, som verkar (Bestämt något – Formar något – Fullbordat något) med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. 

Ingen makt i höjden eller djupet kan i sig själv stoppa Gud från att låta sin vilja fullbordas i ditt liv kom till Herren och förbli i hans nåd.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.